Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015
198 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-762-1 (brožováno)
Lidská práva
Obsah publikace dostupný též v ASPI
Obsahuje bibliografii na stranách 183-189, bibliografické odkazy a rejstřík
001422886
Obsah // Exegeze... 9 // 1. Úvod... 13 // 2. Význam pojmu segregace...15 // 2.1 Diskriminace a segregace: možnosti zkoumání ...15 // 2.2 Újma... 20 // 2.2.1 Neúcta a újma: problém nutné podmínky ... 23 // 2.2.2 Jednotlivci a společnost... 26 // 2.2.3 Identifikace forem... 30 // 2.2.3.1 Konsekvcnční újma ... 33 // 2.2.3.2 Inherentní újma...35 // 2.3 Úmysl ...41 // 2.3.1 Úmysl a motiv... 42 // 2.3.2 Nevědomá diskriminace, předsudky a stereotypy... 45 // 2.3.3 Úmysl jako nutná podmínka segregace... 50 // 2.4 Diskriminační kritéria ... 54 // 2.4.1 Identifikace... 57 // 2.4.2 Funkce ... 63 // 3. Vzdělávací příležitost a segregace... 68 // 3.1 Formy vzdělávací příležitosti a segregace... 68 // 3.2 Místní příležitost... 68 // 3.3 Všeobecná příležitost...74 // 3.3.1 Vzdělávací příležitost: sociální diference... 77 // 3.3.1.1 Zásada jednotnosti veřejného vyučování ...81 // 3.3.1.2 Jednotnost veřejného vyučování: hledisko pohlaví ... 83 // 3.3.1.3 Jednotnost veřejného vyučování: hledisko // vyučovacího jazyka... 84 // 3.3.2 Odpovědnost rodičů za výchovu a vzdělání... 85 // 3.3.3 Soukromé školy... 88 // 3.4 Dostupná příležitost... 89 // 3.4.1 Dostupné a bezplatné veřejné vyučování... 90 // 3.4.2 Veřejné vyučování: společné učební osnovy... 94 // 7 // Segregace, vzdčlávad příležitost a závazky států // 3.5 Přiměřená příležitost... 97 // 3.6 Partikulární příležitost...
102 // 3.6.1 Konsolidace povinné školní docházky... 104 // 3.6.2 Obecná škola: vyučovací jazyk...109 // 3.6.3 Pravomoc státu a volba vzdělání ... 111 // 3.7 Segrcgační příležitost... 115 // 3.7.1 Původ zásady separale bul equal... 117 // 3.7.2 Dodatek XIV a rasová segregace ... 122 // 3.7.3 Zásada separale but equal... 129 // 3.8 Rovná příležitost... 135 // 3.8.1 Zrušení zásady separate bul equa!... 136 // 3.8.2 Rovná vzdčlávad příležitost: deskriptívni skutečnost... 141 // 3.8.3 Rovná vzdčlávad příležitost: normativní skutečnost...144 // 4. Závazky států a právo dítěte na vzdělání... 148 // 4.1 Podpora a ochrana vzdělání jako lidského práva... 148 // 4.2 Obsah mezinárodnčprávních závazků v oblasti ochrany // lidských práv...152 // 4.2.1 Zákaz segregace a apartheidu ...152 // 4.2.2 Zákaz diskriminace... 155 // 4.2.2.1 Diskriminační kritéria a možnosti zdůvodnění... 158 // 4.2.2.2 Zvláštní opatření... 159 // 4.3 Právo na vzdělání: univerzální ochrana... 162 // 4.3.1 Institucionální a systémové závazky... 166 // 4.3.2 Obecné závazky... 167 // 4.3.3 Zvláštní závazky při realizaci práva dítěte na vzdělání podle Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních // a kulturních právech... 169 // 4.4 Právo na vzdělání: regionální ochrana... 171 // 4.4.1 Případy segregace před Evropským soudem pro lidská // práva ... 172 // 4.4.2 Hodnocení segregace a specifické
postupy soudu... 178 // 5. Závěr... 181 // Seznam literatury ... 183 // Rejstřík rozsudků a stanovisek ... 191 // Medailonky autorů...195 // Věcný rejstřík ...197 // 8
(OCoLC)918010756
cnb002698900

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC