Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Plzeň ; Praha : v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015
223 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-609-3 (Vyšehrad ; vázáno)
ISBN 978-80-906176-9-8 (Tiskárna Bílý slon ; vázáno)
Nové myšlení : řada ZČU
Obsahuje bibliografii na stranách 205-223, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Západočeská univerzita
001451408
ÚVOD 9 // 1. STOPY SCHOLASTIKY: ZTRACENÉ A OBJEVENÉ KOŘENY SÉMIOTIKY (Martin Švantner) 17 // 1.1 Úvod: paradoxy historiografického výzkumu sémiotiky mezi moderním a postmodemim 17 // 1.1.1 Terminologický exkurz: sémiotika a sémiologie jako interpretační perspektiva 23 // 1.1.2 Sémiotika a sémiologie jako perspektiva k interpretaci středověké doktríny 25 // 1.2 Aristotelův spis De intepretatione a augustinovský obrat jako základní osa protosémiotických úvah 29 // 1.2.1 Úvod. 29 // 1.2.2 Kontext protosémiotiky 32 // 1.2.3 Aristotelés a oddéteníteorie znaku od teorie jazyka 34 // 1.3 Příklad Augustin 41 // 1.4 Vybrané pohledy na problém znaku mezi Augustinem a Poinsotem 45 // 1.4.1 Spekulativní gramatika a modisté: otázka realismu a mentálního pojmu 47 // 1.4.2 Průhledy do učení doctores signorum na začátku 16. století: na cestě k obecné sémiotice 53 // 1.5 Barokní sémiotika 59 // 1.5.1 Pragmatické motivy pozdní scholastiky? 65 // 1.6 Závěr 67 // 2. POZDNĚ STŘEDOVĚKÁ SÉMANTIKA PRAVDIVOSTI: PŘÍPAD ANTONIO CORONEL (Miroslav Hanke) 69 // 2.1 Úvod 69 // 2.2 Vstupní formulace problému 73 // 2.3 Propoziční sémantika v Rosarium logicae 75 // 2.3.1 Holistická strategie 75 // 2.3.2 Induktivní strategie 91 // 2.4 Obecný rozměr diskuse 94 // 3. PROMĚŇOVÁNÍ ZNAKU A SYMBOLU: POČÁTKY RE-FORMACE MATEMATIKY (Marie Větrovcová) 103 // 3.1 Krize evropské středověké matematiky 103 // 3.2 Od symbolu přes znak k symbolu bez evidence 106 // 3.2.1 Znak a symbol 107 // 3.2.2 Matematika evidence a matematika kalkulu 111 // 3.2.3 Nové pojmy a znaky 113 // 3.2.4 Re-formace matematiky 115 // 3.3 Ustavení Evropy 119 // 3.4 Arabské vlivy na středověkou Evropu 121 // 3.4.1 Překlady do latiny 122 // 3.4.2 Leonardo di Pisa 127 // 3.4.3 Jordanus de Nemore 131 //
3.5 Univerzity a scholastika 134 // 3.3. i Poměry a mocniny 136 // 3.5.2 Thomas Bradwardine 137 // 3.5.3 Nicolas Oresme 139 // 3.6 Renesanční matematika 141 // 3.6.1 Nicolas Chuquet 144 // 3.6.2 Regiomontanus 146 // 3.7 Renesance symbolu 148 // 3.7.1 Lineární perspektiva 150 // 3.7.2 Cosisté a cosismus 151 // 3.7.3 Panmatematika 152 // 3.8 (Vše)obecná řešení 153 // 3.8.1 Poslední zastavení před objevem 154 // 3.8.2 První přiblížení k obecnému řešení 155 // 3.8.3 Velké umění 155 // 3.8.4 Algebra 159 // 3.9 Nové symboly 160 // 3.10 Závěrem o znakově-symbolické dynamice 166 // 4. PROFESIONALIZACE LITERÁRNÍ KULTURY: ALŽBĚTINSKÁ POETIKA JAKO SOUČÁST KOMPLEXU RENESANČNÍHO VĚDĚNÍ (Martina Kastnerová) 169 // 4.1 Ben Jonson: profesionalizace básnictví a společenský účinek poezie 170 // 4.2 Poetika Benajonsona 177 // 4.2.1 Básnictví jako akademická a imaginatívni činnost 180 // 4.2.2 Básnictví jako umění nápodoby za účelem vzdělání a vzbuzení libosti 181 // 4.2.3 Básně jako „hovořící obrazy“ 183 // 4.2.4 Melancholie a pseudoučenost 186 // 4.3 Závěr 190 // Závěr 193 // Summary 195 // Jmenný rejstřík 201
(OCoLC)944218497
cnb002765241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC