Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vydání první
Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM ; Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015
xix, 1178 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-214-4769-1 (Vysoké učení technické ; vázáno)
ISBN 978-80-7080-930-3 (Vysoká škola chemicko-technologická ; vázáno)
Překlady vysokoškolských učebnic ; svazek 5
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 1088 a rejstřík
001422493
KAPITOLA 1 - STRUKTURA A VAZBA 1 // 1.1 Struktura atomů: jádro 3 // 1.2 Struktura atomů: orbitaly 3 // 1.3 Struktura atomů: elektronové konfigurace 5 // 1.4 Vývoj teorie chemické vazby 5 // 1.5 Popis chemické vazby: teorie kovalentních vazeb В // 1.6 Hybridní orbitaly sp3 a struktura methanu 9 // 1.7 Hybridní orbitaly sp3 a struktura ethanu 10 // 1.8 Hybridní orbitaly sp2 a struktura ethenu 11 // 1.9 Hybridní orbitaly sp a struktura ethynu 13 // 1.10 Hybridizace atomů dusíku, kyslíku, fosforu a síry 15 // 1.11 Popis chemické vazby: teorie molekulových orbitalů 16 // 1.12 Kreslení chemických struktur 17 // Chemie a život: Organické potraviny - riziko vs. prospěch 20 // Souhrn 21 // Řešení úloh 21 // Úlohy 22 // KAPITOLA 2 - POLÁRNÍ KOVALENTNÍ VAZBY; KYSELINY A BÁZE 29 // 2.1 Polární kovalentní vazby: elektronegativita 29 // 2.2 Polární kovalentní vazby: elektrický dipólový moment 31 // 2.3 Formální náboje 33 // 2.4 Rezonance 35 // 2.5 Pravidla pro psaní rezonančních struktur 37 // 2.6 Kreslení rezonančních struktur 38 // 2.7 Kyseliny a báze: Bronstedova definice 41 // 2.8 Síla kyselin a bází 42 // 2.9 Použití hodnot p/(a к předpovídání acidobazických reakcí 44 // 2.10 Organické kyseliny a organické báze 45 // 2.11 Kyseliny a báze: Lewisova definice 47 // 2.12 Nekovalentní interakce mezi molekulami 51 // Chemie a život: Alkaloidy - od kokainu к dentálním anestetikům 53 // Souhrn 54 // Úlohy 55 // KAPITOLA 3 - ORGANICKÉ SLOUČENINY: ALKАПУ A STEREOCHEMIE ALKANŮ 61 // 3.1 Funkční skupiny 61 // 3.2 Alkany a isomery alkanů 67 // 3.3 Alkylové skupiny 70 // 3.4 Názvosloví alkanů 72 // 3.5 Vlastnosti alkanů 77 // 3.6 Konformace ethanu 78 // 3.7 Konformace dalších alkanů 80 // Chemie a život: Benzín 84 // Souhrn 85 // Úlohy 85 //
KAPITOLA 4 - ORGANICKÉ SLOUČENINY: CYKLOALKANY A STEREOCHEMIE CYKLOALKANŮ 91 // 4.1 Názvosloví cykloalkanů 92 // 4.2 Isomerie cis/trans cykloalkanů 94 // 4.3 Stabilita cykloalkanů: úhlové pnutí 96 // 4.4 Konformace cykloalkanů 98 // 4.5 Konformace cyklohexanu 99 // 4.6 Axiální a ekvatoriální vazby v cyklohexanu 101 // 4.7 Konformace monosubstituovaných cyklohexanů 104 // 4.8 Konformační analýza disubstituovaných cyklohexanů 106 // 4.9 Konformace polycyklických molekul 109 // Chemie a život: Molekulová mechanika 111 // Souhrn 112 // Úlohy 113 // KAPITOLA 5 - STEREOCHEMIE 119 // 5.1 Enantiomery a tetraedrický atom uhlíku 119 // 5.2 Chiralita 121 // 5.3 Optická aktivita 123 // 5.4 Pasteurův objev enantiomerů 125 // 5.5 Pravidla posloupnosti a označování konfigurace 126 // 5.6 Diastereoisomery 131 // 5.7 meso-Sloučeniny 133 // 5.8 Racemáty a jejich dělení 135 // 5.9 Stručný přehled isomerie 137 // 5.10 Chiralita sloučenin dusíku, fosforu a síry 139 // 5.11 Prochiralita 140 // 5.12 Chiralita v přírodě a v chirálním prostredí 142 // Chemie a život: Chirální léčiva 144 // Souhrn 145 // Úlohy 146 // KAPITOLA 6 - PŘEHLED ORGANICKÝCH REAKCÍ 155 // 6 6.1 Typy reakcí organických sloučenin 155 // 6.2 Jak probíhají organické reakce: mechanismy reakcí 156 // 6.3 Radikálové reakce 157 // 6.4 Iontové reakce 160 // 6.5 Příklad iontové reakce: adice HBr na ethen 163 // 6.6 Používání zahnutých šipek v mechanismech polárních reakcí 166 // 6.7 Popisujeme reakci: rovnováhy, rychlosti a energetické změny 168 // 6.8 Popisujeme reakci: disociační energie vazeb 171 // 6.9 Popisujeme reakci: energetické diagramy a přechodové stavy 173 // 6.10 Popisujeme reakci: meziprodukty 175 // 6.11 Porovnání biologických reakcí a reakcí v laboratoři 177 // Chemie a život: Odkud se berou léčiva? 179 // Souhrn 181 // Úlohy 182 //
KAPITOLA 7 - ALKENY: STRUKTURA A REAKTIVITA 189 // 7.1 Průmyslová výroba a využití alkenů 189 // 7.2 Výpočet stupně nenasycenosti 191 // 7.3 Názvosloví alkenů 193 // 7.4 Isomerie cis/trans v alkenech 195 // 7.5 Stereochemie alkenů a konfigurace E/Z 197 // 7.6 Stabilita alkenů 199 // 7.7 Elektrofilní adiční reakce alkenů 201 // 7.8 Orientace při elektrofilních adicích: Markovnikovovo pravidlo 204 // 7.9 Struktura a stabilita karbokationtů 207 // 7.10 Hammondův postulát 209 // 7.11 Potvrzení mechanismu elektrofilní adice: přesmyky karbokationtů 212 // Chemie a život: Biologický průzkum: hledání přírodních látek // Souhrn // Úlohy // KAPITOLA 8 - ALKENY: REAKCE A SYNTÉZA // 8.1 Příprava alkenů: ukázka eliminačních reakcí // 8.2 Halogenace alkenů: adice X2 // 8.3 Halogenhydriny z alkenů: adice HOX // 8.4 Hydratace alkenů: adice H20 pomocí hydroxymerkurace // 8.5 Hydratace alkenů: adice H20 pomocí hydroborace // 8.6 Redukce alkenů: hydrogenace // 8.7 Oxidace alkenů: epoxidace a hydroxylace // 8.8 Oxidace alkenů: štěpení na karbonylové sloučeniny // 8.9 Adice karbenů na alkeny: syntéza cyklopropanů // 8.10 Radikálové adice na alkeny: polymery s řetězovým růstem // 8.11 Biochemické adice radikálů na alkeny // 8.12 Stereochemický průběh reakce: adice vody na achirální alken // 8.13 Stereochemický průběh reakce: adice vody na chirální alken // Chemie a život: Terpeny: přírodní alkeny // Souhrn // Přehled reakcí // Úlohy //
KAPITOLA 9 - ALKYNY: ÚVOD DO ORGANICKÉ SYNTÉZY // 9.1 Názvosloví alkynů // 9.2 Příprava alkynů. Eliminační reakce dihalogenderivátů // 9.3 Reakce alkynů. Adice HX a X2 // 9.4 Hydratace alkynů // 9.5 Redukce alkynů // 9.6 Oxidační štěpení alkynů // 9.7 Acidita alkynů. Vznik acetylidových aniontů // 9.8 Alkylace acetylidových aniontů // 9.9 Úvod do organické syntézy // Chemie a život: Umění organické syntézy // Souhrn // Přehled reakcí // Úlohy // KAPITOLA 10 - HALOGENALKANY // 10.1 Názvosloví a vlastnosti halogenalkanů // 10.2 Příprava halogenalkanů z alkanů: radikálová halogenace // 10. 3 Příprava halogenalkanů z alkenů: allylová bromace // 10.4 Stabilita allylového radikálu: znovu rezonance // 10.5 Příprava halogenalkanů z alkoholů 302 // 10.6 Reakce halogenalkanů. Grignardova činidla 303 // 10.7 Reakce organokovových sloučenin s organickými halogenderiváty 304 // 10.8 Oxidace a redukce v organické chemii 307 // Chemie a život: Přírodní organické halogenderiváty 309 // Souhrn 310 // Přehled reakcí 311 // Úlohy 312 // KAPITOLA 11 - REAKCE HALOGENALKANŮ. NUKLEOFILNÍ SUBSTITUCE A ELIMINACE 317 // 11.1 Objev nukleofilních substitučních reakcí 317 // 11.2 Reakce Sn2 320 // 11.3 Význačné rysy reakcí SN2 322 // 11.4 Reakce SN1 328 // 11.5 Význačné rysy reakcíSN1 332 // 11.6 Biochemické substituční reakce 336 // 11.7 Eliminační reakce. Zajcevovo pravidlo 338 // 11.8 Reakce E2 a deuteriový izotopový efekt 341 // 11.9 Eliminační reakce a konformace cyklohexanu 344 // 11.10 Reakce E1 a E1cB 345 // 11.11 Biochemické eliminační reakce 347 // 11.12 Souhrn reaktivity: reakce SN1,SN2, E1, El cB a E2 347 // Chemie a život: Zelená chemie 349 // Souhrn 350 // Přehled reakcí 351 // Úlohy 352 //
KAPITOLA 12 - URČOVÁNÍ STRUKTURY: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE /A INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE 361 // 12.1 Hmotnostní spektrometrie malých molekul: přístroje s magnetickým sektorem 361 // 12.2 Interpretace hmotnostních spekter 363 // 12.3 Hmotnostní spektrometrie některých běžných funkčních skupin 367 // 12.4 Hmotnostní spektrometrie v biochemii: přístroje time-of-flight (TOF) 369 // 12.5 Spektroskopie a elektromagnetické spektrum 370 // 12.6 Infračervená spektroskopie 372 // 12.7 Interpretace infračervených spekter 373 // 12.8 Infračervená spektra některých běžných funkčních skupin 376 // Chemie a život: Rentgenová difrakční spektrometrie 380 // Souhrn 380 // Úlohy 381 // KAPITOLA 13 - URČOVÁNÍ STRUKTURY: NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANČNÍ SPEKTROSKOPIE 387 // 13.1 Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie 387 // 13.2 Podstata spektroskopie NMR 389 // 13.3 Chemický posun 391 // 13.4 Spektroskopie l3C NMR: akumulace spekter a FT-NMR 393 // 13.5 Charakteristické rysy spektroskopie 13C NMR 394 // 13.6 Technika DEPT ve spektroskopii ,13C NMR 396 // 13.7 Využití spektroskopie 13C NMR 398 // 13.8 Spektroskopie 1H NMR a ekvivalence protonů 399 // 13.9 Chemické posuny ve spektrech 1Н NMR 401 // 13.10 Integrace spektra 1Н NMR: počet atomů vodíku 403 // 13.11 Spin-spinové štěpení ve spektrech 1H NMR 404 // 13.12 Složitější spin-spinové štěpení signálů 408 // 13.13 Použití spektroskopie1Н NMR 410 // Chemie a život: NMR-zobrazování 411 // Souhrn 412 // Úlohy 412 //
KAPITOLA 14 - KONJUGOVANÉ DIENY A ULTRAFIALOVÁ SPEKTROSKOPIE 423 14.1 Stabilita konjugovaných dienů: teorie molekulových orbitalů 424 // 14.2 Elektrofilní adice na konjugované dieny: allylové karbokationty 427 // 14.3 Kinetické a termodynamické řízení reakcí 430 // 14.4 Dielsova-Alderova cykloadiční reakce 432 // 14.5 Charakteristické rysy Dielsovy-Alderovy reakce 433 // 14.6 Polymery dienů: přírodní a syntetické kaučuky 437 // 14.7 Stanovení struktury konjugovaných systémů: ultrafialová spektroskopie 438 // 14.8 Interpretace ultrafialových spekter. Vliv konjugace 441 // 14.9 Konjugace, barevnost a chemie vidění 442 // Chemie a život: Fotolitografie 444 // Souhrn 445 // Přehled reakcí 445 // Úlohy 446 // KAPITOLA 15 - BENZEN A AROMATICITA 453 // 15.1 Zdroje a názvosloví aromatických sloučenin 454 // 15.2 Struktura a stabilita benzenu 456 // 15.3 Aromaticita a Hückelovo pravidlo 4n + 2 459 // 15.6 Aromatické ionty 461 // 15.5 Aromatické heterocykly: pyridin a pyrrol 463 // 15.6 Polycyklické aromatické sloučeniny 465 // 15.7 Spektroskopie aromatických sloučenin 467 // Chemie a život: Aspirin, nesteroidní protizánětlivá léčiva a inhibitory COX-2 470 // Souhrn 472 // Úlohy 472 // KAPITOLA 16 - CHEMIE BENZENU: ELEKTROFILNÍ AROMATICKÁ SUBSTITUCE 481 // 16.1 Elektrofilní aromatické substituční reakce: bromace 482 // 16.2 Další aromatické substituční reakce 484 // 16.3 Alkylace a acylace aromatických sloučenin: Friedelova-Craftsova reakce 488 // 16.4 Substituční efekty v substituovaných aromatických sloučeninách 493 // 16.5 Vysvětlení vlivu substituentů 495 // 16.6 Trisubstitované benzeny: aditivita efektů 502 // 16.7 Nukleofilní aromatická substituce 503 // 16.8 Benzyn 506 // 16.9 Oxidace aromatických sloučenin 507 // 16.10 Redukce aromatických sloučenin 509 // 16.11 Syntéza polysubstituovaných benzenů 511 // Chemie a život: Kombinatoriální chemie 515 // Souhrn 516 //
KAPITOLA 17 - ALKOHOLY A FENOLY 527 // 17.1 Názvosloví alkoholů a fenolů 528 // 17.2 Vlastnosti alkoholů a fenolů 529 // 17.3 Přehled příprav alkoholů 533 // 17.4 Příprava alkoholů redukcí karbonylových sloučenin 533 // 17.5 Příprava alkoholů reakcí karbonylových sloučenin s Grignardovými činidly 538 // 17.6 Reakce alkoholů 542 // 17.7 Oxidace alkoholů 547 // 17.8 Chránění alkoholů 549 // 17.9 Příprava a využití fenolů // 17.10 Reakce fenolů // 17.11 Spektroskopie alkoholů a fenolů // Chemie a život: Ethanol: chemikálie, léčivo a jed // Souhrn // Přehled reakcí // Úlohy // KAPITOLA 18 - ETHERY A EPOXIDY, THIOLY A SULFIDY // 18.1 Názvosloví a vlastnosti etherů // 18.2 Syntéza etherů // 18.3 Reakce etherů: kysele katalyzované štěpení // 18.4 Reakce etherů:09Claisenův přesmyk // 18.5 Cyklické ethery: epoxidy // 18.6 Reaktivita epoxidů: otevírání kruhu // 18.7 Crownethery // 18.8 Thioly a sulfidy // 18.9 Spektroskopie etherů // Chemie a život: Epoxidové pryskyřice a epoxidová lepidla // Souhrn // Přehled reakcí // Úlohy // PŘEHLEDNÝ ÚVOD KE KARBONYLOVÝM SLOUČENINÁM // I. Typy karbonylových sloučenin // II. Charakter karbonylové skupiny // III. Obecné reakce karbonylových sloučenin // Souhrn // Úlohy // KAPITOLA 19 - ALDEHYDY A KETONY: NUKLEOFILNÍ ADIČNÍ REAKCE // 19.1 Názvosloví aldehydů a ketonů // 19.2 Příprava aldehydů a ketonů // 19.3 Oxidace aldehydů a ketonů // 19.4 Nukleofilní adiční reakce na aldehydy a ketony // 19.5 Nukleofilní adice Н2O: vznik hydrátů 623 // 19.6 Nukleofilní adice HCN: vznik kyanhydrinů 625 // 19.7 Nukleofilní adice hydridů a Grignardových činidel: vznik alkoholů 626 // 19.8 Nukleofilní adice aminů: vznik iminů a enaminů 627 // 19.9 Nukleofilní adice hydrazinu: Wolffova-Kižněrova reakce 631 // 19.10 Nukleofilní adice alkoholů: tvorba acetalů a ketalů 633 //
19.11 Nukleofilní adice fosfonium-ylidů: Wittigova reakce 636 // 19.12 Biochemické redukce 639 // 19.13 Konjugované nukleofilní adice na α,β-nenasycené aldehydy a ketony 640 // 19.14 Spektroskopie aldehydů a ketonů 644 // Chemie a život: Enantioselektivní syntéza 648 // Souhrn 649 // Přehled reakcí 650 // Úlohy 652 // KAPITOLA 20 - KARBOXYLOVÉ KYSELINY A NITRILY 663 // 20.1 Názvosloví karboxylových kyselin a nitrilů 664 // 20.2 Struktura a vlastnosti karboxylových kyselin 666 // 20.3 Organické kyseliny v živých systémech a Hendersonova-Hasselbalchova rovnice 669 // 20.4 Vliv substituentů na kyselost 670 // 20.5 Příprava karboxylových kyselin 672 // 20.6 Přehled reakcí karboxylových kyselin 675 // 20.7 Chemie nitrilů 675 // 20.8 Spektroskopie karboxylových kyselin a nitrilů 680 // Chemie a život: Vitamin С 681 // Souhrn 683 // Přehled reakcí 684 // Úlohy 684 // KAPITOLA 21 - FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN: NUKLEOFILNÍ ACYLOVÁ SUBSTITUCE 695 // 21.1 Názvosloví funkčních derivátů karboxylových kyselin 696 // 21.2 Nukleofilní acylová substituce 699 // 21.3 Nukleofilní acylová substituce v karboxylových kyselinách 703 // 21.4 Halogenidy kyselin 709 // 21.5 Anhydridy kyselin 713 // 21.6 Estery 715 // 21.7 Amidy 720 // 21.8 Thioestery a acylfosfáty: biologické deriváty karboxylových kyselin 723 // 21.9 Polyamidy a polyestery: polymery se stupňovitým růstem 725 // 21.10 Spektroskopie derivátů karboxylových kyselin 728 // Chemie a život: β-Laktamová antibiotika 730 // Souhrn 731 // Přehled reakcí 732 // Úlohy 734 //
KAPITOLA 22 - SUBSTITUČNÍ REAKCE V a-POLOZE KARBONYLOVÉ SKUPINY 745 // 22.1 Oxo-enol tautomerie 745 // 22.2 Reaktivita enolů: mechanismus substitučních reakcí v a-poloze 748 // 22.3 Halogenace aldehydů a ketonů do a-polohy 749 // 22.4 Bromace karboxylových kyselin do a-polohy 751 // 22.5 Kyselost atomů vodíku v a-poloze: tvorba enolátového iontu 751 // 22.6 Reaktivita enolátů 754 // 22.7 Alkylace enolátů 755 // Chemie a život: Barbituráty 763 // Souhrn 764 // Přehled reakcí 765 // Úlohy 766 // KAPITOLA 23 - ALDOLIZACE KARBONYLOVÝCH SLOUČENIN 775 // 23.1 Aldolizace karbonylových sloučenin 775 // 23.2 Aldolizace a a-substituce 777 // 23.3 Aldolová kondenzace: syntéza enonů 778 // 23.4 Využití aldolizace v syntéze 780 // 23.5 Smíšené aldolizace 781 // 23.6 Intramolekulární aldolová kondenzace 782 // 23.7 Claisenova kondenzace 784 // 23.8 Smíšené Claisenovy kondenzace 786 // 23.9 Intramolekulární Claisenova kondenzace: Dieckmannova reakce 787 // 23.10 Konjugované adice: Michaelova adice 789 // 23.11 Kondenzace karbonylových sloučenin s enaminy: Storkova reakce 791 // 23.12 Robinsonova anelace 793 // 23.13 Aldolizace karbonylových sloučenin v biologických systémech 795 // 23.14 Claisenova kondenzace v biologických systémech 796 // Chemie a život: Úvod k metabolickým přeměnám 796 // Souhrn 798 // Přehled reakcí 798 // Úlohy 800 // KAPITOLA 24 - AMINY A HETEROCYKLY 609 // 24.1 Názvosloví aminů 809 // 24.2 Struktura a vlastnosti aminů 812 // 24.3 Bazicita aminů 813 // 24.4 Bazicita arylaminů 813 // 24.5 Přírodní aminy a Hendersonova-Hasselbalchova rovnice 817 // 24.6 Syntéza aminů 818 // 24.7 Reakce aminů 825 // 24.8 Reakce arylaminů 828 // 24.9 Heterocyklické aminy 834 // 24.10 Spektroskopie aminů 839 // Chemie a život: Zelená chemie II: iontové kapaliny 842 // Souhrn 844 // Přehled reakcí 845 // Úlohy 847 //
KAPITOLA 25 - BIOMOLEKULY: SACHARIDY 859 // 25.1 Klasifikace sacharidů 860 // 25.2 Zobrazování prostorové stavby sacharidů pomocí Fischerovy projekce 861 // 25.3 Monosacharidy D a L 864 // 25.4 Konfigurace aldos 866 // 25.5 Cyklické struktury monosacharidů: anomery 868 // 25.6 Reakce monosacharidů 871 // 25.7 Osm esenciálních monosacharidů 878 // 25.8 Disacharidy 880 // 25.9 Polysacharidy a jejich syntéza 882 // 25.10 Další významné sacharidy 885 // 25.11 Sacharidy v buněčných stěnách a chřipkové viry 886 // Chemie a život: Sladivost 887 // Souhrn 888 // Přehled reakcí 889 // Úlohy 890 // KAPITOLA 26 - BIOMOLEKULY: AMINOKYSELINY, PEPTIDY A BÍLKOVINY // 26.1 Struktura aminokyselin // 26.2 Aminokyseliny a Hendersonova-Hasselbalchova rovnice: izoelektrický bod // 26.3 Syntéza aminokyselin // 26.4 Peptidy a bílkoviny // 26.5 Analýza aminokyselin v peptidech // 26.6 Stanovení sekvence aminokyselin: Edmanovo odbourávání // 26.7 Syntéza peptidů // 26.8 Automatizovaná syntéza peptidů: Merrifieldova syntéza na pevné fázi // 26.9 Struktura bílkovin // 26.10 Enzymy a koenzymy // 26.11 Jak pracují enzymy? Citrátsynthasa // Chemie a život: Proteinová databanka // Souhrn // Přehled reakcí // Úlohy // KAPITOLA 27 - BIOMOLEKULY: LIPIDY // 27.1 Vosky, tuky a oleje // 27.2 Mýdla // 27.3 Fosfolipidy // 27.4 Prostaglandiny a další eikosanoidy // 27.5 Terpenoidy // 27.6 Steroidy // 27.7 Biosyntéza steroidů // Chemie a život: Nasycené tuky, cholesterol a choroby srdce // Souhrn // Úlohy // KAPITOLA 28 - BIOMOLEKULY: NUKLEOVÉ KYSELINY // 28.1 Nukleotidy a nukleové kyseliny // 28.2 Párování bází v DNA: Watsonův-Crickův model // 28.3 Replikace DNA // 28.4 Transkripce RNA // 28.5 Translace RNA: biosyntéza proteinů // 28.6 Sekvenování DNA // 28.7 Syntéza DNA // 28.8 Polymerasová řetězová reakce // OBSAH xvii // Chemie a život: Genetická daktyloskopie: DNA jako„otisky prstú" 985 // Souhrn 986 //
KAPITOLA 29 - ORGANICKÁ CHEMIE METABOLICKÝCH PROCESŮ 991 // 29.1 Přehled metabolismu a biochemická energie 991 // 29.2 Katabolismus triacylglycerolů: metabolismus glycerolu 995 // 29.3 Katabolismus triacylglycerolů: β-oxidace 997 // 29.4 Biosyntéza mastných kyselin 1001 // 29.5 Katabolismus sacharidů: glykolýza 1006 // 29.6 Přeměna pyruvátu na acetyl-CoA 1012 // 29.7 Cyklus citrónové kyseliny 1016 // 29.8 Biosyntéza sacharidů: glukoneogeneze 1020 // 29.9 Katabolismus bílkovin: deaminace 1024 // 29.10 Závěrečné poznámky к biochemickým transformacím 1028 // Chemie a život: Statiny 1029 // Souhrn 1030 // Úlohy 1031 // kapitola Orbitaly a organická chemie: pericyklické reakce 1037 // 30.1 n-Molekulové orbitaly konjugovaných systémů 1037 // 30.2 Elektrocyklické reakce 1039 // 30.3 Sterický průběh termických elektrocyklických reakcí 1041 // 30.4 Fotochemické elektrocyklické reakce 1043 // 30.5 Cykloadiční reakce 1044 // 30.6 Sterický průběh cykloadičních reakcí 1045 // 30.7 Sigmatropní přesmyky 1047 // 30.8 Některé příklady termických sigmatropních přesmyků 1049 // 30.9 Souhrn pravidel pro pericyklické reakce 1052 // Chemie a život: Vitamin D 1052 // Souhrn 1053 // Úlohy 1054 // KAPITOLA 30 - SYNTETICKÉ POLYMERY 1061 // 31.1 Polymery s řetězovým růstem 1061// 31.2 Sterický průběh polymerace: Zieglerovy-Nattovy katalyzátory 1063 // 31.3 Kopolymery 1065 // 31.4 Polymery se stupňovitým růstem 1067 // 31.5 Polymerace metatézou 1069 // 31.6 Struktura polymeru a jeho fyzikální vlastnosti 1071 // Chemie a život: Biologicky odbouratelné polymery 1074 // Souhrn 1075 // Úlohy 1076 // DODATEK A Názvosloví polyfunkčních organických sloučenin 1081 // DODATEK В Konstanty kyselosti některých organických sloučenin 1089 // DODATEK С Slovník základních pojmů 1091 // DODATEK D Odpovědi к úlohám v textu 1115 // DODATEK E Nobelovy ceny
(OCoLC)939571143
cnb002509121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC