Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:31x 
BK
EB
Příručka
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
217 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0093-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9186-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9187-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie
Popsáno podle tištěné verze
001422715
O autorovi ...10 // Úvod pro praktiky ...11 // 1. LEKTOR A JEHO ROLE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ...13 // 1.1 Kdo je lektor ve vzdělávání dospělých ...14 // Kompetence lektora ...14 // 1.2 Vzhled a úprava zevnějšku ...18 // Oděv ...18 // Obuv a další doplňky ...19 // Hygiena ...20 // 1.3 Role lektora ve vzdělávání dospělých ...21 // Andragog ...22 // Vzdělavatel (dospělých) ...22 // Trenér ...22 // Instruktor ...23 // Tutor ...23 // Kouč ...24 // Mentor ...24 // Moderátor, facilitátor ...25 // Konzultant, poradce ...25 // Mediátor ...25 // Supervízor ...25 // Autor studijních textů ...26 // Metodik ...26 // Manažer ...26 // Obchodník, marketér ...27 // Role lektora při výuce ...27 // Literatura pro zájemce ...29 // 2. PŘÍPRAVA LEKTORA NA VÝUKU ...31 // 2.1 Koho vzděláváme aneb Cílová skupina vzdělávání...35 // 2.2 Čeho chceme dosáhnout aneb Cíle a kompetence ve vzdělávání ...39 // Kompetence ...45 // 2.3 Co bude tématem aneb Obsah vzdělávání a jeho struktura ...47 // Délka výuky ...48 // Minutový scénář ...49 // Myšlenková mapa ...52 // 2.4 Kde budeme vzdělávat aneb Výukové prostory a jejich vybavení...53 // Modely uspořádání učebny ...55 // Specifické výukové prostory ... 60 // 2.5 S jakým zařízením budeme vzdělávat aneb Didaktická technika pro lektory ...61 // Záznamová technika (tabule, flipchart) ...62 // Projekční technika ...65 // Audio-a videotechnika ...68 // Počítačová technika ...69 // Další a pomocná technická zařízení ...71 // Nejčastější chyby při práci s technikou ...73 //
2.6 Co můžeme ve výuce použít // aneb Učební pomůcky v lektorské praxi ...75 // Originální předměty a reálné skutečnosti ...75 // Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností ...76 // Textové pomůcky ...76 // Programy prezentované didaktickou technikou ... 76 // Speciální pomůcky ...77 // Nejčastější chyby při práci s pomůckami ...77 // Zásady práce s pomůckami ...77 // Lektorský kufřík ...78 // Zásady tvorby studijních textů pro dospělé ... 80 // Literatura pro zájemce ...83 // 3. POSTUP VÝUKY ...85 // 3.1 Dříve než začneme aneb Co nezapomenout ještě před začátkem výuky ...86 // 3.2 První dojem rozhoduje aneb Jak správně komunikovat s účastníky ...90 // Verbální komunikace ...90 // Neverbální komunikace ...93 // Strukturace řeči ...96 // Celkový vzhled ...96 // 3.3 Právě začínáme aneb Jak zahájit výuku ...97 // 3.4 Kdo je kdo aneb Jak na představení lektora a účastníků ...99 // Představení lektora ...99 // Představení účastníků ...100 // Zjištění očekávání ...105 // Odměny ...105 // 3.5 Co nás čeká aneb Představení organizace kurzu a tématu výuky ...107 // Představení organizace kurzu ...107 // Představení tématu a jeho významu ...109 // Závěrečná zkouška ...111 // Závěrečná práce ...112 // 3.6 Co teď a co potom // aneb Vlastní výuka a její strukturace ...114 // Motivace účastníků vzdělávání ...114 // Osvojování znalostí, dovedností a návyků ...115 // Upevňování znalostí, dovedností a postojů ...119 // Hodnocení výsledků vzdělávacího procesu ...120 // 3.7 Konec dobrý, všechno dobré aneb Jak ukončit výuku ...123 // Závěr dílčí etapy kurzu ...123 // Ukončení celého kurzu ...124 // Literatura pro zájemce ...126 //
4. FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ...127 // 4.1 Proč jsou tak jiní aneb Specifika vzdělávání a učení dospělých ...128 // 4.2 Musím na ten kurz jít? aneb Motivace ke vzdělávání a učení...131 // 4.3 Už Komenský říkal... aneb Didaktické zásady ve výuce ...134 // Zásada názornosti ...135 // Zásada propojení teorie a praxe ...137 // Zásada individuálního přístupu ...138 // Zásada zpětné vazby ...138 // Zásada přiměřenosti ...140 // Zásada aktivity ...141 // Zásada trvalosti ...142 // Zásada komplexnosti ...143 // Zásada soustavnosti ...145 // Zásada vědeckosti ...145 // 4.4 Jak budu postupovat aneb Formy vzdělávání dospělých ...146 // 4.5 Jak to účastníky nejlépe naučím aneb Tradiční metody vzdělávání dospělých ...149 // Jak vybrat optimální metodu vzdělávání dospělých ...150 // Klasifikace metod vzdělávání dospělých ...152 // Přednáška, výklad ...154 // Seminář ...159 // Workshop ...160 // Diskusní metody ...161 // Skupinová práce ...165 // Práce ve dvojicích ...167 // Sněhová koule ...168 // Open space technology ...168 // Galerie ...169 // Prezentace ...170 // Případová studie ...171 // Brainstorming ...175 // Brainwriting ...177 // Hraní rolí ...180 // Didaktické hry ...181 // Manažerské hry ...182 // Development centre ...183 // Outdoor training ...183 // Exkurze ...184 // Demonstrování ...185 // Instruktáž při výkonu práce ...186 // Asistování ...186 // Rotace práce ...187 // Koučování ...187 // Mentorování ...189 // Counselling ...189 // 4.6 Jde to i jinak aneb Moderní metody vzdělávání dospělých ...192 // Interaktivita ve výuce ...193 // Testy ...194 // Chronologie ...196 // Domino ...197 // Dvojice ...197 // Doplňovačky ...198 // Hledání chyb v textu ...198 // Skládačky ...199 // Spojovačky ...199 // Křížovky ...200 // Práce se vzory dokumentů ...201 //
4.7 Žijeme v online světě // aneb Digitální vzdělávání jako trend ...202 // Mobilní technologie ve vzdělávání ...205 // Nápady na online aplikace pro vzdělávání ...205 // Literatura pro zájemce ...207 // Závěr pro teoretiky...209 // Literatura...213
(OCoLC)953515856
cnb002798112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC