Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
1. vydání
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015
109 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7454-554-2 (brožováno)
Pedagogika
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 101-105, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001422445
OBSAH // PŘEDMLUVA...6 // 1 NĚKOLIK POZNÁMEK К TERMINOLOGII MÍSTO ÚVODU...8 // 1.1 Předškolní pedagogika jako věda...8 // 1.2 Předškolní vzdělávání, předškolní výchova, předškolní edukace...10 // 1.3 Mateřská škola jako instituce „předškolní" edukace...12 // 2 PŘEDŠKOLNÍ EDUKACE A DÍTĚ JAKO VÝZVA PRO PEDAGOGICKÝ VÝZKUM...17 // 2.1 Záměry kapitoly...17 // 2.2 Předškolní pedagogika jako integrální součást pedagogické vědy...18 // 2.3 Předškolní pedagogika jako samostatná vědní disciplína...20 // 2.4 Výzkum preprimární edukace anebo výzkum v předškolní pedagogice...22 // 2.4.1 Výzkum preprimární edukace...23 // 2.4.2 Tematické výzvy pro výzkum v předškolní pedagogice...24 // 2.5 Záměr projektu výzkumu dítěte...26 // 2.5.1 Představení výzkumného záměru...27 // 2.6 Teoretický rámec zkoumané problematiky...28 // 2.6.1 Vygotského kulturně-historická teorie...29 // 2.6.2 Piagetova teorie kognitivního rozvoje...30 // 2.6.3 Jerome Bruner a jeho „narrative modes"...30 // 2.6.4 Fenomenologická východiska...31 // 2.6.5 Reflexivní výuka...31 // 2.7 Metodologie výzkumu...33 // 3 // 2.7.1 Metody sběru dat... 33 // 2.7.2 Metody a jejich postavení ve vztahu к cíli...34 // 2.7.3 Výzkumný soubor...35 // 2.7.4 Předpokládaný přínos...36 // 2.8 Zamyšlení nad etickými problémy zkoumání dítěte v předškolní edukaci 37 // 2.8.1 Výzkum dítěte a jeho etické souvislosti...38 // 2.8.2 Etická
dilemata v kvalitativní výzkumné činnosti...39 // 2.8.3 Etika tvorby výzkumného záměru...40 // 2.8.4 Etika tvorby výzkumných nástrojů...41 // 2.8.5 Etika aplikace výzkumného nástroje. Etika ve vztahu ke zkoumaným // osobám...42 // 2.8.6 Etika zpracování výzkumných zjištění...43 // 2.8.7 Etika formulace výzkumných závěrů...44 // 2.8.8 Etická pravidla ochrany účastníků výzkumu...45 // 2.8.9 Etické postoje výzkumníka zkoumajícího edukační realitu a její subjekty ..46 // 2.9 Závěry...47 // 3 DESET LET VE VÝVOJI ČESKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL - TRENDY A VÝZVY...49 // 3.1 Záměry kapitoly...49 // 3.2 Teoretický rámec zkoumané problematiky...50 // 3.2.1 Mateřská škola jako instituce předškolní edukace...50 // 3.2.2 Vývoj institucionální předškolní edukace za uplynulé dvě desítky let...52 // 3.3 Cíle výzkumného šetření...54 // 3.4 Metodologický postup ,...56 // 4 // 3.4.1 Výzkumný soubor...56 // 3.4.2 Předpoklady výzkumu...57 // 3.4.3 Výzkumné metody a postup statistického zpracování získaných dat...57 // 3.5 Analýza výsledků výzkumu...60 // 3.5.1 Mateřské školy...60 // 3.5.2 Děti - účastnící předškolní edukace...71 // 3.5.3 Učitelky mateřských škol...86 // 3.5.4 Shrnutí analýzy...93 // 3.6 Závěry...94 // ZÁVĚR...96 // RESUMÉ...98 // SUMMARY...99 // LITERATURA...101 // SEZNAM GRAFŮ A TABULEK...106 // REJSTŘÍK...107 // O AUTORKÁCH...109 // 5
(OCoLC)946292938
cnb002754298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC