Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
5. aktualizované vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2015
139 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 30 cm + Pravěk a starověk na časových přímkách (1 složený list ; 30 x 42 cm složeno na 30 x 15 cm)

objednat
ISBN 978-80-7289-701-8 (brožováno)
Duhová řada
"Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV"--Obálka
Klíč ke cvičením tištěn zvratmo
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Pro 6. ročník základní školy nebo primy víceletého gymnázia
001421818
OBSAH // Přehledné shrnutí učiva ze 6. ročníku...6 // I. RANÝ STŘEDOVĚK... 11 // 1. První středověké státy... 11 // Franská říše... 11 // Byzantská říše... 15 // Arabská říše... 18 // Opakování - První středověké státy ...20 // 2. Přicházejí Slované ...21 // 3. Na Velké Moravě ...24 // 4. Počátky českého státu...29 // České knížectví v 11.-12. století ...38 // Opakování - Velká Morava a počátky českého státu ...42 // 5. Jak se žilo v raném středověku...43 // 6. Románská kultura...48 // Opakování - Život a kultura v raném středověku ...50 // II. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK...51 // 1. České království za Přemyslovců...51 // 2. České království za Lucemburků ...57 // Karel IV...59 // Opakování - Vrcholný středověk ...64 // 3. Jak se žilo ve vrcholném středověku...65 // 4. Gotická kultura ...71 // Opakování - Život a kultura vrcholného středověku ...75 // Ш. POZDNÍ STŘEDOVĚK ...76 // 1. Husitství...76 // Počátek husitské revoluce...77 // Co se husitskou revolucí změnilo...81 // 2. Čechy po husitské revoluci...82 // Jiří z Poděbrad českým králem...83 // 3. České království za Jagellonců...85 // Opakování - Pozdní středověk...87 // 4. Objevné plavby...88 // 5. Městská společnost na konci středověku...90 // 6. Humanismus a renesance...94 // Náboženská reformace ...95 // Opakování - Objevné plavby, život a kultura pozdního středověku...96 // POČÁTKY
NOVOVĚKU // IV. POČÁTKY NOVOVĚKU...97 // 1. Habsburkové na českém trůně...98 // Stavovské povstání ... 101 // Třicetiletá válka ... 103 // 2. Evropa na počátku novověku ... 105 // Španělsko... 105 // Anglie ... 106 // Francie ... 107 // 3. Život v našich zemích... 108 // 4. Česká kultura na počátku novověku... 110 // Opakování - Počátky novověku... 114 // ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ ... 115 // Návrhy projektů... 123 // Klíěové kompetence ... 124 // Učivo a očekávané výstupy ... 126 // Klíč ke cvičením a opakování ... 130 // Rejstřík pojmů ... 134 // Rejstřík místních názvů ... 135 // Rejstřík vlastních jmen ... 136
(OCoLC)928740742
cnb002732270

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC