Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2015-2016
3 svazky : ilustrace (některé barevné), formuláře ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5260-0 (I ; brožováno) ISBN !978-80-247-9915-5 (chyb.)
ISBN 978-80-247-5261-7 (II ; brožováno) ISBN !978-80-271-9240-3 (chyb.)
ISBN 978-80-247-5262-4 (III ; brožováno) ISBN !978-80-271-9395-0 (chyb.)
němčina
Přeloženo z německého 4., přepracovaného a rozšířeného vydání
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
I. 2015. xxviii, 328 stran -- II. 2016. xxviii, strana 333-687 -- III. 2016. xxviii, strana 689-1042
Komplexní učebnice v oboru. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům medicíny a lékařům stomatologům, tak zubním technikům a protetikům..
Popsáno podle tištěné verze
001450863
OBSAH 1. DÍLU // Seznam autorů V // Předmluva k 4. vydání XXVII // Poděkování XXVIII // 1 Historický vývoj protetického zubního lékařství 1 // 1.1 Úvod 1 // 1.2 Umění léčit v průběhu kulturních dějin 1 // 1.3 Kosmeticko-estetický význam zubů v minulosti // a současnosti 3 // 1.4 Stravovací návyky a ztráta zubů 5 // 1.5 Význam archeologických zubních protetických nálezů // pro zubolékařský výzkum 6 // 1.6 Nejstarší archeologické prameny zubní techniky z Egypta 7 // 1.7 Náhrady zubů v době antiky (Etruskové, Féničané, // Řekové, Římané) 8 // 1.7.1 Etruskové 8 // 1.7.2 Féničané 9 // 1.7.3 Řekové 10 // 1.7.4 Římané 10 // 1.8 Zubní náhrady od konce antiky do počátku středověku 11 // 1.9 Zubní náhrady v novověku 12 // Literatura 20 // Další literatura 22 // 2 Zavedené anatomicko-protetické základy 23 // 2.1 Terminologie, zubní schémata a charakteristické znaky zubů 23 // 2.1.1 Terminologie 23 // 2.1.2 Zubní schémata 26 // 2.1.3 Charakteristické znaky zubů 28 // 2.2 Fylogeneze zubů 29 // 2.3 Odontogenetický vývoj, prořezávání zubů a dočasný chrup, doba prořezávání a stálá dentice 34 // 2.3.1 Odontogeneze 34 // 2.3.2 Prořezávání zubů a dočasná dentice 37 // 2.3.3 Doba prořezávání stálé dentice 40 // 2.4 Stavba zubů a závěsného aparátu 41 // 2.4.1 Stavba zubů 42 // 2.4.2 Anatomická stavba závěsného aparátu zubů 45 // 2.5 Makroskopická anatomie krajiny kolem úst a ústní dutiny 48 // 2.6 Morfologie stálých zubů 52 // 2.6.1 Kořeny, kořenové kanálky a počet hrbolků 52 // 2.6.2 Zubní rozměry - délka a průměr 53 // 2.6.3 Přední zuby 54 // 2.6.4 Postranní zuby 56 // 2.7 Chrup jako celek 60 // 2.7.1 Zubní oblouk a související roviny - definice 60 // 2.7.2 Okluze zubních řad 64 // 2.7.3 Vzájemné vztahy zubů 64 // 2.7.4 Koncepty dynamické okluze 68 //
2.8 Anatomie stomatognátního systému, dolní čelisti, žvýkacích svalů, svalů upínajících se na jazylku, čelistního kloubu 69 // 2.8.1 Stomatognátní systém 69 // 2.8.2 Dolní čelist 70 // 2.8.3 Žvýkací svalstvo 72 // 2.8.4 Jazylková svalová skupina 75 // 2.8.5 Čelistní kloub {articulatio temporomandibularis) 77 // 2.8.6 Pohyby čelisti 81 // Literatura 86 // Další literatura 87 // 3 Souhrnný léčebný koncept 89 // 3.1 Úvod 89 // 3.2 Léčebný plán 89 // 3.3 Diskuse 92 // Literatura 93 // 4 Anamnéza 95 // 4.1 Úvod 95 // 4.2 Objasnění anamnestického dotazníku 96 // Literatura >116 // Další literatura 116 // 5 Diagnóza a plánování 117 // 5.1 Úvod 112 // 5.2 Vyšetření dle jednotlivých bodů formuláře 126 // 5.2.1 Anamnéza 126 // 5.2.2 Klinický obraz 126 // 5.3 Praktická opatření u pacientů s ozubenými čelistmi 134 // 5.3.1 Situační otisk čelistí 134 // 5.3.2 Registrace čelistních vztahů s obličejovým obloukem 138 // 5.3.3 Centrický voskový registrát 139 // 5.4 Postupy práce v laboratoři a laboratorní analýzy 141 // 5.4.1 Montáž modelu horní čelisti do artikulátoru (SAM 2P) 141 // 5.4.2 Montáž dolního modelu čelisti do artikulátoru 142 // 5.4.3 Kontrola a analýza 143 // 5.5 Kompletace vyšetření 144 // 5.5.1 Diagnóza 144 // 5.5.2 Prognóza zubů 146 // 5.5.3 Další diagnostická a léčebná opatření, plánování léčby a návštěv 146 // 5.6 Právní aspekty - srozumitelné vysvětlení léčby pacientovi 151 // Literatura 153 // 6 Hygienická fáze: parodontologické předléčení 155 // 6.1 Úvod 155 // 6.2 Průběh 155 // 6.2.1 Ošetření akutních stavů 155 // 6.2.2 Odstranění zubního kamene/profesionální čištění zubů 157 // 6.2.3 Ovlivnění plaku chemickými přípravky (výplachy) 158 // 6.2.4 Úprava nevyhovujících výplní, korunek a mezičlenů 158 // 6.2.5 Eliminace předčasných kontaktů 160 //
6.2.6 Provizorní ošetření kazivých defektů a periapikálních ostitid 160 // 6.2.7 Oprava a provizorní, dočasná úprava snímatelných náhrad 160 // 6.2.8 Reevaluace hygienické fáze 160 // Literatura 161 // 7 Hygienická fáze ošetření: osvěta, motivace a instruktáž hygieny dutiny ústní 163 // 7.1 Úvod 163 // 7.2 Poučení a motivace k provádění hygieny dutiny ústní 164 // 7.3 Instruktáž hygieny dutiny ústní 165 // 7.3.1 Zubní kartáčky 165 // 7.3.2 Techniky čištění zubů 167 // 7.3.3 Elektrické zubní kartáčky 170 // 7.3.4 Zubní pasta 170 // 7.3.5 Čištění mezizubních prostor 171 // 7.3.6 Ústní sprchy 177 // 7.3.7 Použití výplachů pro snížení tvorby zubního plaku 177 // 7.3.8 Doporučení frekvence a délky trvání hygieny dutiny ústní 178 // 7.4 Profylaxe zubního kazu fluoridací 178 // 7.5 Péče o zubní protézy 179 // Literatura 180 // 8 Hygienická fáze: výživové poradenství - vliv stravy na zdraví zubů 181 // 8.1 Úvod 181 // 8.2 Plak, sacharidy a zubní zdraví 182 // 8.3 Eroze 183 // 8.4 Výživová anamnéza a poradenství 183 // 8.5 Náhradní a umělá sladidla 185 // 8.6 Doporučení ohledně stravování 186 // Literatura 186 // 9 Předprotetické ošetření, L fáze 187 // 9.1 Úvod 187 // 9.2 Možnosti předprotetického ošetření, 1. fáze 187 // 9.2.1 Stomatochirurgická príprava 187 // 9.2.2 Extrakce zubů nevhodných k zachování a strategické // extrakce 188 // 9.2.3 Provizorní ošetření, dlahování uvolněných zubů 188 // 9.2.4 Scaling a root planing 189 // 9.2.5 Endodontické předprotetické ošetření 196 // 9.2.6 Konzervační příprava vitálních pilířových zubů 207 // 9.2.7 Konzervační ošetření nevitálních pilířových zubů 207 // Literatura 220 //
10 Funkční poruchy: symptomy, epidemiologie, etiologie a klasifikace myoartropatií žvýkacího systému 223 // 10.1 Úvod 223 // 10.2 Definice a hlavní symptomy 223 // 10.3 Subjektivní a objektivní příznaky 224 // 10.4 Přetrvávající bolest 225 // 10.5 Epidemiologické aspekty 226 // 10.6 Etiologie a patogeneze 228 // 10.6.1 Okluzní faktory 228 // 10.6.2 Traumata 229 // 10.6.3 Psychosociální a psychické faktory 229 // 10.6.4 Patofyziologické a systémové faktory 230 // 10.7 Diagnostická klasifikace myoartropatií 230 // 10.7.1 RDC/TMD 230 // 10.7.2 Myofasciální bolest (tendomyopatie) 231 // 10.7.3 Dislokace temporomandibulámí ploténky 232 // 10.7.4 Artralgie čelistního kloubu 235 // 10.7.5 Artróza čelistního kloubu 238 // Literatura 239 // 11 Funkční přípravné vyšetření a ošetření: diagnostika myoartropatií žvýkacího systému 241 // 11.1 Úvod 241 // 11.2 Anamnéza bolesti 242 // 11.2.1 Dotazník pro pacienty s chronickými orofaciálními bolestmi 242 // 11.3 Hodnocení chronické bolesti 258 // 11.4 Klinické vyšetření 259 // 11.4.1 Všeobecné rady 260 // 11.4.2 Všeobecná doporučení k hodnocení otevírání úst 260 // 11.4.3 Všeobecná doporučení k hodnocení přítomnosti či nepřítomnosti čelistních zvukových fenoménů 261 // 11.4.4 Všeobecná doporučení ? palpaci žvýkacího svalstva a čelistních kloubů 261 // 11.4.5 Popis a umístění palpované extraorální svalové skupiny 261 // 11.4.6 Popis pohmatových míst v oblasti čelistního kloubu 262 // 11.5 Rozšířená diagnostika 264 // Literatura 265 // 12 Funkční předprotetické ošetření: terapie myoartropatií žvýkacího systému 267 // 12.1 Všeobecné poznámky 267 // 12.2 Poučení pacienta 269 // 12.3 Vlastní pozorování 269 // 12.4 Klid a vyvarování se zbytečných pohybu 269 //
12.5 Terapie dlahami 270 // 12.5.1 Stabilizační Michiganská dlaha 270 // 12.5.2 Anteriomí repoziční dlaha 274 // 12.6 Farmakologická terapie 275 // 12.6.1 Nesteroidní antiflogistika 275 // 12.6. Svalová relaxancia 276 // 12.6.3 Tricyklická antidepresiva 276 // 12.7 Fyzioterapie/fyzikální terapie 276 // 12.7.1 Léčba chladem (kryoterapie) 276 // 12.7.2 Léčba teplem 277 // 12.7.3 Masáže 277 // 12.7.4 Elektroterapie 277 // 12.7.5 Rehabilitační cvičení: svalová a pohybová, držení těla.. 278 // 12.8 Psychologická léčba bolesti 279 // 12.8.1 Zvládnutí stresu/uvolnění svalových skupin 279 // 12.8.2 Psychologická léčba bolesti 280 // 12.9 Definitivní okluzní opatření 280 // 12.10 Čelistní chirurgie 281 // Literatura 282 // 13 Předprotetické ošetření, I. fáze: ortodoncie a čelistní chirurgie 283 // 13.1 Úvod 283 // 13.2 Ortodontické předléčení 283 // 13.2.1 Indikace 283 // 13.2.2 Kontraindikace 284 // 13.2.3 Cíle ošetření 284 // 13.2.4 Léčebné prostředky a zásady 284 // 13.2.5 Multidisciplinámí koncepce léčby (ortodoncie/čelistní chirurgie/protetika) 286 // 13.2.6 Stabilita léčebného výsledku 288 // 13.3 Operační předléčení čelistním chirurgem 289 // Literatura 290 // 14 Předprotetické ošetření, II. fáze: parodontální a orálně-chirurgické zákroky 291 // 14.1 Úvod 291 // 14.2 Reevaluace (zhodnocení) I. fáze předprotetického ošetření 291 // 14.3 Lokální anestetika 292 // 14.3.1 Délka a způsob ošetření 292 // 14.3.2 Onemocnění s rizikem pro lokální anestezii u pacienta 292 // 14.3.3 Nejvyšší přípustné dávky 293 // 14.4 Ošetření během předprotetického léčení, ?-fáze 295 // 14.4.1 Gingivektomie a gingivoplastika 295 // 14.4.2 Mukogingivální chirurgie: volný slizniční transplantát. 300 // 14.4.3 Otevřená kyretáž (scaling pod kontrolou zraku; access-flap) 303 //
14.4.4 Apikální posun laloku (chirurgické prodloužení korunky) zároveň s osteoplastikou, resp. ostektomií 305 // 14.4.5 Tunelizace, hemisekce/trisekce/premolarizace, kořenová amputace 310 // 14.4.6 Resekce kořenového hrotu 314 // 14.4.7 Řízená parodontální tkáňová regenerace 314 // 14.4.8 Dostavba alveolámího hřebene (augmentace) 316 // 14.4.9 Enoseální implantáty 320 // 14.4.10 Preparace a provizorní ošetření pilířových zubů 320 // 14.4.11 Provizorní ošetření bezzubých úseků čelistí 320 // 14.5 Komplikace po parodontálních operacích 321 // 14.6 Opětovné zhodnocení předprotetického ošetření, // II. fáze 321 // Literatura 322 // Další doporučená literatura 322 // Rejstřík 1. dílu 323 //
OBSAH 2. DÍLU // Seznam autorů V // Předmluva k 4. vydání XXVII // Poděkování XXVIII // 15 Artikulátory 333 // 15.1 Úvod 333 // 15.2 Rozdělení artikulátoru 333 // 15.2.1 Rozdělení artikulátoru podle nastavitelnosti 334 // 15.2.2 Rozdělení podle toho, která čelist je pohyblivá 336 // 15.3 Rozdíly mezi artikulátory SAM a Cerberovým kondylátorem 340 // 15.3.1 Charakteristika artikulátoru SAM 2 340 // 15.3.2 Charakteristika Cerberových kondylátorů „Individual“ a „Vario“ 341 // Literatura 342 // 16 Barva, její určení a přizpůsobení 343 // 16.1 Fyzikální aspekty barevného vidění 343 // 16.2 Fyziologické aspekty barevného vidění 343 // 16.3 Mocenství světla a jeho třídy 344 // 16.4 Primární, sekundární, komplementární a kompenzační barvy 344 // 16.5 Vliv barevného vjemu 345 // 16.6 Metamerie a její konsekvence 346 // 16.7 Systémy řazení barev - Munsellův barevný systém 347 // 16.8 Základní principy pro určování barev v zubním lékařství 348 // 16.9 Barevné systémy 349 // 16.10 Úloha digitální fotografie při určování barev 352 // 16.11 Specifické faktory ovlivňující určování a srovnávání // barev 353 // 16.12 Výběr barvy krok za krokem 353 // 16.12.1 Barevná škála VITAPAN1’Classical 354 // 16.12.2 Barevný vzomík VITA Linearguide 3D-MASTER 355 // 16.13 Digitálně podporované měření barev 356 // 16.14 Perspektivy 358 // Literatura 358 // Další literatura 359 // 17 Estetika v zubním lékařství 361 // 17.1 Úvod 361 // 17.2 Pohled na zuby z hlediska historie 361 // 17.3 Principy estetiky 363 // 17.4 Význam zubů v atraktivitě obličeje 366 // XIV // 17.5 Kosmetika 366 // 17.6 Estetika obličeje 367 // 17.7 Estetika oblasti úst: měkké tkáně 371 // 17.8 Estetika oblasti úst: tvrdé tkáně, viditelnost zubů 371 // 17.9 Morfologie zubů z pohledu estetiky 374 // 17.10 Krátká analýza estetiky 378 //
17.11 Klinické konsekvence 383 // 17.11.1 Pevné protetické náhrady 383 // 17.11.2 Kombinované protetické náhrady 383 // 17.11.3 Snímatelné zubní náhrady s litými konstrukčními prvky 384 // 17.11.4 Hybridní a celkové zubní náhrady 384 // 17.12 Závěry 384 // Literatura 385 // Další literatura 387 // 18 Provizorní ošetření 389 // 18.1 Úvod 389 // 18.2 Provizorní fixní náhrady 389 // 18.2.1 Přímé zhotovení v ústech 390 // 18.2.2 Pryskyřičná provizoria 392 // 18.2.3 Laboratorně zhotovené dlouhodobé provizorní náhrady (bez výztuže nebo s výztuží) 400 // 18.2.4 Dlouhodobé provizorní náhrady s výztuží ze slitiny // obecných kovů 405 // 18.3 Snímatelné provizorní náhrady 410 // Literatura 414 // Další literatura 415 // 19 Otiskování 417 // 19.1 Konvenční otiskování 417 // 19.1.1 Techniky otiskování 417 // 19.1.2 Rozdělení otiskovacích hmot 418 // 19.1.3 Obecné požadavky na otiskovací hmoty 419 // 19.1.4 Vlastnosti a oblast použití otiskovacích hmot 420 // 19.1.5 Otiskovací lžíce 425 // 19.1.6 Dezinfekce otisků 426 // 19.2 Digitální otisk 427 // Literatura 429 // 20 Preparační technika 431 // 20.1 Úvod 431 // 20.2 Zachování zubních struktur a ochrana zubní dřeně 431 // 20.3 Ochrana marginálního parodontu 433 // 20.4 Retence a rezistence 434 // 20.5 Materiálová a konstrukční kritéria 436 // 20.6 Estetická kritéria 436 // 20.7 Další faktory 436 // 20.8 Tvary preparace 437 // XV // 20.9 „Preparační set Prothetik“ 438 // 20.10 Pomocné prostředky při preparaci 440 // 20.11 Kontrola preparace 440 // 20.12 Otiskování a preparace 441 // 20.13 Doporučené způsoby preparace 441 // 20.14 Trendy 443 // Literatura 444 //
21 Kovové materiály 447 // 21.1 Základy 447 // 21.1.1 Kovová vazba 447 // 21.1.2 Slitiny 448 // 21.1.3 Mechanické vlastnosti 448 // 21.2 Kovové materiály a technologie zpracování pro fixní // náhrady 448 // 21.2.1 Slitiny ušlechtilých kovů 449 // 21.2.2 Slitiny obecných kovů 451 // 21.2.3 Titan 452 // 21.2.4 Technologie zpracování dentálních slitin 452 // 21.2.5 Techniky spojování 454 // 21.3 Metalokeramika 455 // 21.3.1 Keramika pro fasetování kovových konstrukcí 455 // 21.3.2 Spojení kov-keramika 456 // 21.4 Dentálni slitiny pro snímatelné náhrady 456 // 21.4.1 Niklové slitiny (NiCr) 457 // 21.4.2 Kobaltové slitiny (CoCr) 457 // 21.4.3 Titanová slitina Ti6A17Nb 457 // 21.4.4 Slitiny ušlechtilých kovů vhodné pro retenční prvky 458 // 21.5 Biologické reakce 459 // 21.5.1 Toxicita 459 // 21.5.2 Alergická reakce 459 // 21.6 Biologické zkoušky dentálních slitin 460 // 21.6.1 Test cytotoxicity 461 // 21.6.2 Test senzibilizace 461 // 21.7 Orální projevy nesnášenlivosti materiálů 461 // 21.8 Minimalizace rizika 463 // 21.8.1 Vhodný výbér materiálů 464 // 21.8.2 Záruka kvality 465 // Literatura 465 // 22 Keramika jako stomatologický materiál 467 // 22.1 Úvod 467 // 22.2 Celokeramika 467 // 22.2.1 Keramika bez vyztužující konstrukce 467 // 22.2.2 Keramika s nosnou konstrukcí 470 // 22.3 Kovokeramika 475 // 22.3.1 Standardně tavitelné hmoty 475 // 22.3.2 Nízkotavitelné keramické materiály 476 // 22.4 Zkouška pevnosti 477 // 22.4.1 Pevnosti aktuálně používaných systému 478 // 22.4.2 Korelace s klinickými požadavky 479 // 22.5 Klinické hodnocení 480 // Literatura 481 // 23 Úvod do protetiky korunek a můstků 483 // 23.1 Definice: korunka a můstek 483 // 23.2 Historický vývoj korunkových a můstkových náhrad 483 //
23.3 Rozdělení, indikace a kontraindikace korunkových náhrad 485 // 23.3.1 Rozdělení korunkových náhrad 485 // 23.3.2 Indikace korunkových náhrad 487 // 23.3.3 Kontraindikace korunkových náhrad 487 // 23.4 Konstrukce, rozdělení, úlohy, indikace, kontraindikace // můstkových náhrad 487 // 23.4.1 Konstrukce můstkových náhrad 487 // 23.4.2 Rozdělení můstkových náhrad 488 // 23.4.3 Úkoly můstkových náhrad 492 // 23.4.4 Indikace můstkových náhrad 493 // 23.4.5 Kontraindikace můstkových náhrad 493 // 23.5 Způsoby dlahování zubů 494 // 23.6 Dlouhodobé výsledky u korunek a můstků 494 // Literatura 498 // Další literatura 500 // 24 Kovokeramické a celokeramické systémy u korunek a můstků (PKM) 501 // 24.1 Pracovní postupy pro tvarování dentálních hmot 503 // 24.2 Kovokeramické systémy 508 // 24.2.1 Konstrukce zhotovené licí technikou 508 // 24.2.2 Konstrukce zhotovené technikou galvanoformingu 5l 1 // 24.2.3 Konstrukce zhotovené tvarováním za studena (fóliové techniky) 513 // 24.2.4 Kovové konstrukce zhotovené strojově s digitální podporou 514 // 24.2.5 Průmyslově zhotovené konstrukce z titanu 519 // 24.2.6 Kovová konstrukce zhotovená selektivním laserovým sintrováním 520 // 24.3 Celokeramické korunkové systémy 521 // 24.3.1 Keramické systémy pro napalování 522 // 24.3.2 Keramické systémy k fasetování 534 // Literatura 539 // 25 Protetika korunek a můstků: laboratorní pracovní postupy 543 // 25.1 Úvod 543 // 25.2 Zhotovení děleného modelu 543 // 25.2.1 Zásady zhotovování děleného modelu 543 // 25.2.2 Uchovávání a ošetření otisků 544 // 25.2.3 Odlití zubního oblouku 545 // 25.2.4 Podstavec modelu s integrovaným spojením magnetem 550 // 25.2.5 Dělení (rozřezání) zubního oblouku 552 // 25.2.6 Příprava modelu pilíře (preparovaného zubu) 553 // 25.3 Dělené modely s plastovou základnou 555 //
25.4 Pružná dásňová maska pracovního modelu 556 // 25.5 Zhotovení individuálního terčíku pro řezákové vedení 558 // 25.6 Modelace zubů voskem (wax-up) 560 // Literatura 562 // Další literatura 563 // 26 Korunkové a můstkové náhrady: tvarování a výroba litých konstrukcí 565 // 26.1 Úvod 565 // 26.2 Vosková modelace 565 // 26.2.1 Vnější tvar 566 // 26.2.Ž Obecné postřehy k přesnosti kapničky 566 // 26.2.3 Přesnost v oblasti okrajového uzávěru 568 // 26.3 Modelace konstrukce pro fasetovanou náhradu (keramikou nebo plastem) 569 // 26.3.1 Podepření keramiky 569 // 26.3.2 Stabilita konstrukce 571 // 26.3.3 Estetické hledisko tvarování konstrukce 572 // 26.3.4 Tvarování úseku okrajového uzávěru 574 // 26.3.5 Tvarování mezičlenů 574 // 26.3.6 Spojovací plochy pro letování 576 // 26.3.7 Přechod kovu a keramiky 577 // 26.3.8 Modelace konstrukce pro fasetování plastem 578 // 26.4 Umístění licích kanálů 580 // 26.4.1 Smyčkové lití (sifonové lití) 580 // 26.4.2 Přímé umístění kanálu 581 // 26.4.3 Přímé napojení licích kanálů na zásobník kovu 581 // 26.4.4 Lití na volant (na balkon, na „šínu“) 583 // 26.4.5 Chladicí žebra pro řízené tuhnutí 584 // 26.5 Volba licího kroužku 584 // 26.6 Poloha odlévaného objektu v licím kroužku 585 // 26.7 Zatmelení a předehřátí 585 // 26.7.1 Vložka licího kroužku 585 // 26.7.2 Řízení expanze 585 // 26.7.3 Předehřívání licího kroužku 586 // 26.8 Lití dentálních slitin 588 // 26.9 Vyjmutí odlitku z kroužku 590 // 26.10 Konečné vypracování odlitku 590 // 26.11 Povrchová úprava odlitku 591 // Literatura 592 // 27 Protetika korunek a můstků: klinické a laboratorní // postupy 595 // 27.1 Úvod 595 // 27.2 Laboratoř: diagnostická preparace 595 // 27.3 Ordinace: výběr barvy a preparace zubu 595 // 27.3.1 Schůdková preparace 597 //
27.3.2 Schůdková preparace u postranních zubů 599 // 27.3.3 Schůdková preparace (frontální zuby) 601 // 27.3.4 Kontrola preparace 602 // 27.4 Ordinační postup po preparaci 603 // 27.5 Laboratoř: zhotovení modelu 607 // 27.6 Ordinace: použití obličejového oblouku, stanovení // čelistních vztahů a montáž modelu do artikulátoru 607 // 27.7 Laboratoř: od sádrového modelu k definitivní náhradě 608 // 27.8 Ordinace: zkouška kovové konstrukce 608 // 27.9 Fasetování konstrukce 611 // 27.9.1 Keramické fasety 611 // 27.9.2 Fasetování pryskyřicí 616 // 27.10 Ordinace: zkouška fasetované konstrukce 617 // 27.10.1 Obecný úvod 617 // 27.10.2 Povrchové úpravy na keramice 618 // 27.11 Laboratoř/ordinace: dohotovení a zkouška náhrady 623 // 27.12 Ordinace: začlenění hotové náhrady 623 // 27.12.1 Postup při tmelení zinkoxid-fosfátovým cementem 625 // 27.12.2 Postup při tmelení sklopolyalkenoátovým cementem (GIC) 626 // 27.12.3 Postup při adhezivním tmelení 627 // Literatura 629 // Další literatura 630 // 28 Úvod do adhezivní protetiky 631 // 28.1 Definice 631 // 28.2 Historie adhezivní protetiky 633 // 28.3 Vazebné systémy 634 // 28.3.1 Vazba mezi adhezivem a kovem 634 // 28.3.2 Vazba mezi adhezivem a keramikou 638 // 28.4 Adhezivní můstky 640 // 28.4.1 Indikace adhezivních můstků 640 // 28.4.2 Kontraindikace adhezivních můstků 641 // 28.4.3 Dlouhodobé zhodnocení metalokeramických // adhezivních můstků 642 // 28.4.4 Shrnutí - výhody a nevýhody metalokeramických // adhezivních můstků 644 // 28.4.5 Celokeramické adhezivní můstky 644 // 28.5 Adhezivní zásuvné spoje 646 // 28.5.1 Indikace a kontraindikace adhezivních zásuvných spojů 646 // 28.5.2 Principy adhezivních zásuvných spojů 647 // 28.5.3 Dlouhodobé výsledky adhezivních zásuvných spojů 648 //
28.6 Keramické fasety a polokorunky 648 // 28.6.1 Indikace a kontraindikace faset a polokorunek 649 // 28.6.2 Principy zhotovení faset a polokorunek 649 // 28.6.3 Dlouhodobé výsledky faset a polokorunek 650 // Literatura 651 // Další literatura 654 // 29 Adhezivní protetika: klinický a laboratorní postup 655 // 29.1 Ordinace: anamnéza, klinické vyšetření, situační otisk, registrace čelistních vztahů a jejich přenos do artikulátoru obličejovým obloukem, diagnóza, plánování 655 // 29.2 Laboratoř: zhotovení studijních modelů, analýza modelů a diagnostický voskový model (wax-up) 655 // 29.3 Ordinace: hygienická fáze, předprotetické příprava, reevaluace 655 // 29.4 Laboratoř: diagnostická preparace, diagnostický voskový model (wax-up) 656 // 29.5 Ordinace: preparace v ústech pacienta 657 // 29.6 Ordinace: definitivní otisk, stanovení a registrace čelistních vztahů a jejich přenos obličejovým obloukem 660 //29.7 Laboratoř: zhotovení modelu, montáž modelu do artikulátoru 661 // 29.8 Laboratoř: možnosti technologického postupu při zhotovení adhezivního můstku 661 // 29.9 Laboratoř: modelace konstrukce z vosku nebo pryskyřice 662 // 29.10 Laboratoř: formování, odlévaní, opracování 663 // 29.11 Ordinace: zkouška kovové konstrukce a výběr barvy 664 // 29.12 Laboratoř: fasetování adhezivních můstků 664 // 29.13 Ordinace: zkouška fasetované konstrukce (keramika: konstrukce bez glazury) 665 // 29.14 Zubní laboratoř: dokončení 665 // 29.15 Ordinace: zkouška hotové zubní náhrady 665 // 29.16 Úprava retenčních ploch 666 // 29.17 Ordinace: začlenění adhezivního můstku 666 // 29.18 Ordinace: kontrola a definitivní úprava okrajů 668 // 29.19 Ordinace: následné kontroly 668 // 29.20 Ordinace: opakované tmelení adhezivních můstků 668 // 29.21 Léčebný postup při zhotovení extrakoronámích adhezivních zásuvných spojů (attachementů) 699 //
29.22 Postup zhotovení faset a částečných korunek 671 // Literatura 676 // Rejstřík 2. dílu 677 //
OBSAH 3. DÍLU // 30 Úvod do snímatelné protetiky // 30.1 Cíle ošetření částečnými snímatelnými náhradami // 30.2 Ztráty zubů a jejich následky // 30.2.1 Epidemiologie // 30.2.2 Důsledky ztráty zubů // 30.3 Úkoly zubní náhrady při ztrátě zubů // 30.4 Historický vývoj zubní náhrady při ztrátě zubů // 30.5 Klasifikace defektů chrupu // 30.5.1 Klasifikace podle Kennedyho // 30.5.2 Klasifikace podle Wilda // 30.5.3 Klasifikace podle Eichnera // 31 Konstrukce a technické zásady při zhotovování částečných snímatelných náhrad // 31.1 Úvod // 31.2 Klasifikace částečných snímatelných náhrad // 31.2.1 Topografická klasifikace // 31.2.2 Klasifikace dle délky funkce // 31.2.3 Rozdělení podle materiálu nebo podle konstrukce // 31.2.4 Funkční rozdělení // 31.2.5 Rozdělení podle přenosu žvýkacího tlaku // 31.3 Požadavky na částečné snímatelné náhrady s dento-mukózním přenosem žvýkacího tlaku // 31.4 Konstrukční prvky částečných snímatelných náhrad // 31.4.1 Tělo náhrady (sedla) // 31.4.2 Spojovací prvky hlavní // 31.4.3 Spojovací prvky vedlejší // 31.4.4 Kotevní prvky // 31.5 Základy konstrukce a výroby částečných snímatelných náhrad // 31.5.1 Základy statiky částečných snímatelných náhrad // 31.5.2 Základy estetiky částečných snímatelných náhrad // 32 Úvod do protetiky litých konstrukcí // 32.1 Úvod // 32.2 Konstrukční prvky litých spon // 32.3 Požadavky, přednosti a nedostatky litých spon // 32.4 Doporučené tvary litých spon // 32.5 Požadavky na materiál // 32.5.1 Modul elasticity // 32.5.2 Elastická deformace // 32.5.3 0,2% mez pružnosti // 32.5.4 Odolnost vůči korozi a biokompatibilita // 32.5.5 Titan // 32.6 Dlouhodobé výsledky //
33 Částečné snímatelné náhrady s litými konstrukčními prvky: klinické a laboratorní postupy // 33.1 Úvod // 33.2 Ordinace: ošetření zbylých zubů // 33.2.1 Konzervační ošetření // 33.2.2 Preprotetické ošetření parodontu // 33.2.3 Estetické požadavky // 33.3 Ordinace/laboratoř: plánování částečné snímatelné náhrady // 33.4 Ordinace: preparace a otisky // 33.5 Zhotovení pracovních modelů, a pokud je to nutné, výroba skusových šablon na rekonstrukci a registraci čelistních vztahů // 33.6 Ordinace: stanovení čelistních vztahů // 33.7 Laboratoř: postavení umělých zubů do vosku a modelace voskového modelu zubní náhrady // 33.8 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady // 33.9 Zubni lékař: upřesnění pracovních podkladů pro laboratoř // 33.10 Laboratoř: konečné zhodnocení a výroba konstrukce // 33.11 Ordinace: zkouška konstrukce // 33.12 Zubní technik/ordinace: příprava a provedení funkčního otisku pomocí funkční lžíce přes konstrukci (Altered-Cast technika) // 33.13 Zubní lékař/pacient: zkouška náhrady v ústech // 33.14 Laboratoř: závěrečné dokončení zubní náhrady // 33.15 Odevzdání zubní náhrady a instrukce pacientovi // 33.16 Následná péče // 34 Úvod do protetiky snímatelných náhrad, kotvených nesponovými kotevními prvky (s ordinačním a laboratorním postupem) // 34.1 Úvod // 34.2 Zásuvný spoj tvaru válce // 34.3 Semiprecizní a precizní zásuvné spoje // 34.4 Třmeny a klouby // 34.5 Šamýrové a resilienční klouby // 34.6 Klinické a laboratorní postupy // 34.7 Dlouhodobé výsledky ošetření u částečných snímatelných náhrad s nesponovými kotevními prvky // 35 Částečné snímatelné náhrady s nesponovými kotevními prvky: úvod do kotevních prvků s využitím teleskopických korunek // 35.1 Úvod // 35.2 Přednosti a negativa teleskopických korunek //
35.3 Teleskopy cylindrické // 35.4 Teleskopy s využitím galvanické techniky // 35.5 Kónusové korunky // 35.6 Teleskopické korunky s retenčními prvky // 35.7 Fasetované konstrukce teleskopických korunek // 35.8 Vytvoření lité konstrukce pro teleskopické korunky // 35.9 Dlouhodobé zkušenosti s teleskopickými korunkami // 36 Částečné snímatelné náhrady s nesponovým kotvením: systém kotvení teleskopickými korunkami - klinický a laboratorní postup // 36.1 Úvod // 36.2 Plánování // 36.3 Ordinace: preparace a otisky pilířových zubů // 36.4 Laboratoř: zhotovení pracovního modelu (děleného modelu) a primárních korunek // 36.5 Ordinace: zkouška primárních plášťů korunek a fixační otisk přes tyto korunky // 36.6 Laboratoř: zhotovení pracovního modelu a skusových šablon // 36.7 Ordinace: přenos dat obličejovým obloukem, stanovení čelistních vztahů a montáž modelů do artikulátoru // 36.8 Laboratoř: postavení zubů do modelu náhrady z vosku // 36.9 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady // 36.10 Laboratoř: zhotovení sekundárních korunek a lité kovové konstrukce // 36.11 Ordinace: zkouška konstrukce primárních i sekundárních korunek společně se skeletem a voskovým modelem celé zubní náhrady // 36.12 Laboratoř: dokončení konstrukce s teleskopickými korunkami // 36.13 Ordinace: zkouška hotového výrobku a nacementování vnitřních plášťů teleskopů // 36.14 Následná péče // 37 Úvod do protetiky hybridních zubních náhrad // 37.1 Úvod // 37.2 Indikace a předpoklady pro zhotovení // 37.3 Kotevní prvky // 37.4 Zhotovení kořenové čepičky // 37.5 Výroba konstrukce // 37.6 Koncepce okluze // 37.7 Dlouhodobá prognóza //
38 Protetika hybridních náhrad: klinický a laboratorní postup // 38.1 Ordinace: preparace pilířových zubů a otisky na kořenové čepičky // 38.2 Laboratoř: zhotovení kořenových čepiček a individuálních otiskovacích lžic // 38.3 Ordinace: zkouška kořenových čepiček a otisky přes čepičky // 38.4 Laboratoř: zhotovení pracovních modelů a skusových šablon // 38.5 Ordinace: Přenos dat obličejovým obloukem a stanovení čelistních vztahů // 38.6 Laboratoř: zastavení pracovních modelů do artikulátoru a postavení zubů do voskového modelu zubní náhrady // 38.7 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady Laboratoř: případné korekce postavení zubů ve voskovém modelu // 38.8. Laboratoř: úprava modelů, výběr kotevních prvků, vytvoření licího modelu (dublování), modelace lité konstrukce z vosku // 38.9 Ordinace: zkouška kořenových čepiček a lité konstrukce // 38.10 Laboratoř: postavení zubů do vosku na lité konstrukci // 38.11 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady/ Laboratoř: dokončení zubní náhrady v plastu // 38.12 Ordinace: zkouška hotové konstrukce, natmelení matric a zkompletování hotové rekonstrukce, její odevzdání // 38.13 Ordinace: kontroly a následná péče // 39 Úvod do protetiky celkových zubních náhrad // 39.1 Epidemiologie // 39.2 Následky celkové ztráty chrupu // 39.3 Historie celkových náhrad // 39.4 Zvláštnosti anamnestického vyšetření v protetice u celkových zubních náhrad // 39.4.1 Faktory ovlivňující retenci celkové náhrady // 39.5 Otiskovací metody u celkových náhrad // 39.6 Klinické koncepty celkových náhrad // 39.6.1 Postavení frontálních zubů podle řezákového a špičákového vedení // 39.6.2 Protetika celkových zubních náhrad podle Gerbera // 39.6.3 Další koncepce postavení zubů u celkových náhrad // 39.7 Modelace povrchu celkové náhrady //
39.8 Kontrola okluze a artikulace // 39.9 Zábrusy // 39.9.1 Zábrus pro vyrovnání centrální okluze // 39.9.2 Zábrus při protruzi // 39.9.3 Zábrus při lateropulzi // 39.9.4 Zábrus při retruzi // 39.10 Následná péče // 39.11 Klinické studie // 39.11.1 Odbourávání kosti // 39.11.2 Spokojenost a funkčnost // 40 Celkové zubní náhrady: klinické a laboratorní postupy // 40.1 Úvod // 40.2 Ordinace: situační otisky // 40.3 Laboratoř: zhotovení modelů a individuálních otiskovacích lžic // 40.4 Ordinace: zkouška individuálních lžic, otisky okrajového uzávěru, funkční otisky // 40.4.1 Úprava lžic a otisky okrajového uzávěru // 40.4.2 Funkční otisky // 40.5 Laboratoř: zhotovení pracovních modelů a skusových šablon // 40.5.1 Zhotovení pracovních modelů // 40.5.2 Zhotovení skusových šablon // 40.6 Ordinace: stanovení čelistních vztahů a jejich registrace // 40.7 Ordinace/laboratoř: postup výroby náhrady: extraorální registrace, zastavení pracovních modelů v artikulátoru // 40.7.1 Zastavení modelu horní čelisti do artikulátoru // 40.7.2 Zastavení modelu dolní čelisti do artikulátoru // 40.8 Ordinace/laboratoř: Gerberův systém: extraorální registrace, definitivní zastavení pracovních modelu do artikulátoru, horizontální čelistní vztahy // 40.8.1 Příprava artikulátoru // 40.8.2 Provizorní zastavení modelu // 40.8.3 Vytvoření pomůcek pro registraci čelistních vztahů // 40.8.4 Extraorální registrace // 40.8.5 Fixace modelu dolní čelisti v artikulátoru // 40.8.6 Čelistní vztahy v horizontální rovině // 40.8.7 Zastavení pracovního modelu horní Čelisti do artikulátoru // 40.9 Výběr předních zubů // 40.10 Analýza modelů // 40.11 Ordinace: kontrola, záznamy, registrace čelistních vztahů, zkouška postavení předních zubů //
40.12 Laboratoř: postavení postranních úseků chrupu do vosku, modelace náhrady z vosku // 40.13 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady // 40.14 Laboratoř: kyvetování voskového modelu náhrady, lisování pryskyřičného těsta, polymerace, úprava okluze, opracování náhrad // 40.14.1 Kyvetování voskového modelu náhrady // 40.14.2 Příprava kyvety před lisováním // 40.14.3 Lisování pryskyřičného těsta // 40.14.4 Úprava okluze // 40.14.5 Finální opracování náhrad // 40.15 Ordinace: zkouška hotových náhrad, odevzdání náhrad, instrukce pro pacienta // 40.16 Ordinace: kontrolní intra- a extraorální registrace čelistních vztahů // 40.17 Laboratoř: korekční fixace modelů v artikulátoru, zábrusy // 40.18 Následná péče, podkládání // 41 Úvod do dentálni implantologie // 41.1 Úvod // 41.1.1 Co to je implantát? // 41.1.2 Proč si pacienti přeji implantáty? // 41.1.3 Implantáty z pohledu zubního lékaře // 41.2 Přehled indikací // 41.2.1 Diferenciální diagnostika konvenčního a implantačního řešení ztrát zubů // 41.2.2 Fixní konvenční a implantáty nesená zubní náhrada // 41.2.3 Snímatelná konvenční a implantáty nesená zubní náhrada // 41.2.4 Terciální prevence - zabránění poškození tkání dutiny ústní // 41.2.5 Nevýhody zubní náhrady s implantáty // 41.3 Implantační systémy // 41.3.1 Poznámky k problematice spojení implantátu s pilířovou konstrukcí (abutmentem) // 41.3.2 Příklady různých implantačních systémů // 41.4 Konstrukční principy suprakonstrukcí na implantátech a suprakonstrukce podepřené implantáty - implantační systémy // 41.4.1 Konstrukce implantáty nesené nebo podepřené (zhotovení krok za krokem) // 41.5 Koncepty ošetření // 41.5.1 Náhrada jednoho zubu // 41.5.2 Vícečetné náhrady zubů u chrupu s mezerami // 41.5.3 Silně redukovaný zbytkový chrup //
41.5.4 Bezzubá čelist // 41.6 Přehled biomechanických principů // 41.6.1 Přetížení implantátů // 41.6.2 Sblokování implantátů // 41.7 Okluzální a artikulační koncepty v implantologii // 42 Materiály používané pro implantáty a jejich biokompatibilita // 42.1 Požadavky na materiály pro implantáty // 42.1.1 Mechanické vlastnosti // 42.1.2 Biokompatibilita // 42.2 Suroviny na výrobu implantátů // 42.2.1 Čistý titan // 42.2.2 Slitiny titanu // 42.2.3 Zirkonium oxid // 43 Implantologie: klinické a laboratorní postupy // 43.1 Plán léčby // 43.1.1 Anamnéza, klinický nález // 43.1.2 Wax-up (voskový model), Set-up (model situace zubní náhrady) // 43.1.3 Rentgenová diagnostika // 43.1.4 Vytvoření vodicích šablon pro zavádění implantátů // 43.1.5 Vodicí šablony s použitím trojrozměrné rentgenové diagnostiky (navigovaná implantologie) // 43.1.6 Augmentační šablony // 43.2 Načasování implantace a protokol o zatížení implantátů // 43.2.1 Načasování implantace // 43.2.2 Zátěžové protokoly // 43.3 Chirurgický postup // 43.3.1 Příprava operačního pole u pacienta // 43.3.2 Doporučené inštrumentárium // 43.3.3 Premedikace a predoperační vyšetření // 43.3.4 Chirurgické fáze zákroku // 43.4 Protetická fáze // 43.4.1 Ošetření provizorii // 43.4.2 Otiskovací techniky // 43.4.3 Klinické a laboratorní pracovní postupy // 43.5 Následná péče // 44 Příčiny a léčba periimplantační destrukce tkáně // 44.1 Úvod // 44.2 Příčiny periimplantační destrukce tkáně // 44.3 Mikrobiologické aspekty // 44.4 Diagnostické parametry pro zhodnocení periimplantační situace // 44.5 Četnost periimplantitidy u pacientů s parodontitidou // 44.6 Prevence periimplantitid // 44.7 Úprava povrchu implantátu // 44.8 Léčebné možnosti mukózních zánětů a periimplantitidy // 44.8.1 Počáteční fáze // 44.8.2 Druhá fáze: chirurgická léčba // 44.9. Souhrn //
45 Následná péče v protetice // 45.1 Úvod // 45.2 Anamnéza a profesní vlivy v rámci následné protetické péče // 45.2.1 Anamnéza // 45.2.2 Klinický nález a jeho záznamy // 45.3 Léčba v rámci následné protetické péče // 45.3.1 Poučení pacienta // 45.3.2 Ústní hygiena - remotivace a reinstruktáž // 45.3.3 Odstraňování zubního povlaku, zubního kamene a konkrementů // 45.3.4 Očištění chrupu a přeleštění // 45.3.5 Fluoridace // 45.3.6 Další opatření // 45.3.7 Pevné stanovení intervalů následné péče // 46 Spokojenost pacienta a kvalita jeho života ovlivněná ústním zdravím // 46.1 Koncept spokojenosti pacienta // 46.2 Kvalita života a ústní zdraví // 46.2.1 Celkový zdravotní stav // 46.2.2 Kvalita života a ústní zdraví // 46.3 Hodnocení věrohodnosti pacientových sdělení // 46.3.1 Základy psychologie // 46.3.2 Hodnocení spokojenosti pacienta a kvality jeho života // 46.3.3 Hodnocení kvality života v závislosti na ústním zdraví // 46.4 Studie využívající pacientem udané měrné faktory v zubním lékařství // 46.4.1 Spokojenost // 46.4.2 Kvalita života // 46.5 Souhrn // Rejstřík 3. dílu
(OCoLC)932001145
cnb002750454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC