Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
3. vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009
191 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1722-0 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 191
Pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni
001422173
1. KOMPLEXNÍ POHLED NA NEMOCNÉHO -- 1.1 Biopsychosociální model nemoci -- 1.2 Doplnění biopsychosociálního modelu o fylogenetický aspekt -- 2. PSYCHOTERAPIE A MEDICÍNA -- 2.1 Psychoterapie jako samostatný obor -- 2.2 Integrace psychoterapie do medicíny -- 2.3 Vztah mezi lékařem a nemocným -- 2.4 Psychoterapeutický přístup -- 3. ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI -- 3.1 Vymezení -- 3.2 Přehled komunikačních dovedností -- 3.2.1 Naslouchání -- 3.2.2 Empatie -- 3.2.3 Projev porozumění -- 3.2.4 Výklad -- 3.2.5 Zájem, podpora -- 3.2.6 Rady -- 4. NONVERBÁLNl KOMUNIKACE MEZI LÉKAŘEM A PACIENTEM -- 4.1 Verbální, nonverbální a paraverbální složky komunikace -- 4.2 Popis a klasifikace nonverbálního chování -- 4.3 Aplikace studia nonverbálního chování v interakci mezi lékařem a nemocným -- 5. ANAMNÉZA ZAMĚŘENÁ NA PSYCHOLOGICKOU PROBLEMATIKU PACIENTA -- 5.1 Obecná charakteristika -- 5.2 Příklady konkrétních anamnestických otázek -- 6. ROZHOVOR MEZI LÉKAŘEM A PACIENTEM -- 6.1 Obecná charakteristika -- 6.2 Vymezení rámce rozhovoru -- 6.3 Specificky zaměřený rozhovor -- 7. ÚVOD DO PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE -- 7.1 Podpůrná psychoterapie v rámci širšího kontextu -- 7.2 Užší vymezení podpůrné psychoterapie -- 7.3 Základní charakteristiky podpůrné psychoterapie -- 8. SLOŽKY PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE -- 8.1 Přehled složek -- 8.2 Další obecné aspekty podpůrné psychoterapie -- 9. PODPŮRNÁ PSYCHOTERAPIE JAKO SAMOSTATNÁ METODA LÉČBY -- 9.1 Podpůrná psychoterapie v problémových životních situacích -- 9.2 Psychoterapeutická pomoc v krizi životních hodnot -- 9.3 Psychologické aspekty péče o pacienty s nádorovým onemocněním -- 9.4 Komunikace s chronicky nemocným --
10. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY FARMAKOTERAPIE -- 10.1 Podíl psychologických faktorů na účinku farmaka -- 10.2 Psychologické faktory na straně lékaře -- 10.3 Psychologické faktory na straně pacienta -- 10.4 Psychoterapie a psychofarmakoterapie -- 11. PROBLÉMOVÉ SITUACE MEZI ZDRAVOTNÍKY A PACIENTY -- 11.1 Pacient jako stěžovatel -- 11.2 Rodina j ako stěžovatel -- 11.3 Podíl zdravotníků na stížnostech -- 11.4 Prevence problémových situací -- 12. ÚVOD DO ASERTIVNl KOMUNIKACE -- 12.1 Asertivní rovina jednání -- 12.2 Práva a zodpovědnost za jednání -- 12.3 Asertivní dovednosti -- 13. RELAXAČNÍ TECHNIKY JAKO SOUČÁST LÉKAŘSKÉ PSYCHOTERAPIE -- 13.1 Rozdělení relaxačních technik dle terapeutického záměru -- 13.2 Několik poznámek k praktickému použití RT -- 13.3 Další RT podle volby prostředků relaxace -- 13.4 Role RT v klinické praxi -- 14. DUŠEVNÍ VYROVNANOST LÉKAŘE (ZDRAVOTNÍKA)
(OCoLC)505915079
cnb002023543

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC