Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013
674 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-239-9 (vázáno)
Česká historie ; sv. 28
Obsahuje bibliografii na stranách 599-635, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421951
Obsah // 672 // lOEAlNi // MNOVNfc // CtS«MO // STftíDOVťKU // Ke genezi jedné myšlenky...5 // I. PANOVNICKÁ MOC VE STŘEDOVĚKÉM SVĚTĚ: KOŘENY, PRINCIPY, VÝZNAMY...9 // Panovník v politické filosofii // počátku křesťanského středověku... 11 // Pax, Iústitia, Ordo, Clementia, Pietas - // neměnné principy měnícího se světa...23 // Rex et Regnum - panovník ve světě // nadosobních společenských institucí...39 // /Va stopě kulturního archetypu...48 // II. PRAMENY A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA...55 // Středověká knížecí zrcadla v českých zemích...57 // Kroniky českého středověku - možnosti interpretace.61 // Panovnický majestát ve středověkých pramenech...72 // III. PŮVOD A LEGITIMITA MOCI ČESKÝCH // PANOVNÍKŮ V PŘEDHUSITSKÉM OBDOBÍ,M...81 // Vše pochází od Boha...84 // Krev a volba - dynastie a lid... 109 // IV. „SVATOVÁCLAVSKÉ TĚLO“ ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ: VĚČNÝ KNÍŽE // V PROMĚNÁCH ČESKÉHO STŘEDOVĚKU...133 // V. ANTICKÁ TRADICE A BIBLICKÉ PANOVNICKÉ VZORY VE VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÝCH PRAMENECH // ČESKÉ PROVENIENCE...165 // VI. ČEŠTÍ PANOVNÍCI V KOMPLEXU // SEDMERA CTNOSTÍ...215 // Svatý Václav...231 // Břetislav I...237 // Vratislav IL...241 // Přemysl Otakar IL...245 // VII. MILES-REX: NA OKRAJ ÚVAH O PROMĚNĚ // STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 12.-13. STOLETÍ...253 // Vlil. PANOVNÍK A SPOLEČNOST - NĚKOLIK TVÁŘÍ // KULTURNÍHO ARCHETYPU...291 // Dobré
časy dobrého krále...293 // Zbožný král...317 // Králova spravedlnost ...333 // Král soudící...335 // Králův zákon, králova moudrost...338 // Král trestající a milostivý...345 // Král, tvůrce míru...353 // Ideálním panovníkem ve vlastní režii: // Karel IV. ve světle své literární činnosti...357 // Zlé časy špatného krále...365 // IX. IDEÁL, NORMA, REALITA...383 // Král v ceremonii a rituálu...389 // Král zákonodárný a soudící...399 // Král v listinách a listech // (prezentace osvojeného habitu)...404 // Král bohatý a štědrý...416 // X. PANOVNÍK A REVOLUCE - PROMĚNY // PANOVNICKÉHO IDEÁLU V HUSITSTVÍ...443 // Jak psát o mentalitě husitské doby?...446 // Země bez krále, král bez země...451 // Spravedlivá vláda v zemi dvojího lidu...465 // Reminiscence „zlatého věku" // dobrého krále Karla...470 // Mezi volbou, dynastií a národem...474 // 673 // 06 SAH // Několik úvah na závěr // 478 // 485 599 636 638 645 650 674 // lOfAlNl // PANOVNÍK // íeskího , // siteoovťKu // Poznámky... // Prameny a literatura // Seznam zkratek--- // Seznam vyobrazení.. // Summary... // Rejstřík...
(OCoLC)870288064
cnb002522537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC