Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Neptun, [2007]
567 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-86850-03-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na straně 537 a rejstřík
001422183
Obsah // Předmluva vedoucího autora...27 // Slovo vydavatele...28 // 1. Úvod do lékařské mikrobiologie...31 // 1.1 Předmět lékařské mikrobiologie...31 // 1.2 Z historie lékařské mikrobiologie...32 // 1.3 Význačné postavy naší mikrobiologie...36 // 2. Základní vlastnosti bakterií...39 // 2.1 Taxonomie bakterií...39 // 2.2 Tvar, uspořádání a velikost bakterií...40 // 2.3 Barvitelnost bakterií...43 // 2.3.1 Barvení dle Grama...43 // 2.3.2 Barvení na acidorezistentní tyčinky...43 // 2.4 Stavba bakteriální buňky...44 // 2.5 Bakteriální metabolismus...47 // 2.5.1 Enzymy... 47 // 2.5.2 Zdroje energie a živin pro bakteriální buňku...48 // 2.5.3 Metabolické procesy, při nichž se uvolňuje energie...48 // 2.5.4 Vztah mikrobů ke kyslíku...49 // 2.5.5 Sacharidový metabolismus ústních bakterií...50 // 2.5.6 Biosyntéza...51 // 2.5.7 Význam mikrobiálního metabolismu...51 // 2.6 Růst a množení bakterií...51 // 2.6.1 Růstový cyklus bakterií...51 // 2.6.2 Růstová křivka bakteriální populace...52 // 2.6.3 Růst bakterií v podobě biofilmu...53 // 2.6.4 Faktory ovlivňující množení bakterií...54 // 2.6.4.1 Voda...55 // 2.6.4.2 Teplota...55 // 2.6.4.3 Osmotický tlak...55 // 2.6.4.4 pH...56 // 2.6.4.5 Redox potenciál...56 // 2.6.4.6 Záření... 56 // 2.6.5 Pěstování bakterií...56 // 2.6.5.1 Základní půdy...57 // 2.6.5.2 Obohacené půdy...57 // 2.6.5.3 Diagnostické půdy...58 // 2.6.5.4 Selektivní půdy...58 // 2.6.5.5 Selektivně
diagnostické půdy...59 // 2.6.5.6 Další typy půd...60 // 2.6.6 Bakteriální genetika...60 // 2.6.6.1 Bakteriální genom...60 // 2.6.6.2 Exprese genu...60 // 2.6.6.3 Mutace...60 // 2.6.6.4 Plasmidy...61 // 2.6.6.5 Rekombinace ...61 // 2.6.6.6 Výměna genetické informace mezi bakteriemi...62 // 2.6.6.7 Genetické inženýrství...62 // 3. Mikroby a mikroorganismus...63 // 3.1 Infekce a patogenita...63 // 3.2 Kochovy postuláty...64 // 3.3 Rozdíl mezi virulencí a patogenitou...65 // 3.4 Kontagiozita, invazivita a toxicita...67 // IX // 3.5 Průběh, forma a výsledek infekce...68 // 3.5.1 Mikrobiální vlivy na průběh infekce...68 // 3.5.2 Vlivy ze strany hostitele...68 // 3.5.3 Vliv prostředí a vstupní brány...69 // 3.5.4 Průběh a formy infekce...69 // 3.5.4.1 Infekce inaparentní a manifestai...70 // 3.5.4.2 Infekce lokální, systémové a generalizované...70 // 3.5.4.3 Infekce akutní, subakutní a chronické...70 // 3.5.4.4 Infekce perzistentní a latentní...71 // 3.5.4.5 Další typy infekcí...71 // 3.5.5 Výsledek infekce...72 // 4. Vrozená odolnost proti infekci (nespecifická rezistence)...73 // 4.1 Dva systémy protiinfekční obrany...73 // 4.2 Bariéry vůči kolonizaci a pronikání mikrobů...74 // 4.2.1 Kůže...74 // 4.2.2 Sliznice...74 // 4.2.3 Normální mikroflóra...75 // 4.2.4 Funkční překážky...75 // 4.2.5 Specifické způsoby obrany některých sliznic...76 // 4.2.5.1 Respirační trakt...76 // 4.2.5.2 Oční spojivka...76 // 4.2.5.3 Zažívací
trakt...76 // 4.2.5.4 Urogenitální trakt...77 // 4.3 Nástroje nespecifické rezistence uvnitř organismu...78 // 4.3.1 Rozpoznávací funkce nástrojů vrozené rezistence...78 // 4.3.2 Buněčné bariéry uvnitř organismu...79 // 4.3.2.1 Fagocyty a fagocytóza...80 // 4.3.2.1.1 Neutrofily...80 // 4.3.2.1.2 Monocyty a makrofágy...80 // 4.3.2.1.3 Vlastní fagocytóza...81 // 4.3.2.2 Další buňky uplatňující se v obraně...82 // 4.3.2.3 Anatomické překážky šíření mikrobů v těle...83 // 4.3.3 Humorální bariéry...83 // 4.3.3.1 Komplement ajeho aktivace...83 // 4.3.3.1.2 Alternativní dráha...84 // 4.3.3.1.3 Lektinová dráha...85 // 4.3.3.1.4 Klasická dráha...86 // 4.3.3.1.5 Shrnutí obranného významu komplementu v nespecifické rezistenci...87 // 4.3.3.2 Lysozym...88 // 4.3.3.3 Bazické polypeptidy...88 // 4.3.3.4 Interferony...88 // 4.3.4 Ostatní humorální faktory ovlivňující nespecifickou rezistenci...89 // 4.3.4.1 Cytokiny...89 // 4.3.4.2 Chemokiny...89 // 4.3.4.3 Proteiny akutní fáze...89 // 4.3.5 Horečka...90 // 4.3.6 Obranné funkce zánětu...91 // 5. Získaná odolnost proti infekci (specifická imunita)...93 // 5.1 Základní rysy specifické imunity...93 // 5.1.1 Rozdíly mezi nespecifickou rezistencí a specifickou imunitou...93 // 5.1.2 Specifická imunitní reakce...93 // 5.2 Primární a sekundární imunitní reakce...94 // 5.3 Mikrobiální antigény...95 // 5.3.1 Bakteriální antigény...95 // 5.3.1.1 Povrchové antigény bakterií...95
// 5.3.1.2 Hlavní extracelulární antigény bakterií...96 // X // 5.3.2 Virové antigény...96 // 5.3.3 Antigény hub a parazitů...97 // 5.4 Buňky účastnící se specifické imunitní reakce...98 // 5.4.1 Buňky předkládající antigen...98 // 5.4.2 Buňky ?...98 // 5.4.3 Buňky!...99 // 5.4.3.1 Receptor T-buněk...99 // 5.4.3.2 Thymová výchova...99 // 5.4.3.3 T-buněčné subpopulace...100 // 5.4.3.4 Aktivace buněk T...100 // 5.4.4 Hlavní histokompatibilní komplex...101 // 5.4.5 Solubilní faktory v imunitní odpovědi...101 // 5.4.5.1 Interleukiny...102 // 5.4.5.2 Interferony...102 // 5.4.5.3 Ostatní cytokiny...102 // 5.4.6 Přehled působení cytokinů ve specifické imunitě...102 // 5.5 Protilátky...103 // 5.5.1 Stavba imunoglobulinů...103 // 5.5.2 Vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů...104 // 5.5.2.1 Imunoglobulin G...104 // 5.5.2.2 Imunoglobulin M...104 // 5.5.2.3 Imunoglobulin A...105 // 5.5.2.4 Imunoglobulin E...105 // 5.5.2.5 Imunoglobulin D...105 // 5.5.3 Průběh tvorby protilátek...105 // 5.5.4 Reakce protilátek s antigény in vitro...106 // 5.5.4.1 Precipitace...108 // 5.5.4.2 Aglutinace...108 // 5.5.4.3 Aglutinace na nosičích...108 // 5.5.4.4 Komplementfixační reakce...109 // 5.5.4.5 Neutralizace...109 // 5.5.4.6 Reakce se značenými složkami...109 // 5.6 Protibakteriální odolnost...110 // 5.6.1 Ochranný význam protilátek u bakteriálních nákaz...110 // 5.6.1.1 Podpora fagocytózy...110 // 5.6. !2 Zábrana adherence...Ill
// 5.6. !3 Neutralizace toxinů...111 // 5.6.1.4 Bakteriolýza...111 // 5.6.2 Ochranný význam buněčné imunity...111 // 5.6.3 Faktory ovlivňující protibakteriální odolnost...112 // 5.6.3.1 Genetické a pohlavní faktory v odolnosti...112 // 5.6.3.2 Věkový faktor v odolnosti...112 // 5.6.4 Poruchy odolnosti...113 // 5.6.4.1 Stavy snížené odolnosti...113 // 5.6.4.!1 Postižení nespecifické (vrozené) odolnosti...113 // 5.6.4.1.2 Postižení specifické imunity (imunodeficity)...114 // 5.6.4.2 Alergické reakce...115 // 5.6.4.2.1 Přecitlivělost I. typu (anafylaxe a atopie)...115 // 5.6.4.2.2 Přecitlivělost II. typu (cytotoxická)...116 // 5.6.4.2.3 Přecitlivělost III. typu (Arthusova, z imunokomplexů)...116 // 5.6.4.2.4 Přecitlivělost IV. typu (pozdní, zprostředkovaná buňkami)...116 // 5.6.4.3 Autoimunita...117 // 6. Faktory patogenity a virulence...119 // 6.1 Přenosnost (kontagiosita)...119 // 6.2 Invazivita...119 // 6.2.1 Adherence...119 // 6.2.1.1 Fimbrie (pili)...120 // XI // 6.2.1.2 Nefimbriální adhesiny...120 // 6.2.1.3 Úloha biofilmu v adherenci...120 // 6.2.1.4 Adherence u virů, plísní a parazitů...120 // 6.2.2 Průnik do vnitřního prostředí...121 // 6.2.3 Schopnost množit se ve tkáních hostitele...122 // 6.2.4 Schopnost šířit se organismem...123 // 6.2.4.1 Šíření lymfatickou cestou...123 // 6.2.4.2 Šíření krevní cestou...124 // 6.2.4.3 Šíření per continuitatem...124 // 6.2.4.4 Šíření nervovou cestou...124
6.2.5 Schopnost překonávat obranné mechanismy hostitele...125 // 6.2.5.1 Schopnost odolávat nástrojům nespecifické rezistence...126 // 6.2.5.1.1 Schopnost odolávat účinku komplementu...126 // 6.2.5.1.2 Schopnost odolávat fagocytóze...127 // 6.2.5.1.3 Interference s funkcí cytokinů...128 // 6.2.5.2 Schopnost odolávat mechanismům specifické imunity...128 // 6.2.5.2.1 Skrývání mikroba...129 // 6.2.5.2.2 Antigenní mimikry...129 // 6.2.5.2.3 Ukrývání povrchových antigenů...130 // 6.2.5.2.4 Navození tolerance...130 // 6.2.5.2.5 Antigenní proměnlivost...130 // 6.2.5.2.6 Potlačení imunitní reakce...131 // 6.2.5.2.7 Vznik perzistentních infekcí... 131 // 6.3 Toxicita...132 // 6.3.1 Poškození vzniklá přímým účinkem infekčního agens...132 // 6.3.1.1 Buněčnásmrt...132 // 6.3.1.2 Metabolická postižení...133 // 6.3.1.3 Mechanické příčiny...133 // 6.3.2 Mikrobiální toxiny...133 // 6.3.2.1 Exotoxiny...134 // 6.3.2.1.1 Průnikové faktory...134 // 6.3.2.1.2 Cytolysiny (cytotoxiny, hemolysiny)...134 // 6.3.2.1.3 Toxiny brzdící syntézu bílkovin...135 // 6.3.2.1.4 Farmakologicky účinné toxiny...135 // 6.3.2.1.5 Neurotoxiny...135 // 6.3.2.1.6 Superantigeny... 136 // 6.3.2.2 Endotoxiny...136 // 6.3.3 Poškození vzniklá v důsledku obranných reakcí hostitele...136 // 6.3.3.1 Poškození způsobená zánětlivou reakcí...137 // 6.3.3.2 Poškození vzniklá v důsledku specifické imunitní reakce...137 // 7. Mikroby a prostředí...139
// 7.1 Úvod...139 // 7.2 Obecné podmínky přežívání a usmrcování mikrobů...139 // 7.2.1 Intenzita, případně koncentrace antimikrobiálního agens...139 // 7.2.2 Expoziční doba...140 // 7.2.3 Výchozí počet mikrobů (úroveň kontaminace)...140 // 7.2.4 Druh a stav mikrobů...140 // 7.2.5 Ochranný vliv prostředí...140 // 7.2.6 Vliv teploty na účinnost antimikrobiálních látek...141 // 7.3 Definice běžně užívaných termínů... 141 // 7.4 Vliv teploty na přežívání mikrobů...142 // 7.4.1 Vliv chladu...142 // 7.4.2 Vliv zvýšené teploty...143 // 7.5 Vliv záření...144 // 7.6 Voda a její dostupnost...144 // 7.8 Vliv dalších činitelů zevního prostředí na přežívání mikrobů...145 // 7.9 Ochrana před mikroby...145 // XII // 8. Sterilizace a dezinfekce...147 // 8.1 Obecné zásady...147 // 8.2 Fyzikální postupy sterilizace a dezinfekce...147 // 8.2.1 Teplo...148 // 8.2.1.1 Plamen...148 // 8.2.1.2 Horký vzduch...148 // 8.2.1.3 Pára pod tlakem...148 // 8.2.1.4 Proudící pára...149 // 8.2.1.5 Var...149 // 8.2.1.6 Frakcionovaná sterilizace...149 // 8.2.1.7 Pasteurizace...149 // 8.2.2 Záření a vlnění...149 // 8.2.2.1 Ultrafialové a infračervené záření...149 // 8.2.2.2 Ionizační záření...150 // 8.2.2.3 Ultrazvuk...150 // 8.2.3 Nízkoteplotní plazma...150 // 8.2.4 Filtrace...150 // 8.2.5 Úklid a mechanická očista...151 // 8.3 Chemické postupy sterilizace a dezinfekce...151 // 8.3.1 Oxidační činidla...154 // 8.3.1.1 Peroxosloučeniny...154
// 8.3.1.2 Ozon...154 // 8.3.1.3 Peroxid vodíku...154 // 8.3.1.4 Manganistan draselný...154 // 8.3.1.5 Další peroxidy a persírany...155 // 8.3.1.6 Superoxidovaná voda...155 // 8.3.2 Halogeny...155 // 8.3.2.1 Chlor a jeho deriváty...155 // 8.3.2.2 Jodové preparáty...155 // 8.3.3 Alkylační činidla...156 // 8.3.3.1 Ethylenoxid...156 // 8.3.3.2 Formaldehyd...156 // 8.3.3.3 Glutaraldehyd...156 // 8.3.3.4 Beta-propiolakton...156 // 8.3.4 Cyklické sloučeniny...157 // 8.3.4.1 Fenol ajeho deriváty...157 // 8.3.4.2 Difenyly...157 // 8.3.4.3 Trifenylmethanová a akridinová barviva...157 // 8.3.5 Alkálie a kyseliny...158 // 8.3.5.1 Alkálie...158 // 8.3.5.2 Kyseliny...158 // 8.3.6 Sloučeniny těžkých kovů...158 // 8.3.6.1 Sloučeniny rtuti...159 // 8.3.6.2 Sloučeniny stříbra...159 // 8.3.6.3 Sloučeniny mědi...159 // 8.3.6.4 Sloučeniny cínu...159 // 8.3.7 Alkoholy...159 // 8.3.7.1 Ethanol...159 // 8.3.7.2 Propanoly...160 // 8.3.8 Povrchově aktivní látky...160 // 8.3.9 Ostatní látky...160 // 8.3.10 Kombinované přípravky...160 // 8.4 Kontrola sterilizace a dezinfekce...161 // 9. Antimikrobiální látky...163 // 9.1 Definice...163 // 9.2 Obecné vlastnosti antimikrobiálních léčiv...163 // XIII // 9.2.1 Typ účinku antimikrobiálmch látek...163 // 9.2.2 Mechanismus účinku antimikrobiálních látek...164 // 9.2.3 Spektrum účinku antimikrobiálmch látek...165 // 9.2.4 Kombinace antimikrobiálních látek...166 // 9.2.5 Nežádoucí účinky antibiotik...166
// 9.2.6 Rezistence mikrobů ? antimikrobiálním látkám...167 // 9.2.7 Zásady racionální antibiotické terapie...168 // 9.2.8 Antibiotická profylaxe...169 // 9.2.9 Antibiotická politika a antibiotická střediska...170 // 9.3 Rozdělení antimikrobiálních látek...170 // 9.4 Antibakteriální antibiotika a chemoterapeutika...171 // 9.4.1 Beta-laktamy...171 // 9.4.1.1 Peniciliny...173 // 9.4.1.1.1 Acidolabilní peniciliny...173 // 9.4.1.1.2 Acidostabilní peniciliny...173 // 9.4.1.1.3 Peniciliny stabilní vůči beta-laktamasám Staphylococcus aureus...173 // 9.4.1.1.4 Aminopeniciliny...174 // 9.4.1.1.5 Ureidopeniciliny...174 // 9.4.1.1.6 Karboxypeniciliny...174 // 9.4.1.2 Cefalosporiny...174 // 9.4.1.2.1 Cefalosporiny I. generace...175 // 9.4.1.2.2 Cefalosporiny 11. generace...175 // 9.4.1.2.3 Cefalosporiny III. generace...175 // 9.4.1.2.4 Cefalosporiny IV. generace...175 // 9.4.1.3 Ostatní beta-laktamy (monobaktamy a karbapenemy)...175 // 9.4.2 Tetracyklíny...176 // 9.4.3 Aminoglykosidy...176 // 9.4.4 Makrolidy...177 // 9.4.5 Linkosamidy...’78 // 9.4.6 Amfenikoly...178 // 9.4.7 Polypeptidová antibiotika...179 // 9.4.8 Glykopeptidová antibiotika...179 // 9.4.9 Ansamycinová antibiotika...’79 // 9.4.10 Sulfonamidy a pyrimidiny...180 // 9.4.11 Nitroimidazoly a nitrofurany...181 // 9.4.12 Chinolony...1 1 // 9.4.13 Antituberkulotika...182 // 9.4.14 Antibiotika a chemoterapeutika ? lokálnímu použití...182 // 9.4.15 Nově vyvíjená antibiotika...183 // 9.5 Antifungální
léčiva (antimykotika)...183 // 9.5.1 Imidazolová systémová antimykotika...183 // 9.5.2 Triazolová systémová antimykotika...183 // 9.5.3 Polyenová antimykotika...183 // 9.5.4 Ostatní systémová antimykotika...184 // 9.5.5 Antimykotika ? lokálnímu použití...184 // 9.6 Protivirová léčiva (antivirotika, virostatika)...184 // 9.6.1 Systémová antiherpetika...184 // 9.6.2 Proticytomegalovirová antivirotika...185 // 9.6.3 Protichřipková chemoterapeutika...185 // 9.6.4 Antiretrovirotika...185 // 9.6.5 Interferony...186 // 9.6.6 Ostatní systémová antivirotika...186 // 9.6.7 Lokální antivirotika...186 // 9.7 Antiparazitámí léčiva...186 // 9.7.1 Antiprotozoika...1 // 9.7.2 Anthelmintika...I®7 // 9.7.3 Antiektoparazitika...1® // 10. Imunizace proti infekčním chorobám...189 // 10.1 Imunizace přirozená a umělá, aktivní a pasivní...189 // 10.2 Umělá imunizace aktivní...189 // 10.2.1 Typy očkovacích látek...189 // 10.2.1.1 Toxoidy (anatoxiny)...190 // 10.2.1.2 Inaktivované vakcíny...190 // 10.2.1.3 Chemovakciny a rekombinantní vakcíny...191 // 10.2.1.4 Živé atenuované vakcíny...192 // 10.2.1.5 Nové cíle imunizace...192 // 10.2.2 Druhy očkování...193 // 10.2.3 Reakce po očkování, kontraindikace očkování...194 // 10.2.4 Význam očkování pro celou populaci...194 // 10.3 Umělá imunizace pasivní...196 // 10.4 Nespecifické posilování imunity...197 // 11. Vyšetřovací postupy v lékařské mikrobiologii...199 // 11.1 Obecné
schéma mikrobiologické diagnostiky...199 // 11.2 Přímý průkaz v bakteriologii...199 // 11.2.1 Mikroskopie...199 // 11.2.1.1 Nativní preparát...199 // 11.2.1.2 Barvené nátěry...199 // 11.2.2 Izolace bakterií...200 // 11.2.2.1 Kultivační průkaz...200 // 11.2.2.2 Pokus na zvířeti...200 // 11.2.3 Bližší určení vypěstovaného kmene...200 // 11.2.4 Zjišťování citlivosti na antibiotika...201 // 11.2.5 Stanovení účinnosti antibakteriálních látek...201 // 11.2.6 Průkaz bakteriálních složek ve vyšetřovaném vzorku...201 // 11.2.6.1 Průkaz antigenů...202 // 11.2.6.2 Průkaz bakteriálního toxinu...202 // 11.2.6.3 Průkaz bakteriálních nukleových kyselin...202 // 11.3 Nepřímý průkaz v bakteriologii...203 // 11.3.1 Precipitace...203 // 11.3.2 Aglutinace...203 // 11.3.3 Aglutinace na nosičích...204 // 11.3.4 Komplementfixační reakce (KFR)...204 // 11.3.5 Neutralizační reakce...204 // 11.3.6 Metody se značenými složkami...205 // 11.3.6.1 Imunofluorescence...205 // 11.3.6.2 ELISA...205 // 11.3.6.3 Western blot...205 // 11.3.7 Interpretace serologických nálezů...206 // 12. Stručný nárys klinické mikrobiologie...207 // 12.1 Odběr a zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření...207 // 12.1.1 Obecné zásady správného odběru, značení a zasílání vzorků...207 // 12.1.2 Speciální požadavky na odběr, označení a transport vzorků...207 // 12.1.2.1 Vzorky na bakteriologické vyšetření...207 // 12.1.2.2 Vzorky na
další druhy mikrobiologických vyšetření...208 // 12.2 Mikrobiální etiologie nej důležitějších klinických syndromů...209 // 12.2.1 Infekce centrálního nervového systému (CNS)...209 // 12.2.2 Septické stavy...210 // 12.2.3 Infekce horních cest dýchacích a ucha...212 // 12.2.4 Infekce dolních cest dýchacích a plic...213 // 12.2.5. Oční infekce...214 // 12.2.6 Infekce ran, měkkých tkání, kostí a kloubů...215 // 12.2.6.1 Ranné infekce...215 // 12.2.6.2 Infekce měkkých tkání...216 // XV // 12.2.6.3 Arthritidy...217 // 12.2.6.4 Osteomyelitidy...217 // 12.2.7 Kožní infekce...218 // 12.2.8 Sexuálně přenosné infekce...222 // 12.2.9 Močové infekce...222 // 12.2.10 Infekční průjmy...223 // 12.2.11. Infekce plodu a novorozence...224 // 12.3 Nárys laboratorního zpracování nejdůležitějších druhů materiálu...227 // 12.3.1 Zpracování likvoru...227 // 12.3.2 Krev na hemokultivaci...227 // 12.3.3 Sputum, bronchoalveolámí laváž, tracheální aspirát...227 // 12.3.4 Výtěr z krku, nosu, ucha...228 // 12.3.5 Stěr ze spojivky...228 // 12.3.6 Hnis, punktát...228 // 12.3.7 Materiál z kožních lezi...229 // 12.3.8 Vzorky z urethry, cervixu, pochvy...229 // 12.3.9 Moč...229 // 12.3.10 Stolice...231 // 12.3.11 Vzorky odebírané ve stomatologii...231 // 13. Rod Pseudomonas a příbuzné gramnegativní tyčinky...235 // 13.1 Rod Pseudomonas...235 // 13.1.1 Pseudomonas aeruginosa...235 // 13.1.2 Ostatní pseudomonády...236 // 13.2 Ostatní
rody příbuzné pseudomonádám...236 // 13.2.1 Rod Burkholderia...236 // 13.2.2 Rod Stenotrophomonas...236 // 13.2.3 Rody Acidovorax, Brevundimonas, Comamonas, Delftia, Pandoraea, Ralstonia...237 // 14. Gramnegativní nefermentující tyčinky...239 // 14.1 Definice a rozdělení...239 // 14.2 Rod Acinetobacter...239 // 14.3 Rod Moraxella...240 // 14.3.1 Moraxella catarrhalis...240 // 14.4 Další významnější rody...240 // 15. Gramnegativní kultivačně náročné aerobní tyčinky...243 // 15.1 Rod Bordetella...243 // 15.1.1 Bordetella pertussis...243 // 15.1.2 Bordetella parapertussis...244 // 15.2 Rod Brucella... 244 // 15.3 Rod Bartonella...245 // 15.4 Rod Francisella...246 // 15.4.1 Francisella tularensis...246 // 15.5 Rod Legionella...247 // 16. Gramnegativní mikroaerofilní tyčinky...249 // 16.1 Rod Gardnerella...249 // 16.1.1 Gardnerella vaginalis...249 // 16.2 Rody Campylobacter a Arcobacter...249 // 16.2.1 Campylobacter jejuni...249 // 16.2.2 Ostatní kampylobaktery a rod Arcobacter...250 // 16.3 Rod Helicobacter...251 // 16.3.1 Helicobacter pylori...251 // 16.3.2 Ostatní helikobaktery...252 // 16.4 Rod Spirillum...252 // 17. Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky...253 // 17.1 Čeleď Enterobacteriaceae...253 // 17.1.1 Rod Salmonella...253 // XVI // 17.1.2 Roa Shigella...256 // 17.1.3 Rod Escherichia...257 // 17.1.4 Rod Yersinia...258 // 17.1.4.1 Yersinia pestis...259 // 17.1.4.2 Yersinia enterocolitica...260 // 17.1.5 Ostatní enterobakterie...261
// 17.1.5.1 Rod Klebsiella...261 // 17.1.5.2 Rody Enterobacter a Pantoea...262 // 17.1.5.3 Rod Citrobacter...262 // 17.1.5.4 Rod Hafnia...262 // 17.1.5.5 Rod Serratia...262 // 17.1.5.6 Rod Plesiomonas...262 // 17.1.5.7 Rody Proteus, Providenda a Manganella...262 // 17.2 Čc\q<S Vibrionaceae...263 // 17.2.1 Vibrio cholerae...263 // 17.2.2 Ostatní vibria...264 // 17.3 Čeieď Aeromonadaceae...264 // 17.4 Čeledi Pasteurellaceae...265 // 17.4.1 Rod Pasteurella...265 // 17.4.2 Rod Actinobacillus...265 // 17.4.3 Rod Haemophilus...265 // 17.4.3.1 Haemophilus influenzae...265 // 17.4.3.2 Ostatní hemofily...267 // 17.5 Další gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky...267 // 17.5.1 Rod Capnocytophaga...267 // 17.5.2 Rody Cardiobacterium a Sutonella...267 // 17.5.3 Rod Eikenella...268 // 17.5.4 Rod Chromobacterium...268 // 17.5.5 Rod Kingella...268 // 17.5.6 Rod Streptobacillus...268 // 18. Gramnegativní aerobní koky...269 // 18.1 Rod Neisseria...269 // 18.1.1 Neisseria gonorrhoeae...269 // 18.1.2 Neisseria meningitidis...270 // 18.1.3 Ostatní neisserie...272 // 18.2 Moraxella catarrhalis...272 // 19. Gramnegativní anaerobní tyčinky a koky...273 // 19.1 Společné vlastnosti...273 // 20. Grampozitivní koky - stafylokoky...277 // 20.1 Rod Staphylococcus...277 // 20.1.1 Staphylococcus aureus...277 // 20.1.2 Koagulasanegativní stafylokoky...280 // 20.2 Ostatní katalasapozitivní grampozitivní koky...281 // 21. Grampozitivní koky (streptokoky a enterokoky)...283 // 21.1 Rod
Streptococcus...283 // 21.1.1 Beta-hemolytické streptokoky...283 // 21.1.1.1 Streptococcus pyogenes...283 // 21.1.1.2 Streptococcus agalactiae...285 // 21.1.1.3 Ostatní beta-hemolytické streptokoky...286 // 21.1.2 Non-beta-hemolytické streptokoky...286 // 21.1.2.1 Streptococcus pneumoniae...287 // 21.1.2.2 Streptococcus bovis...288 // 21.1.2.3 Ústní neboli viridující streptokoky...289 // 21.1.2.4 Další grampozitivní katalasanegativní koky...289 // 21.2 Rod Enterococcus...290 // XVII // 22. Grampozitivní anaerobní nesporulující bakterie...291 // 22.1 Grampozitivní anaerobní koky...291 // 22.2 Grampozitivní anaerobní nesporulující tyčinky...292 // 23. Grampozitivní anaerobní sporulující tyčinky...295 // 23.1 Clostridium perfringens...295 // 23.2 Ostatní histotoxická klostridia...296 // 23.3 Clostridium difficile...296 // 23.4 Clostridium tetani...297 // 23.5 Clostridium botulinum...298 // 24. Grampozitivní aerobní sporulující tyčinky...301 // 24.1 Bacillus anthracis...301 // 24.2 Bacillus cereus...302 // 25. Grampozitivní aerobní a fakultativně anaerobní nesporulující tyčinky...305 // 25.1 Rod Listeria...305 // 25.1.1 Listeria monocytogenes,...305 // 25.2 Erysipelothrix rhusiopathiae...306 // 25.3 Rod Corynebacterium...307 // 25.3.1 Corynebacterium diphtheriae...307 // 25.3.2 Ostatní korynebakteria a koryneformní tyčinky...308 // 25.4 Rod Arcanobacterium...309 // 25.5 Rod Nocardia...310 // 25.5.1 Nocardia asteroides...310 // 25.6 Ostatní
aerobní aktinomycety...311 // 26. Mykobakteria...313 // 26.1 Mycobacterium tuberculosis...313 // 26.2 Ostatní mykobakteria z komplexu Mycobacterium tuberculosis...315 // 26.3 Mycobacterium leprae...315 // 26.4 Netuberkulózní mykobakteria...316 // 27. Mykoplasmata...317 // 28. Rickettsie, ehrlichie a coxiely...319 // 28.1 Rod Rickettsia...319 // 28.1.1 Skupina purpurových horeček...319 // 28.1.2 Skupina tyfových horeček...319 // 28.1.2.1 Rickettsia prowazekii...319 // 28.1.2.2 Rickettsia typhi...,...320 // 28.2 Rod Orientia...320 // 28.3 Rody Ehrlichia a Anaplasma...320 // 28.3.1 Anaplasma phagocytophilum...321 // 28.3.2 Ostatní ehrlichie...321 // 28.4 Rod Coxiella...321 // 29. Chlamydie...323 // 29.1 Chlamydia trachomatis...323 // 29.2 Chlamydophila pneumoniae...324 // 29.3 Chlamydophila psittaci...324 // 30. Spirochety...325 // 30.1 Rod Borrelia...325 // 30.1.1 Původci lymeské borreliózy...325 // 30.1.2 Původci návratných horeček...326 // 30.2 Rod Treponema...326 // 30.2.1 Treponema pallidum subsp. pallidum...327 // 30.2.2 Původci nevenerických treponematóz...328 // 30.2.3 Ostatní treponemata a brachyspiry...328 // 30.3 Rod Leptospira...329 // XVIII // 31. Sinke a řasy...331 // 31.1 Sinice...331 // 31.2 Řasy...331 // 32. Obecná mykologie...333 // 32.1 Úvod...333 // 32.2 Obecné vlastnosti hub...333 // 32.3 Rozdělení hub...336 // 33. Speciální mykologie...337 // 33.1 Kvasinky...337 // 33.1.1 KoáCandida...337 // 33.1.1.1 Candida albicans...337 // 33.1.1.2 Ostatní
kandidy...338 // 33.1.2 Rod Cryptococcus...338 // 33.1.2.1 Cryptococcus neoformans...338 // 33.1.3 Ostatní rody běžných kvasinek...339 // 33.1.4 Rod Pneumocystis...339 // 33.1.4.1 Pneumocystis jirovecii...340 // 33.2 Dimorfní mikromycety...340 // 33.3 Vláknité mikromycety...341 // 33.3.1 Zygomycety...341 // 33.3.1.1 Společné vlastnosti zygomycet...342 // 33.3.1.2 Přehled nej důležitějších zygomycet...342 // 33.3.2 Hyalinní mikromycety...343 // 33.3.2.1 Roá Aspergillus...343 // 33.3.2.2 Ostatní hyalinní mikromycety...344 // 33.3.3 Pigmentované mikromycety skupiny Dematiaceae...344 // 33.3.3.1 Úvod...344 // 33.3.3.2 Původci feohyfomykóz...344 // 33.3.3.3 Původci chromoblastomykóz...345 // 33.3.3.4 Původci eumykotického mycetomu...345 // 33.3.4 Dermatofyta...345 // 33.3.4.1 Obecné vlastnosti dermatofyt...345 // 33.3.4.2 Přehled nejdůležitějších dermatofyt...346 // 34. Obecná virologie...347 // 34.1 Povaha virů...347 // 34.1.1 Úvod a historie...347 // 34.1.2 Povaha virů...347 // 34.1.3 Původ virů...348 // 34.2 Stavba virionu...348 // 34.2.1 Morfologie virových částic...348 // 34.2.2 Chemické složení a funkce složek virionu...349 // 34.2.3 Virové antigény...350 // 34.2.4 Inaktivace virů...350 // 34.2.5 Třidění a názvosloví virů...351 // 34.3 Virus a buňka...357 // 34.3.1 Množení (reprodukce) virů...357 // 34.3.1.1 Reprodukční cyklus virů...357 // 34.3.1.2 Vstup virové NK do buňky...357 // 34.3.1.3 Syntéza virových složek...358
// 34.3.1.4 Dozrávání (maturace) virionů...358 // 34.3.1.5 Délka a výtěžek růstového cyklu...359 // 34.3.2 Vliv virové infekce na buňku...359 // 34.3.2.1 Typy virové infekce na úrovni buňky...359 // 34.3.2.2 Buněčné změny při virové infekci...359 // XIX // 34.3.3 Virová genetika...361 // 34.3.3.1 Vliv prostředí na proměnlivost virů...361 // 34.3.3.2 Vzájemné působení mezi viry...361 // 34.3.3.3 Viry jako vektory genů...361 // 34.4 Viry a makroorganismus...362 // 34.4.1 Průběh a formy virových nákaz...362 // 34.4.2 Patogeneze virových nákaz...363 // 34.4.2.1 Šíření viru v organismu...363 // 34.4.2.2 Obrana hostitele proti virové infekci...364 // 34.4.2.3 Schopnost virů unikat obranným systémům hostitele...367 // 34.4.2.4 Příčiny chorobných změn při virových infekcích...368 // 34.4.3 Prevence, profylaxe a terapie virových nákaz...369 // 34.4.3.1 Aktivní imunizace (očkování)...369 // 34.4.3.2 Pasivní imunizace (podávání imunoglobulinů)...370 // 34.4.3.3 Nespecifické posilování odolnosti...370 // 34.4.3.4 Antivirová chemoterapeutika (antivirotika)...370 // 34.5. Viry a prostředí...371 // 34.5.1 Rezistence virů ? zevnímu prostředí...371 // 34.5.2 Koloběh virů v přírodě ...372 // 34.5.3 Změny ovlivňující koloběh virů...372 // 35. RNA-viry...375 // 35.1 Neobalené dsRNA-viry, segmentované...375 // 35.1.1 Čeleď Reoviridae...375 // 35.1.1.1 Rod Orthoreovirus...375 // 35.1.1.2 Rod Rotavirus...375
35.1.1.3 Ostatní reoviry...376 // 35.2 Neobalené ssRNA-viry pozitivní polarity, nesegmentované...377 // 35.2.1 Čeleď Picornaviridae...377 // 35.2.1.1 Rod Enterovirus...377 // 35.2.1.2 Rod Rhinovirus...379 // 35.2.1.3 Rod Hepatovirus...380 // 35.2.1.4 Aphthovirus...381 // 35.2.1.5 Zbývající pikomaviry...382 // 35.2.2 Čeleď Caliciviridae...382 // 35.2.2.1 Rod Voroviras...382 // 35.2.2.2 Rod Sapovirus...383 // 35.2.3 Astroviridae...383 // 35.2.4 Čeleď Hepeviridae...383 // 35.2.4.1 Rod Hepevirus...383 // 35.3 Obalené ssRNA-viry o pozitivní polaritě, nesegmentované,ikosaedrické symetrie...383 // 35.3.1 Čeleď Togaviridae...383 // 35.3.1.1 Rod Alphavirus, arboviry...384 // 35.3.1.2 Koa Rubivirus ...385 // 35.3.2 Če\eď Flaviviridae ...386 // 35.3.2.1 Rod Flavivirus...386 // 35.3.2.2 Rod Hepacivirus...388 // 35.3.2.3 Virus hepatitídy G...389 // 35.4 Obalené ssRNA-viry pozitivní polarity, nesegmentované, helikální symetrie...389 // 35.4.1 Čeleď Coronaviridae...389 // 35.4.1.1 Rod Coronavirus...389 // 35.5 Obalené ssRNA-viry pozitivní polarity, ikosaedrické symetrie, nesoucí reverzní transkriptasu.390 // 35.5.1 Čeleď Retroviridae...390 // 35.5.1.1 Rod Deltaretrovirus...390 // 35.5.1.2 Rod Lentivirus...391 // 35.6 Obalené ssRNA-viry negativní polarity, helikální symetrie, nesegmentované (řád Mononegavirales).. 394 // 35.6.1 Čeleď Paramyxoviridae...394 // 35.6.1.1 Rod Respirovirus...395 // XX // 1 // 35.6.1.2 Rod Rubulavirus...
(OCoLC)228498901
cnb001759456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC