Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2010
416 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1121-8 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7023-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně slovenský text
Popsáno podle tištěné verze
001422157
1 Akutní poškození ledvin 1.1 Akutní poškození ledvin: klasifikace dle RIFLE a stadia AKI 1.2 Incidence akutního poškození (AKI) a selhání ledvin (ASL) 1.3 Biomarkery u akutního poškození ledvin 1.4 Patofyziologie AKI 1.4.1 Regulace renální cirkulace 1.4.1.1 Renální autoregulace a tubuloglomerulárnízpětná vazba 1.4.1.2 Tubuloglomerulární zpětná vazba 1.4.1.3 Hlavní mediátory cévní kontroly v ledvinách 1.5 Příčiny AKI a ASL 1.6 Akutní poškození a selhání ledvin z prerenálních příčin 1.7 Akutní selhání ledvin z příčin primárně renálních 1.7.1 Primární glomerulární léze , 1.7.2 Tubulointersticiální poškození 1.7.2.1 Akutní selhání ledvin na podkladě tubulárního poškození 1.7.2.2 Akutní poškození ledvin na podkladě intersticiálního poškození , 1.8 Akutní poškození a selhání ledvin z postrenálních příčin 1.9 Hepatorenální syndrom 1.10 Akutní selhání ledvin při nefrotickém syndromu 1.11 Diseminovaná intravaskulární koagulace, hemolyticko-uremický syndrom 1.12 Postižení jater a ledvin při oběhovém selhání 1.13 Orgánové komplikace při akutním poškození a selhání ledvin 1.14 Diagnóza a diferenciální diagnóza ASL 1.15 Průběh a prognóza AKI a ASL 1.16 Profylaxe ASL 1.17 Prognóza nemocných při akutním poškození těžšího stupně až selhání ledvin 1.18 Léčebné postupy při ASL 1.19 Podávání tekutin 1.19.1 Úprava poruch vodního a iontového hospodářství
1.20 Metabolizmus a potřeba živin při AKI a ASL 1.20.1 Metabolizmus aminokyselin a bílkovin 1.20.2 Spotřeba energie 1.20.3 Metabolizmus sacharidů 1.20.4 Metabolizmus tuků 1.20.5 Vitaminy a stopové prvky 1.21 Výživové režimy při ASL 1.21.1 Parenterální výživa 1.21.2 Enterální výživa 1.21.3 Perorální výživa 1.21.4 Parenterální léčba po transplantaci ledviny 2 Vyšetření funkce ledvin 2.1 Kreatinin 2.2 Urea 2.3 Cystatin C 2.4 Clearance kreatininu 2.5 Odhad GFR podle rovnice Cockcrofta a Gaulta 2.6 Rovnice „EBPG" 2.7 Odhad GFR podle MDRD přístupu 2.8 Odhad GFR z koncentrace cystatinu C 2.9 Frakční exkrece sodného kationtu 2.10 Chemické a morfologické vyšetření moči 2.10.1 Chemické vyšetření moči 2.10.2 Morfologické vyšetření moči 2.11 Standardizace vydávání výsledků chemického a morfologického vyšetření moči 2.12 Nové markery akutního poškození ledvin 3 Imunologické testy u akutního renálního selhání 3.1 Autoprotilátky 3.1.1 Orgánově specifické autoprotilátky 3.1.1.1 Protilátky proti bazální membráně glomerulů (anti-GBM) 3.1.1.2 Protilátky proti bazální membráně tubulů 3.1.1.3 Mikrozomální protilátky typu LKM (liver/kidney microsome) 3.1.2 Orgánově nespecifické autoprotilátky 3.1.2.1 Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA) 3.1.2.2 Antinukleární protilátky (ANA) 3.1.2.3 Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) 3.2 ASLO 3.3 Kryoglobuliny 3.4 Zánětlivé
parametry 3.5 C-reaktivní protein (CRP) 3.6 Prokalcitonin 3.7 Cirkulující imunokomplexy (CIK) 3.8 Vyšetření složek komplementu 3.9 Základní imunologické testy 3.10 Hladiny imunoglobulinů 3.11 Vyšetření lymfocytárních subpopulací 4 Akutní poškození ledvin z pohledu patologa 4.1 Diagnóza a definice 4.2 Akutní tubulární nekróza 4.3 Akutní renální poškození a selhání v biopsiích ledviny 4.3.1 ANCA pozitivní systémové vaskulitidy 4.3.2 Anti-GBM glomerulonefritida 4.3.3 Imunokomplexové GN 4.3.4 Tubulointersticiální nefritida (TIN) 4.3.5 Akutní infekční intersticiální nefritida 4.4 Klinický obraz 4.4.1 Hemoragická horečka s renálním syndromem 4.4.2 Akutní neinfekční (poléková a toxická) intersticiální nefritida 4.4.3 Akutní poléková alergická intersticiální nefritida 4.4.4 Akutní toxická intersticiální nefritida 4.4.5 Akutní renální selhání při krystalopatiích 4.4.6 Akutní selhání ledvin při systémových onemocněních a nádorech 4.4.7 HUS 4.4.8 Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) Akutní selhání ledvin v intenzivní péči 5.1 Vznik a vývoj akutního selhání ledvin u kriticky nemocných 5.2 Aktuální klasifikace vývoje akutního selhání ledvin u kriticky nemocných 5.3 Rizikové faktory AKI 5.3.1 Nejdůležitější rizikové faktory rozvoje AKI 5.3.2 Identifikace rizikových nemocných (skupin ohrožených vznikem AKI) 5.4 Management léčby akutního selhání ledvin v rámci MOF 5.4.1
Zahájení nutriční podpory 5.4.1.1 Požadavky na základní substráty 5.4.2 Antikoagulace u kriticky nemocných při náhradě funkce ledvin 5.4.3 Vliv eliminačních technik na farmakokinetiku u kriticky nemocných 5.5 Účinnost léků 5.6 Indikace kontinuálních a intermitentních eliminačních technik Akutní poškození ledvin v sepsi 6.1 Patofyziologie AKI v sepsi 6.2 Renální herno dynamika 6.2.1 Základní hemodynamické důsledky sepse 6.2.2 Renální makrocirkulace v sepsi 6.2.3 Renální mikrocirkulace v sepsi 6.2.4 Inflamace a koagulace 6.2.5 Změny na buněčné úrovni 6.2.5.1 Epiteliální dysfunkce 6.2.5.2 Renální tubulární apoptóza 6.2.5.3 Hibernace ledvin 6.3 Úloha AKI v rozvoji multiorgánové dysfunkce 6.4 Reparace ledvin po AKI v sepsi 6.5 Prevence a léčba AKI v sepsi 6.5.1 Nedialyzační léčba AKI v sepsi 6.5.1.1 Tekutinová resuscitace 6.5.2 Dialyzační léčba AKI v sepsi 6.5.3 Nonrenální indikace hemoeliminačních metod v sepsi 6.5.4 Vysokoobjemová hemofiltrace v sepsi 6.5.5 Budoucnost hemoeliminačních metod v léčbě sepse 7 Akutní poškození ledvin u chirurgických nemocných 7.1 Příčiny akutního selhání ledvin u chirurgických nemocných 7.2 Výskyt a rizikové faktory 7.3 Hypovolemie 7.3.1 Ztráty vody a elektrolytů z gastrointestinálního traktu vedoucí khypovolemii 7.3.2 Akutní poškození ledvin u popáleniny 7.3.3 Preventivní a léčebné postupy u akutního selhání ledvin u zraněného s popáleninou 7.4
Pokles efektivního intravaskulárního objemu 7.4.1 Akutní poškození a selhání ledvin u sepse 7.4.2 Preventivní a léčebné postupy u akutního selhání ledvin u sepse 7.4.3 Akutní selhání ledvin u nemocných s jaterním onemocněním 7.4.4 Obstrukční žloutenka a selhání ledvin 7.4.5 Prevence akutního ledvinového selhání po operaci u nemocného s obstrukční žloutenkou 7.4.6 Léčebný postup u akutního poškození ledviny u nemocného s obstrukční žloutenkou 7.4.7 Hepatorenální syndrom a akutní selhání ledvin 7.4.8 Postup u ledvinového selhání u nemocných s cirhózou 7.4.9 Akutní tubulární nekróza a onemocnění jater 7.4.10 Kompartment syndrom břišní dutiny a ledvinové selhání 7.4.11 Formy abdominální hypertenze 7.4.12 Změny ledvinové funkce u abdominálního kompartment syndromu 7.5 Poškození ledvinového parenchymu 7.5.1 Akutní tubulární nekróza 7.5.2 Akutní tubulární nekróza vyvolaná účinkem nefrotoxických látek 7.5.3 Preventivní opatření u léky vyvolaného poškození ledvin 7.5.4 Pigmentem indukovaná nefropatie 7.5.4.1 Léčebné postupy u myoglobinurií 7.5.5 Hemoglobinurie 7.5.6 Nefropatie vyvolaná RTG kontrastní látkou 7.5.6.1 Prevence a léčení nefropatie vyvolané radiokontrastní látkou 7.5.7 Akutní poškození ledvin u onemocnění cév ledviny 7.5.8 Postrenální (obstrukční) selhání ledvin 7.5.9 Postup u obstrukčního selhání ledviny 7.5.10 Akutní ledvinové poškození a jeho
účinek na ostatní orgány, systémy a metabolizmus , 7.6 Metabolické poruchy 7.6.1 Poruchy metabolizmu vápníku a fosforu 7.6.2 Poruchy metabolizmu sodíku a vody 7.6.3 Metabolická acidóza 7.6.3.1 Léčebné postupy u metabolické acidózy 7.6.4 Metabolická alkalóza 7.7 Diagnóza akutního ledvinového poškození 7.8 Obecné principy prevence a léčení akutního ledvinového poškození 7.9 Časná diagnostika a postup u akutního poškození ledvin (prerenální dysfunkce) po úrazu a v perioperačním období 7.9.1 Léčba akutního poškození ledvin eliminačními metodami 7.9.2 Prognóza a výsledky v léčení akutního poškození levin v chirurgii 8 Urologické příčiny akutního poškození a selhání ledvin 8.1 Prerenální příčiny akutního renálního selhání 8.2 Renální příčiny akutního selhání ledvin 8.3 Akutní selhání ledvin z postrenálních příčin 9 Akutní selhání ledvin v pediatrii 9.1 Definice 9.2 Epidemiologie ASL 9.3 ASL z prerenálních příčin 9.4 ASL z renálních příčin (intrarenální ASL) 9.4.1 Akutní tubulární nekróza 9.4.2 Rychle progredující glomerulonefritida (RPGN) 9.4.3 Skupiny ASL z vaskulárních příčin 9.5 ASL z postrenálních příčin (také obstruktivní ASL) 9.6 Diagnostická kritéria a diferenciální diagnóza 9.7 Terapie 9.7.1 Konzervativní léčba 9.7.2 Substituční léčba dialýza a další eliminační metody 9.8 Průběh a prognóza ASL 10 Hepatorenální syndrom 10.1 Patogeneze
10.2 Typy hepatorenálního syndromu 10.3 Diagnóza HRS 10.4 Klinické nálezy u nemocných s hepatorenálním syndromem 10.5 Diferenciální diagnóza 10.6 Komplikace HRS 10.7 Léčba HRS 10.8 Prognóza HRS 10.9 Profylaxe HRS 11 Akutní intoxikace se selháním ledvin 11.1 Patogeneze poškození ledvin xenobiotiky 11.2 Speciální část 11.2.1 Akutní otrava tetrachlormetanem 11.2.2 Akutní otrava paraquatem 11.2.3 Akutní otrava etylenglykolem 11.2.4 Akutní otrava muchomůrkou zelenou 11.2.5 Akutní otrava paracetamolem 11.2.6 Nefropatie vyvolaná myoglobinurií 11.2.7 Nefrotoxicita aminoglykosidů 11.2.8 Nefrotoxicita amfotericinu B 11.2.9 Nefrotoxicita acykloviru 11.2.10 Nefrotoxicita foscarnetu 11.2.11 Nefrotoxicita nesteroidních antiflogistik 11.2.12 Změny ledvinových funkcí po ACE-I 11.2.13 Nefrotoxicita inhibitorů kalcineurinu 11.2.14 Nefrotoxicita cytostatik 11.2.15 Nefrotoxicita návykových látek 11.2.16 Nefrotoxicita těžkých kovů 11.2.17 Nefrotoxicita organických rozpouštědel 11.2.18 Nefrotoxicita aristolochových kyselin 12 Náhle zlyhanie obličiek po akútnych otravách 13 Poškození ledvin kontrastními látkami 13.1 Úvod do problematiky kontrastové nefropatie 13.2 Jódové kontrastní látky 13.3 K patogenezi KN 13.4 Popisný substrát KN 13.5 Determinace rizikové populace nemocných 13.6 Význam hladiny kreatininu pro případný rozvoj KN 13.7 Možnosti prevence, popřípadě aktivní ochrany 13.8 Možný význam NAC 13.9 Jiné kontrastní
látky bez obsahu jódu 13.10 Praktické závěry 14 Poškození ledvin při mnohočetnémmyelomu a dalších monoklonálníchgamapatiích 14.1 Výskyt poškození ledvin a monoklonální gam apatie 14.2 Definice monoklonální gamapatie 14.3 Poškozování organizmu monoklonálním imunoglobulinem 14.4 Principy vzniku nefropatie u mnohočetného myelomu 14.5 Klinický obraz postižení ledvin při monoklonální gamapatii 14.5.1 Akutní selhání ledvin 14.5.2 Proteinurie bez klinicky významné renální insuficience 14.5.3 Chronické selhání ledvin s retencí dusíkatých látek 14.5.4 Nefrotický syndrom 14.6 Patofyziologie a klinické projevy tubulárního poškození monoklonálním imunoglobulinem 14.7 Patofyziologie a klinické projevy odlitkové nefropatie s následnou tubulární nekrózou 14.7.1 Patofýziolologie a morfologie odlitkové nefropatie 14.7.2 Klinický obraz 14.8 Léčba renální insuficience u mnohočetného myelomu, která nejčastěji vzniká právě na základně odlitkové nefropatie 14.8.1 Protimyelomová léčba s co nejrychlejším nástupem léčebné odpovědi 14.8.2 Přínos plazmaferézy pro nemocné s myelomovou ledvinou 14.9 Odstraňování lehkých řetězců pomocí hemodialýzy 14.10 Transplantace ledviny 14.11 Amyloidóza a amyloidová nefropatie 14.12 Patofyziologie amyloidóz 14.12.1 AL-amyloidóza 14.12.2 AA-amyloidózy 14.13 Stanovení diagnózy 14.14 Renální manifestace AL-amyloidózy 14.15 Léčba primární systémové AL-amyloidózy
14.16 Klinické projevy a léčba AA-amyloidózy 14.17 Nemoc způsobená depozity monoklonálních lehkých řetězců v neamyloidové podobě (light chain deposition disease) 14.18 Histocytóza s ukládáním krystalů (crystal storing histiocytosis) 14.19 Proliferativní glomerulonefritida způsobená monoklonálním imunoglobulinem 14.20 Kryoglobulinemie 14.21 Biochemické metody prokazující monoklonální imunoglobuliny 14.21.1 Elektroforéza sérových bílkovin 14.21.2 Imunofixační elektroforéza sérových bílkovin 14.21.3 Elektroforéza močových bílkovin 14.21.4 Imunofixační elektroforéza v moči 14.21.5 Imunoturbidimetrie a imunonefelometrie v séru i v moči 14.22 Závěr 15 Ledviny v onkologii 15.1 Chemoterapie 15.2 Metabolické změny chemoterapie 15.3 Hydratace onkologicky nemocných 15.3.1 Zajištění odpovídající hydratace v terminálním stadiu onemocnění 16 Léčebné postupy při léčbě hemodialýzou a hemoeliminačními metodami 16.1 Úvod 16.2 Poznámky k definici a klasifikaci akutního selhání ledvin z hlediska mimotělní eliminace 16.3 Rozdělení a základní charakteristika extrakorporálních eliminačních metod používaných při akutním selhání ledvin 16.4 Indikace k zahájení mimotělní eliminace 16.5 Posuzování účinnosti intermitentní mimotělní eliminace u pacienta s akutním selháním ledvin 16.6 Některé poznámky k dialyzační strategii a technice 16.7 Poznámky k volbě mezi kontinuálními versus intermitentními hemoeliminačními metodami při akutním selhání ledvin
(OCoLC)551387060
cnb002009253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC