Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.6) Půjčeno:83x 
BK
2. upravené vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2014
246 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7689-1 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 213-227 a rejstříky
Anglické resumé
001451346
Úvod/Introduction...7 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA...9 // Filozofická východiska (Jarmila Pipeková) ... 11 // Mentální postižení - sociologická perspektiva (Karel Pančocha, Lenka Slepičková, Helena Vadurová) ... 13 // Psychologická východiska se zřetelem na otázky mentálního postižení (Evžen Řehulka) ... 21 // Speciálněpedagogická východiska (Jarmila Pipeková) ...35 // Terminologické vymezení zdravotního a mentálního postižení (Jarmila Pipeková) ...45 // LIDSKÁ PRÁVA JAKO VÝCHODISKO PRO ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM...53 // Lidská práva a jejich terminologické vymezení (Jarmila Pipeková) ...55 // Lidská práva v mezinárodních dokumentech (Jarmila Pipeková) ...59 // Lidská práva a humanistické tendence v českých zemích (Jarmila Pipeková) ...65 // Lidská práva a jejich aplikace pro zkvalitnění života osob s mentálním postižením (Jarmila Pipeková) ...71 // INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE A BARIÉRY INKLUZIVNÍHO MEDICÍNSKÉHO DOPROVODU...77 // Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, postižení a zdraví (Marie Vítková) ...79 // Prostředky rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením (Marie Vítková) ...85 // Interdisciplinární spolupráce (Marie Vítková) ...95 // Bariéry inkluzivního medicínského doprovodu (Marie Vítková) ...99 // EDUKACE A PROFESNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 103 // Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole (jarmila Pipeková) ... 105 // Otázky středního vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Miroslava Bartoňová) ...121 // Vliv vybavenosti regionu na edukaci a možnosti pracovního uplatnění žáků s mentálním postižením (Marie Vítková) ...137 //
Specifika vzdělávání a profesní příprava žáků s mozkovou obrnou a přidruženým postižením (Marie Vítková) ... 149 // Analýza přístupů k žákům se zdravotním postižením a jejich přechodu ze školy na trh práce v Badenu-Württembergu (Marie Vítková) ...155 // PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ A SOCIÁLNÍ INKLUZE OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM... 165 // Zákon o zaměstnanosti se zřetelem na osoby s mentálním postižením (Jarmila Pipeková) ... 167 // Partnerský a rodinný život osob s mentálním postižením (Jarmila Pipeková) ... 173 // Zákon o sociálních službách a příklady z praxe (Marie Vítková) ... 175 // Standardy kvality sociálních služeb (Marie Vítková ...187 // Faktor bydlení a volný čas u osob s mentálním postižením - současné trendy u nás a v zahraničí (Jarmila Pipeková, Marie Vítková) ...199 // Summary...211 // Literatura/Bibliography...213 // Seznam obrázků, tabulek a grafů / List of Figures, Tables and Graphs 229 // Jmenný rejstřík / Name Index...231 // Věcný rejstřík / Subject Index...235
(OCoLC)908822329
cnb002690711

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC