Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
První české vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016
168 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2883-7 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3406-7 (e-kniha)
polština
Obsahuje bibliografii na stranách 156-165, bibliografické odkazy a rejstřík
Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší filologické tradice ze slovanského okruhu. S pomocí těchto metod lze odhalovat konceptualizační mechanismy koncentrované v kultuře určitého jazykového společenství, v jeho uvažování, způsobu života i hodnotovém systému. Vyjevuje se tak, jaký obraz světa je v daném jazyce fixován: ono specifické, generacemi sdílené, staré (a zároveň se pomaleji či rychleji proměňující) vidění skutečnosti má totiž podobu stereotypů různého druhu a řádu, a ty je možno studiem jazykových a textových dat vynést na povrch, usouvztažnit a interpretovat.Lublinská etnolingvistika vycházela původně ze zkoumání lidového jazyka a folkloru, z hledání stereotypů a symbolů ukotvených v lidové kultuře. Později však tento okruh významně překročila a pojmy jako jazykový obraz světa, (jazykový) stereotyp či konotace byly vztaženy na sémantiku v nejširším, tj. kognitivním, sociálním a kulturním rámci, a to bez ohledu na to, o jakou komunikační sféru či typ textů se jedná, zda jde o studium současného jazyka, anebo jeho dřívějších vývojových stadií. Monografie Jazyk v kontextu kultury přináší českému čtenáři pohled na dílo Jerzyho Bartmińského a lublinskou kognitivní etnolingvistiku prostřednictvím dvanácti studií, které jsou poprvé přeloženy do češtiny..
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422745
Slovo autora ...8 // Slovo editorky ...9 // I. POTŘEBA NOVÉHO POHLEDU NA JAZYK // 1. Jazyk v kontextu kultury ...14 // 2. Slovanská etnolingvistika - pokus o bilanci ...21 // 3. Některé problémy a pojmy lublinské etnolingvistiky ...33 // H. LIDOVÝ OBRAZ SVĚTA ...39 // 4. Lidový umělecký styl ...40 // 5. Formy přítomnosti sacrum ve folklóru ...49 // II. STUDIUM VÝZNAMU V PERSPEKTIVĚ KOGNITIVNÍ ETNOLINGVISTIKY // 6. Stereotyp jako předmět lingvistiky ...60 // 7. Můžeme se osvobodit od stereotypů? Stereotypy a kulturní vzorce ...77 // 8. Kognitivní definice jako nástroj popisu konotací ...83 // 9. 0 profilování pojmů ...93 // 10. Stereotyp slunce v lidové polštině ...99 // 11. Polský stereotyp matky ...115 // 12. Pravice a levice. Profilování pojmů v současném diskursu ...132 // Jerzy Bartmiński a lublinská škola kognitivní etnolingvistiky (Irena Vaňková)// Závěrem (James Underhill) ...146 // Ediční poznámka ...150 // Bibliografie ...156 // Jmenný rejstřík ...166 // Summary ...168
(OCoLC)956488726
cnb002791290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC