Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.1) Půjčeno:315x 
BK
EB
2., aktualizované vydání
Praha : Grada, 2016
254 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5326-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9225-0 (online)
Pedagogika
Dotisk 1. z roku 2019
Obsahuje bibliografii na stranách 246-250 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001450874
Úvodem ...9 // 1. Vedecký výzkum v pedagogice ...10 // 1.1 Metody lidského poznávání ...10 // 1.2 Kvantitativně orientovaný pedagogický výzkum a jeho hlavní fáze ...11 // 1.2.1 Stanovení problému a jeho formulace ...11 // 1.2.2 Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu ...14 // 1.2.3 Testování hypotéz ve vědeckém výzkumu ...16 // 1.3 Výzkumy ex-post-facto a experimenty ...23 // 1.3.1 Pedagogické experimenty ...24 // 1.4 Kvalitativně orientované výzkumy ...29 // 2. Měření v pedagogickém výzkumu ...30 // 2.1 Měření a jeho druhy ...30 // 2.2 Vlastnosti dobrého měření ...32 // 2.3 Metody zpracování dat v pedagogických výzkumech ...34 // 2.3.1 Uspořádání dat a sestavování tabulek četností ...34 // 2.3.2 Grafické metody zobrazování dat ...37 // 2.3.3 Charakteristiky polohy (míry ústřední tendence) ...39 // 2.3.4 Míry variability (charakteristiky rozptýlení) ...46 // 2.4 Normální rozdělení ...53 // 2.5 Metody průzkumové analýzy dat ...55 // 2.5.1 S-L grafy ...56 // 2.5.2 Krabicové grafy ...57 // 2.5.3 Krabicové grafy s vruby ...60 // 3. Statistické metody používané při testování hypotéz ...62 // 3.1 Věcné a statistické hypotézy ve výzkumu ...62 // 3.1.1 Statistické testy významnosti jako prostředek pro verifikaci // hypotéz ...63 // 3.1.2 Druhy statistických testů významnosti ...63 // 3.2 Statistické metody pro analýzu nominálních dat ...64 // 3.2.1 Test dobré shody chí-kvadrát ...64//
3.2.2 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku ...69 // 3.2.3 Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku ...76 // 3.2.4 Fisherův kombinatorický test ...78 // 3.2.5 Stupeň závislosti mezi jevy při nominálním měření ...80 // 3.3 Statistické metody pro analýzu ordinálních dat ...83 // 3.3.1 Znaménkový test ...83 // 3.3.2 Wilcoxonův test ...85 // 3.3.3 U-test Manna a Whitneyho ...86 // 3.3.4 Kolmogorovův-Smirnovův test ...92 // 3.3.5 Kruskalův-Wallisův test ...95 // 3.3.6 Stupeň závislosti mezi jevy při ordinálním měření ...96 // 3.4 Statistické metody pro analýzu metrických dat ...102 // 3.4.1 Funkční a statistická závislost mezi jevy ...103 // 3.4.2 Regresní a korelační analýza ...106 // 3.4.3 Pearsonův koeficient korelace ...106 // 3.4.4 Bodová biseriální korelace rj,), ...110 // 3.4.5 Biseriální korelace rbis ...111 // 3.4.6 Tetrachorický koeficient korelace ...112 // 3.4.7 Testování významnosti rozdílu mezi dvěma koeficienty // korelace ...113 // 3.4.8 Studentův t-test ...114 // 3.4.9 Fisherův-Snedecorův F-test ...120 // 3.4.10 Párový t-test ...122 // 3.5 Princip faktorové analýzy ...132 // 3.6 Shluková analýza ...138 // 3.7 Metaanalýza v pedagogickém výzkumu ...141 // 3.7.1 Příklady jednoduchých statistických metod metaanalýzy ...141 // 3.8 Zpracování a analýza dat s využitím počítače ...143 // 4. Metody sběru dat v kvantitativně orientovaných pedagogických výzkumech ...146 //
4.1 Pedagogické pozorování ...146 // 4.1.1 Vlastnosti dobrého pedagogického pozorování ...147 // 4.1.2 Subjektivní faktory působící při pozorování ...148 // 4.1.3 Techniky standardizovaného pozorování ...149 // 4.2 Dotazník v pedagogickém výzkumu ...158 // 4.2.1 Druhy položek v dotazníku ...158 // 4.2.2 Nejdůležitější požadavky na konstrukci dotazníku ...164 // 4.2.3 Vlastnosti dobrého dotazníku ...165 // 4.2.4 Provedení dotazníkového šetření ...169 // 4.2.5 Kategorizace a třídění materiálu získaného dotazníkem ...169 // 4.2.6 Postup při analýze dat získaných dotazníkem ...172 // 4.3 Interview v pedagogickém výzkumu ...176 // 4.4 Testy v pedagogickém výzkumu ...178 // 4.4.1 Didaktické testy a jejich druhy ...178 // 4.4.2 Testové úlohy ...182 // 4.4.3 Konstrukce didaktického testu ...188 // 4.4.4 Ověřování vlastností didaktického testu ...189 // 4.4.5 Standardizace didaktického testu ...196 // 4.5 Sociometrie v pedagogickém výzkumu ...202 // 4.5.1 Sociometrický test ...203 // 4.5.2 Sociometrické matice ...204 // 4.5.3 Sociogramy ...207 // 4.5.4 Sociometrické indexy ...212 // 4.6 Sémantický diferenciál ...215 // 4.6.1 Klasický sémantický diferenciál C. Osgooda ...215 // 4.6.2 Dvoufaktorový sémantický diferenciál ATER ...221 // 4.7 Měření obtížnosti učebního textu ...223 // 4.8 Q-metodologie ...225 // Závěrem ...230 // Příloha - statistické tabulky ...231//
I Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení ...232 // II Kritické hodnoty testového kritéria chí-kvadrát ...234 // III Znaménkový test ...235 // IV Kritické hodnoty Ta pro Wilcoxonův test ...237 // V Kritické hodnoty testového kritéria Ua pro hladinu významnosti 0,05 ...238 // VI Kritické hodnoty pro Kolmogorovův-Smirnovův test pro hladinu // významnosti a = 0,05 ...239 // VII Kritické hodnoty Pearsonova a Spearmanova koeficientu korelace pro počet dvojic hodnot n<8 ...240 // VIII Pomocné hodnoty pro dvojřádkovou korelaci ...241 // IX Fisherova z-transformace ...242 // X Kritické hodnoty testového kritéria t ...243 // XI Kritické hodnoty Fisherova-Snedecorova F pro hladinu // významnosti 0,05 ...244 // XII Hodnoty Ra pro Duncanův test pro hladinu významnosti 0,05 ...245 // Literatura ...246 // Rejstřík // 251
(OCoLC)953517309
cnb002803452

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC