Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
EB
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015
188 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-8060-7 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8251-9 (e-kniha)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; číslo 440
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 175-184, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422291
Poděkování 5 // ÚVOD 9 // 1 ŠKOLNÍ JAZYK II // 1.1 Charakteristiky školního jazyka 12 // 2 JAZYK V PROCESU SOCIALIZACE 17 // 2.1 Jazyková socializace 18 // 2.2 Socializace do školního jazyka 20 // 3 SLOŽKY ŠKOLNÍHO JAZYKA 24 // 3.1 Pojmy školního jazyka 25 // 3.2 Tematický vzorec školnílio jazyka 30 // 3.3 Organizační vzorec školního jazyka 34 // 4 JAZYK, MYŠLENÍ, UČENÍ 42 // 4.1 Po lešení zónou nejbližšího vývoje 42 // 4.2 Myšlení zrcadlící se v jazyce 45 // 5 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 48 // 5.1 Výzkumné téma a výzkumné otázky 48 // 5.2 Design výzkumu a jeho teoretická východiska 49 // 5.3 Konstruování výzkumného vzorku 51 // 5.4 Role výzkumníka v terénu 57 // 5.5 Metody sběru dat 60 // 5.6 Analýza dal 64 // 5.7 Vznik teorie 70 // 5.8 Kritéria kvality výzkumného šetření 71 // 5.9 Etické aspekty výzkumného šetření 74 // 6 ŠKOLNÍJAZYK A JAK JÍM HOVOŘIT 77 // 6.1 Fikční svět českého jazyka 77 // 6.2 Druhé já 79 // 7 (RE)KONSTRUOVÁNŕ ŠKOLNÍHO SLOVNÍKU 81 // 7.1 Střel jazyků 82 // 7.2 Bilingvnost vs. polovičaté pojmy 95 // 7.8 Explicitní vědecká fáze 102 // 7.4 Implicitní vědecká fáze 107 // 7.5 Rekonstruování školního slovníku jako anachronický fenomén 112 // 8 POUŽÍVÁNÍ JAZYKA PŘI PRÁCI S ALGORITMY 116 // 8.1 Algorit my jako pojislpý systém 119 // 8.2 Algoritmus jako záležitost intuice 130 // 8.3 Algoritmy jako pojistný mechanismus, a/nebo záležitost intuice? 141 // 9 SOCIALIZACE DO ŠKOLNÍHO JAZYKA 146 // 9.1 Když se pojmy a algoritmy míjejí 146 // 9.2 Když se pojmy a algoritmy přibližují 149 // 9.3 Když naučené mizí 154 // 9.4 Model socializace žáků do školního jazyka 159 //
10 NAMÍSTO DISKUSE: SOCIALIZACE DO ŠKOLNÍHO JAZYKA JAKO HOMOGENIZAČNÍ VS. DIFERENCIAČNÍ MECHANISMUS 160 // 10.1 Školní jazyk a poločasy výuky 160 // 10.2 Školní jazyk v procesu identifikace žáků 164 // ZÁVĚR 168 // Summary 171 // Transkripčnt zkratky a značky 174 // Literatura 175 // Jmenný rejstřík 185 // Věcný rejstřík 188
cnb002765897

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC