Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vydání 1.
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015
115 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7454-555-9 (brožováno)
Pedagogika ; 10. publikace
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 103-110, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001422446
ÚVOD 7 // 1 OTEVŘENÝ DISKURZ O POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 9 // 2 PROFESIONALIZACE UČÍTELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY 12 // 2.1 Vysokoškolské vzdělání - legitimita teorie 14 // 2.2 Vysokoškolské vzdělání - význam univerzity 17 // Závěr kapitoly 20 // 3 UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY A JEHO POSTAVENÍ VE ŠKOLSKÉM SYSTÉMU 21 // 3.2 Videostudie a možnosti jejich uplatnění v předškolní pedagogice 22 // 3.3 Videozáznam jako prostředek vzdělávání (budoucich) učitelů 25 // 3.4 Videostudie jako výzkumný nástroj poznání interakcí učitele // v mateřské škole 27 // 3.5 Mikroanalýzy interakčních a edukačních situací v mateřské škole 28 // 3.6 Otázky učitele/ky v mateřské škole 32 // 3.6 Komunikační podněty dítěte 35 // Závěr kapitoly 36 // 4 JAK UČITELÉ/KY MATEŘSKÝCH ŠKOL VNÍMAJÍ EDUKAČNÍ REALITU 37 // 4.1 Jak ovlivňuje vnímání učitele mateřské školy jeho jednání s dětmi 37 // 4.2 Profesionalita učitele mateřské školy 39 // 4.3 Profesní vidění jako výzkumný problém 39 // Závěr kapitoly 47 // 5 VÝZNAM ROZVÍJENÍ GRAMOTNOSTI DĚTÍ (NEJEN) V PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 49 // 5.1 Rozvoj gramotnosti v centru pozornosti učící se společnosti 50 // 5.2 Změny v charakteru čtení pod vlivem IKT 51 // 5.3 Priority rozvoje gramotnosti v předškolním věku 53 // 5.4 Dolaďování rozvoje gramotnosti v předškolním věku 54 // 5.5 Směřování rozvoje počáteční gramotnosti (ne)jen na Slovensku 55 // Závěr kapitoly 56 // 6 UČITEL/KA JAKO INICIÁTOR ROZVOJE PROŽITKU, ZKUŠENOSTI A TVOŘIVOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 58 // 6.1 Dětské vnímání světa a pedagogický konstruktivismus 58 // 6.2 Prožitkové učení 59 // 6.3 Hra v roli jako forma prožitku, zkušenosti a tvořivosti 60 // 6.4 Případová studie - dva příklady deskriptívni analýzy 62 // 6.4.1 Metodologie analýzy 62 //
6.4.2 První případ: výukový’ celek Šla Nanynka do zelí 62 // 6.4.3 Druhý případ: výukový celek Pec nám spadla 68 // Závěr kapitoly 73 // 7 PODPORA PROFESIONALIZACE UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE NOVÉHO MODELU PRAXÍ 74 // 7.1 Status fakultní mateřská škola 74 // 7.1.1 Univerzitní mateřská škola Qočna 75 // 7.1.2 Mateřská škola Otrokovice 75 // 7.2 Model praxeologické přípravy budoucího učitele mateřské školy // na FHS UTB ve Zlíně 76 // 7.2.1 Formy pedagogických praxí 76 // 7.3 Deník učitele mateřské školy - výzkumná zjištění 78 // 7.3.1 Metodologie výzkumu 79 // 7.3.2 Analýza vybraných zjištění 79 // Závěr kapitoly 81 // -5- // 8 PROMĚNY KURIKUL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍ LET SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 82 // 8.1 Vzdělávání dětí do tří let v České republice 82 // 8.2 Péče a vzdělávání dětí mladších tří let v Evropě 84 // 8.3 Vzdělávání dětí do tří let v kurikulámích dokumentech 85 // 8.4 Příklad dobré praxe: Vzdělávání dětí do tří let ve Spojeném království.86 // 8.4.1 Vzdělávací systém britského školství v kontextu kurikulámí reformy 87 // 8.4.2 Kurikulární dokument pro předškolní vzdělávání v UK 88 // Závěr kapitoly 91 // 9 IMPLEMENTACE REFORMY KURIKULA NA SLOVENSKU - AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO PŘÍPRAVU UČITELŮ 92 // 9.1 Celkový kontext slovenské reformy kurikula 93 // 9.2 Specifika kurikulámích proměn na preprimárním stupni vzdělávání 94 // 9.3 Externí hodnocení slovenské reformy z roku 2008 96 // 9.4 Nový státní vzdělávací program ISCED o z roku 2015 97 // 9.5 Stanoviska učitelek mateřských škol 99 // Závěr kapitoly 100 // SUMMARY 101 // LITERATURA 103 // JMENNÝ REJSTŘÍK 111 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 113 // AUTORKY 115
(OCoLC)946294841
cnb002779669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC