Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydanie
Praha ; Bratislava : Grada Publishing, 2016
239 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5713-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9040-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9041-6 (online ; epub)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 221-224, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a slovenské resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422152
OBSAH // Úvod 9 // 1 Práca s literatúrou 11 // 1.1 Prehľad vedeckej literatúry 12 // 1.1.1 PubMed 13 // 1.1.2 Doplnky a rozšírenia PubMedu 22 // 1.1.3 Google scholar a alternatívne spôsoby vyhľadávania literatúry 26 // 1.1.4 Vyhľadávanie odborných kníh 31 // 1.2 Ako napísať prehľadovú prácu? 32 // 1.2.1 Štruktúra prehľadovej práce 34 // 1.2.2 Citácie 34 // 1.2.3 Citačný softvér 38 // 1.2.3.1 Funkcie citačného softvéru 39 // 1.2.3.2 EndNote 48 // 1.2.3.3 Sente 52 // 1.3 Definovanie vedeckej otázky a hypotézy 55 // 2 Príprava štúdie 57 // 2.1 Dizajn klinických štúdií 57 // 2.1.1 Observačné klinické štúdie 60 // 2.1.2 Intervenčné klinické štúdie 64 // 2.1.3 Diagnostické štúdie 69 // 2.1.4 Medicína založená na dôkazoch 76 // 2.1.5 Individualizovaná medicína a klinické // štúdie 84 // 2.1.6 Systematický prehľad a meta-analýza 87 // 2.2 Príprava a základné atribúty klinickej štúdie 92 // 2.2.1 Voľba dizajnu štúdie 93 // 2.2.2 Protokol štúdie 94 // 2.2.3 Súbor pacientov 96 // 2.2.4 Informovaný súhlas 103 // 2.2.5 Laboratórne a zobrazovacie metódy 105 // 2.2.6 Biomedicínska štatistika 105 // 2.3 Etika klinického výskumu 121 // 2.3.1 Helsinská deklarácia 123 // 2.3.2 Základné etické principy klinického // výskumu 124 // 2.3.3 Správna klinická prax (GCP) 125 2.3.4 Etická komisia 127 // 2.4 Ako získať prostriedky na financovanie výskumu? 128 // 2.4.1 Grantový proces 130 // 2.4.2 Ako napísať žiadosť o grant? 131 // 2.5 Príprava databázy výsledkov 135 // 2.5.1 Zadefinovanie premenných v štúdii 135 // 2.5.2 Dizajn databázy 138 // 3 Realizácia štúdie 143 // 3.1 Zber dát 143 // 3.2 Štatistické spracovanie dát 148 // 3.2.1 Štatistický softvér SPSS 150 // 3.2.1.1 Import dát do štatistického programu // SPSS 151 // 3.2.1.2 Formátovanie dát v SPSS 151 // 3.2.1.3 Vykonanie štatistických testov v SPSS 156 //
3.2.2 Štatistický doplnok Analyse-lt pre Excel 161 // 4 Publikácia výsledkov 165 // 4.1 Všeobecné princípy prezentácie vedeckých dát 165 // 4.1.1 Štruktúra vedeckej prezentácie 166 // 4.1.1.1 Zoznam autorov 167 // 4.1.1.2 Tabuľková prezentácia dát 169 // 4.1.1.3 Grafická prezentácia dát 171 // 4.1.2 Abstrakt 181 // 4.1.3 Poster 181 // 4.1.4 Prednáška 184 // 4.1.5 Vedecký článok 186 // 4.1.5.1 Výber odborného časopisu 186 // 4.1.5.2 Štruktúra článku 189 // 4.1.5.3 Medzinárodné štandardy pre // písanie základných typov štúdií 192 // 4.1.5.4 Proces prípravy článku 193 // 4.1.6 Záverečná správa grantu 196 // 5 Čo po prvej publikácii? 199 // 6 Prílohy 201 // 6.1 Príloha 1 - Helsinská deklarácia . 201 // 6.2 Príloha 2 - Vzor abstraktu 209 // 6.3 Príloha 3 - Odporúčania CONSORT 209 // 6.4 Príloha 4 - Odporúčania STROBE 213 // 6.5 Príloha 5 - Odporúčania STARD 217 // Zoznam použitej literatúry 221 // Zoznam skratiek 225 // Slovník použitých termínov 229 // Register 231 // Súhrn 237 // Summary 239
cnb002778548

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC