Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:78x 
BK
Praha : Galén, [2015]
xvi, 344 stran : ilustrace ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-211-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001422093
Úvod XIII 4. // Vývoj české traumatologie XV Vladimír Pokorný // Řešení následků hromadných neštěstí. Organizace medicíny katastrof 23 // OBECNÁ ČÁST // 1. Úraz 3 Vladimír Pokorný // 2. Přednemocniční péče - zásady první pomoci 5 Martin Kelbl // 2.1. Obecné 5 // 2.2. Technická první pomoc 5 // 2.3. Zdravotní první pomoc 6 // 2.4. Urgentní transport 7 // 3. Polytrauma 9 // 3.1. Obecné 9 Petr Svoboda, Jarmila Drábková // 3.2. Úrazový šok - odezva organismu/ na trauma 10 Petr Svoboda // Zánětlivá odpověď organismu na trauma 10 // Definice klinických pojmů 11 // Význam časného ošetřování pro výskyt SIRS a jeho komplikací 13 // 3.3. Polytraumatizovaný pacient z pohledu specialisty intenzivní medicíny 14 Jarmila Drábková // 3.4. Damage Control Surgery 18 František Vyhnánek // Obecně 18 // Letální triáda 18 // Indikace pro Damage Control Surgery 19 // Postupy při Damage Control Surgery..19 // 3.5. Skórovací systémy v traumatológii 21 Jan Filipínský // Obecně 21 // AIS 21 // ISS 22 // Úrazový registr České republiky 22 Vlasta Neklapilová // 4.1. Obecně 23 // 4.2. Organizace záchranných prací // na místě neštěstí, třídění 23 // 4.3. Organizace hromadného příjmu ve zdravotnickém zařízení 24 // 5. Rána 25 Radek Veselý // 5.1. Obecně 25 // 5.2. Terapie - faktory ovlivňující // hojení rány 26 // 5.3. Biologie hojení rány 27 // 5.4. Moderní ošetření ran 27 // 5.5. Komplikace hojení ran 28 // 6. Závažné ranné infekce 30 Radek Veselý // 6.1. Obecně 30 // 6.2. Nejzávažnější infekce 30 // Tetanus 30 // Rabies - vzteklina (lyssa) 31 // Putridní infekce 31 // 7. Popáleniny 33 Pavel Brychta // 7.1. Obecně 33 // 7.2. Lékařská první pomoc u popálenin 34 // 7.3. Terapie 35 // 7.4. Popáleninový šok 37 // 7.5. Inhalační trauma 39 //
7.6. Elektrické popáleniny 39 // 7.7. Poranění bleskem 40 // 7.8. Radiační popáleniny 40 // 7.9. Chemické popáleniny 40 // 8. Zlomeniny 41 // 8.1. Obecně 41 Vladimír Pokorný // Úrazové zlomeniny 41 // Únavové zlomeniny 41 // Patologické zlomeniny 42 // 8.2. Klasifikace zlomenin dlouhých kostí 43 Radek Veselý // Obecně 43 // klasifikace 43 // 9. Otevřené zlomeniny 45 Radek Veselý // 9.1. Obecně 45 // 9.2. Klasifikace otevřených zlomenin // (Gustilo-Anderson, Tscherne) 45 // 9.3. Zásady terapie 47 // 9.4. Komplikace 48 // 10. Amputační poranění a replantace končetin 49 Jiří Veselý, Zdeněk Dvořák // 10.1. Obecně 49 // 10.2. Replantační chirurgie 49 // 10.3. Komplikace 52 // 10.4. Pooperační péče 53 // 11. Poranění měkkých tkání 54 Radek Veselý // 11.1. Obecně 54 // 11.2. Kompartment syndrom 54 // 11.3. Syndrom ze zhmoždění 58 // 11.4. Syndrom reperfuze 58 // 12. Kostní hojení 59 // 12.1. Porucha hojení kostní tkáně a možnost podpory hojení 59 Vladimír Palička // 12.2. Kostní hojení z pohledu traumatológa 60 Peter Wendsche // 13. Zásady konzervativního léčení zlomenin 62 Radek Veselý // 13.1. Obecně 62 // 13.2. Konzervativní léčení zlomenin sádrovým obvazem 62 // 13.3. Skeletální trakce 64 // 13.4. Funkčně-konzervativní léčení podle Sarmienta 64 // 14. Operační repoziční techniky 65 Peter Wendsche // 15. Principy osteosyntézy 67 Peter Wendsche // 15.1. Obecně 67 // 15.2. Úhlově stabilní dlahy 68 // 15.3. Zevní fixátor 71 Vratislav Procházka // 16. Infekce kostí a kloubů 73 Radek Veselý // 16.1. Infekce kostí 73 // Akutní hematogenní osteomyelitida 73 // Posttraumatická osteomyelitida 73 // Infekce zlomeniny po osteosyntéze 74 // Chronická osteomyelitida 74 // 16.2. Infekce kloubní 75 //
17. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci v traumatologii 77 Jan Filipínský, Věra Zemanová // 17.1. Obecně 77 // 17.2. Klinické faktory 77 // 17.3. Standardní profylaktické režimy // proti TEN 78 // 17.4. Způsoby aplikace antikoagulační // terapie 78 // 17.5. Poznámky pro praxi 79 // 18. Posudky v traumatológii 81 Vladimír Pokorný // 18.1. Obecně 81 // 18.2. Hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění 81 // 18.3. Posudky pro pacientovu pojišťovnu 82 // 18.4. Posudky pro policii 82 // 18.5. Posudky pro soudy, právníky a jiné státní orgány 83 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 19. Kraniocerebrální poranění 87 Martin Smrčka, Vilém Juráň // 19.1. Obecně 87 // 19.2. Patofyziologie poranění mozku 87 // 19.3. Typy poranění, jejich diagnostika a léčba 90 // 19.3.1. Poranění skalpu 90 // 19.3.2. Fraktury kalvy 90 // 19.3.3. Fraktury baze lební 91 // 19.3.4. Epidurální hematom 91 // 19.3.5. Subdurální hematom 92 // Akutní subdurální hematom 92 // Subakutní subdurální hematom 93 // Chronický subdurální hematom 93 // 19.3.6. Kontuze a traumatický intracerebrální // hematom 94 // 19.3.7. Perforující a penetrující poranění 94 // Perforující poranění 94 // Penetrující poranění 95 // 19.3.8. Difúzní poškození mozku 95 // Mozková komoce 95 // Difúzni axonální poškození 96 // 19.4. Resuscitační péče a monitoring pacientů s těžkým poraněním mozku 96 // 20. Poranění obličejového skeletu 99 Jan Hrbek // 20.1. Obecně 99 // 20.2. Rozdělení zlomenin obličejového skeletu 99 // 20.2.1. Dolní obličejová etáž 99 // Zlomeniny mandibuly 99 // Luxace čelistního kloubu 100 // 20.2.2. Střední obličejová etáž 100 // Zlomeniny laterální 100 // Zlomeniny centrální 100 // Zlomenina kombinovaná 101 // Hydraulické fraktury orbity (blow out) 101 //
20.2.3. Horní obličejová etáž 101 // 20.3. Operační časování maxilofaciálních poranění 102 // 20.4. Poranění zubů 102 // 21. Poranění hrudníku - Václav Šimánek, Jiří Vrastyák // 21.1. Obecně 103 // 21.2. Diagnostika 104 // 21.3. Poranění hrudní stěny - zlomeniny žeber 104 // Izolované zlomeniny žeber 105 // Sériové zlomeniny žeber 105 // Blokové zlomeniny žeber 105 // Zlomeniny sterna 106 // Nestabilní hrudník 106 // 21.4. Odezva pleurálního prostoru 107 // 21.4.1. Hemothorax 107 // 21.4.2. Pneumothorax 108 // Tenzní pneumothorax 109 // Otevřený pneumothorax 109 // 21.4.3. Emfyzém 109 // Mediastinální emfyzém 109 // Podkožní emfyzém 109 // 21.5. Poranění hrudních orgánů 110 // 21.5.1. Kontuze plic 110 // 21.5.2. Lacerace plic 111 // 21.5.3. Traumatická plicní pseudocysta 111 // 21.5.4. Plicní hematom 111 // 21.5.5. Otevřená poranění hrudníku 111 // 21.5.6. Poranění srdce 112 // Hemoperikard (srdeční tamponáda) 112 // Srdeční kontuze 112 // Vzácné formy zavřených poranění 112 // Penetrační poranění srdce 112 // 21.5.7. Traumatická ruptura aorty 113 // 21.5.8. Poranění mediastinálních žil 114 // 21.5.9. Poranění tracheobronchiální 114 // 21.5.10. Poranění jícnu 114 // 21.5.11. Poranění ductus thoracicus 114 // 21.5.12. Poranění bránice 115 // 21.5.13. Poranění tlakovou vlnou 115 // 22. Poranění břicha 117 František Vyhnánek // 22.1. Obecně 117 // 22.2. Skórovací systémy 117 // 22.3. Diagnostický postup 117 // 22.4. Terapeutické postupy 118 // 22.5. Abdominální kompartment syndrom 121 // 22.6. Operační postupy při laparotomii u »damage control« operace 122 // Játra 122 // Slezina 122 // Slinivka břišní 122 // Gastrointestinální trakt 122 // Břišní tepny a žíly 122 // 22.7. Léčebné postupy u poranění solidních orgánů 123 //
22.7.1. Poranění jater 123 // 22.7.2. Poranění žlučníku a mimojaterních // žlučových cest 125 // Poranění žlučníku 125 // Poranění mimojaterního žlučovodu 125 // 22.7.3. Poranění sleziny 126 // 22.7.4. Poranění slinivky břišní 127 // 22.7.5. Poranění žaludku 127 // 22.7.6. Poranění duodena 128 // 22.7.7. Poranění tenkého střeva 128 // 22.7.8. Poranění tlustého střeva 129 // 22.7.9. Poranění konečníku 129 // 22.7.10. Poranění nitrobřišních a retroperitoneálních cév 130 // 23. Ttauma a těhotenství 131 Jiří Kepák // 23.1. Charakter, typy a příčiny dopravních úrazů v těhotenství 131 // 23.2. Specifika dopravních úrazů v těhotenství a jejich management 132 // 23.3. Ukončení gravidity z fetální či mateřské indikace 135 // 23.4. Prevence závažných úrazů v těhotenství 136 // 23.5. Závěry pro praxi 136 // 24. Poranění ledvin a močových cest 137 Martin Sutorý // 24.1. Obecně 137 // 24.2. Poranění ledvin 137 // 24.3. Poranění ureteru 139 // 24.4. Poranění močového měchýře 140 // 24.5. Poranění uretry 140 // 24.6. Poranění penisu 141 // 24.7. Poranění varlat 142 // 24.8. Poranění skrota 142 // 25. Poranění páteře a míchy - Peter Wendsche, Ján Kočiš // 25.1. Obecné 143 // 25.2. Diagnostika 144 // 25.3. Přednemocniční péče 146 // 25.4. Terapie 146 // 25.4.1. Konzervativní postup 146 // 25.4.2. Operace 147 // Okcipito-cervikální disociace 148 // Zlomenina Cl (atlas) - // Jeffersonova zlomenina 148 // Zlomeniny C2 (dens axis) 148 // Zlomeniny C2-3 149 // Poranění C3-C7 (Thl) 149 // Stabilizační operace hrudní a bederní páteře 150 // 25.5. Rehabilitace 152 // 26. Poranění pánve 154 Jan Filipínský, Vladimír Ječmínek, Peter Wendsche // 26.1. Poranění pánevního kruhu 154 // 26.2. Komplexní poranění pánve 159 //
Masivní krvácení 159 // Orgánová poranění 160 // 26.3. Poranění acetabula 160 // 27. Poranění horní končetiny 165 // 27.1. Poranění ramenního pletence 165 Martin Kloub // 27.1.1. Klíční kost 165 // Zlomeniny klíční kosti 165 // Zlomeniny laterálního konce klíčku..166 // 27.1.2. Poranění akromioklavikulárního kloubu 167 // 27.1.3. Sternoklavikulární luxace 168 // 27.1.4. Zlomeniny lopatky 169 // Zlomeniny akromia, processus coracoideus a spina scapulae 170 // Zlomeniny těla lopatky 170 // Zlomeniny krčku lopatky 170 // Zlomeniny glenoidu 171 // Kombinované zlomeniny 171 // 27.2. Poranění ramenního kloubu 173 // Martin Křivohlávek // 27.2.1. Luxace hlavice humeru 173 // 27.2.2. Zlomeniny proximálního humeru 175 // 27.2.3. Poranění šlach dvouhlavého // pažního svalu 180 // 27.2.4. Poranění rotátorové manžety 181 // 27.3. Zlomeniny diafýzy humeru 183 Radek Veselý // 27.4. Poranění distálního humeru 187 Radek Hart // Zlomeniny capitulum humeri (laterální) 189 // Zlomeniny trochlea humeri (mediální) 189 // Intraartikulární zlomeniny jednoho pilíře (mediálního či laterálního kondylu - typ 13-B1 aB2) 189 // Intraartikulární zlomeniny obou pilířů (typ 13-C) 191 // Extraartikulární zlomeniny (intra- a extrakapsulární) 192 // 27.5. Poranění proximálního předloktí 194 Radek Hart // 27.5.1. Izolované poranění proximálního radia 194 // 27.5.2. Zlomeniny proximální ulny 196 // Zlomeniny processus coronoideus ulnae 196 // Zlomeniny olecranon ulnae 197 // 27.5.3. Luxace loketního kloubu 199 // 27.5.4. Nestabilita loketního kloubu 200 // 27.5.5. Omezení hybnosti loketního kloubu 201 // 27.6. Poranění předloktí 203 Peter Wendsche, Radek Suchomel // 27.7. Poranění distálního radia a ruky 207 Pavel Dráč // 27.7.1. Zlomeniny distálního radia 207 //
27.7.2. Poranění zápěstí 210 // Zlomeniny člunkové kosti 210 Poranění ostatních karpálních kostí 212 // Poranění karpálních vazů 212 // Luxace zápěstního kloubu 213 // 27.7.3. Zlomeniny metakarpálních kostí 214 // 27.7.4. Zlomeniny a luxace článků prstů 216 // 27.7.5. Poranění šlachového systému 218 // Poranění šlach flexorů 218 // Poranění šlach extenzorů 218 // 28. Poranění dolní končetiny 220 // 28.1. Poranění proximálního femuru 220 Valér Džupa, Jiři Skála-Rosenbaum // 28.1.1. Obecně 220 // 28.1.2. Luxace kyčle 221 // 28.1.3. Zlomeniny proximálního femuru 223 // 28.1.3.1. Zlomeniny hlavice femuru 223 // 28.1.3.2. Zlomeniny krčku femuru 225 // Intrakapsulární zlomeniny krčku femuru 225 // Extrakapsulární (bazicervikální) zlomeniny krčku femuru 228 // 28.1.3.3. Trochanterické zlomeniny 228 // Pertrochanterické zlomeniny 228 // Intertrochanterické zlomeniny 229 // Subtrochanterické zlomeniny 229 // 28.2. Zlomeniny diafýzy femuru 232 Libor Paša // 28.3. Zlomeniny distálního femuru 238 Libor Paša // 28.4. Diskoligamentózní poranění kolena (poranění měkkého kolena) 243 Libor Paša // 28.4.1. Obecně 243 // 28.4.2. Diagnostika 243 // 28.4.3. Klasifikace nestabilit kolenního kloubu 245 // 28.4.4. Akutní poranění 246 // Hemartros 246 // Akutně zablokované koleno 246 // Poranění kolaterálních vazů 246 // Poranění zkřížených vazů (LCA, LCP) 247 // Izolované poranění LCP 247 // Kombinované poranění LCP 248 // 28.4.5. Chronické poškození 248 // Chronická insuficience kolaterálních // vazů (mediální/laterální nestabilita) 248 // Chronická insuficience zkřížených vazů 248 // 28.4.6. Pooperační rehabilitační péče 248 // 28.4.7. Poranění menisku 249 // 28.4.8. Poranění chrupavek 249 // 28.4.9. Osteochondrální zlomeniny 249 //
28.4.10. Luxace kolena 250 // 28.4.11. Luxace pately 251 // 28.5. Zlomeniny pately a ruptura šlach 252 // Tomáš Malkus, Peter Wendsche // 28.5.1. Ruptura šlachy m. quadriceps 252 // 28.5.2. Zlomeniny pately 252 // 28.5.3. Ruptura lig. patellae 254 // 28.6. Zlomeniny proximální tibie // a proximální fibuly 256 Libor Paša // 28.6.1. Zlomeniny proximální tibie 256 // 28.6.2. Zlomeniny proximální fibuly 259 // 28.7. Zlomeniny diafýz tibie a fibuly 261 Libor Paša // 28.8. Zlomeniny distální tibie 265 Radek Veselý, Peter Wendsche // 28.9. Poranění horního hlezenního kloubu 269 Peter Wendsche, Pavel Dráč // 28.9.1. Poranění vazů hlezenního kloubu 269 // 28.9.2. Zlomeniny horního hlezenního kloubu (maleolární fraktury) 270 // 28.10. Poranění Achillovy šlachy 276 Peter Wendsche, Vladimír Pokorný // Chronické potíže z přetížení (achillodynie) 277 // 28.11. Poranění nohy 278 Karel Edelmann, Petr Obruba // 28.11.1. Zlomeniny talu 278 // 28.11.2. Zlomeniny kalkanea 281 // 28.11.3. Kombinovaná poranění zadonoží 284 // 28.11.4. Poranění středonoží 284 // 28.11.5. Luxace tarzu 284 // 28.11.6. Zlomeniny a luxace v oblasti Lisfrankova kloubu (tarzometatarzální) 285 // 28.11.7. Zlomeniny metatarzů 286 // 28.11.8. Zlomeniny a luxace prstů nohy 287 // 29. Endoprotetika v traumatologii 288 Valér Džupa, Pavel Douša // 29.1. Obecně 288 // 29.2. Horní končetina 289 // Ramenní kloub 289 // Loketní kloub 290 // Metakarpofalangeální a interfalangeální klouby 290 // 29.3. Dolní končetina 290 // Kyčelní kloub 290 // Kolenní kloub 290 // Hlezenní kloub 291 // 30. Periprotetické zlomeniny 292 Martin Krbec // 30.1. Periprotetické zlomeniny TEP // kyčelního kloubu 292 // Peroperační 292 // Pooperační 293 // 30.2. Periprotetické zlomeniny TEP kolenního kloubu 294 // Peroperační zlomeniny 294 //
Pooperační zlomeniny 295 // Suprakondylické periprotetické zlomeniny 295 // Periprotetické zlomeniny proximální tibie 295 // Periprotetické zlomeniny pately 295 // 30.3. Periprotetické zlomeniny po náhradě ramene 296 // 30.4. Periprotetické zlomeniny distálního humeru 297 // 30.5. Periprotetické zlomeniny u endoprotéz hlezna 297 // 31. Operační výkony při komplikacích kostního hojení 298 Vratislav Procházka // 31.1. Obecně 298 // 31.2. Komplikace kostního hojení 298 // 31.2.1. Infekce 298 // 31.2.2. Opožděné kostní hojení 299 // 31.2.3. Paklouby (pseudoartrózy) 299 // Infikované paklouby 302 // 32. Traumatologie v dětském věku 304 // 32.1. Poranění dutiny břišní u dětí 304 Tomáš Pešl // 32.1.1. Poranění sleziny 305 // 32.1.2. Poranění jater 305 // 32.1.3. Poranění pankreatu 305 // 32.1.4. Poranění duodena 306 // Hematom stěny duodena 306 // Perforace stěny duodena 306 // 32.1.5. Poranění žaludku // 32.1.6. Poranění tenkého střeva // 32.1.7. Poranění tlustého střeva a konečníku // 32.1.8. Poranění ledvin // 32.1.9. Poranění ureteru // 32.1.10. Poranění močového měchýře // 32.2. Dětské zlomeniny - Petr Havránek // Poranění růstové ploténky, fyzy // 32.2.1. Horní končetina // Zlomeniny diafýzy klíčku // Zlomeniny mediálního a laterálního // konce klíčku // Zlomeniny lopatky // Luxace ramenního kloubu // Poranění humeru // Poranění lokte // Poranění předloktí // Poranění ruky // 32.2.2. Zlomeniny pánve // 32.2.3. Dolní končetina // Luxace kyčelního kloubu // Zlomeniny proximálního femuru // Zlomeniny diafýzy femuru // Suprakondylické zlomeniny // Poranění kloubních ploch a měkkých struktur kolenního kloubu // Poranění proximální fýzy tibie // Zlomeniny diafýz bércových kostí // Zlomeniny distální metafýzy bércových kostí //
Zlomeniny kalkanea // Zlomeniny talu // Zlomeniny ostatních tarzálních kostí // Zlomeniny metatarzálních kostí // Zlomeniny článků prstů nohy // 33. Počítačová navigace v traumatologii 322 Radek Hart // 33.1. Obecně 322 // 33.2. Metodologie 322 // 33.3. Virtuální fluoroskopie 322 // 34. Rehabilitace v traumatologii 324 Ján Mašán // 34.1. Obecně 324 // 34.2. Plán ucelené rehabilitace 324 // 34.3. Léčebná rehabilitace 324 // Imobilizační syndrom 324 // 34.4. Rehabilitační plán 325 // 34.5. Fyzioterapie v traumatológii 326 // Základní prostředky kinezioterapie 326 // Rehabilitace před plánovanými operacemi 326 // Rehabilitace během imobilizace 326 // Rehabilitace po skončení imobilizace 328 // 34.6. Fyzikální terapie 331 // 34.7. Ergoterapie 331 // 34.8. Balneoterapie 331 // 35. Protetické náhrady a funkční protetické kompenzace po traumatech - Petr Krawczyk // 35.1. Obecně 333 // 35.2. Způsob protěžování 333 // 35.3. Základní požadavky na přípravu pacienta k aplikaci protézy 334 // 35.4. Specifika amputací 334 // 35.4.1. Amputace horní končetiny 334 // 35.4.2. Amputace dolní končetiny 334 // Zkratky 335 // Rejstřík 337
cnb002777234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC