Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vydání první
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014
659 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2168-5 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2724-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421971
Autoři 11 // Poděkování 13 // Úvod (Z. Štembera) 15 // 1. ZNALOSTI O PERINATÁLNÍ MORBIDITĚ DO DOBY PUBLIKACE LITTLEOVY HYPOTÉZY (Z. Štembera) 19 // 1.1 Little - „otec“ perinatální morbidity 19 // 1.2 Znalosti o asfyixi 19 // 1.2.1 Kardiovaskulární systém 20 // 1.2.2 Respirační systém 22 // 1.3 Buněčná teorie 23 // 1.3.1 Buněčný metabolismus 24 // 1.3.2 Kvašení 24 // 1.4 Placenta 25 // 1.5 Krev 25 // 1.6 Centrální nervový systém 25 // 1.7 Přínos porodníka ke znalostem o asfyxii 26 // 1.7.1 Vývoj v Evropě 26 // 1.7.2 Vývoj v českých zemích 28 // 1.8 Znalosti o začátku vývoje dítéte 28 // 1.8.1 Vznik a vývoj pediatrie ve svité 29 // 1.8.2 Začátky pediatrie v českých zemích 30 // 2. OBDOBÍ OD PUBLIKACE LITTLEOVY HYPOTÉZY K I. SVĚTOVÉ VÁLCE 32 // 2.1 Poznatky o asfyxii (Z. Štembera) 32 // 2.1.1 Kardiovaskulární systém 32 // 2.1.2 Respirační systém 33 // 2.1.3 Buněčný metabolismus 34 // 2.1.4 Centrální nervový systém 36 // 2.2 Poznatky o raném psychickém vývoji dítěte (J. Dittrichová) 36 // 2.2.1 Začátky studií 36 // 2.2.2 Vliv Littleovy hypotézy o vzniku neuropsychických poruch vývoje dítěte v souvislosti s těhotenskými a porodnickými komplikacemi matky 36 // 2.2.3 Přínos pediatrie 37 // 3. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ 42 // 3.1 Poznatky o perinatal nich komplikacích potenciálně ohrožujících plod a novorozence, převážné vznikem asfyxie, v jeho dalšim vývoji (Z. Štembera) 42 // 3.1.1 Respirační systém 42 // 3.1.2 Kardiovaskulární systém 47 // 3.1.3 Metabolismus 49 // 3.1.4 Placenta 55 // 3.1.5 Přežívání plodu v anoxii 56 // 3.1.6 Centrální nervový systém 56 // 3.1.7 Vývoj v Československu i pohledu porodníka, pediatra a patologa 58 // 3.2 Poznatky o dlouhodobé perinatální neuropsychické morbiditě 60 // 3.2.1 Vývoj ve světě (J. Dittrichová) 60 // 3.2.2 Vývoj v Československu (Z. Štembera) 63 //
4. PRVNÍCH DVACET LET PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 69 // 4.1 Nové poznatky o poslední fází intrauterinního a začátcích extrauterinního života plodu a novorozence zdravého a asfyktickébo (Z. Štembera) 69 // 4.1.1 Systém kardiovaskulární 70 // 4.1.2 Respirační systém 91 // 4.1.3 Metabolismus HO // 4.1.4 Centrální nervový systém 142 // 4.1.5 Placenta 152 // 4.1.6 Aplikace poznatků o hypoxii plodu a asfyxii novorozence v klinické praxi v souvislosti s časnou a pozdní morbiditou dítěte 164 // 4.1.7 Vzájemná vazba cirkulace, respirace a metabolismu 178 // 4.2 Vztah mezi perinatální morbiditou plodu a novorozence a dalším neuropsychickým vývojem dítěte 184 // 4.2.1 Jednotlivé psychologické siudie (J. Dittrichová) 184 // 4.2.2 Vítali hypoxic plodu, asfyxie novorozence a prematurity k výskytu dětské mozkové obrny (Z. Štembera) 190 // 4.2.3 Prospektivní epidemiologické projekty o perinatální morbiditě dítěte (Z. Štembera) 192 // 4.3 Podíl ČR na studiích o hypoxii plodu, asfyxii novorozence a jeho časné morbiditě {Z. Štembera) 200 // 4.3.1 Výchozí poválečný stav 200 // 4.3.2 Období let 1946-1947 200 // 4.3.3 Období let 1948-1956 201 // 4.3.4 Období let 1957 1968 206 // 4.4 Studie o vlivu porodnických a neonatálních komplikací na neuropsychický vývoj dítěte v ČR (Z. Štembera) 224 // 4.4.1 Výchozí stav 224 // 4.4.2 Vývoj nedonošených dětí 224 // 4.4.3 Vliv některých dalších porodnických a neonatologických komplikací na neuropsychický vývoj dítěte 226 // Závěrečné shrnutí nejdůležitějších poznatků o vývoji zdravého, asfyktického a předčasné narozeného dítěte a o jeho časné morbiditě z výsledků studií v prvních 20 poválečných letech (Z. Štembera) 227 // 5. NÁSLEDUJÍCÍCH DVACET LET - OBDOBÍ 1969-1989 230 //
5.1 Vliv hypoxie plodu a asfyxie novorozence na vznik poruchy neuropsychického vývoje dítěte (Z. Štembera) 230 // 5.1.1 Výchozí stav na konci 60. let 230 // 5.1.2 Klasifikace a definice WHO 237 // 5.1.3 Vybrané konference a monografie jako zdroj nejdůležitějších studií daného problému 240 // 5.1.4 Rizikové faktory - stavy ohrožující neuropsychický vývoj dítěte 242 // 5.2 Vliv nízké porodní hmotnosti na vznik poruchy neuropsychického vývoje dítěte (Z. Štembera) 262 // 5.2.1 Nízká porodní hmotnost představující jak nežádoucí výstup, tak rizikový faktor 262 // 5.2.2 Národní projekty hodnotící souvislost neuropsychického vývoje dítěte s jeho nízkou porodní hmotností 270 // 5.2.3 Vliv socioekonomických faktorů na prematuritu s jejími důsledky na neuropsychický vývoj dítěte 278 // 5.3 Vztah mezi časnou perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte (J. Dittrichová) 283 // 5.3.1 Charakteristika studií 283 // 5.3.2 Hlavní otázky, které se analyzovaly 284 // 5.4 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítéte (Z. Strmbera) 292 // 5.4.1 Porodnická primární prevence 292 // 5.4.2 Porodnická sekundární prevence 303 // 5.4.3 Neonatální primární prevence 309 // 5.4.4 Neonatální sekundární prevence 312 // 5.5 Podíl ČR na studiích o vlivu asfyxie a prematurity na neuropsychický vývoj dítěte a prevenci jeho poruch (Z. Štembera, J. Dittrichová, D. Sobotková) 320 // 5.5.1 Výchozí stav na konci 60. let 321 // 5.5.2 Studie experimentální 322 // 5.5.3 Rizikový princip v perinatální péči 322 // 5.5.4 Studie o vlivu perinatálních komplikací jako rizikového faktoru na neuropsychický vývoj dítěte 323 // 5.5.5 Podíl českých studii přednesených na 4. kongresu EAPM konaném v Praze v roce 1974 325 //
5.5.6 Prospektivní studie o vlivu perinatálních komplikaci jako rizikového faktoru na neuropsychický vývoj dítěte 326 // 5.5.7 Hodnoceni rizika a jeho skórování 328 // 5.5.8 Kvidence handicapovaných dětí, jejich diferenciace a výskyt v české populaci 334 // 5.5.9 Perinatální prevence vzniku poruchy ncuropsychického vývoje dítwte 335 // 5.5.10 Perinatální informační systém 344 // 5.6 Vliv klesající perinatální úmrtnosti na výskyt handicapovaných dětí z perinatálních příčin (Z Štembera) 352 // 5.6.1 Problémy související s hledáním odpovědi na danou otázku 352 // 5.6.2 Časové hledisko probíhajícího poklesu perinatální úmrtnosti 353 // 5.6.3 Časové hledisko probíhající incidence dětí s DMO a dětí handicapovaných 35 // 5.6.4 Vzájemné srovnáni poklesu perinatální úmrtnosti s výskytem dětí s DMO a dětí handicapovaných // 5.6.5 Vliv porodní hmotnosti novorozence na vzájemný vztah jeho úmrtnosti a výskytu handicapovaného dítěte 360 // 5 6.6 Další vlivy působící na prevalenci handicapovaných dětí v populaci 363 // 5.7 Fetal behaviour (Z. Štembera) // 5-7.1 Behaviorální stav novorozence 369 // 5.7.2 Behaviorální stav vyvíjejícího se plodu 369 // 5.7.3 Behaviorální stav plodu po různých perinatálních komplikacích a léčebných postupech 372 // Shrnutí nezávažnějších poznatků ze studií 5. kapitoly (Z. Štembera) 375 // 6. KONEC 20. A ZAČÁTEK 21. STOLETÍ 378 // 6.1 Souvislost asfyxie a prematurity s neuropsychickým vývojem dítěte (Z. Štembera) 378 // 6.1.1 Souvislost asfyxie s neonatálními komplikacemi a neuropsychickým vývojem dítěte 379 // 6.1.2 Souvislost prematurity s neonatálními komplikacemi a neuropsychickým vývojem dítěte 388 // 6.2 Porodnické rizikové faktory související se vznikem časné a pozdní morbidity dítěte (Z. Štembera) //
6.2.1 Vícečetné těhotenství jako rizikový faktor poruch neuropsychického vývoje dítěte 404 // 6.2.2 Perinatální infekce jako rizikový faktor výskytu poruchy neuropsychického vývoje dítěte 407 // 6.2.3 Další vybrané rizikové faktory // 6.3 Prevence, léčba a organizační opatření v oblasti porodnické péče ke snížení výskytu poruch neuropsychického vývoje dítěte (Z. Štembera) 419 // 6.3.1 Etiopatogeneze mozkového poškození vedoucího k poruchám neuropsychického vývoje dítěte 420 // 6.2.2 Tokolytika 20 // 6.3.3 Progesteron // 6.3.4 Kortikosteroidy // 6.3.5 Antibiotika // 6.3.6 Císařský řez 426 // 6.3.7 Prevence a léčba méně častých porodnických komplikací 427 // 6.3.8 Opatření organizační 428 // 6.4 Podíl ČR na řešení témat uvedených v kapitolách 6.1-6.3 (Z. Štembera) 433 // 6.4.1 Změna podmínek, pro studie k danému tématu 433 // 6.4.2 Vlastní studie o souvislosti porodnických komplikací s rizikem poruchy neuropsychického vývoje ditěte 435 // 6.5 Vztah mezi perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte (D. Sobotková. J. Dittrichová) 461 // 6.5.1 Charakteristika studií 461 // 6.5.2 Některé ze studovaných otázek 462 // 6.6 České studie vztahu mezi perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem ditěte (D. Sobotková) 4SI // 6.6.1 Charakteristika studii 481 // 6.6.2 Hlavní otázky, které se studovaly 482 // 6.6.3 Některé další otázky 487 // 6.7 Neurologické následky perinatálních komplikací (E. Procházková) 492 // 6.7.1 Klinická charakteristika a definice DMO 492 // 6.7.2 Klasifikace DMO 493 // 6.7.3 Etiologie a patofyziologie DMO 494 // 6.7.4 Epidemiologie DMO 498 // 6.7.5 Neurologické vyšetření a jeho hodnocení 499 // 6.7.6 Klinické příznaky DMO 500 // 6.7.7 Stanovení diagnózy DMO 500 // 6.7.8 Terapie DMO 501 // 6.7.9 Prevence DMO 503 //
6.7.10 Predikce DMO 504 // 6.7.11 Studie o DMO v české literatuře 504 // 6.8 Poruchy intelektu v souvislosti s perinatilními komplikacemi (Z. Štembera) 509 // 6.8.1 Historie 509 // 6.8.2 Definice a klasifikace 509 // 6.8.3 Prevalence a incidence jedinců se sníženým IQ 511 // 6.8.4 Etiologie sníženého IQ 512 // 6.8.5 Zdravotní indikátory ID 514 // 6.8.6 Zdroje pro získání údajů o ID a MR 515 // 6.8.7 Dotace na péči o jedince s ID 515 // 6.9 Výskyt dlouhodobé morbidity u rizikových skupin dětské populace (P. Zoban) 518 // 6.9.1 Zahraniční studie 518 // 6.9.2 České studie 521 // 6.10 Podíl genetiky na neuropsychickém vývoji dítěte (V. Gregor, A. Šípek) 532 // 6.10.1 Historie lékařské genetiky ve světě a v českých zemích 532 // 6.10.2 Chromosomální aberace 536 // 6.10.3 Neurovývojová onemocnění z pohledu genetiky 541 // 6.10.4 Prenatální screening, diagnostika a prevalence vrozených vad 550 // 6.11 Náklady/přiínos (cost/benefit) v perinatální péči a péči o handicapovaného jedince (Z. Štembera ) 562 // 6.11.1 Zdroje // 6.11.2 Náklady-cost // 6.11.3 Přínos - benefit 566 // 6.11.4 Modely analýzy cost/benefit ve zdravotnictví // 6.11.5 Kombinace některých uvedených způsobů ekonomické analýzy 570 // 6.11.6 Rozdílné názory na ekonomické problémy ve zdravotnictví 571 // 6.11.7 Uplatnění přístupu cost/benefit v perinatální péči v ČR 572 // Shrnutí nejdůIežitějších poznatků 6. kapitoly (Z. Štembera) 577 // 7. OD LITTLEOVY HYPOTÉZY K DNEŠKU - A JAK DÁL? 582 // 7.1 Východisko pro tvorbu prognózy vývoje v perinatální péči z hlediska vzniku nového jedince (Z. Štembera) 582 // 7.1.1 Současný stav — výběr ze zahraničních studií 583 // 7.1.2 Metody použité pro vědecké řešení otevřených otázek 589 // 7.1.3 Vývojová biologie 592 // 7.1.4 Současný stav - výběr z českých studií 593 //
7.1.5 Tvorba prognózy vývoje perinatální péče v ČR z hlediska vzniku nového jedince 597 // 7.1.6 Vlastní prognóza // 7.1.7 Některé údaje z let 2011 a 2012 o plnění prognózy // 7.2 Současný stav jako východisko pro výhledy v péči o neuropsychický vývoj dětí s perinatálními riziky z pohledu dětského psychologa (D. Sobotková) 614 // 7.2.1 Důležitost mezioborové spolupráce a presence // 7.2.2 Důraz na podporu zdraví // 7.2.3 Péče o děti s perinatálními riziky a o jejich rodiče 515 // 7.2.4 Situace v České republice 621 // 7.2.5 Péče o děti s perinatálními riziky a jejích rodiče po propuštění domů // 7.2.6 Diagnostika vývojových poruch, jejich časný záchyt a následná péče // 7.2.7 Návrh na prevenci a péči o děti s perinatální zátěží a jejich rodiče v ČR 629 // Slovo závěrem (Z. Štembera) 637 // Seznam použitých zkratek 639 // Rejstřík 645 // Summary 659
(OCoLC)879564633
cnb002565213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC