Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Jinočany : H & H Vyšehradská, 2008
468 s., [16] s. obr. příl. : portréty, noty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7319-078-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
001421970
Vztah autora ke Karlu Reinerovi Prvý pokus o monografii Vznik skladatelova Komentáře k životopisu Nový pokus o reinerovskou monografii Karel Reiner jako představitel Hábovy kompoziční školy Význam Reinerovy umělecké osobnosti -- 1. Rodové předpoklady, dětství a studium -- Geografické rozložení rakouské monarchie, postavení Bukoviny Otec Josef Reiner, jeho studium ve Vídni a snaha o dráhu profesionálního hudebníka Matka Sima Scherlagová, sňatek s Josefem Reinerem, přesídlení do Žatce Narození Karla Reinera Josef Reiner ve funkci vrchního kantora v žatecké náboženské obci Jeho charakter Dětství Karla Reinera Znalosti a výuka češtiny Všeobecná výuka a hudební výchova Na gymnáziu První zkušenosti s hudbou Zájem o cestování Maturita v Žatci Vysokoškolské studium, studentem na Německé hudební akademii v Praze -- 2. U Aloise Háby a Josefa Suka -- Reinerovo okouzlení I. symfonií Ervína Schulhoffa Soukromé hodiny u Aloise Háby Přechod do „hábovny" na konzervatoři Devět veselých improvizací pro klavír Způsob výuky u Aloise Háby Pět jazzových studií pro klavír Dvacet sedm malých invencí pro klavír L sonáta pro housle a klavír Účast na 8. festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (ISCM) v Lutychu a Rruselu Studium na mistrovské škole u Josefa Suka Sedm miniatur pro dechový kvintet Suita Dvanáct pro dechový kvintet a klavír 7. smyčcový kvartet Čtyři písně pro střední hlas
a klavír na slova Pavla Brandla-Suita pro velký orchestr-1. sonáta pro klavír Sukovo doporučení pro vídeňskou Universal Edition Sukovo ocenění Reinerova talentu-Reinerův vztah k Josefu Sukovi Absolutorium v Hábově oddělení na konzervatoři Hábovým neoficiálním asistentem -- 3. Interpretem moderní hudby (1933-1938) -- Pianistické umění Ervína Schulhoffa Reinerovo studium klavíru u E. Schulhoffa Hra jazzových skladeb Konkurz do rozhlasu Duo s Arnoštem Střížkem Vystupování v rozhlase Sólistou v klavírních koncertech K. Reschida, S. Osterce, L. Janáčka, J. Ježka, D. Šostako-viče, A. Háby ad Interpretem moderní hudby v domácích i zahraničních rozhlasech V Hilversumu, Bruselu, Beromunsteru, Štrasburku, Lucemburku Koncerty pro Přítomnost a SVU Mánes Nová dramaturgická orientace Přítomnosti Doprovazečem zpěvačky Ré -- Kosterové Sólové recitály v Lublani, koncerty ve Vídni a Bratislavě-Účast na zájezdu divadla E. F. Buriana ve Švýcarsku Interpretem čtvrttónové hudby v Berlíně Hra tzv. kombinační technikou Reine-rova tzv. meziklaviaturová technika Reinerův názor na čtvrttónovou hudbu Účast na kongresu orientální hudby v Káhiře Uznávaným interpretem čtvrttónové hudby Koncert pro klavír a orchestr v jedné větě Fantazie pro čtvrttónový klavír -- 4. V divadle E. F. Buriana -- Reinerův příchod do divadla E. E Buriana Burianovy texty na melodie K. Reinera Hra na klavír v Burianově divadle
Zájezd s divadlem do Curychu Hudba k Máchovu Máji Hudba k Haškovým novinám Hudba ke starofrancouzské frašce Mistr Pleticha Hudba ke Klicperově hře Každý něco pro vlast Hudba k Evženu Oněginovi a dalším hrám Zhodnocení Reinerovy práce pro Burianovo divadlo Význam E. F. Buriana pro Karla Reinera -- 5. Doktorem práv -- Zkoušky na právnické fakultě a získání doktorátu Snaha získat místo v hudební nebo právnické oblasti Odmítnutí místa v Mladé Boleslavi a na finanční prokuratuře v Praze Nalezení existenčního východiska -- 6. Organizátorem a hudebním redaktorem -- Proměna sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost Členství E. F. Buriana v Přítomnosti Reinerovy články v Klíči Vznik Rytmu a Reinerovy příspěvky v něm Aktuálnost Sukovy hudby Kritika Nejedlého Křenek a Schönberg E. E Burian Reinerův podíl na uskutečnění festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Praze Účast na festivalu v Paříži Spolupráce s časopisem Eva-Přispěvatelem Českého slova Případ premiéry Jihočeské suity Kritika výběru hudby na gramofonových deskách Hudebním poradcem firmy Esta Nahrávání vážné hudby -- 7. Skladby z let 1932-1938 -- Ohrožení demokracie v ČSR Stanoviska umělců k politické situaci Písně Na palubě. Píseň Thälmannova, Nikdy nezemřeme Kritika Reinerovy písňové melodiky Hábovo pojetí masové písně Jednota, pantomima na paměť studenta Zahradníčka Song o pěti kontinentech
Pochod čínských dětí Suita pro sólové housle Letní prázdniny s Hábovými v Nové Huti pod Nižborem Koncert pro nonet Tři písně pro vyšší hlas a klavír na slova A. Sovy Sedm říkánek pro dětský hlas a klavír Tři písně milostné Pět písní na německá a ces -- ká slova Karla Hynka Máchy Šest dvouhlasých písní pro dětský sbor Čtrnáct písní na slova staré čínské poezie Koncert pro housle a malý orchestr Sedm klavírních skladeb pro děti Minda-Minda Listopadové popěvky Sonáta pro saxofon a klavír -- 8. Před deportaci -- Platnost norimberských zákonů v Protektorátu Cechy a Morava Rozhodnutí o vyhlazení Židů Budování vyhlazovacích táborů Situace židovských hudebníků v protektorátu Organizování ilegálních koncertů Vydávání Židovských listů Získání notového materiálu pro terezínské ghetto Útulky pro židovské děti v Praze Snaha Karla Reinera o emigraci Boj o holou existenci, pomoc přátel vyučování klavíru Vydání Špalíčku národních písní a říkadel Vztah Aloise Háby ke Karlu Reinerovi za okupace Setkání s Hanou Steinerovou a svatba Karla Reinera Píseň My jdeme ruku v ruce Hudba k baladám Šla Kačenka a Zbojnická balada II. smyčcový kvartet II. sonáta pro klavír „ Vítězství’’ Květovaný kůň Vyřazení Fantazie pro orchestr a Koncertu pro violoncello a orchestr ze skladatelova díla Zničení a ukrytí vlastních dokumentů a notových rukopisů -- 9. Vězněm v
koncentračních táborech -- Židovské ghetto Terezín Rozvoj kulturních aktivit v ghettu Reinero-va deportace do Terezína, práce s dětmi v dětském domově Voiceban-dové úpravy pohádek Otesánek a Král Tchoř Provedení Květovaného koně s terezínskými dětmi 33 písní na slova Ch. Morgensterna pro pěvecký sbor a smyčcový kvartet v šestinotónovém systému Scénické hudby k Rostandovým Romantikům a k Tylovu Strakonickému dudákovi Scénická hudba k Ester Klavíristou v ghettu v sólových recitálech a při doprovodech pěvců Poslední hodiny v Terezíně Deportace do Osvětimi Poměry v lágru Nový transport do Kauferingu u Landsbergu, práce na letecké podzemní továrně Onemocnění tyfem Pochod smrti Návrat domů -- 10. V prvních letech po osvobození -- Na prahu nového života, setkání s manželkou, zařízení nového domova Problémy s československým občanstvím Vyrovnání s Estou, Reinerův návrh na vydavatelský podnik Spolupracovníkem Svobodného Československa Ve Velké opeře 5. května, studium Hábovy Matky Přispěvatelem Kulturní politiky Sociální postavení skladatelů a výkonných umělců „Falešné" sběratelství hudebních nástrojů Poslání Pražského jara Kulturní práce jako sociální služba Boj o hudební školství Uplatnění hudební kritiky Propagace soudobé hudby v cizině Nesoulad osobních stanovisek s pojetím komunistické -- ideologie Šéfredaktorem Rytmu Německá vojenská hudba Definování
hudební avantgardy Reinerovo antroposofické přesvědčení Zhodnocení XI. ročníku Rytmu Reinerovo stanovisko ke KSČ a její poválečné linii v kulturní oblasti V Syndikátu českých skladatelů Opět klavíristou Koncert se čtvrttónovými skladbami Aloise Háby Koncerty čtvrttónových skladeb na Pražském jaru a v Přítomnosti Národ zpívá o vojně Sládek dětem Sonáta brevis pro violoncello a klavír Sonatína pro trubku a pozoun ve čtvrttónovém systému Abeceda Divertimento Koncertantní suita smyčcový kvartet Znělka pro město Zatec -- 11. Úděl „formalisty" -- Tajemníkem Syndikátu českých skladatelů Kritika Karla Reinera jako představitele formalismu Diskriminace v SČS Členství v KSČ-Podezření ze sionismu Pokračující diskriminace Vedoucí hudebního oddělení v UDLT Nové tvůrčí zaměření Komponování písní pro nej širší vrstvy Úpravy lidových písní pro amatérské soubory Vztah k masové písni a její tvorba Tvůrčí soutěže Přezírání skladatelovy písňové tvorby Autorovy názory na jejich ideální typ Konflikt staré a nové písně Aranžmá tzv. nových lidových písní Příručky Pěvecký soubor Co zpívat, co hrát Skladatelovo postavení v SČS Tři české pohádky pro komorní ženský sbor Dvě skladby pro lesní roh a malý orchestr (klavír) Tři české tance pro orchestr Jarní předehra Opera Zakletá píseň Kantáta Píseň o vlasti IV. smyčcový kvartet Tři skladby pro hoboj a klavír
Mužské sbory Jak rád Tě mám a Sloky osvobozeného člověka Cyklus písní Rodná země Hudba k filmu Zima Elégie a Capriccio pro violoncello a klavír Hudba k filmu On partu nezradí Sonáta pro kontrabas a klavír Šest dvojzpěvů pro ženský sbor s doprovodem klavíru Hudba k filmu Motýli tady nežijí a stejnojmenná suita pro orchestr //. sonáta pro housle a klavír-Symfonie pro velký orchestr Mužský sbor Na Rudém náměstí Malá suita pro devět dechových nástrojů Skladatelův pohled na vlastní tvorbu posledního tvůrčího období -- 12. Nové cíle -- Odchod z ÚDLT, výhradně skladatelem Vývoj současné hudby-Vyznamenání Za vynikající práci Funkce v SČS sonáta pro klavír Nové písně Hudba k filmům Sluneční laboratoř, Sklo a Ledové moře volá Nové písně a dětské sbory, madrigal Mírová aj Kantáta Bylo jim tisíc let Šest bagatel pro trubku a klavír Dvě skladby pro hoboj a harfu Symfonická předehra pro velký orchestr Čtyři skladby pro sólový klarinet in B Tři preludia pro varhany Hudba k filmu Dialogy s hvězdami -- 13. Druhý dech -- Ozdravný proces v umění a hudbě Předsedou IV. a V výboru CHF Nové metody práce v CHF Na festivalu Berliner Festwochen v 1964 Šest studii pro flétnu a klavír podle obrazu Františka Jiroud-ka Trio pro flétnu, basklarinet a bicí nástroje Suita pro harfu Tři skladby pro klavír Na Bienále v Záhřebu v roce 1965 Suita pro fagot a klavír Concertino pro fagot, dechové a
bicí nástroje Trio pro housle, violoncello a klavír Hudba pro čtyři klarinety Hudba k filmu Otto Gutfreund Na pozvání nadace Pro Helvetia ve Švýcarsku v roce 1966 Na kongresu Mezinárodní hudební rady v Rotterdamu roku 1966 Koncert pro basklarinet, smyčce a bicí nástroje Tři kon-certantní skladby pro basklarinet a klavír Črty pro klavírní kvartet Písně utrpení pro televizní film Písně pro nižší hlas a klavír na slova Franze Theodora Csokora Koncertantní suita pro symfonický orchestr Dvě skladby pro saxofon Es alto a klavír Koncertantní sonáta pro bicí nástroje Tři koncertní etudy pro cimbál Udělení titulu Zasloužilý umělec Hudba k Tauferově básni Téma paměť Prole-gomena pro smyčcový kvartet Abrnky pro nižší hlas a klavír Čtyři zkratky pro zesťový kvintet Hudba k Dismanovým pásmům veršů Od jehly k mašinkám a Šeptem před usnutím Hudba k satiře Chvála bláznivosti Na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Hamburku v roce 1969 Volné listy pro klarinet, violoncello a klavír Třipsiny pro střední hlas a klavír Hudba k filmu Pomoc Florencii Dua, pět virtuózních skladeb v rozsahu c1 h2 pro dvoje klarinety in B, hoboje, flétny nebo trubky in B a jejich kombinace -- 14. Vrcholné údobí -- Uzlový bod skladatelovy existence Důsledky vystoupení z KSČ-Nová forma diskriminace Skladatelem mimo SČSKU Ignorování Reinerovy tvorby na koncertních pódiích Omezení příjmů Vydávání
děl Aus den „Zahmen Xenien" von J. W. Goethe pro zpěv a flétnu Formule pro pozoun a klavír Záznamy pro fagot sólo Kresby, komorní hudba pro klarinet in B (nebo housle), lesní roh a klavír-Sentence pro flétnu, housle, violu a violoncello Tercety pro hoboj, klarinet in B a fagot Práce na Výběrovém katalogu české umělecké hudby 20. století Dua pro dva čtvrttónové klarinety in B Hudba k filmu Harmonie světa Hrátky pro dechový kvintet Myší mini-balady pro zpěv a klavír Akrostichon a Allegro pro basklarinet a klavír Opera O strašlivém drakovi, princezně a ševcovi Uvedení opery v Praze, její zákaz v Německu Náměty pro kytaru Overtura ritmica pro kytaru Repliky Preambule (II nonet) Zárodky pro klavír Sloky pro violu a klavír Promluvy pro komorní orchestr Lie-der nach Reiner Kunze Hudba pro smyčce Diptych č. 2 Portréty, suita pro housle, violu a violoncello Partita pro soubor Symposium -- musicum Diptych č. í pro symfonický orchestr Snaha o rehabilitaci uměleckého významu Aloise Háby Kurz čtvrttónové hudby na JAMU v Brně Snaha o ustavení Společnosti Aloise Háby Dialogy pro dvě flétny Tři symfonické věty pro orchestr Marginálie pro basklari-net Panely pro zesťový kvintet Hovory pro baryton-saxofon in Es a flétnu Poslední měsíce skladatelova života, nemoc a smrt -- 15. Kompoziční profil skladatele -- Základní etapy autorovy tvorby První období Přilnutí k avantgardním směrům Politická orientace Druhé
období Práce pro UDLT Nebezpečí eklekticismu Třetí období Přimknutí k reformnímu komunismu Rozchod s KSC Síře hudební tvorby podle druhů Vynalézavost v nástrojových kombinacích Význam orchestrálních skladeb Vztah k vokální tvorbě Východiska v oblasti harmonie Kompoziční práce s dvanácti tóny Tónová centralita Preference některých intervalů Hledání nové ůtvarnosti Volné hudební formy Atematická kompoziční práce Rytmická složka Instrumen-tace Vztah ke čtvrttónové hudbě Názvy autorových skladeb Karel Reiner jako představitel české hudební avantgardy -- Přehled tvorby -- Skladby komorní, vokální, orchestrální, vokálně -- -instrumentální a jevištní Scénická, filmová a rozhlasová hudba Písně pro pěvecké soubory s doprovodem Úpravy lidových písní Taneční skladby a úpravy Úpravy cizích skladeb -- Rejstřík děl Karla Reinera
(OCoLC)244814588
cnb001807769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC