Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(17.5) Půjčeno:137x 
BK
První vydání
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2016
159 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-838-0 (brožováno)
němčina
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
Překlad z vydání v německém jazyce
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 148-152 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001451391
Úvod ...7 // 1. Použitý pojmový aparát ...10 // 2. Sociální politika a sociální plánování v Československu, po roce 1968 ...14 // 2.1. Sociální plánování v Evropě ...15 // 2.2. Sociální plánování v Československu ...17 // 2.3. Sociální péče zaměřená na pracovníky podniků ...22 // 2.4. Koncepce sociálních služeb ČSR ...26 // 2.4.1. Sociální práce ...27 // 2.5. Koncepce sociální politiky // Národního výboru města Ostravy do roku 1980 ...27 // 3. Péče o staré občany ...29 // 3.1. Stav péče o staré občany koncem šedesátých let ...29 // 3.2. Péče o staré lidi v Koncepci sociálních služeb z roku 1969 ...31 // 3.2.1. Životní a pracovní aktivita starých lidí ...32 // 3.2.2. Spojení starých lidí se společností ...32 // 3.2.5. Služby usnadňující život ...32 // 3.2.4. Bydlení starých lidí ...35 // 3.2.5. Komplexní sociální služby v ústavním zaopatření ...35 // 3.3. Péče o staré lidí v 70. a 80. letech 20. století v Československu ...34 // 3.3.1. Evidence sociálně potřebných občanů ...35 // 3.3.2. Pečovatelská služba ...36 // 3.3.3. Stravování důchodců ...39 // 3.3.4. Vřená a peněžitá pomoc ...39 // 3.3.5. Ústavní sociální péče, Domovy důchodců ...39 // 3.3.6. Kulturní služby důchodcům, Kluby důchodců ...41 // 3.3.7. Doplňkové služby ...42 // 3.3.8. Bydlení starých lidí ...41 // 3.3.9. Poradenská činnost ...43 // 3.4. Signalizátorská služba ...43 // 3.4.1. Sociální důvěrníci ...4? // 3.5. Metody sociální práce se starými lidmi ...44 // 3.5.1. Individuální metody sociální práce se starým člověkem ...44 // 5.5.2. Kolektivní metody sociální práce se starými lidmi ...45 // 3.6. Sociální služba ve zdravotnictví ...49 // 3.7. Výzkumná činnost v oblasti péče o staré občany ...50 // 3.7.1. Životní podmínky starých občanů ve městech ..50 // 3.7.2. Životní podmínky starých občanů na venkově 52 //
3.8. Praxe péče o staré lidi v Ostravě ...54 // 4. Péče o občany se změněnou pracovní schopností ...59 // 4.1. Sociální péče o občany se změněnou pracovní schopností v 70. a 80. letech 20. století v Československu ...59 // 4.2.1. Péče o děti a mládež se zdravotním postižením ...61 // 4.2.2. Léčba prací ...62 // 4.2.3. Chráněné dílny ...63 // 4.2.4. Výrobní družstva invalidů (dále jen VDI) ...63 // 4.3. Sociální práce ...64 // 4.4. Pracovně poradenské služby v zahraničí v 70. letech ...64 // 4.5. Výzkumná činnost v oblasti péče o občany se změněnou pracovní schopností ...67 // 4.6. praxe péče o občany se změněnou pracovní schopností v Ostravě ...68 // 5. Péče o děti, mládež a rodinu ...70 // 5.1. Historický vývoj péče o děti, mládež a rodinu ...70 // 5.2. Péče o děti, mládež a rodinu v Koncepci // sociálních služeb z roku 1969 ...71 // 5.2.1. Péče o děti obtížně vychovatelné, mravně ohrožené nebo mravně narušené . 71 // 5.2.2. Péče o mládež a dospělé občany s mentálním postižením ...72 // 5.3. Péče o děti, mládež a rodinu v 70. a 80. letech 20. století v Československu ...74 // 5.3.1. Pracovní postupy pro odbory sociálních věcí na úseku péče o rodinu, mládež a děti ...79 // 5.5.2. Peněžitá pomoc ...80 // 5.3.1. Manželské a předmanželské poradny ...80 // 5.3.4. Domovy pro matky s dětmi ...81 // 5.3.5. Pečovatelská služba ...81 // 5.3.6. Náhradní rodinná péče ...81 // 5.3.7. Péče o děti a mládež s výchovnými problémy ...85 // 5.4. Metody sociální práce v péči o děti, mládež a rodinu ...85 // 5.5. Praxe péče o děti, mládež a rodinu v Ostravě ...86 // 5.5.1. Poradenské služby pro rodinu ...88 // 5.5.2. Speciální služby a speciální zařízení sociální péče o rodinu 89 // 5.5.5. Sociální práce v oblasti sociální péče o rodinu v Ostravě ...91 //
6. péče o společensky nepřizpůsobené občany ...93 // 6.1. Koncepce péče o občany vyžadující zvláštní pozornost společnosti z roku 1969 93 // 6.1.1. Alkoholismus ...93 // 6.1.2. Prostituce ...94 // 6.1.5. Recidivismus, príživnictví a jiné formy asociálního nebo protisociálniho jednání ...95 // 6.2. Péče o společensky nepřizpůsobené občany v 70. a 80. letech 20. století v Československu ...96 // 6.2.1. Vymezení péče o společensky nepřizpůsobené ...96 // 6.2.2. Postpenitenciární péče ...97 // 6.2.5. Cil postpenitenciární péče ...98 // 6.2.4. Sociální kurátoři ...99 // 6.2.5. Praxe sociálních kurátorů ...100 // 6.2.6. Metody sociální práce ...106 // 6.3. Průběh resocializační péče ...111 // 6.4. Vývoj československé koncepce péče o společensky nepřizpůsobené občany 115 // 6.5. Výzkumná činnost v oblasti postpenitenciární péče ...115 // 6.6. Praxe péče o občany společensky nepřizpůsobené v Ostravě ...121 // 7. Péče o občany cikánského původu. ...125 // 7.1. Problematika cikánského obyvatelstva v Koncepci sociálních služeb z roku 1969 125 // 7.2. Péče o občany cikánského původu ...126 // 7.3. Cikánské děti v náhradní rodinné péči ...130 // 7.4. Metody sociální práce ...130 // 7.4.1. Sociální práce s cikánským obyvatelstvem v regionální oblasti ...131 // 7.4.2. Skupinová sociální práce ...131 // 7.4.5. Individuální sociální práce // 7.5. Výzkum v oblasti cikánského obyvatelstva ...134 // 7.5.1. Výzkum veřejného minění o cikánských občanech ...134 // 7.5.2. Cikánské děti v náhradní rodinné péči ...136 // 7.6. praxe péče o cikánské obyvatelstvo v Ostravě ...140 // 7.6.1 Sociální práce v oblasti péče o cikánské obyvatelstvo ...142 // Závěr ...144 // Seznam použité literatury ...148 // Seznam zkratek ...154 // Seznam schémat a tabulek ...156 // Resumé
cnb002806249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC