Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
386 stran, viii nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2197-5 (brožováno)
ISBN 9788024627571 (ebook)
ISBN 8024627574 (ebook)
ISBN 978-80-246-2757-1 (online ; pdf)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na straně 375 a rejstřík
Učební text pro lékařské fakulty UK
Popsáno podle tištěné verze
001421861
OBSAH // ZKRATKY... 13 // PŘEDMLUVA...!... 17 // ÚVOD... 19 // PŮVODCI INFEKČNÍCH NEMOCÍ... 21 // Bakterie... 21 // viry... 23 // Houby... 23 // Paraziti... 24 // Priony... 25 // VÝSKYT A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ... 27 // Proces Sířeni nákazy... 27 // lipidcmiologická charakteristika nozokomiálních infekcí... 28 // PATOGENEZE INFEKČNÍCH NEMOCÍ A INFEKČNÍ IMUNOLOGIE... 31 // Kůže a sliznice... 32 // Imunitní systém... // Unik mikrobů obranným mechanismům // Zbi«... 34 // PŘÍZNAKY A PRŮBĚH INFEKČNÍCH NEMOCÍ... 37 // HoreCka... 38 // Komplikace a následky... 39 // NosiCství... 39 // DIAGNÓZA INFEKČNÍCH NEMOCÍ... 41 // Anamnéza a fyzikální vySetření... 41 // Laboratorní diagnostika obecné... 42 // Obecné principy od béru biologického materiálu... 43 // Na/ofaryngeálni výtér... 44 // Kultivace stolice, rektální výtér... 45 // Kvantitativní kultivace moéi, stanoveni kvantitativní baktcriuric... 45 // Hcmokultura... 46 // Molckulámč genetická identifikace původce v krvi... 47 // Stér /rány... 48 // ? ? // ANTIMIKROBIÁLNI CHEMOTERAPIE... 51 // Ro/dčlcni anlibiolik... 51 // Mechanismus účinku... 52 // Rc/jsicncc bakicrií ? antibiotikům... 52 // Strategie antibiotické léčby... 54 // Zásady podání antibiotik... 54 // další specifické léčebné možnosti... 57 // Lidské (homologni) imunoglobuliny... 57 // Hctcrologní imunoglobuliny (zvířecí séra)... 58 // Kortikosteroidy... 59 // Interferon...
60 // Hypcrbarická oxygcnotcrapic... 60 // Chirurgická léčba... 61 // Intervenční radiologie... 61 // VŠEOBECNÁ LÉČEBNÁ OPATŘENÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE... 63 // Ošetřovatelská péče... 63 // Pohybový režim... 65 // Péče o dýcháni... 65 // Péče o příjem tekutin... 66 // Dietoterapie a léčebná výživa... 66 // Péče o močeni... 67 // Péče o vyprazdňováni stolice... 67 // Tišeni bolesti... 67 // Sníženi horečky... 68 // Péče o osobni hygienu a čistotu prostředí ... 69 // Péče o kůži a sliznice... 69 // Prevence žilního tromboembolismu... 69 // Spánek...?... 70 // Péče o psychosociální potřeby... 70 // LÉČEBNÉ POSTUPY V INTENZIVNÍ PÉČI O INFEKČNÉ NEMOCNÉ... 71 // Zajištčni volných dýchacích cest... 72 // Umčlá plieni ventilace... 71 // Zajištčni přístupu do cévního řečištč... 75 // Volumoterapie... 75 // Úprava clcklrolytové a acidobazické rovnováhy... 76 // ľarmakologická podpora krevního občhu... 79 // Léčba srdeční arytmic... 80 // Transfuze... 81 // Léčba diseminované intravaskulámi koagulace... 81 // < Emoterapie... 82 // Náhradní cntcralni výživa a vyživovací sondy ... 82 // Parenterálni výživa... 84 // Profylaxe stresového vředu... 85 // Kontinuální venovenózni hcmodiaíiltracc... 86 // Ilcmodiafiltracc s cilrátovou antikoagulaci... 89 // Hemodialýza... 90 // Pla/mafcré/a... 92 // Analgosedacc a relaxace... 93 // Monitorace v intenzivní péči... 94 // ORGANIZACE
PÉČE O INFEKČNĚ NEMOCNÉ... 99 // Izolace... 99 // Pččc o pacienta na standardním infekčním oddelení...103 // Profesionální riziko krvi přenosných infekci u zdravotnických pracovníků...105 // Ošetřování nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami...107 // Ošetřováni nemocných s ohrožením nebo selháním životních funkci...109 // Péče o zemřelého na infekční nemoc...113 // Ambulantní péče o infekčné nemocné pacienty...114 // Konzultační a konziliárni činnost...114 // ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE...117 // Dokumentace hospitalizovaných pacientů...117 // Dokumentace ambulantních pacientů... 118 // Dokumentace ? pracovní neschopnosti...119 // Povinná hlášení...119 // OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU INFEKČNÍCH NEMOCÍ...121 // Hlášeni...121 // hpidcmiologické šetření...121 // Dezinfekce...121 // Opatřeni u zdravých osob v ohnisku...123 // Zdravotní výchova...123 // PREVENCE A PROFYLAXE INFEKČNÍCH NEMOCÍ...125 // Evidence nosičů...125 // Opatření proti zavlečeni infekce...125 // Antibiotická profylaxe v interních oborech...125 // Antibiotická profylaxe operačních výkonů...126 // Pasivní imunizace...127 // Očkováni...127 // Zdravotní výchova...130 // INFEKCE SRDCE A KREVNÍCH CÉV...131 // Ošetřovatelská péče...134 // Infekční endokarditida...135 // Infekční endokarditida chlopenni protézy...137 // Infekční endokarditida intravcnóznich toxikomanů... 137 // Myokarditida...137 // Perikarditida...138
// Septická trombonebitida...138 // Infekce cévní protézy...139 // Shrnuti...139 // INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST...141 // Ošetřovatelská péče...144 // Akutní virová onemoenční horních dýchacích cest...145 // Akutní tonzilofaryngitida...145 // Specifické druhy faryngitid a tonzilitid...146 // Paratonzilámí absces...146 // Sufokujicí infekce hrtanu...147 // Shrnuti...148 // INFEKCE DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST, PLIC A POHRUDNICE...149 // Ošetřovatelská péče...151 // Chřipka...153 // Ptačí chřipka...154 // Akutní bronchitída...154 // Pertuse. Černý kaScI...155 // Bronchiolitida...155 // Pneumonie...156 // Tčžká pneumonic...157 // Ventilátorová pneumonic... 158 // Lcgionclóza...159 // Plieni absces...160 // Varicclová pneumonic...160 // TCřký akutní respirační syndrom...160 // Jiné virové pneumonic...161 // Inva/ivní plieni aspergilóza...161 // l)alši onemoenční dýchacího ústroji vyvolaná houbami...162 // Plcuritida a hrudní cmpyém...162 // Hpidcmická plcurodynic...165 // Shrnuti...165 // INFEKCE DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A ŽALUDKU // Ošetřovatelská péče... // Akutní herpetická gingivostomatitide... // Orální herpes simplex... // Orofaryngeálni kandidó/a... // I’pidcmická parotitida... // Hnisavá sialoadcnitida... // Infekce mčkkýeh tkání obličeje a krku... // Aktinomykó/? ccrvikofaciální forma... // lizofagitida... // Mediastinitida... // Shrnuli... // 167 // 168 169 169 // 169 // 170 // 171 // 172 174
174 174 174 // ENTEROINFEKCE, ALIMENTÁRNÍ INTOXIKACE A STŘEVNÍ PARAZITÓZY // Ošetřovatelská péče... // Akutní gastroenteritida s dehydratací... // Akutní průjmové onemoenční kojenců a batolat... // Salmonelóza... // Kampylobakterióza... // Shigelóza (bacilámí dyzentérie, bacilámí úplavice)... // Klostridiová enterokolitida. pseudomembranózní kolitida... // Jiné bakteriální střevní infekce... // Rotavirová gastroenteritida... // Jiné virové gastroenteritidy... // Střevní amébóza, amébová dyzentérie Askarióza... // Enterobióza... // Hovčzi tenióza (teniarynchóza) a prasečí tenióza // Alimentární intoxikace... // Shrnuti... // 177 // 180 // 182 // 184 // 185 // 186 186 // 187 // 188 188 189 // 189 // 190 // 190 // 191 // 191 // 192 // INFEKCE JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A JINÉ NITROBŘIŠNÍ INFEKCE. // Ošetřovatelská péče... // Virová hepatitída... // Fibrotizujicí cholcstatieká hepatitída... // Fulminantni hepatitída... // Chronická hepatitída B nebo C... // Jiná postižení jater vyvolaná viry... // Wcilova nemoc, ikterická forma leptospirózy // 193 // 195 // 1% // 198 // 199 // 200 201 201 // Granulomatózní hepatitída...202 // Amébový jatemí absces...202 // Pyogenni jatemi absces...202 // llcpatolicnálni kandidó/a...203 // Postižení jater mnohobunččnými parazity...203 // Akutní cholccystitida...204 // Akutní cholangoitida...205 // Akutní pankrcatitida...206 // Divertikulilida...206 // Sekundami
peritonitida...206 // Primární peritonitida...206 // Spontánní bakteriální peritonitida...207 // Peritonitida při pcritoncálni dialý/c...207 // Nitrobřišní abscesy...208 // Shrnutí...209 // INFEKCE MOČOVÉHO ÚSTROJÍ...211 // Ošetřovatelská péče...213 // Asymptomatická baktcriuric...213 // Infekce močových cest nerozlíšené lokalizace...214 // Akutní intcrsticiálni bakteriální nefritida, akutní pycloncfritida...214 // Chronická tubulointersticiálni nefritida. chronická pycloncfritida...215 // Intrarcnálni absces, karbunkl ledviny a pcrincfrický absces...215 // Uroinfckcc po dcrivačnich operacích // a náhradách močového mčehýře...216 // Katétrové infekce močových cest...216 // Kandiduric...216 // Urogenitálni tuberkulóza...217 // lipidcmická nefropatie...217 // Shrnutí..."...217 // INFEKČNÍ EXANTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ...219 // Ošetřovatelská péče...220 // Spála, scarlatina...220 // Spalničky, morbilli...,...221 // Zardčnky, rubeola, rubella...222 // Plané neštovice, varicella...223 // Pásový opar. herpes zoster...225 // Jiná infekční exantémová onemoenční vyvolaná bakteriemi...226 // Jiná infekční exantémová onemoenční vyvolaná viry...226 // Kawasakiho syndrom...227 // Ektoparazitózy...227 // Nodózni crytém...228 // Multiformní crytém...228 // Slcvcnsuv-Johnsonuv syndrom...229 // Shrnutí...229 // INFEKCE KŮŽE, PODKOŽÍ A MĚKKÝCH TKÁNÍ...231 // Ošetřovatelská péče...232 // Pyodermie...234
// Erysipel...235 // Flegmóna, celulitida... 236 // Červenka, erysipeloid...236 // Migrující crytém a borreliový lymfocytom...237 // Kožní mukormykóza...237 // Kožní forma aniraxu...237 // Syndrom diabetické nohy...237 // Dekubitálni vřed...238 // Nckroti/ujici infekce mčkkýeh lkáni...238 // Chronické granulomatózní infekce podkoži a mčkkýeh tkáni...241 // Shrnutí...241 // NEUROINFEKCE A POSTIŽENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU PŘI INFEKCÍCH...243 // Ošetřovatelská péče...248 // Hnisavá meningitida...250 // Serózni meningitida...253 // Chronická meningitida...254 // Akútni encefalitida...254 // Akútni klíšťová encefalitida...255 // Herpetická nckrotizujicí encefalitida...256 // Encefalopatie infikovaných lidským virem imunodcficicncc...256 // Progresivní mullifokálni Icukoenccfalopalic...257 // Absces mozku...257 // Jiné hnisavé ložiskové procesy centrálního nervového systému...258 // Lymeská neuroborrelióza...258 // Obmy u ncuroinfekci...259 // Očiská přenosná obrna...260 // Akutní transverzální myelitida...261 // Akutní polyradikuloncuritida...261 // Ncurocysticcrkóza...263 // Mozkový edém...263 // Intrakraniálni flebitida...264 // Botulismus...264 // Shrnuti...264 // INFEKCE OKA...267 // INFEKCE KOSTÍ A KLOUBŮ...269 // Ošetřovatelská péče...271 // Akutní hematogenni ostcomyclitida...272 // Ostcomyclitida obratle a spondylodiscitida...272 // Tuberkulózni spondylitida...273 // Posttraumatická a pooperační
ostcomyclitida...273 // Ostcomyclitida vzniklá per continuitatem...274 // Chronická hematogenni ostcomyclitida...274 // Septická artritida...274 // Infekce kloubní náhrady...275 // Reaktivní artritida...275 // Lymeská artritida...276 // Revmatická horečka...276 // Virové artritidy...277 // Septická bur/itida...277 // Shrnuti...277 // INFEKCE LYMFATICKÝCH UZLIN A KRVE...279 // Ošetřovatelská péče...280 // Akutní hnisavá lymfadcnitida ...280 // Ulccroglandulámí forma tularémic...280 // Nemoc z kočičího Škrábnuti, felinóza...281 // Klíšťová lymfadcnopatic...282 // Tuberkulózni lymfadcnitida...282 // Akutní infekční lymfocytó/?...282 // Infekční mononukleóza...282 // Cytomegalovirová mononukleóza...284 // Infekce virem Hpstcina-Barrové u imunodcficicntnich osob...284 // Tranzientni aplastická krize a chronická anémie z infekce parvovirem ?19...285 // Akutní uzlinová forma toxoplasmózy...285 // Shrnutí...286 // INFEKCE LIDSKÝM VIREM IMUNODEFICIENCE (HIV)...287 // Ošetřovatelská péče...288 // Infekce lidským virem imunodcficicncc...290 // Pncumocystová pneumonic...295 // Toxoplasmová encefalitida...296 // Kryptokoková meningitida...296 // Shrnuti...297 // ÚNAVOVÝ SYNDROM A NĚKTERÉ OLIGOSYMPTOMATICKÉ INFEKCE...299 // Chronický únavový syndrom...300 // Larvální toxokaróza...300 // Shrnuti...301 // DISEMINOVANÉ HOREČNATÉ INFEKCE A PŘÍBUZNÉ STAVY...303 // Ošetřovatelská péče...305 // Sepse ...307 // Septický
Sok...310 // Invazivni meningokokové onemoenční...313 // Katétrová sepse...316 // Syndrom toxického Soku...317 // Leptospiróza..."...3lg // F.hrlichióza...318 // Invazivni kandidóza...319 // Malárie...319 // Fcbrilni neutropenic...319 // Perakutni sepse splcncktomovaných...321 // Horečka nejasného původu... 321 // Shrnuti...322 // INFEKCE VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM...325 // Ošetřovatelská péče...329 // BřiSní tyf...330 // ParatyfA-C...332 // Malárie...332 // Maligní malárie...334 // Horečka dengue...335 // Hcmoragické horečky...336 // Jiná importovaná a exotická horečnatá onemoenční...337 // Shrnutí...337 // INFEKČNÍ KOMPLIKACE RAN...339 // Pyogenni ranné infekce...339 // Podkožní absces...340 // Infekce v místč chimrgického výkonu...340 // Tetanus...342 // Pokousání zvířetem...343 // Vzteklina, rabies, lyssa... 343 // Pokousáni človčkem...345 // Rána kontaminovaná lidskou krví...345 // Shrnuti...346 // PŘISÁTÍ KLÍŠTĚTE A INFEKCE PŘENÁŠENÉ KLÍŠTĚTEM...349 // Přisáti klíStčte...v...349 // Infekce přenášené klíšťaty...350 // INFEKCE SPECIFICKÝCH SKUPIN...351 // Infekce osob s defekty imunity...351 // Infekce pacientů s cystickou fibrózou...352 // Infekce po transplantaci kostní dřenč...353 // Infekce po transplantaci solidních orgánů...354 // Infekce po splcncktomii a při funkčním hyposplcnismu...355 // Infekce pacientů léčených kortikosteroidy...356 // Infekce pacientů léčených
cílenou biologickou léčbou...357 // Infekce alkoholiků...•’...358 // Infekce cirhotiků...358 // Infekce toxikomanů...359 // Infekce bezdomovců...361 // Infekce po popáleninovém traumatu...361 // Infekce pacientů s chronickým onemoenčním ledvin léčených hemodialýzou...362 // Infekce pacientů léčených pcritoncálni dialýzou...363 // Infekce paraplegiků...364 // Infekce diabetiků...365 // Infekce seniorů...366 // Infekce tčhotných žen...:...367 // Infekce novorozenců...367 // BIOLOGICKÉ ZBRANĚ A BIOTERORISMUS...371 // LITERATURA...375 // REJSTŘÍK...377 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA...387
(OCoLC)862712704
cnb002485320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC