Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vydání
Praha : Kartografie Praha, 2012
42 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 32 cm

objednat
ISBN 978-80-7393-211-4 (brožováno)
Dějepisné atlasy. Novověk I
Chronologické přehledy
Obsahuje rejstřík
001421843
OBSAH // Název // CESTOU LIDSKÉHO UMU A POZNÁNÍ // ZA NOVÝMI OBZORY // EVROPA V OBDOBÍ RENESANCE // EVROPA V OBDOBÍ BAROKA // EVROPA V LETECH 1500-1800 // MIMOEVROPSKÉ OBLASTI V LETECH 1500-1800 // I. STOLETÍ ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ // 1. Počátky objevných plaveb Evropanů v 15. a 16. století // 2. Evropané a svět do konce 16. století // 3. Objevování Arktidy // 4. Počátky ruského impéria v 16. století // 5. Porobení říše Aztéků Španěly v 16. století // 6. Porobení říše Inků Španěly v 16. století // 7. Afrika v 15.-16. století // 8. Pronikání Evropanů do jihovýchodní Asie v 16. století // 9. Světový obchod v 16. století // 10. Cesty Čechů po Evropě a Středomoří v 16. století // II. EVROPA A JEJÍ VELMOCI V 16. STOLETÍ // 1. Evropa v polovině 16. století // 2. Anglie a Skotsko za Tudorovců (1485-1603) // 3. Nizozemská revoluce (1566-1581) // 4. Francie - vnitřní války a výboje v 16. století // 5. Španělsko v době svého největšího rozvoje // 6. Dědičné země Habsburků v 16. století // 7. Zlatý věk Osmanské říše // 8. Země Koruny české v habsburské monarchii v letech 1526-1541 // 9. Hlavní výrobní centra a komunikace v Čechách a na Moravě v 16. století // III. REFORMACE A RENESANCE V EVROPĚ A V ČESKÝCH ZEMÍCH // 1. Náboženství a církve v Evropě kolem roku 1500 // 2. Reformace v Evropě a její šíření // 3. Renesanční Itálie (15.-16. století) // 4. Náboženství ve 2. polovině
16. století a katolická protireformace // 5. Německá selská válka (1524-1525) // 6. Renesanční Evropa - 16. století // 7. Renesance v Čechách a na Moravě // 8. Renesanční Praha // IV. SVĚT V 17.-18. STOLETÍ // 1. Nejvýznamnější objevy Evropanů v 17.-18. století // 2. Evropané v Severní Americe v 17.-18. století // 3. Anglické osady v Americe v 1. polovině 18. století // 4. Severní a Jižní Amerika v 17.-18. století // 5. Afrika v 17.-18. století // 6. Územní rozmach Ruska v 17.-18. století // 7. Jihovýchodní Asie koncem 17. století // 8. Koloniální velmoci v Indii koncem 18. století // 9. Hospodářské styky významných civilizací v 17.-18. století // 10. Poutníci z Čech na dalekých cestách v 17.-18. století // V. TŘICETILETÁ VÁLKA // 1. České stavovské povstání a válka česká (1618-1620) // 2. Válka falcká (1621-1623) // 3. Válka dánská (1625-1629) // 4. Válka švédská (1630-1635) // 5. Válka švédsko-francouzská (1635-1648) // (12) // ÍIčuScHBUDĚIOvScH // m // 6. Třicetiletá válka a její fáze - graf // 7. Evropa po vestfálském míru (1648) // 8. Místa spjatá s životem a prací J. A. Komenského // 9. Válečné operace v Čechách a na Moravě v letech 1630-1648 // 10. Následky války v českých zemích - graf // 11. Důsledky třicetileté války v Čechách a na Moravě // VI. EVROPA V OBDOBÍ BAROKA // 1. Evropské státy v polovině 18. století // 2. Občanská válka v Anglii (1640-1660)
// 3. Územní zisky Francie v Evropě za Ludvíka XIV. (1648-1715) // 4. Válka o dědictví španělské (1701-1714) - graf // 5. Sedmiletá válka v Evropě // 6. Sedmiletá válka v Americe a Asii // 7. Rusko za Petra Velikého (1689-1725) // 8. Petrohrad kolem roku 1750 // 9. Osmanská říše ve 2. polovině 17. století // 10. Výroba a obchod v Evropě v 18. století // 11. Evropská města kolem roku 1750 - počet obyvatel - graf // 12. Významná centra barokní kultury v Evropě (17.-1. polovina 18. století) // VII. ČESKÉ ZEMĚ V HABSBURSKÉ MONARCHII // 1. Habsburská monarchie od poloviny do konce 18. století // 2. Války o dědictví rakouské na území Čech a Moravy (1740-1745) // 3. Boje sedmileté války na území Čech a Moravy (1756-1758) // 4. Výroba koncem 18. století // 5. Selská povstání v 17. a 18. století // 6. Kulturní poměry v 18. století // 7. Barokní a rokoková kultura v Čechách a na Moravě // 8. Barokní Praha // VÝBĚROVÝ REJSTŘÍK
(OCoLC)817049547
cnb002395959

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC