Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
EB
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015
188 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-8060-7 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8251-9 (ebook)
ISBN 978-80-210-8251-9 (online ; pdf)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; číslo 440
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 175-184, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422291
Poděkováni...5 // ÚVOD ...9 // 1 ŠKOLNÍ JAZYK...II // 1.1 Charakteristiky školního jazyka...12 // 2 JAZYK V PROCESU SOCIALIZACE...17 // 2.1 Jazyková socializace ...18 // 2.2 Socializace do školního jazyka ...20 // 3 SLOŽKY ŠKOLNÍ! IO JAZYKA ...24 // 3.1 Pojmy školního jazyka...25 // 3.2 Tematický vzorec školnílio jazyka...30 // 3.3 Organizační vzorec školního jazyka ...34 // 4 JAZYK, MYŠLENÍ, UČENÍ ...42 // 4.1 Po lešení zónou nejbližšího vývoje ...42 // 4.2 Myšlení zrcadlící se v jazyce...45 // 5 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ...48 // 5.1 Výzkumné téma a výzkumné otázky...48 // 5.2 Design výzkumu a jeho teoretická východiska ...49 // 5.3 Konstruování výzkumného vzorku...51 // 5.4 Role výzkumníka v terénu ...57 // 5.5 Metody sběru «lat...60 // 5.6 Analýza dal ...64 // 5.7 Vznik teorie...70 // 5.8 Kritéria kvality výzkumného šetření...71 // 5.9 Etické aspekty výzkumného šetření ...74 // 6 ŠKOLNÍJAZYK A JAK JÍM HOVOŘIT...77 // 6.1 Fikční svět českého jazyka ...77 // 6.2 Druhé já...79 // 7 (RE)KONSTRUOVÁNŕ ŠKOLNÍHO SLOVNÍKU ...81 // 7.1 Střel jazyků...82 // 7.2 Bilingvnost vs. polovičaté p<)jmy...95 // 7.8 Explicitní vědecká fáze... 102 // 7.4 Implicitní vědecká fáze ... 107 // 7.5 (Rekonstruování školního slovníku jako anachronický // fenomén... 112 // 8 POUŽÍVÁNÍ JAZYKA PŘI PRÁCI S ALGORITMY ... 116 // 8.1 Algorit my jako pojislpý systém... 119 // 8.2 Algoritmus jako
záležitost intuice...130 // 8.3 Algoritmy jako pojistný mechanismus, a/nebo záležitost intuice? . . 141 // 9 SOCIALIZACE DO ŠKOLNÍHO JAZYKA ... 146 // 9.1 Když se pojmy a algoritmy míjejí ...146 // 9.2 Když se pojmy a algoritmy přibližují ... 149 // 9.3 Když naučené mizí...154 // 9.4 Model socializace žáků do školnílio jazyka...159 // 10 NAMÍSTO DISKUSE: SOCIALIZACE DO ŠKOLNÍHO JAZYKA JAKO HOMOGENIZAČNÍ VS. DIFERENCIAČNÍ MECHANISMUS...160 // 10.1 Školní jazyk a poločasy výuky...160 // 10.2 Školní jazyk v procesu identifikace žáků...164 // ZÁVĚR ...168 // Summary... 171 // Transkripčnt zkratky a značky... 174 // Literatura ...175 // Jmenný rejstřík...185 // Věcný rejstřík...188
(OCoLC)946293306
cnb002765897

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC