Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Fragment, 2008
176 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-253-0606-2 (brož.)
Maturita v kostce
V kostce
Obsahuje rejstřík
001451367
OBECNÁ BIOLOGIE -- Chemické složení -- Buněčná stavba -- Rozmnožování buněk -- Metabolismus -- Výživa organismu -- Rozmnožování a dědičnost -- VIRY Vira -- doména ARCHEBAKTERIE Archea -- doména BAKTERIE Bacteria -- doména EUKARYA -- říše ROSTLINY Plantae -- Anatomie a morfologie rostlin -- Rostlinná pletiva -- Rostlinné orgány -- Fyziologie rostlin -- Výživa rostlin -- Dýchání rostlin = respirace -- Vodní režim rostlin -- Minerální výživa -- Růst a vývin rostlin -- Rozmnožování rostlin -- Dráždivost a pohyby rostlin -- Systém rostlin -- říše HOUBY Fungi -- LIŠEJNÍKY Lichenes -- říše CHROMISTA -- říše PRVOCI Protozoa -- říše ŽIVOČICHOVÉ Animalia -- Obecná zoologie -- Tkáně -- Orgány a orgánové soustavy -- Rozmnožování živočichů -- Ontogeneze živočichů -- Biorytmy -- Tělesná teplota živočichů -- Mimikry = mimetické chování živočichů -- Systém živočichů -- BIOLOGIE ČLOVĚKA -- GENETIKA -- Genetika buňky -- Prokaryotická buňka -- Eukaryotická buňka -- Genetika mnohobuněčného organismu -- Dědičnost monogenních znaků -- Dědičnost polygenních znaků -- Proměnlivost organismů = variabilita -- Mutace -- Genetika populací -- Velká panmiktická populace -- Autogamická populace -- Malá populace -- Genetika člověka -- EKOLOGIE -- Organismy a prostředí -- OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -- Problematika znečištění životního prostředí -- Ochrana přírody -- EVOLUCE -- Názory na vznik vesmíru, Země -- Názory na vznik života a jeho vývoj -- Historické etapy vývoje Země -- Fylogeneze rostlin -- Fylogeneze živočichů -- Fylogeneze člověka -- Správné odpovědi na otázky -- Rejstřík
(OCoLC)236562152
cnb001798488

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC