Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Blansko : ALMI, 2013
235 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87494-05-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 231 a bibliografické odkazy
001422301
Doba a dílo Petra ChelCickkho // OBSAH // Předmluva... 9 // Část První-studie: Doba ? Dílo Petra Chelcickémo...11 // I. Petr Chelčický...13 // Ohlasy Chelčickcho díla a bádání o nčm...17 // Masaryk, Pittcr a spor o Chelčickcho pacifismus...21 // II. Světská moc...25 // Zdroje a originálnost Chelčického uvažování o světské moci...25 // Podmínky existence světské moci ...30 // Ovoce moudrosti Boží a „užitek" světa...33 // Násilí a strach jako podstata světské moci...35 // Z nouze ctnost světské moci...39 // III. „Spravování se udí“ aneb zákon Kristův a zákon lidský...40 // IV. Trojí lid...44 // Husité a společnost trojího lidu...44 // Chelčický a Tomáš Štítný // - různé cesty trojího lidu v českých dějinách ...45 // Petr Chelčický a jeho odmítnutí trojího lidu ...50 // „Obecné dobré" ...52 // Chelčického argumenty proti trojímu lidu jako tělu Kristovu // a Chelčického pojetí společenské vzájemnosti...54 // Chelčického barvitý slovník ...58 // Páni, poddaní a Písmo...61 // V. Pacifismus...65 // Vztah křesťanů ? válce a násilí...65 // Zdůvodnění pacifismu u Chelčického ...70 // VI. Pojetí človeka a jeho spásy u Chelčického...78 // Chelčického antropologie...79 // Tělo a tělesnost u Chelčického ...83 // Chelčického pojetí spásy ...84 // Pokání a náprava člověka...87 // Milost Boží, skutky a víra...89 // Popření očistce ...93 // Doba ? dílo Petra Chelčického
// VII. Petr Chelčický a bible... 97 // Písmo jako centrum Chelčického uvažování ... 97 // Zákon Kristův jako interpretační klíč pro pochopení Písma ...103 // Chelčického místo v husitských Čechách z hlediska vztahu // ? Písmu a církevní tradici ...102 // VIII. CÍRKEV ...107 // Charakteristiky církve a „stavy" církve ...107 // Chelčického individualismus jako překročení instituce...114 // Sbor...116 // Otázka spásy jako překročení hranic // institucionálního vymezení církve...118 // IX. Prvotní církev...121 // Pojetí prvotní církve u Petra Chelčického...124 // Příčina úpadku církve podle Chelčického...128 // X. NÁPRAVA CÍRKVE ... 131 // Názor české reformace na nápravu církve skrze světskou moc...131 // Předpoklady nápravy církve u Chelčického ...134 // Světská moc, církev a Chelčický ...136 // ČÁST DRUHÁ-VÝBĚR Z TEXTŮ PETRA CHELČICKÉHO ... 139 // I. Problém světské moci a trojí lid...141 // O moci sveta... 141 // O trojím lidu...154 // II. Moc Antikrista nad světem...156 // O šelmě a obrazu jejím...156 // III. Teologické spory Petra Chelčického // - S UNIVERZITNÍMI MISTRY O AUTORITĚ HODNÉ POSLUŠNOSTI ... 159 // Replika proti Rokycanovi...159 // IV. Duchovní znovuzrození člověka // A USILOVÁNÍ O SPÁSU VLASTNÍ DUŠE ... 167 // Ree svátého Pavla o starém člověku... 167 // O loji duchovním ...169 // V. Pokání a spása člověka...180 // O oästci...180 // Doba ? dílo
Petra Chelčického // VI. Spravedlnost a zásluhy člověka před Bohem // 0 (Ulnic kb na vinici Pa né... // Postila... // Postila... // 1S3 // 183 // 186 // 187 // Vil. Chvála Božího bláznovství a pošetilost světa vezdejšího ... 188 // Výklad na pašijí svátého Jana... 1S8 // My blázni pro Krista... // VIII. CÍRKEV PRVOTNÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE NA TÉTO ZEMI ... 193 // Vždyť neposlal mé Kristus křtít i, ale kázat i... 193 // Kterak ne ve všem za prvotní církve vokazovali knéži aneb podávali 201 // IX. CÍRKEV PRVOTNÍ, JEJÍ SPRAVOVÁNÍ A VZTAH KE SVĚTSKÉ MOCI ...209 // Síť viry ...209 // X. Chelčického vnímání církve...213 // Postila...213 // XI. Jak dostát poslání kněze se ctí...215 // List knézi Mikulášovi ...215 // XII. Teologické spory Petra Chelčického // - O významu eucharistie... // Replika proti Mikuláši Biskupcovi ... // Řeč a zpráva o téle Božím... // 225 // 225 // 227 // Doporučená literatura // 231 // Ediční poznámka // 233 // Závěrem // 235
(OCoLC)842346614
cnb002455258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC