Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Torst, 2016
794 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7215-426-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 563-566, bibliografické odkazy a rejstřík
001451363
Ročníkové práce // Poznámky k původu a povaze Frantových práv...7 // Apollinairovo Pásmo a Wolkerův Svatý Kopeček...27 // Kritiky, články, studie, úvody, doslovy, polemiky // Ztracený básník (Poezie Hanuše Bonna)...37 // Vážený soudruhu Jozefe Tallo...45 // Údolí stínu... 51 // Zcela průměrný lev (Len Doherty)...58 // Tam za řekou je poezie...60 // Hřbitov moralit (Peter Balgha)...65 // Filosofie obrazu Petera Huchela... 66 // Úvod k Jeseninovým Kobylím korábům...70 // Jesenin moderní... 72 // Zátiší s břízou a lebkou (Čtyři improvizace k Jeseninovu výročí)...76 // Být někým jiným (slovenští nadrealisté)...79 // U hranic staré a nové poezie (Jiří Pištora, Antonín Brousek)...85 // Prostota jako východisko (Ladislav Dvořák)...93 // Setkání s osamělým fantastou (Oldřich Wenzl)...96 // Slova nad vodami (Jana Štroblová)...99 // Útěk do poezie (Ludvík Kundera)...103 // Úvod k básním Anatolije Mariengofa...106 // Černé plachty imaginace (Anatolij Mariengof)...107 // Prokletý básník a jeho rod (Paul Verlaine)...113 // Krajina řeči (Ivan Wernisch)...124 // Cesta do ticha (Jan Skácel)...130 // Cena za složitost (Jiří botola)...138 // Masky a chaos (Nikolaj Vasiljevič Gogol)...145 // Varující město (Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin)...150 // Tři ruce v jednom rukávu (Karel Havlíček Borovský)...158 // Návrat smutného krále (Václav Erben)...160 // Robert M...: Ježíš na Šumavě... 163 // Ivan Wernisch: Včerejší den... 164 // Znovu Cassius (Jaroslav Kolman Cassius)...170 // Lomcuju, lomcuješ, lomcuje slovy! (Milan Nápravník)...174 // Básník z Anatolegradu (Anatolij Mariengof)... 179 // Šebestián proklátý i proklatý (Georg Trakl)...181 // Smcjšlel, rukou čelo brouse (Augustin Kuča)...188 // Návrat Elektrického kouzelníka (Vladimír Raffel)... 193 //
Výpravno, důmyslno i utěšeno (Michal Ajvaz)... 198 // Milý pane primáři! (JiříJanatka)... 203 // Tčsnohlídkovo drama banality: Kolonia Kutejsík... 207 // O systémové poezii // Systémová poezie přichází (Ladislav Novák)...213 // Interview se sebou o Jiřím Kolářovi...216 // Poezie nového výrazu...222 // Experiment v černé a bílé...226 // Experimentalita a klasicismus...235 // Permutační poezie...243 // Struktura a symbolika básně Plavba...247 // Hiršal!...256 // Autentický svědek (Josef Hiršal)...260 // Experiment v poezii: něco málo ex post...265 // Jak je uděláno Osm elegií...269 // O Emilu Julišovi // Tri a jeden mimo (Jiří Václav Svoboda, Václav Hons, Alan Federer, Emil Julii) ...275 // Fragmenty o systémovém básníkovi...283 // Proměna a stálost Emila Juliše...290 // Proměny cest a stálost básníka...296 // Velký medvěd v krajině (Poezie Emila Juliše)...301 // Emil Juliš:/???/?? Aďr...306 // Přirozenost v umělosti poezie (Na okraj básnického díla Emila Juliše)...313 // Nová země variací...319 // Od Nové země k Zóně (Nad dvěma díly Emila Juliše z let 1970 a 1982)... 329 // O Vladimíru Páralovi // Podivný let inženýra Jošta...345 // Dílo - stroj...354 // Rozhovor o řetězu... 362 // Neurčitost určitosti...365 // Milenci & vrazi & zabitý Japonec...371 // Dear Sir...374 // Páralova hra na dějiny...386 // Vzorec řeči a řeč vzorce // Část první: Text, systém, teorie: experimentální tvorba...395 // Úvod...395 // Pojem experimentálního umění...400 // Autentické tendence...409 // Systémové tendence...417 // 1. objektové pojetí jazyka...423 // 2. programovánost textu...425 // 3. redukovanost textu...429 // 4. koncepce textu jakožto projektu...432 // 5. princip uskutečnění...436 // 6. exercitivní vnímání textu...439 //
7. paralely k jiným druhům umění...442 // Typy textových programů...444 // 1. programy konstelační...445 // 2. programy strukturální...451 // 3. programy analogové...459 // 4. programy kombinatorické...467 // 5. jiné programy...477 // Část druhá: Text, systém, meditace: Emil Julis...482 // Zrod textu: stříhaný a modelový text...482 // Rozvoj textu: permutační text...501 // Část třetí: Text, systém, akce: Vladimír Páral...519 // Skutečnost a poznání...519 // Organizace a fungování...531 // Použitá literatura...563 // O Miladě Součkové // Koncept referátu o Miladě Součkové...569 // Prozaické dílo Milady Součkové...577 // Návrat ke staré dámě...595 // Příběh o příbězích...600 // Pojd dál a nezůstávej pořád pozadu! (Na okraj nového vydání Neznámého člověka Milady Součkové)...619 // Odkaz zakladatelky (Nad prózami Milady Součkové)...624 // O hudbě // Hudba českých kantorů 18. století ...643 // Giuseppe Tartini...646 // Carl Philipp Emanuel Bach...658 // ...a mlčeli jako ryby (Jakub Jan Ryba)...665 // Krásu uhlídáš v tento noční čas (Jakub Jan Ryba)...666 // Muzikální šajsma...669 // Fejetony a příležitostné texty // Panem et circenses! ...675 // Zub času a čelist blbosti...677 // Most samoty, most smrti...680 // Ollok ...682 // Dámy a pánové, přátelé milí...683 // Liberálkonzervatismus aneb O principu řehtačky...687 // Revizor v báni...693 // Knihovnička Literárních novin // Knihovnička Literárních novin I (24. 4. 1996)... 699 // Knihovnička Literárních novin II (24. 7. 1996)... 702 // Knihovnička Literárních novin III (11. 12. 1996)... 705 // Knihovnička Literárních novin IV (26. 2. 1997)... 708 // Knihovnička Literárních novin V (30. 4. 1997)...711 // Knihovnička Literárních novin VI (2. 7. 1997)... 715 //
Knihovnička Literárních novin VII (3. 9. 1997)... 719 // Knihovnička Literárních novin VIII (22. 10. 1997)... 723 // Knihovnička Literárních novin IX (14. 1. 1998)... 727 // Knihovnička Literárních novin X (18. 3. 1998)... 731 // Knihovnička Literárních novin XI (20. 5. 1998)... 735 // Knihovnička Literárních novin XII (22. 7. 1998)... 739 // Knihovnička Literárních novin XIII (23. 9. 1998)... 743 // Knihovnička Literárních novin XIV (25. 11. 1998)... 747 // Knihovnička Literárních novin XV (3. 2. 1999)... 751 // Jmenný rejstřík...756 // Ediční poznámka...768

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC