Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010
2 svazky (264; 273 stran) : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1808-1 (soubor ; brožováno)
ISBN 978-80-246-1807-4 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-246-1809-8 (2. díl ; brožováno)
Anglicko-české a česko-anglické slovníky
Obsahuje bibliografie
001421819
INTRODUCTION / ÚVOD (9) -- 1 ECONOMICS / EKONOMIE -- FOCUS 1.1 WHAT IS ECONOMICS? / CO JE EKONOMIE? (12) -- 1.1.1 Definition / Definice (12) -- 1.1.2 Products, goods and services / Produkty, zboží a služby (14) -- 1.1.3 Reasons for studying economics / Důvody pro studium ekonomie (14) -- FOCUS 1.2 CLASSIFICATIONS IN ECONOMICS / TŘÍDĚNÍ V EKONOMII (17) -- 1.2.1 Classifications of needs and wants / Třídění potřeb a přání (18) -- 1.2.2 Classifications of economic subjects / Třídění ekonomických subjektů (18) -- 1.2.3 Primary classification of economics / Prvotní třídění ekonomie (19) -- 1.2.4 Other classifications / Jiná třídění (20) -- FOCUS 1.3 ECONOMY / HOSPODÁŘSTVÍ (23) -- 1.3.1 Economic system / Hospodářský systém (24) -- 1.3.2 Fundamental economic issues / Základní ekonomické otázky (24) -- 1.3.3 Economic sectors / Hospodářské sektory (25) -- FOCUS 1.4 TYPES OF ECONOMIC SYSTEM / TYPY HOSPODÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ (30) -- 1.4.1 Custom economy / Zvyková ekonomika (30) -- 1.4.2 Command economy / Příkazová ekonomika (30) -- 1.4.3 Market economy / Tržní ekonomika (30) -- 1.4.4 Mixed economy / Smíšená ekonomika (31) -- FOCUS 1.5 ECONOMIC THEORIES / HOSPODÁŘSKÉ TEORIE (33) -- 1.5.1 Mercantilism / Merkantilismus (34) -- 1.5.2 Physiocrats / Fyziokraté (34) -- 1.5.3 Classical theory / Klasická teorie (35) -- 1.5.4 Marxist economics / Marxistická ekonomie (35) -- 1.5.5 Keynesian economics / Keynesiánská ekonomie (35) -- 1.5.6
Modern theories / Moderní teorie (36) -- Grammar input / Gramatický vstup ADVERBS / PŘÍSLOVCE (37) -- 2 PRODUCTION / VÝROBA -- FOCUS 2.1 PRODUCTION PROCESS / VÝROBNÍ PROCES (42) -- 2.1.1 Factors of production / Výrobní faktory (42) -- 2.1.2 Production outputs / Výrobní výstupy (46) -- 2.1.3 Types of production / Druhy výroby (47) -- FOCUS 2.2 PRODUCTION-POSSIBILITY FRONTIER (PPF) / HRANICE VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ (49) -- 2.2.1 Transformation curve / Transformační křivka (50) -- 2.2.2 Opportunity cost, efficiency and returns / Náklad příležitosti, efektivita, výnosy (51) -- FOCUS 2.3 SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA) / SYSTÉM NÁRODNÍCH ÚČTŮ (55) -- 2.3.1 Domestic and national product / Domácí a národní produkt (56) -- 2.3.2 Deflator and multiplier / Deflator a multiplikátor (59) -- 2.3.3 National income / Národní důchod (59) -- 2.3.4 International comparisons / Mezinárodní srovnání (61) -- 2.3.5 GDP and standard of living / HDP a životní úroveň (63) -- FOCUS 2.4 ECONOMIC GROWTH / HOSPODÁŘSKÝ RŮST (64) -- 2.4.1 Economic goals / Hospodářské cíle (64) -- 2.4.2 Definition of growth / Definice růstu (65) -- 2.4.3 Productivity / Produktivita (65) -- 2.4.4 Theories of growth / Teorie růstu (66) -- 2.4.5 Economic growth yes or no? / Hospodářský růst ano či ne? (68) -- 2.4.6 Business cycle / Hospodářský cyklus (69) -- Grammar input / Gramatický vstup -- CONSTRUCTIONS WITH PRESENT AND PAST INFINITIVES / VAZBY S PŘÍTOMNÝM A MINULÝM
INFINITIVEM (73) -- 3 MONEY / PENÍZE -- FOCUS 3.1 MONEY IN THE ECONOMY / PENÍZE V HOSPODÁŘSTVÍ (78) -- 3.1.1 Evolution of money / Vývoj peněz (78) -- 3.1.2 Function of money / Funkce peněz (80) -- FOCUS 3.2 FINANCE / FINANCE (84) -- FOCUS 3.3 CLASSIFICATION OF MONEY / TŘÍDĚNÍ PENĚZ (89) -- 3.3.1 Structure of money supply / Struktura peněžní zásoby (89) -- 3.3.2 Near money / Skoropeníze (91) -- 3.3.3 Aggregates / Agregáty (94) -- 3.3.4 Payment instruments / Platební nástroje (96) -- FOCUS 3.4 PRICE OF MONEY / CENA PENĚZ (101) -- 3.4.1 Exchange rate / Měnový kurz (102) -- 3.4.2 Interest / Úrok (103) -- FOCUS 3.5 PRIVATE INCOMES / SOUKROMÉ DŮCHODY (106) -- FOCUS 3.6 FINANCIAL MARKETS / FINANČNÍ TRHY (107) -- 3.6.1 Function of financial markets / Funkce finančních trhů (108) -- 3.6.2 Types of financial market / Druhy finančního trhu (108) -- 3.6.3 Trading subjects / Obchodující subjekty (111) -- Grammar input / Gramatický vstup PLURALS / MNOŽNÁ ČÍSLA (114) -- 4 MARKET / TRH -- FOCUS 4.1 WHAT IS A MARKET? / CO JE TO TRH? (122) -- 4.1.1 Market agents / Aktéři trhu (122) -- 4.1.2 Utility / Užitek (123) -- 4.1.3 Market mechanism / Tržní mechanismus (124) -- FOCUS 4.2 AGGREGATE SUPPLY AND DEMAND / AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA (127) -- 4.2.1 Price/Cena (128) -- 4.2.2 Factors of demand / Faktory poptávky (130) -- 4.2.3 Factors of supply / Faktory nabídky (130) -- 4.2.4 Elasticity / Pružnost (131) -- FOCUS 4.3 TYPES OF MARKET / DRUHY TRHU
(133) -- 4.3.1 Classification by territory / Třídění dle území (134) -- 4.3.2 Classification by product / Třídění dle produktu (135) -- 4.3.3 Classification by customers / Třídění dle zákazníků (136) -- 4.3.4 Functions of a market / Funkce trhu (137) -- FOCUS 4.4 COMPETITION / KONKURENCE (141) -- 4.4.1 Types of competition / Druhy konkurence (141) -- 4.4.2 Market failure / Selhání trhu (142) -- FOCUS 4.5 COSTS / NÁKLADY (146) -- 4.5.1 What is a cost? / Co je to náklad? (146) -- 4.5.2 Basic classification of costs / Základní třídění nákladů (146) -- 4.5.3 Other cost types / Jiné typy nákladů (147) -- 4.5.4 Cost curves / Nákladové křivky (148) -- 4.5.5 Costing and pricing / Cenové a nákladové kalkulace (149) -- Grammar input / Gramatický vstup PARTICLES / PŘÍČESTÍ (152) -- 5 BANKING / BANKOVNICTVÍ -- FOCUS 5.1 INTRODUCTION TO BANKING / ÚVOD DO BANKOVNICTVÍ (156) -- 5.1.1 Functions of a central bank / Funkce centrální banky (157) -- 5.1.2 Activities of commercial and specialized banks -- / Činnosti obchodních a specializovaných bank (160) -- 5.1.3 Banks’ clientship / Bankovní klientela (162) -- FOCUS 5.2 BANK PRODUCTS / BANKOVNÍ PRODUKTY (164) -- 5.2.1 Accounts / Účty (165) -- 5.2.2 Payments / Platby (167) -- 5.2.3 Housing / Bydlení (168) -- 5.2.4 Savings / Spoření (171) -- 5.2.5 Investment / Investice (171) -- 5.2.6 Loans & credits / Půjčky a úvěry (172) -- 5.2.7 Financial markets / Finanční trhy (175) -- 5.2.8 Insurance
/ Pojištění (178) -- 5.2.9 Payment instruments / Platební nástroje (178) -- FOCUS 5.3 BANK REGULATION AND SUPERVISION / BANKOVNÍ REGULACE A DOHLED (181) -- 5.3.1 Regulation / Regulace (181) -- 5.3.2 Supervision / Dohled (182) -- 5.3.3 Deposit insurance / Pojištění vkladů (183) -- 5.3.4 Regulation, supervision and the financial crisis / Regulace, dohled a finanční krize (184) -- FOCUS 5.4 BANKING SYSTEMS / BANKOVNÍ SYSTÉMY (185) -- 5.4.1 Banking sector / Bankovní sektor (185) -- 5.4.2 Banking systems in selected countries / Bankovní systémy ve vybraných zemích (185) -- FOCUS 5.5 THE FINANCIAL CRISIS OF 2008 / FINANČNÍ KRIZE ROKU 2008 (194) -- 5.5.1 A few historical notes / Pár historických poznámek (194) -- 5.5.2 The causes / Příčiny (195) -- 5.5.3 The culprits / Viníci (197) -- 5.5.4 The consequences / Důsledky (197) -- 5.5.5 The countermeasures / Protiopatření (199) -- LIST OF ACRONYMS / SEZNAM ZKRATEK (203) BIBLIOGRAPHY/BIBLIOGRAFIE (205) KEY/KLÍČ (207) -- ENGLICH-CZECH DICTIONARY / ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK (213) CZECH-ENGLISH DICTIONARY / ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK (237)
(OCoLC)655170707
cnb002115994

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC