Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Druhé vydání
Praha : Libri, 2008
438 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-393-0 (vázáno)
Dějiny českých zemí
1200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 394-420 a rejstřík
001421921
Předmluva -- Politický vývoj českých zemí v letech 1378-1437 -- Složité dědictví po velkém otci -- Pokus o kontinuitu s politikou Karla IV. a jeho nezdar -- Vnitropolitické rozpory a první zajetí Václava IV -- Ztroskotání Václavovy říšské politiky -- Zápas s panskou jednotou a druhé zajetí Václava IV Královská moc, reformní hnutí a Dekret kutnohorský -- Husův heroický zápas a závěr vlády Václava IV -- Husitská revoluce I. Éra Žižkova -- Husitská revoluce II. Éra Prokopa Holého -- Přijetí Zikmunda Lucemburského za českého krále -- Reformní hnutí v předhusitských a husitských Čechách -- Předchůdci Husovi -- Pražské vysoké učení a přijetí viklefismu -- Mistr Jan Hus (1370-1415) -- Mistr Jeroným Pražský (+ 1416) -- Jakoubek ze Stříbra (1373-1429) -- Jan Želivský (+ 1422) -- Valdenští a Mikuláš z Drážďan (+1417/1419) -- Táborský chiliasmus (1419-1421) -- Jan Rokycana (asi 1397-1471) -- Petr Chelčický (1390-1460) -- Hospodářský, správní a právní vývoj českých zemí -- v letech 1378-1450 -- Krize pozdního středověku mýtus a česká realita Hospodářský vývoj českých zemí „kolem roku 1400" -- ve středoevropském kontextu -- Základy správy českých zemí za Václava IV. a husitství -- Narůstající konflikty v zemi -- České stříbro a pražské groše 1378-1437 -- Hospodaření šlechty šlechtický velkostatek -- Rozvoj městského hospodářství -- Vznik a počátky městského
velkostatku -- Hospodaření církevních a klášterních institucí -- Sekularizace církevních statků v letech 1419-1421 (1437) Venkovské hospodářství -- Sociální struktura českých zemí v letech 1378-1450 -- České země v sociálním kontextu střední Evropy -- první třetiny 15. století -- Sociální mobilita vyšší a nižší šlechty -- Společenská proměna církve -- Sociální skladba měst -- Transformace staroměstského patriciátu -- Sociální skladba venkovského obyvatelstva -- Židovská komunita -- Spotřební nároky aristokracie v době husitské revoluce -- Skupiny na okraji společnosti -- Každodennost -- Kultura, umění a vzdělanost -- Umění a revoluce? -- Architektura předhusitského a husitského období -- Malířství, sochařství a umělecké řemeslo -- Knihovna Václava IV -- Literární tvorba -- Historická tvorba -- Pražské vysoké učení -- Závěr -- Prameny a literatura -- Jmenný rejstřík
(OCoLC)298778992
cnb001829024

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC