Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Biografie
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015
297 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-8051-5 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8249-6 (online ; pdf)
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; číslo 439
250 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 274-290, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a ruské resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422266
1 ÚVODEM 9 // 1.1 Nad tématem: Čičerin - historik, který nebyl historikem 9 // 1.2 Struktura práce 16 // 1.3 Prameny 18 // 1.4 Použité pojmy a poznámky formálního a jazykového rázu 20 // 2 ČIČERIN JAKO HISTORIOGRAFICKÉ TÉMA 23 // 2.1 Čičerin v ruské a světové odborné literatuře 23 // 2.2 Čičerin v české odborné literatuře 38 // 3 DĚTSTVÍ, CHLAPECTVÍ A JINOŠSTVÍ V ÉŘE MIKULÁŠE 1 44 // 3.1 Potomek „šlechtického hnízda“ 44 // 3.2 Moskevská univerzita 51 // 3.3 Pochmurné sedmiletí 58 // 4 POČÁTKY STÁTNÍ ŠKOLY A OKOLNOSTI JEJÍHO VZNIKU 62 // 4.1 Existovala státní škola, nebo byla vymyšlena? 62 // 4.2 Státní škola a profesionalizace ruské historické vědy 74 // 4.2.1 Nikolaj M. Karamzin 75 // 4.2.2 Michail T. Kačcnovskij 79 // 4.2.3 Johann P. G. Ewers 82 // 4.2.4 Státní škola a moskevská univerzita 85 // 4.3 Státní škola a dichotomie slavjanofilství a zapadnictví 89 // 4.4 Granovskij, Kavelin, Solovjov 96 // 4.4.1 Granovskij 97 // 4.4.2 Kavelinovo Pojetí právního uspořádání staré Rusi 105 // 4.4.3 Magisterská a doktorská disertace S. M. Solovjova 112 // 4.4.4 Reakce současníků na Kavelinova a Solovjovova díla 118 // 4.4.5 Státní škola na počátku 50. let 19. století 125 // 5 ČIČERIN A VYVRCHOLENÍ VÝVOJE HISTORICKÉ KONCEPCE STÁTNÍ ŠKOLY (ČIČERINOVY PRÁCE Z LET 1853-1858) 131 // 5.1 Státní škola a ruský liberalismus 131 // 5.1.1 Čičerinova filozofie dějin a ruský liberalismus 134 // 5.2 Dobové souvislosti Čičerinových děl z let 1853-1858 135 // 5.3 Čiěerinovo pojetí dějin, počátků a vzniku ruského státu 140 // 5.3.1 Východiska: Čičerin o státě a historikově práci 140 // 5.3.2 Oblastní úřady v Rusku v 17. století 145 // 5.3.3 Závěti a smluvní listiny velkých a údělných knížat 150 // 5.3.4 Kontext státní školy 151 //
5.4 Kavelinova a Čičerinova účast na psaní a šíření ilegální politické literatury 156 // 5.4.1 „Samizdat“ a „tamizdat“ 19. století 156 // 5.4.2 O zahraniční politice a jejím sepětí s vnitřním stavem Ruska 158 // 5.4.3 Současné úkoly ruského života 161 // 5.4.4 К otázce nevolnické 162 // 5.4.5 O ruské aristokracii 166 // 5.5 Proti slavjanofilství a o podstatě a budoucnosti občiny 167 // 5.5.1 Národnost a věda 167 // 5.5.2 Ruská občina v minulosti 169 // 5.5.3 Budoucnost občiny 172 // 5.6 Obhájce centralizace 173 // 5.7 Čičerinova studijní cesta a první rozkol uvnitř státní školy 177 // 5.8 Shrnutí 181 // 6 ČIČERINOVY SPOLEČENSKÉ A BADATELSKÉ AKTIVITY V 60. LETECH 19. STOLETÍ A ČINNOST STÁTNÍ ŠKOLY 183 // 6.1 Státní škola v hodnocení a kontextu dobové ruské historiografie 183 // 6.2 Studentské nepokoje roku 1861 189 // 6.3 Čičerinovy společenské a politické postoje v 60. letech 19. století a kontext státní školy 195 // 6.3.1 Čičerin ve sporu „otců s dětmi“ 195 // 6.3.2 O reformách 200 // 6.3.3 Výuka následníka trůnu 204 // 6.4 Bádání představitelů státní školy o ruských dějinách v 60. letech 19. století 206 // 6.4.1 Solovjov 206 // 6.4.2 Kavelin 208 // 6.4.3 Čičerinova doktorská disertace 210 // 6.5 Druhá generace státní školy 218 // 6.5.1 Státní škola v ruské historiografii od 70. let 19. století 219 // 6.5.2 Souputníci, žáci nebo následovníci? 222 // 7 ČIČERIN V OPOZICI K SAMODĚRŽAVÍ 226 // 7.1 Na cestě do intelektuální opozice 227 // 7.1.1 Po odchodu z univerzity (konec 60. a 70. léta 19. století) 229 // 7.2 Na pomoc zachování odkazu reformního období (1880-1883) 231 // 7.2.1 Konštituční úvahy a Úkoly nové vlády 233 // 7.2.2 Moskevský starosta 239 // 7.3 V ústraní (1883-1904) 246 // 7.3.1 K filozofii práva a vědy 247 //
7.3.2 Vzpomínání na zašlé časy a rodinný život 252 // 7.3.3 Politický testament 255 // 7.4 Epilog 257 // 8 ZÁVĚR 259 // 9 SUMMARY: BORIS N. CHICHĽRIN ON RUSSIAN HISTORY (STATE SCHOOL AS A HISTORIOGRAPHIC AND SOCIAL PHENOMENON) 269 // 10 РЕЗЮМЕ: БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН О РУССКОЙ ИСТОРИИ («ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА» КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН) 271 // 11 PRAMENY A LITERATURA 274 // 11.1 Prameny 274 // 11.1.1 Statě z dobových periodik a sborníků 274 // 11.1.2 Dobové publikace 276 // 11.1.3 Novější vydání pramenů a edice pramenů 278 // 11.2 Sekundární literatura 280 // 11.3 Publikace encyklopedického a slovníkového charakteru 289 // 11.4 Internetové zdroje 289 // 12 JMENNÝ REJSTŘÍK 291
(OCoLC)946293108
cnb002755824

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC