Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.3) Půjčeno:226x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2016
220 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5107-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9086-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9087-4 (online ; epub)
Pedagogika
Dotisk 2017
Obsahuje bibliografii na stranách 204-208, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422443
Obsah // Úvod 9 // 1. Předškolní výchova a předškolní pedagogika 10 // 1.1 Specifika předškolní pedagogiky 10 // 1.2 Základní pojmy a kategorie předškolní pedagogiky 13 // 2. Proměny výchovy předškolního dítěte 17 // 2.1 Dítě na úsvitu dějin 17 // 2.2 Výchova v dětské světnici 20 // 2.3 Názory na předškolní výchovu do vzniku verejných předškolních // institucí 22 // 2.4 Vznik veřejných institucí a jejich vliv na teorii a praxi předškolní // výchovy 24 // 2.5 Hnutí za novou výchovu a předškolní výchova 28 // 2.6 Kroky vpřed a kroky vzad v předškolním vzdělávání 34 // 2.7 Současná vzdělávací politika EU ve vztahu ? předškolnímu období 38 // 3. Systémy předškolní výchovy a vzdělávání 40 // 3.1 Původní reformně pedagogické alternativní předškolní vzdělávací // programy 40 // 3.2 Současné inovativní zahraniční modely předškolní výchovy // a vzdělávání 44 // 3.3 Vzdělávací programy v současné české mateřské škole 53 // 4. Cíle předškolní výchovy a vzdělávání 59 // 4.1 Východiska úvah o cíli výchovy 59 // 4.2 Cíl výchovy z hlediska potřeb a práv dítěte 64 // 4.3 Cíle humanisticky a osobnostně orientované předškolní výchovy 68 // 5. Obsah a podmínky předškolního vzdělávání 70 // 5.1 Vzdělávací program a kurikulum 70 // 5.2 Pedagogicko-didaktické koncepce předškolního vzdělávání 75 // 5.3 Osobnostní přístup a individualizace 79 //
6. Činnosti dítěte 84 // 6.1 Hra 84 // 6.1.1 Charakteristika herní činnosti 84 // 6.1.2 Dělení a druhy her 86 // 6.1.3 Hra v předškolním vzdělávání 89 // 6.1.4 Hračka jako prostředník mezi dítětem a světem dospělých 90 // 6.2 Učení 102 // 6.2.1 Učení předškolního dítěte 102 // 6.2.2 Specifika učení předškolního dítěte 105 // 6.2.3 Současné cíle učení předškolního dítěte 108 // 6.3 Pracovní a tvořivé činnosti 114 // 6.3.1 Pracovní činnosti v předškolním období 114 // 6.3.2 Možnosti a hranice výchovného využití pracovní činnosti 118 // 6.3.3 Tvořivé činnosti v předškolním období 123 // 7. Hodnocení výsledků předškolní výchovy a vzdělávání 128 // 7.1 Pedagogická diagnostika 128 // 7.2 Pedagogická reflexe 135 // 8. Mezníky výchovy v předškolním období 138 // 8.1 Výchova dítěte do tří let 138 // 8.1.1 Rodinná politika jako východisko rané péče 140 // 8.1.2 Nový přístup ? institucionální výchově dítěte do tří let 142 // 8.1.3 Současné diskuse 146 // 8.2 Vstup dítěte mezi vrstevníky (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.) 151 // 8.2.1 Mateřské školy 156 // 8.2.2 Zájmové kroužky 160 // 8.2.3 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 161 // 8.2.4 Přípravné třídy 165 // 8.2.5 Povinná docházka do posledního ročníku mateřské školy 166 //
9. Dítě na prahu školní docházky (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.) 170 // 9.1 Vstup dítěte do 1. třídy základní školy 170 // 9.2 Zápis do 1. třídy 172 // 9.3 Předčasný nástup dítěte do 1. třídy ZŠ 174 // 9.4 Odklad školní docházky 176 // 10. Úloha dospělého v předškolním vzdělávání 179 // 10.1 Rodiče (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.) 179 // 10.2 Učitelé předškolního vzdělávání 185 // 6 // Abstrakt // 191 // Abstract 192 // Přílohy 193 // Příloha 1 193 // Příloha 2 195 // Příloha 3 197 // Příloha 4 198 // Příloha 5 199 // Příloha 6 200 // Charakteristika herních skupin („předškolek“) 200 // Obsah a metody práce 200 // Dostupnost a zhodnocení kvality herní skupiny 201 // Co se dítě v herní skupině naučí 201 // Co přináší herní skupina rodičům 201 // Seznam použitých zkratek 202 // Literatura 204 // Vécný rejstřík 209 // Jmenný rejstřík 220 //
(OCoLC)949216218
cnb002784970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC