Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2013
159 stran ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-262-0481-7 (brožováno)
ISBN 9788026205692 (ebook)
ISBN 8026205693 (ebook)
Rádci pro zdraví
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 159
Popsáno podle tištěné verze
001422022
Obsah // // Ú vo d // // ... // // 7 // // KAPITOLA PRVNÍ // // Je snad ve všem cukr? N aše k a ta s tro fá ln í k o n z u m a c e c u k ru Krásný sladký svět, v němž žijem e // // ... // // II II 17 20 // // ... ... // // C ukr ovlivňuje naše myšlení a jednání // // O pium lidstva - je cu k r skutečně d r o g a ? ... „Jsem sacharidový ty p !“ Závislost na cukru m á m noho p o d o b ... Závislí a nemocní kvůli m oderním u stravování Jízda na „glykem ické" horské dráze . . . . // // 25 30 36 41 47 // // ... // // Diabetes a další - pozdější důsledky konzumace cukru Vynervovaní a špatně naladění - může za to také cukr? // // KAPITOLA D R U H Á // // K d o za t o m ůže? Mlsání je nám vlastní // // ... ... // // 51 51 55 59 65 69 // // Skandál v superm arketu: znáte svého dealera? . . . . H o to vo - nejprve polévka z pytlíku, p o to m vaše zdraví N echuť k vaření - rychlé o b č e rs tv e n í... Na startovní čáře stojí další generace závislých . . . . Čím se vlastně zabývají politici a zákony na ochranu spotřebitele? ... // // 78 // // 5 // // \fM artina Fontana / SLADKÁ DROGA // // K AP ITO LA TŘETÍ // // V e n z c u k e rn é p a s t i ? ... Ruku na srdce - Jsem závislý/á na c u k r u ? ... Nás závislých je m noho a mám e m o c ... Zachraň se, kdo můžeš, protože zdraví je p ro živ o t nutné! N eexistuje jedna cesta p ro všechny Dieta? N e! Změna? A no! // KAPITOLA ČTVRTÁ
// // 85 85 90 // // ... ... // // 94 98 // // ... 103 // // V še ch n o je m o ž n é - k ro k y ke z d ra v é m u ž iv o tu b e z c u k ru // // ... 107 // // Vydejte se na c e s t u ! ...107 Máte potřebu „vyčistit harddisk“ ? C o potřeb ujete k přeprogramování? D o b rý postoj a tro ch u fa n ta z ie !... 116 Bez to h o to nepůjde - odvykací k ú r a ... 121 Konečně je vám zase z něčeho z l e ! ... 127 Jedovaté a „p o h o n n é " látky a oblíbené potraviny ...130 .. . 136 ... 109 // // Sbohem hotová jídla - v a řit dom a je m nohem zdravější Pohyb pomáhá a podporuje! // // ...143 // // „V pohodě" p ro ti závislosti na c u k r u ... 148 N a k o n e c ...154 D o p o ru č e n á l i t e r a t u r a ... 159 // // 6 // // \f
(OCoLC)867820016
cnb002502108

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC