Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání: první
Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ; Brno : Ústav územního rozvoje, 2016
109 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 21 x 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7538-073-9 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ; brožováno)
ISBN 978-80-87318-49-2 (Ústav územního rozvoje ; brožováno)
1700 výtisků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001451004
OBSAH // Části // Vybrané pojmy urbanistické kompozice ... 6 // 1. Urbanistická koncepce ... 8 // 2. Urbanistická kompozice ... 10 // 3. Krajinná kompozice ... 12 // 4. Genius loci, obraz města, image města ... 14 // 5. Konfigurace terénu ... 15 // 6. Výšková hladina ... 17 // 7. Historické jádro ... 18 // 8. Významný vyhlídkový bod a pohledové stanoviště ... 19 // 9. Dominanta ... 20 // 10. Panorama ... 22 // 11. Silueta ... 23 // 12. Veduta ... 24 // 13. Urbanistická osa ... 25 // 14. Pohledová osa ... 26 // 15. Chráněný pohled a pohledový horizont ... 28 // 16. Průhled ... 30 // 17. Pohledově exponované místo ... 32 // 18. Cílový bod pohledu (point de vue) ... 33// 19. Měřítko a proporce ... 34 // 20. Gradace, kontrast a akcent ... 36 // 21. Rytmus, symetrie a asymetrie ... 37 // Část II // Aplikace základních principů a zásad urbanistické kompozice ... 39 // KROK 1-VNÍMÁNÍ ÚZEMÍ ... 40 // 1.1. Než se vydáme do terénu ... 40 // Průzkum sídla a okolí podle map - poloha sídla a členitost terénu, historie sídla a krajiny // 1.2. Čeho si máme všímat ... 48 // Pohled na sídlo z jeho okolí a pohledy na vnitřní části sídla // 1.3. Zásady pro Krok 1 - vnímání území ... 54 // KROK 2 - ANALÝZA ÚZEMÍ ... 55 // 2.1. Co je hodnotou území podle územního plánování ... 55 // /Stavební zákon, rozdělení hodnot, sledované jevy // 2.2. Jaké mohou být hodnoty ve správním území ... 59 // Příklady sledovaných hodnot // 2.3. Analýza území není jen výčtem hodnot ... 64 // O analýze území v územním plánu 2.4. Zásady pro Krok 2 - analýza území ... 68 // KROK 3 - NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ... 69 // 3.1. Jak můžeme hodnoty v urbanistické kompozici využít a posílit ... 69 // Principy a zásady řešení // 3.2. Náves, náměstí, ulice je také území ... 82 // Základní zásady urbanistické kompozice veřejných prostranství //
3.3. Zásady pro Krok 3 - návrh řešeni území ... 89 // Část III Jak to všechno uhlídat ... 90 // /Legislativní východiska urbanistické kompozice // Právní předpisy ... 90 // Nástroje územního plánování ... 92 // Příležitost ovlivnit urbanistickou kompozici ... 100 // Část IV // Čeho je třeba se vyvarovat - aneb: jak ano a jak ne ... 101 // Obecné zásady urbanistické kompozice v ilustracích // Použitá a doporučená literatura ... 106
cnb002792320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC