Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Vydání: první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2016
287 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-628-5 (brožováno)
Recenzované monografie
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 242-261, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001422846
ÚVOD ...6 // 1. Teoretická východiska ...8 // 1.1 Základní terminologie ...8 // 1.2 Prelingválně neslyšící, nedoslýchaví a později ohluchlí ...15 // 1.2.1 Nedoslýchaví ...18 // 1.2.2 Ohluchlí ...24 // 1.2.3 Prelingválně neslyšící ...26 // 1.3 jinakost lidí se sluchovým postižením ...29 // 1.3.1 Adaptace a akceptace ...30 // 1.3.2 Identita osob se sluchovým postižením ...33 // 1.3.3 Možnosti ovlivnění osobnosti sluchovou vadou ...39 // 2. Postoje společnosti k osobám se sluchovým postižením ...47 // 2.1 Vymezení postojů ...47 // 2.1.1 Utváření a změny postojů ...49 // 2.1.2 Stereotypy a předsudky ...51 // 2.2 Postoj společnosti k osobám se zdravotním postižením ...52 // 2.2.1 Projev stereotypů v terminologii sluchového postižení ...55 // 2.2.2 Předsudky ve vztahu k osobám se sluchovým postižením ...58 // 2.2.3 Diskriminace osob se sluchovým postižením ...66 // 3. Proměny vztahu společnosti k osobám se sluchovým postižením ...71 // 3.1 Nejstarší názory o neslyšících ...72 // 3.2 Vývoj názorů na vzdělávání neslyšících ...74 // 3.3 Vývoj názorů na znakový jazyk ...: ...77 // 3.4 Neslyšící a genocida ...80 // 3.4.1 Kulturní genocida neslyšících ...85 // 3.5 Spolková činnost neslyšících ...86 // 3.6 Další vývoj po roce 1989 ...89 // 4. Hodnocení aktuálních podmínek pro život osob se sluchovým postižením v České republice ...93 // 4.1 Možnosti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovou vadou ...98 // 4.1.1 Integrace dětí a žáků se sluchovou vadou ...99 // 4.1.2 Situace ve školství pro děti a žáky s vadami sluchu ...102 // 4.1.3 Střední a další vzdělávání osob se sluchovým postižením ...105 // 4.1.4 Shrnutí oblasti a návrhy řešení ...109 //
4.2 Pracovní uplatnění lidí se sluchovým postižením ...111 // 4.2.1 Další příčiny problematického uplatnění neslyšících // na trhu práce ...113 // 4.2.2 Aktivity zaměřené na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením ...117 // 4.2.3 Shrnutí oblasti a návrh opatření ...121 // 4.3 Systém péče a podpůrných služeb pro osoby se sluchovým postižením ... 122 // 4.3.1 Systém zdravotní péče o osoby se sluchovým postižením ...123 // 4.3.2 Systém sociálního zabezpečení ...127 // 4.3.3 Současný stav spolkové činnosti ...142 // 4.3.4 Systém poskytování profesionální psychologické péče osobám se sluchovým postižením ...144 // 4.3.5 Shrnutí oblasti a návrhy řešení ...146 // 4.4 Účast na společenském životě ...147 // 4.4.1 Přístupnost (veřejných) služeb ...148 // 4.4.2 Přístupnost institucí ...153 // 4.4.3 Dostupnost informací ...160 // 4.4.4 Shrnutí oblasti a návrhy řešení ...166 // 4.5 Shrnutí výsledků analýzy vybraných oblastí ...167 // 5. Dopad sluchové vady na vybrané oblasti života člověka se sluchovým postižením ...171 // 5.1 Názory slyšících lidí na zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti ...172 // 5.1.1 Metody sběru a zpracování dat ...173 // 5.1.2 Průběh výzkumného šetření ...174 // 5.1.3 Charakteristika výzkumného souboru ...175 // 5.1.4 Interpretace výsledků výzkumného šetření ...177 // 5.1.5 Shrnutí dotazníkové šetření ...190 // 5.2 Názory lidí se sluchovým postižením na vlastní život v současné společnosti ...191 // 5.2.1 Metody sběru dat a průběh výzkumného šetření ...192 // 5.2.2 Charakteristika výzkumného souboru ...193 // 5.2.3 Interpretace výsledků výzkumného šetření ...195 // 5.2.4 Shrnutí výzkumného šetření - informanti se sluchovým postižením ...209 // 5.3 Shrnutí výzkumného šetření ...212 // 6. D
postižením do společnosti ...172 // 5.1.1 Metody sběru a zpracování dat ...173 // 5.1.2 Průběh výzkumného šetření ...174 // 5.1.3 Charakteristika výzkumného souboru ...175 // 5.1.4 Interpretace výsledků výzkumného šetření ...177 // 5.1.5 Shrnutí dotazníkové šetření ...190 // 5.2 Názory lidí se sluchovým postižením na vlastní život v současné společnosti ...191 // 5.2.1 Metody sběru dat a průběh výzkumného šetření ...192 // 5.2.2 Charakteristika výzkumného souboru ...193 // 5.2.3 Interpretace výsledků výzkumného šetření ...195 // 5.2.4 Shrnutí výzkumného šetření - informanti se sluchovým postižením ...209 // 5.3 Shrnutí výzkumného šetření ...212 // 6. Diskuse a komparace výsledků práce ...215 // 6.1 Základní diskuse výsledků ...216 // 6.2 Srovnání zjištěných výsledků ...222 // 7. Doporučení pro speciálně pedagogickou praxi ...233 // ZÁVĚR ...239 // SUMMARY 241 // SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ...242 // Seznam literatury ...242 // Seznam odborných článků, periodik a příspěvků ze sborníků a konferencí.248 // SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ ...262 // SEZNAM ZKRATEK ...263 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ...264 //
PŘÍLOHY ...266 // Příloha A - Anekdoty o osobách se sluchovým postižením ...267 // Příloha B - Anekdoty Svět neslyšících ...269 // Příloha C - Bruselská deklarace ...270 // Příloha D - Pražská deklarace ...273 // Příloha E - Seznam zdravotních prostředků ...275 // Příloha F - Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu ...278 // Příloha G - Mezinárodní symbol přístupnosti ...282 // Příloha H - Místa v ČR se službou online přepisu ...283 // Příloha I - Vzor dotazníku pro slyšící respondenty ...284 // Příloha J - Vzor otázek pro rozhovory s osobami se sluchovou vadou ...286
(OCoLC)946293754
cnb002770928

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC