Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
EB
Příručka
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
166 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5706-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9255-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9256-4 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 150-162, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001451157
Předmluva 9 // Úvod 11 // 1 Motivate k volbě povolání zdravotní sestry, očekávání a první dojmy // při nástupu do zaměstnání 13 // 1.1 Vymezení pojmů 13 // 1.2 Motivace ? volbě povolání 14 // 1.2.1 Příklady motivací k volbě povolání lékaře 14 // 1.2.2 Motivace ? volbě povolání zdravotní sestry 15 // 1.3 Očekávání před nástupem do zaměstnání 18 // 1.4 Nástup do zaměstnání 19 // 2 Význam osobního života a rodinného zázemí pro výkon zdravotnického povolání 20 // 2.1 Zaměstnané ženy v minulosti 20 // 2.2 Některé zajímavosti z vývoje ošetřovatelství 21 // 2.3 Práce a domácnost v nedávné minulosti 22 // 2.4 Práce a soukromý život v současnosti 23 // 2.5 Samota a osamělost 24 // 2.6 Stav proudění 24 // 3 O komunikaci obecně a ve zdravotnictví 26 // 3.1 Obecné pojmy komunikace 26 // 3.1.1 Definice interakce a komunikace 26 // 3.1.2 Způsoby komunikace 27 // 3.1.3 Několik příkladů chybné komunikace z praxe 29 // 3.1.4 Komunikace a zdravotní porucha 30 // 3.1.5 Následky poruch komunikace 31 // 3.2 Iatrogenic a zdravotnická laborogenie 31 // 3.3 Komunikace s pacienty v obecné rovině 33 // 4 Vztahy, komunikace a spokojenost členů pracovního týmu 35 // 4.1 Komunikace v pracovním kolektivu a její nedostatky 35 // 4.1.1 Vlastnosti výhodné pro komunikaci v kolektivu 35 // 4.1.2 Některé problémy komunikace v kolektivu 35 // 4.2 Uvědomění si případných vlastních nedostatků 41 // 4.3 Poruchy osobnosti 41 // 4.3.1 Moje první setkání s mobbingem 43 // 4.4 Ukázky některých komunikačních strategií 44 // 4.4.1 Asertivní práva 44 // 4.4.2 Návody pro úspěšnou komunikaci 45 // 5 Vliv zhoubné nádorové nemoci na psychiku pacienta a působení sestry 47 // 5.1 Pojmy užívané v souvislosti se zdravím a nemocí 47 // 5.2 Psychoonkologie 48 // 5.3 Postoje pacienta k nemoci 48 //
5.4 Zhoubné nádorové onemocnění 48 // 5.4.1 Psychický stav pacienta s nádorovým onemocněním 49 // 5.4.2 Současné možnosti péče o pacienta lékařem a sestrou 59 // 5.4.3 Psychoneuroimunologie 62 // 5.4.4 Pomoc pacientovi při zvládání emocí 63 // 5.4.5 Terapeutický vztah 66 // 6 Paliativní léčba a péče 68 // 6.1 Vymezení pojmů 68 // 6.2 Současné uplatnění paliativní léčby 69 // 6.2.1 Úkoly sestry v paliativní léčbě 69 // 6.2.2 Emocionální stav pacienta v souvislosti s paliativní léčbou 70 // 6.2.3 Zajištění přiměřených informací 75 // 6.2.4 Využití poznatků z psychologie emocí 75 // 6.3 Tanatologie a eutanázie 76 // 6.3.1 Tanatologie 76 // 6.3.2 Eutanázie 77 // 6.3.3 Intrapsychické fenomény na okraji smrti 77 // 7 Stres, emoční vyčerpání a profesionální deformace zdravotnických pracovníků.80 // 7.1 Stres 80 // 7.2 Profesionální deformace 80 // 7.3 Syndrom vyhoření 81 // 7.3.1 Stadia vedoucík syndromu vyhoření 81 // 7.3.2 Příznaky syndromu vyhoření 81 // 7.3.3 Řešení syndromu vyhoření 83 // 7.4 Balintovské skupiny 83 // 8 Podávání informací 85 // 8.1 Základní otázky 85 // 8.2 Příklady některých komunikačních strategií 85 // 8.3 Přístupy k alternativní léčbě 87 // 8.4 Epidemiologie a etiologie zhoubných nádorů 88 // 8.4.1 Skupiny rizikových faktorů 88 // 8.4.2 Nejčastější kancerogeny 89 // 8.5 Způsoby přijetí informace o nemocném jeho rodinným příslušníkem 91 // 9 Techniky zvládání vlastní psychiky u sestry a možnost jejich uplatnění u nemocného 96 // 9.1 Pojmy vztahující se k tématu 96 // 9.1.1 Relaxace 96 // 9.1.2 Koncentrace 97 // 9.1.3 Vizualizace 98 // 9.1.4 Imaginace 98 // 9.1.5 Meditace 99 // 9.2 Techniky k navození vnitřní harmonie 100 // 9.2.1 Techniky relaxace 100 // 9.2.2 Techniky koncentrace 102 // 9.2.3 Cvičení meditace 104 // 9.2.4 Pránajáma 105 //
9.2.5 Antar mauna (cvičení vnitřního ticha) 105 // 9.3 Stavy vědomí 105 // 9.3.1 Přirozené stavy vědomí prozkoumané védou 106 // 9.3.2 Změněné vědomí dosahované psychoterapií 106 // 9.3.3 Transcendence 106 // 10 Stručný přehled některých psychoterapeutických metod použitelných v onkologii 109 // 10.1 Definice psychoterapie 109 // 10.2 Empatický přístup 110 // 10.2.1 Základní pojmy 110 // 10.2.2 Význam empatie v psychoterapii 111 // 10.2.3 Užití empatie v onkologii 112 // 10.3 Racionální a kognitivní psychoterapie 113 // 10.3.1 Racionální psychoterapie // 10.3.2 Kognitivní psychoterapie 114 // 10.4 Náhledová psychoterapie 117 // 10.4.1 Náhled v psychoterapii 117 // 10.4.2 Hodnoty 118 // 10.4.3 Náhled u onkologicky nemocných 118 // 10.5 Sugestivní psychoterapie 120 // 10.5.1 Sugesce 120 // 10.5.2 Bdělé sugesce a autosugesce 122 // 10.5.3 Hypnóza a autohypnóza 123 // 10.6 Relaxační a imaginační techniky používané v psychoterapii 132 // 10.6.1 Nižší stupeň autogenního tréninku podle Schultze 132 // 10.6.2 Vyšší stupeň autogenního tréninku a jeho využití v onkologii 136 // 10.6.3 Progresivní relaxace podle Jacobsona 137 // 10.6.4 Intenzivní meditace 139 // 10.7 Tréninkové metody 140 // 10.7.1 Nácvik funkcí 140 // 10.7.2 Kontrola zpětnou vazbou 141 // 10.7.3 Systematická desenzibilizace 142 // 10.7.4 Odnaučování 143 // 10.8 Nápodoba 143 // 10.9 Skupinová terapie, rehabilitační kroužky a pacientské kluby 144 // 10.9.1 Klasická skupinová psychoterapie 144 // 10.9.2 Psychoterapeutické skupiny v onkologii 144 // 10.9.3 Kroužky jógy v onkologii 144 // Závěr 149 // Seznam literatury 150 // Rejstřík 163
cnb002801005

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC