Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : L. Marek, 2010
190 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87127-23-0 (brožováno)
Pontes pragenses ; svazek 56
Obsahuje bibliografii na stranách 178-184, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
Vydavatel: Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
001422783
1. Zástupnost jako aktuální teologický problém -- 1.1 Zástupnost jako každodenní fenomén -- 1.2 Pojmová teologická nevyjasněnost -- 1.3 Mezioborová charakteristika pojmu zástupnost -- 1.4 Dogmatická návaznost -- 1.5 Bonhoefferova teologie -- 1.6 Shrnutí -- 2. Současný stav bádání -- 2.1 Dorothee Sölle (1929-2003) a Helmut Gollwitzer (1908-1993) -- 2.2 Heinrich Ott (1906-1990) -- 2.3 Vlastimil Zítek (1920-2005) -- 2.4 Ernst Feil (1932) -- 2.5 Christof Gestrich (1940) -- 2.6 Ján Liguš (1941) -- 2.7 Hans Peter Lichtenberger (1948) -- 2.8 Karl-Heinz Menke (1950) -- 2.9 Hans Jürgen Abromeit (1954) -- 2.10 Ulrike Stölting (1959) -- 2.11 Georg von Lengerke (1968) -- 2.12 Wolfgang Hartmann (1970) -- 2.13 Shrnutí -- 2.12 Zástupnost v teologii CČSH -- 2.12.1 Kristova zástupná oběť -- 2.12.2 Munus triplex -- 2.12.3 Kristův kříž jako místo Boží lásky -- 2.12.4 Pojetí hříchu jako aktuální viny -- 2.12.5 Oslavený a přítomný Kristus -- 2.12.6 Christologie jako logologie -- 2.12.7 Víra v Ježíše Krista jako moc k zástupnému jednání -- 2.12.8 Všeobecné kněžství -- 2.12.9 Etika prostého života -- 2.12.9 Shrnutí -- 3. Bonhoefferovo téma v historicko-teologické retrospektivě -- 3.1 Satisfakční teorie Anselma z Canterbury -- 3.2 Reformační učení o Kristově zadostiučinění -- 3.3 Německý teologický liberalismus -- 3.4 Shrnutí -- 4. Antropologicko-hamartologický aspekt Bonhoefferovy zástupnosti -- 4.1 Člověk jako součást Adamova lidstva -- 4.2 Adamův pád do hříchu -- 4.3 Rozdvojenost (Entzweiung) a rozpolcenost (Zwiespalt) -- 4.4 Ztráta svobody -- 4.5 Vina (Schuld) -- 4.6 Sobectví (Ichsucht) -- 4.7 Svědomí (Gewissen) -- 4.8 Stydlivost (Scham) -- 4.9 Osamělost (Einsamkeit) -- 4.10 Shrnutí --
5. Biblicko-dějinné hledisko jednání místo druhého -- 5.1 Jednání praotce víry Abrahama na místě odsouzených -- 5.2 Mojžíš jako zástupce Izraele před Bohem -- 5.3 Apoštol Pavel v roli obhájce izraelského lidu -- 5.4 Jednání Ježíše Krista ve prospěch zlořečených kvůli Zákonu -- 5.5 Shrnutí -- 6. Christologicko-soteriologický základ zástupnosti -- 6.1 Jednání Božího Syna jako jediné řešení lidského hříchu -- 6.2 Univerzalita Kristova díla spásy -- 6.3 Kontinuální proces Kristova jednání ve prospěch člověka -- 6.3.1 Inkarnace -- 6.3.2 Poslušnost zákonu -- 6.3.3 Oběť, utrpení a kříž -- 6.3.4 Zmrtvýchvstání -- 6.3.5 Mezi oslavením a paruzií -- 6.4 Ježíš Kristus jako Bohočlověk pro me -- 6.4.1 Christologie jako logologie -- 6.4.2 Kdo je Kristus? -- 6.4.3 Kristus jako zástupce v církvi -- 6.4.3.7 Struktura pro-me -- 6.43.2 Kristus jako Slovo (Wort) -- 6.4.3.3 Kristus a Svátost (Sakrament) -- 6.4.3.4 Kristus jako sbor (Qemeinde) -- 6.4.3.5 Kristus jako prostředník (Mittler) -- 6.4.4 Specifické důrazy v Bonhoefferově christologii -- 6.4.4.7 Kristovo vtělení jako ponížení -- 6.4.4.2 Diskuse o Chalcedonense -- 6.5 Kristovo tělo (Leib Christi) -- 6.6 Zástupné jednání Krista jako Skutečného -- 6.7 Shrnutí --
7. Ekleziologicko-etické pojetí jednání na bratrově místě -- 7.1 Církev jako nové lidstvo -- 7.1.1 Církev jako kolektivní osoba -- 7.1.2 Církev jako společenství lásky (Liebesgemeinschaft) -- 7.7.2.7 Sounáležitost (Miteinander) -- 7.7.2.2 Činné jednání pro druhého (Fureinander) -- 7.1.2.2.1 Služba druhému -- 7.1.2.2.2 Přímluvná modlitba -- 7.1.2.2.3 Zpověď -- 7.1.2.2.4 Absoluce -- 7.1.2.2.5 Shrnutí -- 7.2 Jednání namísto druhého a následování -- 7.2.1 Obsah pojmů následování a kříž -- 7.2.2 Zástupnost jako součást života v následování -- 7.2.2.7 Dvě Ježíšova blahoslavenství -- 7.22.2 Bratrská láska k nepříteli -- 7.23 Kristova hysterémata v utrpení církve -- 7.3 Církev sloužící světu -- 7.3.1 Boží mandáty -- 7.3.2 Manželství, práce a vrchnost -- 7.3.3 Mandát církve -- 7.4 Shrnutí -- 8. Sociálně-etický pojem zástupnosti v rámci iustitia civilis -- 8.1 Etický pojem zástupnosti -- 8.1.1 Bližní vstupuje do důsledků jednání druhého -- 8.1.2 Místo a hranice -- 8.2 Předpoklady jednání místo druhého -- 8.2.1 Oddanost druhému (Hingabe) -- 8.2.2 Zodpovědnost -- 8.2.3 Přiměřenost skutečnosti (wirklichkeitsgemáBes Handeln) -- 8.2.4 Zastoupení ve vině -- 8.2.4.1 Přejímání viny -- 8.2.4.2 Osvobozené svědomí -- 8.2.5 Svobodné a poslušné rozhodnutí -- 8.2.6 Místo a hranice zodpovědnosti -- 8.3 Shrnutí
(OCoLC)730405278
cnb002027546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC