Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Academia, 2009
1188 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, noty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1793-2 (vázáno)
Historie
Přehled skladeb dirigovaných V.T., scénických děl řízených V.T. a chronologický soupis nahrávek V.T.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421962
OBSAH -- (Použité zkratky: ČF = Česká filharmonie, ČKO = Český komorní orchestr, KOSF = Komorní orchestr Slovenské filharmonie, ND = Národní divadlo, SF = Slovenská filharmonie, VŠMU = Vysoká škola múzických umění, VT = Václav Talich) -- Úvodem 23 -- I CESTA ZA DIRIGOVÁNÍM -- 1 Rod, rodina a mládí 33 -- Rod VT; Otec Jan Talich, svatba s Antonií Moudrou; Narození dcery Marie; Otcova studia, narození syna Jana; Otcovo působení v Kroměříži a Rožnově pod Radhoštěm; Narození syna Václava; Vzpomínka VT na Rožnov pod Radhoštěm; Přestěhování a otcovo působení v Klatovech, narození syna Antonína; Všestranná hudební činnost Jana Talicha st., hudební škola; Hudební nadání Talichových dětí; Rozvoj hudebnosti VT; Vzpomínka na F. Ondříčka v Klatovech; Vzpomínka na otcův orchestr; Způsob otcovy práce s orchestrem; Poznání gregoriánského chorálu; Lidová hudba a improvizace; Na gymnáziu; Klatovské smyčcové kvarteto; Vzpomínka na hudebníky v Klatovech; Otcův odchod z Klatov, dopis E. Nápravníkovi; Působení Jana Talicha st. na Balkáně; Vzpomínka VT na hudební činnost v Klatovech -- 2 Na konzervatoři 49 -- Pomoc klatovských a pražských přátel; VT a Praha; Vstup na konzervatoř; Ve třídě J. Mařáka; Pomoc A. Dvořáka; Vliv J. Kubelíka; Nechuť pokračovat; Ve třídě O. Ševčíka; Ševčíková metoda; V konzervatorním orchestru; Konzerva-torní i vlastní smyčcové kvarteto; Návštěva
koncertů a divadel; Přátelé; Absolutorium -- 3 Berlín, Oděsa, Tbilisi 63 -- Koncertním mistrem v Berlínské filharmonii; Poznání A. Nikische; Plicní onemocnění; Na zámku v Oselci u Nepomuku; Koncertním mistrem u Městské opery v Oděse; První dojmy z města; Práce v divadle; Revoluční dění v Oděse; Odchod na hudební učiliště v Tbilisi; Vyučování houslové hry a hra ve smyčcovém kvartetu; Poprvé koncertním dirigentem; Návrat do vlasti -- 4 Orchestrální sdružení 72 -- V pěvecké škole Maruše Langové; Sbormistrem smíšeného sboru Smetana; Seznámení se členy Českého kvarteta a Podskalské filharmonie; Styk se členy Umělecké besedy; Konkurs do Orchestrálního sdružení; Způsob práce VT a jeho koncerty; Koncert s Bolechem v Táboře; Nezdar v ČF ve věci druhého kapelníka -- 5 V Lublani, studium v cizině 78 -- Podmínky konkursu v Lublani; První koncert s orchestrem Družstvena godba; Vznik Lublaňského koncertního orchestru; Přejmenování na Slovinskou filharmonii; První koncerty; Ohlasy práce VT v Lublani v českém tisku; Účast na premiéře Sukovy Pohádky léta; Nabídka Vinohradského divadla; Vida Preles-niková; České smyčcové kvarteto v Lublani; Rozsah činnosti Slovinské filharmonie; Ve Slovinském zemském divadle; Repertoár; Touha po dirigentském vzdělání; Komorní koncert na rozloučenou; Na konzervatoři v Lipsku; U H. Sit-ta a M. Regera; Způsob studia u A. Nikische; Nové studijní záměry;
U A. Vigny v Miláně; Stesk po domově; Návštěvy divadla; Zklamání z Lublaně; Dirigentem ve Slovinském zemském divadle; Získávání pěveckých sil; Situace v lublaňském divadle; Operní repertoár; Hudební kritika o VT; Odchod z Lublaně -- 6 V Plzni 105 -- Krize plzeňského divadla; Přijetí VT na funkci šéfa a prvního kapelníka opery; Změny v orchestru i operním sboru; Přestěhování Talichových do Plzně; Zahájení sezóny 1912/1913 Prodanou nevěstou; Samson a Dalila a další inscenace; Provedení Dalibora; Hodnocení práce VT O. Nebuškou; Návštěva Mnichova; Repertoár v sezóně 1913/1914; Hodnocení Kouzelné flétny, Cara a tesaře, Rienziho; Představení v parku Na zámečku; Karel Nedbal o práci VT v divadle; Krize jako důsledek válečných událostí; Repertoár v sezóně 1914/ 1915; Odchod z divadla; Koncertní činnost VT v Plzni; Soukromé vyučování a studium; Spolupráce s Českým kvartetem; Živoření v posledním roce války; Nepokoje za výjimečného stavu -- II KONCERTNÍM DIRIGENTEM -- 7 Boj o Prahu 125 -- Nezbytnost změny v ČF; Konkurs formou veřejných koncertů; První koncert s ČF; Nejedlého invektiva; Dvořákovský koncert s orchestrem ND; Názor na Dvořákovy skladby; Reputace „dvořákovského" dirigenta; Koncert v Plzni; Ta-lichovo zklamání z jednání ČF; Zklamání z jednání Umělecké besedy; Setkání s J. Sukem; Studium a analýza Zrání; 28. říjen 1918; Premiéra Zrání; Nevraživost
a útoky v nových poměrech; Čestný soud Maffie k Sukovu případu; Druhým dirigentem ČF; Ustavení kuratoria a Družstva ČF; Existenční podmínky orchestru; Reprízy Zrání; Český a cizí repertoár -- 8 Šéfem České filharmonie, sezóna 1919/1920 150 -- L. V. Čelanský v čele orchestru; Nový statut ČF; Jmenování VT šéfem; Úroveň orchestru; Konkurence Sakový filharmonie; Rozšíření orchestru CF; Prověřování hráčů; Cílevědomost studia; Spolupráce se Stanislavem Novákem; Podpory a subvence; Slovo k obecenstvu; Proměna požadavků na hudbu po převratu; Angažování F. Stupky; Frekvence koncertů VT v sezóně 1919/1920; Rozmanitost a provázanost koncertních produkcí; Repertoárové pilíře koncertní sezóny; Minuciézní práce s orchestrem; K jubileu J. B. Foerstera; Provedení Sukova Asraela; Nastudování skladeb V. Nováka; Koncerty s „národní" hudbou francouzskou, německou, ruskou; Reprodukce skladeb dalších současných autorů; Zájezd CF do mimopražských měst; Spolupráce se sólisty; Úspěch s orchestrem Teatro Reggio v Turínu; Na zkouškách A. Toscaniniho v Padově; Talichův překlad Příručky dirigování Rudolfa Cahna-Speyera -- 9 Sezóna 1920/1921 172 -- Frekvence koncertů v sezóně 1920/1921; Výchovný aspekt dramaturgie; Reprodukce Smetanovy Mé vlasti; Slovanské tance a další díla A. Dvořáka; Tajemství dvořákovské interpretace; Fibichovské koncerty; 50. narozeniny V. Nováka; Koncerty s
hudbou L. v. Beethovena a P. I. Čajkovského; Pořady „národních" škol s hudbou německou, ruskou, francouzskou, polskou, italskou, anglickou; Koncerty s českou hudbou; Provedení Sukovy Pohádky léta; Česká hudba mladší generace; Spolupráce se sólisty; Koncertní turné po českých, moravských a slovenských městech; Koncert s Berlínskou filharmonií; Podpora B. Molina-riho; 20. jubileum ČF; Na pokraji existenčního kolapsu -- 10 Sezóna 1921/1922 193 -- Sezóna 1921/1922: cyklus české symfonie; Problém Smetanovy Triumfální symfonie; Výběr symfonií; Konfrontace české symfonie s cizí hudbou; Kritické ohlasy v tisku; Další skladby v prvém nastudování; Veřejné generální zkoušky; Frekvence koncertů v sezóně 1921/1922; Zhodnocení sezóny; Zájezd do Itálie; Organizační nedostatky, improvizace v dramaturgii; Kritické ohlasy na koncerty v italských městech; Vyjádření VT k zájezdu -- 11 Sezóna 1922/1923 216 -- Idea ČF; Vznik Filharmonického sboru; Pevný kádr sólových pěvců; Frekvence koncertů v sezóně 1922/1923; Cyklus českých symfonických básní; Symfonické básně Smetanovy, Dvořákovy, Fibichovy, Foersterovy, Novákovy, Sukovy; Cyklus Beethovenových symfonií; Interpretace Deváté; Cyklus Berliozových ouvertur; Provedení II. symfonie G. Mahlera; Zájezd ČF do Vídně; Ohlas na provedení Smetanovy Mé vlasti a Sukova Asraela; Politický význam zájezdu; Provedení Asraela v Praze a Plzni; Bojkot VT v Tonkunstlerorchester
ve Vídni; Koncert s Liverpoolskou filharmonií; Koncerty ve prospěch cizích hudebníků -- 12 Sezóna 1923/1924 237 -- Charakter sezóny 1923/1924; Frekvence koncertů; Má vlast v Praze i mimo ni; Její monumentální pojetí; Ohlasy v tisku; Další koncerty v rámci smetanov-ských oslav; Jubileum A. Dvořáka; Jubilejní koncerty s hudbou J. Suka; Cyklus symfonických básní R. Strausse; Dramaturgie tzv. lidových cyklů; Česká soudobá hudba; Další díla světových tvůrců; Mezinárodní hudební festival 1924 v Praze; Výkony VT s Českou filharmonií; Výzva O. Os trčila a J. Lówenbacha k řešení existenčních těžkostí ČF -- 13 Sezóna 1924/1925 255 -- Frekvence koncertů v sezóně 1924/1925; Dvořákovské, sukovské a novákovské koncerty; Snaha VT o získání skladeb L. Janáčka; Oslava Janáčkových 70. narozenin; Další skladby světových mistrů; VII. symfonie A. Brucknera; Novinky českých skladatelů; Mezinárodní hudební festival 1925 v Praze; Ohlasy na interpretovaná díla; Jarní cyklus s hudbou G. Mahlera; Zhodnocení tří posledních sezón; Požadavek nové koncertní síně v Praze; Pozvání do Skotska; Chorál and Orchestral Union of Glasgow, její struktura a rozsah činnosti; Ta-lichovo angažmá; Úroveň orchestru; Repertoár; Hodnocení výkonů VT; Zkušenost s koncerty pro děti; Koncert „na rozloučenou" -- 14 Sezóna 1925/1926 275 -- Umělecká úroveň ČF; Koncertní sezóna 1925/1926; Dvojí jubileum Z. Fibicha;
Berliozova dramatická symfonie Romeo a Julie; Mahlerova IX. symfonie; Dramaturgie abonentních koncertů; Zájezd ČF do Budapešti; Úspěch Bartókovy hudby; Frekvence koncertů VT ve Skotsku; Nespokojenost s tempem práce; Studium angličtiny; Společenské příležitosti, projevy sympatií a přátelství; Zprávy do českých novin; Dramaturgická skladba skotských koncertů; Série tzv. národních koncertů; Koncerty s hudbou francouzskou, ruskou, italskou; Koncert německé hudby; Wagnerovský pořad; Skladby britských autorů; Pozvání z Paříže, Londýna a Bruselu; Nápor posledního týdne a přísliby do budoucna; Historie s frakem; Souhrnné zhodnocení z pera A. Urbana; Koncert na rozloučenou v Glasgowě; Zastávka v Londýně; Koncert české hudby ve Stockholmu; Nedělní matiné; Přijetí VT v Praze; BrucknerovaV. symfonie; Bachovy Braniborské koncerty; Janáčkova Symfonietta; Koncert s hudbou R. Wagnera; Zájezd ČF po italských městech; Koncerty v Záhřebu a Lublani; Další koncerty na Slovensku, na Zakarpatské Ukrajině a na Moravě; Tri koncerty pro VIII. všesokolský slet; Koncert v Karlových Varech -- 15 Sezóna 1926/1927 310 -- Poměr koncertů VT doma a v cizině; Odpoutávání od ČF; Nedostatečné existenční zázemí; Zářijové koncerty Beethovenova Velká fuga, Stravinského Svěcení jara; Novákova Bouře; Rozloučení s Prahou; Stockholm a nový Koncertní dům; -- Koncertní sezóna ve Stockholmu; Komunikace s orchestrem;
Koncert švédské hudby; Další koncerty; Prezentace české hudby; Život ve Stockholmu; Setkání s belgickým králem Albertem; Jednání o nové smlouvě ve Švédsku; Krátké setkání s rodinou; Nová práce ve Skotsku; Frekvence a dramaturgie koncertů se Skotským orchestrem; Charakter repertoáru; Autorské večery: Wagner, Beethoven; Dramaturgie dalších koncertů; Talichova interpretace Beethovena; Díla poprvé studovaná; Česká hudba ve Skotsku; Prostředí Glasgowa; Únava a vyčerpanost; Talichovy podmínky pro práci ve Stockholmu; Koncerty na rozloučenou se Skotskem; D. C. Parker o přínosu VT ve Skotsku; Návštěva Londýna; Koncert v Liverpoolu; Setkání s chotí v Berlíně; První koncert ve Stockholmu; Repertoár dalších koncertů; Touha po domově; Provedení IX. symfonie G. Ma-hlera; Beethovenův cyklus; Těžkosti práce se sborem; Smlouva na budoucí dvě sezóny; Koncerty Jarního cyklu ČF; Má vlast v zesíleném obsazení; Negativní kritika M. Očadlíka; Další koncerty Jarního cyklu; Turné ČF po českých, moravských a slovenských městech; Zlepšení hospodářské situace ČF, koncerty pro Radiojounal; Odpočinek na Riviéře -- 16 Sezóna 1927/1928 352 -- Snížená frekvence Talichových koncertů; Podzimní cyklus v Praze; Mistři taneční hudby staré a nové; Smlouva s Koncertním sdružením ve Stockholmu; Koncerty VT se švédskou hudbou; Brucknerova VIII. symfonie; Další repertoár; Návštěva Stravinského baletu
v Královském divadle; Touha po rodinném zázemí; První abonentní koncerty v Praze s hudbou V. Nováka; Novák o VT; Minifestivaly cizí národní hudby; Koncert francouzské hudby; Koncert anglické hudby; Koncerty Lidového cyklu; Znovu ve Švédsku; Novoroční koncert; Díla K. Atterberga a dalších švédských autorů; Beethovenova Devátá; V. symfonie G. Mahlera; Repertoár lednových koncertů; Návrat do Prahy, další abonentní koncerty; Koncert italské hudby; Koncert s orchestrem Královské filharmonické společnosti v Londýně; Další koncerty ve Stockholmu; Onemocnění VT, četba; Brahmsův cyklus; Talichův přínos pro Švédsko viděný J. Rabem; Turné ČF po českých a moravských městech; Zájezd do Vídně -- 17 Sezóna 1928/1929 380 -- Frekvence koncertů v sezóně 1928/1929; Změny v uspořádání a typech koncertů; Nabídka na přeměnu ČF v městský orchestr; Zářijové mimopražské koncerty; Smlouva s Koncertním sdružením ve Stockholmu na sezóny 1928/ 1929 a 1929/1930; Práce programové rady; Návrh na klub „Mladé Švédsko"; Podzimní koncerty ve Stockholmu; Interpretace populárních skladeb; Koncert české hudby k 10. výročí ČSR; Mahlerova VI. symfonie; Beethoven a Schubert; Zkoušky Brucknerovy VI. symfonie; Členství v Královské švédské hudební akademii; Pět abonentních koncertů v Praze; Festival rumunské hudby; Vztah VT -- k rozhlasu; Vliv hospodářské krize na kulturní dění; Situace ve Švédsku;
Tali-chova interpretace moderní a tradiční hudby; Čtyři koncerty v Praze; Premiéra Novákovy Signoriny Gioventú; Dalších 13 koncertů ve Stockholmu; Srovnání VT s cizími dirigenty; Ruská, polská a česká hudba na koncertech Koncertního sdružení; Koncert moderní světové hudby; Franckovo oratorium Blahoslavenství; Talichovo postavení ve Švédsku; Domnělé dilema jeho bytosti; Stinné stránky jeho osamění; Program neuskutečněného koncertu ve Vídni; Koncerty k 25. jubileu úmrtí A. Dvořáka; Turné po československých městech; Dvořákovo Rekviem na závěr sezóny -- 18 Sezóna 1929/1930 406 -- Charakter sezóny; Návštěvnost koncertů ČF; Podzimní koncerty v Praze s díly P. I. Čajkovského, A. Brucknera, G. Mahlera ad.; Talichův vztah ke švédské hudbě; Nové studium světových děl; Odsudek Hauerovy VII. suity; Zklamání z provedení Sukova Asraela ve Stockholmu; Deprese; Touha po změně a návratu domů; Odřeknutí koncertu v Londýně; Konfrontace české a cizí hudby v koncertech ČF; Kritické ohlasy; Koncert k 70. narozeninám J. B. Foerstera; Koncerty klasické hudby; Žádost VT o zřízení dirigentského oddělení na mistrovské škole; Opět ve Stockholmu, dramaturgie koncertů; Koncert s I. Stra-vinským; Ohlasy na poslední abonentní koncerty v Praze; Koncerty v Goteborgu; Rozšíření orchestru Koncertního sdružení ve Stockholmu; Mahlerova II. symfonie; Brucknerova IX. symfonie; Provedení švédských skladeb;
Provádění světové hudby; Koncertní turné ČF po českých a moravských městech; Vyjádření VT k situaci ČF -- 19 Sezóna 1930/1931 434 -- Promarněná šance pro upoutání VT v Praze; Frekvence koncertů v sezóně 1930/1931; Koncert švédské hudby v Praze; Koncert pro účastníky II. Mezinárodního kongresu kritiků; Premiéra houslového koncertu J. Ježka; Smlouva s Koncertním sdružením ve Stockholmu; Koncerty německé a švédské hudby; Stálice ze světové hudby v repertoáru VT; Mahlerovy I. a II. symfonie; Dva koncerty v Oslo; Dementi VT o odchodu z Prahy; Výpad A. J. Patzakové; Interview VT; Rozdělení hudební veřejnosti; Změna dirigentova postavení; Logika Talichova vývoje; Dramaturgie abonentních koncertů ČF; Ohlasy na jednotlivé koncerty; Koncert k 60. narozeninám V. Nováka; Výpad M. Očad-líka; Koncerty ve Stockholmu se švédskou hudbou; Koncert s orchestrem Královské filharmonické společnosti v Londýně; Poslední lednové koncerty ve Stockholmu včetně III. symfonie G. Mahlera; Vyznání obdivu I. Liljeforse k VT; Poslední abonentní koncerty ČF; Rozloučení s Prahou; Zklamání z intrik v ČF; Repertoár jarních koncertů ve Stockholmu; Koncert „Tance různých věků"; Švédská hudba v repertoáru VT; Jednání o koncertním turné -- ČF; Průběh koncertů v Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku a Brně; Ohlasy v tisku -- 20 Sezóna 1931/1932 467 -- Charakter sezóny; Turné ČF po severo a východočeských
městech; Podzimní koncerty ve Stockholmu; Brucknerova II. symfonie; Mahlerova V. symfonie; Další repertoár; Koncerty populární; Vyjádření VT k poslechu Mé vlasti z rádia; Tři koncerty v Goteborgu; Reprezentační koncert Radiojournalu; Koncerty v Oslo a ve Varšavě; Rozšíření orchestru Koncertního sdružení ve Stockholmu; Cyklus symfonií P. I. Čajkovského; Dramaturgie lednových koncertů ve Stockholmu; Koncertní cesta do SSSR; Koncerty v Leningradě a Moskvě; Hodnocení VT podle Krasnoj gazety; Pohled VT na hudební dění v SSSR; Nabídka další spolupráce; Koncert v Helsinkách; Koncert pro evropskou rozhlasovou síť ve Stockholmu; Dokončení stockholmské sezóny; Rekonvalescenční pobyt v Poděbradech; Pozvání k pohostinskému dirigování v ND; Zkrácení dirigentského úvazku ve Stockholmu -- 21 Sezóna 1932/1933 489 -- Frekvence koncertů v sezóně 1932/1933; Dramaturgická práce; Podzimní koncerty ve Stockholmu; Tíha odloučenosti; Koncert Radiojournalu se Schulhoffo-vým koncertem; Ocenění V. Smetáčkem; Úspěch prvního koncertu v Goteborgu; Další koncerty; Koncert Ženské národní rady s premiérou Partity B. Martinů v Praze; Provedení I. symfonie D. Sostakoviče a IX. symfonie G. Mahlera; Obliba VT v Goteborgu; Změna vedení v Koncertním sdružení ve Stockholmu; Podmínky koncertování v SSSR; První koncerty v Leningradě; Wagnerovské koncerty v Moskvě; Ocenění; Další koncert v Moskvě; Setkání s V. Zítkem;
Charkovské dny; Pohled na život v SSSR; Návrat do Moskvy; Další koncerty v Leningradě; Incident na sovětských hranicích; Jednání na sovětském vyslanectví ve Stockholmu; Odřeknutí májového cyklu v Leningradě; Čajkovského Manfred; Pojetí tzv. lidových koncertů; Večeře s korunním princem; Interpretace Beethovena; Díla švédských autorů; Přestudování starší i novější hudby; Obtíže se studiem Brahmsova Německého rekviem; Talichovy revmatické bolesti; Práce na generálním programu Koncertního sdružení; Dvořákovský koncert v Praze; Padesátiny VT; Léčení v Poděbradech, na dovolené na Kor-čule a v Rakousku, léčení v Karlových Varech -- 22 Sezóna 1933/1934 526 -- Situace ČF na počátku sezóny 1933/1934; Jmenování profesorem na mistrovské škole; Vyučovací plán pro 1. ročník dirigentského oddělení; Obnovená spolupráce s ČF; Frekvence koncertů v sezóně 1933/1934; Návrh hostování v ND; Ubytování v Saltsjóbadenu; Talichův brahmsovský rok; Mozartovský koncert; Další světový repertoár ve stockholmských koncertech; Koncert švédské lido -- vé hudby; IX. symfonie G. Mahlera; Koncert skandinávských autorů; Práce pro A. Toscaniniho; Talichovy pražské koncerty k 60. narozeninám J. Suka; Aféra kolem proslovu na Sukovu počest; „Neúcta" ke Smetanovi; Koncerty pro děti; Koncert v Lublani s tamními orchestry; Abonentní koncert ČF s francouzskou hudbou; Koncerty se Sukovým Epilogem; Koncerty
VT ve Švédsku; Pořad se Stenhammarovou hudbou; Poslední abonentní koncerty ČF; Koncert ve Vídni s Wiener Konzertorchester; Jarní koncerty ve Stockholmu; Studium Iberie C. Debussyho a Sostakovičovy I. symfonie; Setkání s B. Bartókem; Provedení II. symfonie G. Mahlera; Koncert „na rozloučenou" ve Stockholmu; Koncertní turné ČF po českých a moravských městech; Koncert švédské hudby pro Radio-journal; Náčrt vyučovací osnovy dirigentského oddělení na mistrovské škole -- 23 Sezóna 1934/1935 560 -- Dehonestace VT J. Plavcem; Obrozenské východisko pro kritiku; Ohlasy v tisku; Frekvence koncertů v sezóně 1934/1935; Repertoár podzimních koncertů ve Stockholmu; Vyjádření K. Bendixe o VT; Hospodářská prosperita ČF a její abonentní koncerty; Talichova dramaturgie obhajoba díla B. Bartóka; Proměnlivost vztahu V. Nováka k VT; I. a II. abonentní koncert; Koncerty se švédskou hudbou ve Stockholmu; Únava VT; Repertoár dalších koncertů ve Stockholmu a Eskiltuně; III. a IV. abonentní koncert ČF; Studium Podzimní symfonie V. Nováka, provedení a ohlasy v tisku; Koncert s fragmenty Bergovy Lulu; Zdravotní indispozice VT; Odřeknutí koncertů ve Švédsku a v Praze; Léčení v Poděbradech; Zhoršení zdravotního stavu; Pobyt v Priesnitzově sanatoriu v Jeseníku; Návrat do Prahy; Odřeknutí jarních koncertů ve Stockholmu; Rekonvalescence v Karlových Varech, v Rakousku a Jugoslávii -- III OPERNÍM DIRIGENTEM -- 24 Sezóna
1935/1936 581 -- Úmrtí O. Ostrčila; Vyjádření VT k jeho nástupci; Jmenování VT správcem opery ND; V nové funkci; Frekvence koncertů doma i v cizině; Festival Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Praze; Abonentní koncerty ČF s VT; Rozhlasový proslov o poslání opery ND; Nové inscenace a reprodukční problémy v divadle; Zájezd ČF do zemí západní Evropy; Příprava koncertů; Koncerty, rozhlasové vysílání a nahrávání gramofonových desek v Londýně; Koncert v Bruselu; Koncert v Paříži; Uvítání v Praze; Koncert na počest prezidenta dr. E. Beneše; Lednové koncerty VT ve Švédsku; Zdravotní kolaps ve Stockholmu; Rekonvalescence; Odřeknuté koncerty; Pobyt v sanatoriu Schónau u Teplic; Stanovisko Vidy Talichové k manželově práci v ND; Úprava styku VT se žáky mistrovské školy; Dirigentova odpovědnost za prováděná díla; Kritika spolupráce s J. Kvapilem; Jmenování B. Plaškeho zástupcem VT; Kritika sme -- tanovského festivalu u příležitosti 70. výročí premiéry Prodané nevěsty; Dvořákova Rusalka jako nástupní inscenace; Pojetí díla; Obsazení rolí; Kvapilův obdiv kVT; Úpravy; Premiéra nové inscenace; Podpora mladých pěvců; Kritika „diletantské" režie; Hodnocení práce VT v dopisech V. Štěpána a K. Hoffmeis-tera; Udělení komandérského kříže švédského Rádu severní hvězdy -- 25 Sezóna 1936/1937 614 -- Státní cena CF; Nová inscenace Smetanovy Prodané nevěsty; Analýza;
Nové rozsazení orchestru; Způsob studia; Obsazení pěveckých rolí; Premiéra; Útoky na práci VT; Zhodnocení výkonu P. Borkovcem; Z. Chalabala dramaturgem a celkový repertoár sezóny; Koncertní činnost VT; Abonentní koncerty CF s VT; Mozartův večer; Mozartův kult v Praze; Idea smíšených komorních pořadů; Zájezd ND do Amsterdamu; Ohlasy; Ocenění zahraničního úspěchu E. Frankem; Rodina VT; Studium Janáčkových Příhod lišky Bystroušky; Úpravy a revize díla; Ohlasy na provedení; Problémy s honoráři a úprava vztahu VT k ND -- 26 Sezóna 1937/1938 648 -- Úprava platů členům orchestru; Tryzna za T. G. Masaryka; Koncertní činnost VT; Mozartovský festival; Idea Mozartova divadla; Střet akcí; Talichova charakteristika Mozartovy osobnosti; Don Giovanni podle originálu; Nabídka J. Novotné a Z. Zikové; Obsazení pěveckých rolí; Rysy nového nastudování; Ohlasy; Péče o školení; Koncert VT s Národním belgickým orchestrem; Abonentní koncerty CF; Koncert k poctě T. G. Masaryka s kantátou L. Vycpálka; Má vlast v ND; Repertoár opery ND; Boj o mladé pěvce; Členem akčního výboru Les amis ďAlbert Roussel v Paříži; Přijetí Julietty B. Martinů; Charakter díla; Práce VT na Juliettě; Premiéra; Kritické ohlasy; Jarní cyklus národních her českých; Boj o M. Podvalovou v úloze Libuše; Nová inscenace Libuše; Stanoviska hudební kritiky; Útok na VT v Literárních novinách; Odpověď ministra E. Frankeho; Zastání
Uměleckou besedou -- 27 Sezóna 1938/1939 688 -- Koncerty k 20. výročí ČSR; Smetanova Má vlast; Koncerty s Dvořákovou a před-smetanovskou hudbou; Premiéra II. symfonie R. Karla; Premiéra III. symfonie K. B. Jiráka; Koncert se Sukovým Zráním; Večery C. Debussyho ve Stavovském divadle; Tři koncerty ve Stockholmu; VT o Švédsku; Koncert v Bukurešti; Nabídka ke koncertům v Austrálii; Pomoc R. Brockovi; Příprava na inscenaci Janáčkovy Káti Kahanové; Boj o angažmá O. Zítka; Charakter Janáčkova díla; Zásahy do struktury díla; Obsazení, ohlasy; Obdiv E. F. Buriana; Nové nastudování Smetanovy Prodané nevěsty; Ohlasy; Nová inscenace Smetanova Tajemství; Problémy s výpravou; Pojetí a obsazení pěveckých rolí; Nová inscenace Fibichovy Nevěsty messinské; Chvála kritiky; Nastudování Mozartovy Kouzelné flétny; Ohlasy; Talichovo pojetí hudby za nacistické okupace; Vznik -- a koncepce Pražského hudebního máje; Ohlasy; Mozart a Beethoven v rámci cyklu; Ohlasy v dopisech; Hodnocení E. F. Buriana; Koncerty Mé vlasti v Mladé Boleslavi a Berouně; Vznik Prozatímního divadla; Zahájení provozu a dělba repertoáru; Příkaz k rozšíření německého repertoáru; Zákaz Smetanovy Libuše a Kovařovicových Psohlavců -- 28 Sezóna 1939/1940 726 -- Nové Prozatímní divadlo v Karlině, dělba práce; Vztah českých fašistů k VT; Útoky Vlajky; Konec útoků ze strany českých národovců; Dvojznačné postavení VT; Touha po
ústraní; Dopis O. Sourka; Stanovisko nacistů k VT, snaha o jeho diskreditaci; Dobová podmíněnost v hodnocení Mé vlasti; Zákaz Mé vlasti jako cyklu; Spojování jednotlivých básní s jinými vlasteneckými díly; Deset abonentních koncertů s ČF; Původní verze Smetanových Dvou vdov; Provedení konečné verze; Výkony pěvců, hodnocení kritikou; Výslech na gestapu; Nová inscenace Gluckovy opery Orfeus a Eurydika; Stylové provedení; Ohlasy na premiéru; Nové nastudování Foersterovy Evy; Skladatelovo hodnocení; Nová inscenace Dvořákova Jakobína; Návrat k původnímu znění; Ohlasy kritiky; Problémy s cenzurou; Obrana proti textovým změnám; Předčasné stažení Jakobína; Koncepce Pražského hudebního máje 1940; Koncerty a divadelní představení v jeho rámci; Nezastupitelná úloha VT v českém hudebním životě; Nové útoky; Dirigentský seminář při ND; První žáci -- 29 Sezóna 1940/1941 763 -- Prohlídka Německa a okupovaných zemí; Veřejná vystoupení účastníků zájezdu; Podvržený článek VT ve Večerníku Českého slova; Snaha o zneužití ČF; Pozvání ČF a VT ke koncertům v Říši; Návštěva J. Goebbelse v ND, volba programu; Abonentní koncerty s ČF; 1500. představení Prodané nevěsty; Inscenace Novákovy Lucerny; VT ideálním interpretem; Výkony pěvců; Stanovisko V. Nováka k inscenaci; Koncerty v Říši; Ohlasy v německém tisku; Ohlasy v českém tisku; Dopis M. Očadlíka; Další provádění
Mé vlasti v Čechách; Studium Janáčkovy Její pastorkyně; Pojetí; Provedení a ohlasy; Výkony pěvců; Abonentní koncerty ČF; Pražský hudební máj 1941 Dvořák a jeho škola; Odmítnutí koncertu se Saským státním orchestrem v Drážďanech -- 30 Sezóna 1941/1942 792 -- Očadlíkovy statě v Brázdě a Řádu; Nařčení VT ze zednářství; Vynucené projevy loajality; Poslední koncert s ČF; Samostatné koncerty orchestru ND; Studium Dvořákovy Armidy; Pojetí díla; Obsazení pěveckých rolí; Problémy s cenzurou; Nová inscenace Smetanova Dalibora; Politické předpoklady pro jeho uvedení; Výhrady M. Očadlíka; Svědectví J. Krombholce; Přijetí Dalibora hudební kri -- tikou; Výkony pěvců; Režie F. Pujmana; Pražský hudební máj 1942; Údajné němectví F. Škroupa; VT šéfem opery -- 31 Sezóna 1942/1943 813 -- Studium Bořkovcova Krysaře; Jinotajné vnímání díla; Ohlasy u hudební kritiky; Bořkovcův Satyr; Krombholcovo vyznání; Příprava na novou inscenaci Smetanovy Čertovy stěny; Inscenační problémy; Kolektiv znalců a jejich práce na revizi díla; Zdůvodnění změn; Pojetí VT Čertovy stěny; Názory hudebních kritiků na úpravy a provedení; Výkony pěvců; Nová inscenace Mozartovy Figarovy svatby; Obsazení pěveckých rolí; Bořkovcovo hodnocení premiéry; Talichův odpor ke zneužívání Smetanova díla; Aféra kolem Vy-cpálkova Českého rekviem; Neoficiální Pražský hudební máj 1943; Tři symfonické
koncerty; 60. jubileum VT; Vydání sborníku; Některé myšlenky VT o umění a hudbě -- 32 Sezóna 1943/1944 843 -- Snaha o další diskreditaci VT; Moravcova idea generálního ředitele pro hudbu; Liga proti bolševismu; Protest VT; Přestudování Smetanovy Prodané nevěsty; Nové pojetí; Obsazení pěveckých rolí; Snaha o zpřísnění kázně v pěveckém ansámblu; Nová inscenace Beethovenova Fidelia; Výkony pěvců; Vynucené úpravy textu; Zákaz uvádění; Repertoár opery; Cyklus orchestrálních skladeb J. Suka; Nové nastudování Smetanova Tajemství; Uzavření českých divadel; Poslední operní představení; Návštěva Rožnova pod Radhoštěm; Jmenování VT do Národní rady české -- 33 Sezóna 1944/1945 862 -- Uzavření ND; Boj o jeho uchování dopis E. Moravcovi; Snaha o uvolnění orchestrálních hráčů z totálního nasazení; Dopis Augustu Ritterovi von Hoop; Nový dopis E. Moravcovi; Srovnání se situací v Německu; Obnovení provozu divadla; Pobyt v Berouně; Konec války; Zákaz vstupu do ND; Setkání se Z. Nejedlým; Věznění na Pankráci; Připiš orchestru ND K. Gottwaldovi; Hypotéza o sovětské tajné policii v pozadí Talichova případu -- IV POVÁLEČNÉ PERIPETIE -- 34 Sezóna 1945/1946 877 -- Před očistnou komisí; Rozhodnutí čestného soudu; Usnesení trestní komise nalézací Ústředního národního výboru hl. města Prahy; Vyjádření A. Zápotockého; Stanovisko VT; Pobouření mezi hudebníky; Očista
národního života; Dopisy B. Martinů; Další přátelé na straně VT; Přednáška v dominikánském klášteře; Výzva mladých hudebníků k založení komorního orchestru; Jednání se Z. Nejedlým; Vznik orchestru výběr hráčů; Dirigentský seminář; Tři koncerty ve Švédsku; Dopisy „Čtyřručnímu rejdišti" a „komorníčkům"; Prodlou -- zený pobyt ve Švédsku; Návrat do Prahy; Polemika mezi I. Herbenem a A. J. Patzakovou; Talichovo zhodnocení vlastního případu -- 35 Sezóna 1946/1947 911 -- Otevřený dopis B. Bobka M. Očadlíkovi; Má vlast ve Smetanově síni a v Lucerně; Očadlíkův výpad v Tvorbě; Reakce Mladé fronty a dalších listů; Zásady práce ČKO; Koncert staré české hudby; Ohlasy hudební veřejnosti; Janáčkov-ský pořad; Pořad světové barokní hudby; Mozartovský pořad; Zákaz koncertu před dělníky; Zákaz Talichovy koncertní cesty do Švédska; Výzva ČF, čtyřdílný cyklus abonentních koncertů; Opět v ND nastudování Janáčkovy Káti Kahanové; Hodnocení inscenace; Vyjádření J. Krombholce; Účast na Pražském jaru 1947; Ohlasy u zahraničních hostů; Pověření VT vést operu ND; Zajištění existence ČKO; Idea zintenzívnění a zdokonalení umělecké práce -- 36 Sezóna 1947/1948 947 -- Existenční zajištění ČKO; Rozšíření orchestru; Formy práce ČKO; Nové pořady komorního orchestru; Mozartovské večery ve Stavovském divadle; Koncert s P. Fournierem; Další pořady ČKO;
Noví žáci; Obnovené nastudování Smetanova Tajemství; Studium Debussyho Pelléase a Mélisandy; Zhroucení VT a pobyt v nemocnici; Koncerty ČKO bez VT; Nátlak na ČKO; Poslední koncerty ČKO; Podání výpovědi v ND; Pobyt v sanatoriu ve Vráži u Písku; Povzbuzení od B. Martinů; Žádost VT o převedení do výslužby -- 37 Sezóna 1948/1949 969 -- Nabídka VT ke spolupráci s ČF; Nerealizované koncerty ve Švédsku; Spolupráce při beethovenovských komorních koncertech; Jednání s Ústředním akčním výborem Národní fronty; Příležitostná setkání s umělci z Národního divadla; Rady Ch. Mackerrasovi; Zdravice J. B. Foersterovi; Situace VT; Pomoc ze Slovenska; Zřízení SF; Pozvání do Bratislavy -- 38 Sezóna 1949/1950 985 -- Zásady práce KOSF; První styk s komorním orchestrem; První výsledky; První veřejné koncerty SF a KOSF; Ohlasy; Frekvence koncertů VT s KOSF; Různé typy pořadů a repertoár; Hudební léto v Trenčianských Teplicích; Problémy s formulací smlouvy a vymezením povinností VT ve SF; Koncert SF na Pražském jaru; Slovenský ediční (gramofonový) závod v Bratislavě; První nahrávky s KOSF; Nahrání Slovanských tanců v Praze -- 39 Sezóna 1950/1951 1009 -- Zákaz koncertní činnosti VT v Čechách; První koncerty KOSF v nové sezóně; Komplikace se zkušebním prostorem; Znemožnění soustavné práce; Nevyjasněný vztah SF k VT; Rozvázání smlouvy se SF; Neštěstí na železnici při cestě do
Prahy; Nahrávání gramofonových desek v Praze (Dvořák: Othello a Holoubek; Suk: Smyčcová serenáda aj.) -- 40 Sezóna 1951/1952 1017 -- Krize Slovenské filharmonie; Návrhy na řešení; Vyučování na VŠMU; Koncerty se SF; Nahrávání gramofonových desek v Praze (Dvořák: VIII. symfonie, Klavírní koncert, Stahat Mater; Suk: Asrael); Studium Beethovenovy IX. symfonie se SF; Rozchod s Bratislavou; Toulky VT v okolí Bratislavy; Proslov při natáčení s CF; Nahrávání Dvořákova Violoncellového koncertu s M. Rostropovičem -- 41 Sezóna 1952/1953 1034 -- VT ve vztahu k SF jako host; Zmaření koncertního plánu, onemocnění; Ukončení pedagogické činnosti na VSMU; Nové závazky v Cs. rozhlasu v Praze; Vytvoření festivalového orchestru; Vztah VT k orchestru bez dirigenta; Blamáž Z. Nejedlého; Nahrávka Čajkovského Patetické -- 42 Sezóna 1953/1954 1044 -- Zdravotní krize VT; Léčebný pobyt v sanatoriu ve Vráži u Písku; Návrh na ředitelské místo v ČF; Návrh M. Barvíka na vyřešení situace VT; Sanatorní prostředí a úvahy VT; Návrat do Berouna a Prahy, návštěva koncertů ČF; Jmenování uměleckým poradcem ČF; Nové gramofonové nahrávky (Janáček: Suita Příhody lišky Bystroušky; Smetana: Má vlast); Na Pražském jaru, nahrávání se Svjatoslavem Richterem; Dramaturgické plány pro příští sezónu -- 43 Satisfakce, stáří 1063 -- Nahrávky Sukova Zrání a Dvořákovy IX. symfonie; Poslední koncert s Bendovou
a Mozartovou hudbou; Onemocnění, pobyt v nemocnici; Odmítnutí zájezdu na Wiener Festwoche; Nahrávka Hándelova hobojového koncertu; Před televizní kamerou; Pobyt v Berouně a návštěvy přátel; Vleklá jednání o nejvyšším vyznamenání; Přehodnocení stanoviska předsednictva ÚV KSČ k VT; Odsouzení nepřátelského vztahu Z. Nejedlého k VT; Jmenování národním umělcem v květnu 1957; Koncert ČF na počest VT, koncert v Berouně; Úmrtí 23. 3.1961 a pohřeb -- PŘÍLOHY -- Přehled orchestrálních, symfonických a vokálně instrumentálních -- skladeb dirigovaných VT 1079 -- Přehled scénických děl řízených VT 1132 -- Soupis nahrávek VT v chronologickém uspořádání 1142 -- Summary 1150 -- Jmenný rej střik 115 9
(OCoLC)505914325
cnb002006774

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC