Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydanie: prvé
Bratislava : PAMIKO spol. s.r.o., 2015
135 stran : faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-85660-11-1 (brožováno)
500 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 125-128 a rejstřík
001422560
OBSAH // Úvod 9 // 1. Diplomacia v teórii a praxi medzinárodných vzťahov 11 // 1.1 Pojem a definícia diplomacie 11 // 1.1.1 Pôvod pojmu diplomacia 11 // 1.1.2 Diplomacia ako pojem v súčasnej politickej teórii 12 // 1.1.3 Diplomacia a zahraničná politika 14 // 1.1.4 Diplomacia a iné nástroje zahraničnej politiky 15 // 1.2 Dimenzie a členenie diplomacie 16 // 1.3 Diplomatické styky 19 // 1.3.1 Diplomatické styky a pôsobenie diplomatických orgánov 25 // 1.4 Konzulárne styky 26 // 2. Diplomatické orgány 30 // 2.1 Štruktúra a klasifikácia diplomatických orgánov 30 // 2.2 Vnútroštátne diplomatické orgány 31 // 2.2.1 Ministerstvo zahraničných vecí 31 // 2.2.2 Odborné rezortné ministerstvá 35 // 2.3 Zahraničné diplomatické orgány 36 // 2.3.1 Diplomatická misia 36 // 2.3.2 Stála misia 46 // 2.3.3 Stála misia pozorovateľa 50 // 2.3.4 Konzulárny úrad 51 // 2.3.5 Osobitná misia 57 // 2.3.6 Delegácia 61 // 2.4 Diplomatická služba a konzulárna služba 63 // 3. Diplomati 64 // 3.1 Pojem diplomat a základné kategórie diplomatov 64 // 3.1.1 Špecializovaní diplomati 65 // 5 // 3.1.2 Konzulárni úradníci 68 // 3.2 Diplomatické a konzulárne hodnosti 69 // 3.2.1 Diplomatické hodnosti 69 // 3.2.2 Konzulárne hodnosti . 72 // 3.3 Vedúci diplomati a ich kategórie 73 // 3.3.1 Vedúci diplomatických misií 73 // 3.3.1.1 Vedúci diplomatických misií najvyššej diplomatickej triedy 73 // 3.3.1.2 Vedúci diplomatických misií druhej najvyššej
diplomatickej triedy 75 // 3.3.1.3 Vedúci diplomatických misií najnižšej diplomatickej triedy 76 // 3.3.1.4 Dočasní vedúci diplomatických misií 76 // 3.3.2 Vedúci stálych misií 78 // 3.3.3 Vedúci konzulárnych úradov 80 // 4. Diplomatický zbor a konzulárny zbor 81 // 4.1 Diplomatický zbor 81 // 4.1.1 Doyen diplomatického zboru 83 // 4.1.2 Vojenský diplomatický zbor 84 // 4.1.3 Diplomatická listina 85 // 4.2 Konzulárny zbor 88 // 4.2.1 Konzulárne zbory miest a regionálnych celkov 89 // 4.2.2 Konzulárna listina 90 // 5. Diplomatická korešpondencia 93 // 5.1 Interná diplomatická korešpondencia 93 // 5.1.1 Diplomatický telegram 93 // 5.1.2 Inštrukčný list 96 // 5.2 Externá diplomatická korešpondencia 96 // 5.2.1 Verbálna nóta 96 // 5.2.2 Formálna nóta 98 // 5.2.3 Cirkulárna nóta 105 // 5.2.4 Kolektívna nóta 106 // 5.2.5 Kabinetný list 109 // 5.2.6 Poverovacie listiny, splnomocňovací list a uvádzací list 110 // 6 // 5.2.7 Odvolávacie listiny 112 // 5.2.8 Konzulský patent 119 // 5.2.9 Exequatur 122 // Použitá literatura 125 // Zoznam skratiek 129 // Register 131 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC