Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016
335 stran ; 19 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7308-650-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7308-829-3 (e-kniha)
Humanitas ; 9. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 298-326, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451194
Úvodem 9 // Východiska postmoderního myšlení 13 // K pojmu postmoderny a jejímu diskursu 15 // Znaky postmoderního diskursu 22 // Postmoderna jako paradigma myslení 29 // Delegitimizace vědění 30 // Subjekt, moc diskursu a implicitní vědění 34 // Postmoderna post-epistemologická? 38 // K problému reality a objektivity poznání 40 // Pravda a pravdy 49 // Postmoderna jako etická výzva 52 // Postmoderní etika: mezi péčí a spravedlností 54 // Ještě jiné myšlení jiného 58 // Ke kontinuitě etického projektu a výzvám // etiky odpovědnosti 61 // K rizikům destrukce etického fenoménu 63 // II. Věda, výzkum a pedagogika v postmoderní situaci 67 // K otázce paradigmatu věd a výzkumného zájmu 69 // Ke zdůvodnění epistemologie komplexity 72 // Rehabilitace výzkumného zájmu o každodennost a jinakost 80 Proti a pro postmodernismu v pedagogice 86 // Ke zdůvodnění kategorie diverzity ve vzdělávání 91 // Jaká pedagogika pro postmoderní dobu? 97 // Humanizace: antropo-etická perspektiva výchovy a vzdělávání 101 k rozkladu tradiční pedagogické autority 114 // k fenomenologii autority 115 // Modely autority v pedagogické tradici 121 // Autoritářství a autorita ve výchově 128 // Autorita strachu a trestající lásky 133 // Antiautoritativní a nedirektivní paradigma // pedagogického vztahu 143 // Od „kontrakultury“ Summerhillu k pedagogice zaměřené na osobu 145 // Koncepce přátelské autority v Schoenebeckově teorii amikace 150 // Obrazy soudobého dětství: od mlčící menšiny ke vnucené emancipaci 157 // Stírání rozdílů mezi dětstvím a dospělostí a problém „našeptané“ emancipace 165 //
III. Vzdělávání v knowledge society 171 // Globalizace a vzdělávání 173 // Globalizace jako paradox postmoderny 173 // Globalizace jako ideologická kategorie 182 // Od informačního paradigmatu ve vzdělávání ke konceptu společnosti vědění 186 // K vymezení knowledge society 190 // Imperativ celoživotního učení v knowledge society 198 // Neoliberální kontrolní rámec společnosti vědění 202 // Znaky neoliberálního diskursu ve vzdělávání 206 // Univerzita, věda a akademici v knowledge society 215 // K problémům třetí akademické tranzice: od hybridní přes excelentní k psychotické univerzitě? 216 // Podnikavá univerzitní kultura v ekonomice založené na znalostech 223 // Hybridní věda v podmínkách podnikavé univerzitní kultury 227 Věda a výuka jako postakademické instituce 235 // K otázce akademické enkulturace v podmínkách postakademické vědy 239 // Publish or perish: k nezamýšleným důsledkům kultury auditu 242 // Pedagogická dimenze excelence 249 // Internacionalizace vědy a výuky v podmínkách třetí tranzice 253 // Situace učitelství v podmínkách profesní nejednoznačnosti 258 // K proměnám pojetí profesí a profesionality 258 // Učitelská profese mezi veřejným zájmem, profesní etikou a profesní identitou 267 // Pojetí profesní odpovědnosti a profesní modely soudobého učitelství 271 // Úloha obecné etiky profesí a profesní etiky v knowledge society 281 // Brát či nebrat vážně etické kodexy učitelství v neoliberální době? 285 // Commitment jako východisko učitelské etiky 289 // Závěr 296 // Literatura 298 // Jmenný rejstřík 327 // Věcný rejstřík 330 // Resumé/Summary 333
(MiAaPQ)ECB5968461
cnb002801704

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC