Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2016
558 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3867-6 (brožováno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001451530
Předmluva 15 - Vladimír Staněk // 1 Medicína založená na důkazech 17 - Jiří Kettner // 2 Kardiopulmonální resuscitace u dospělých osob 21 - Jiří Kettner // 3 Péče o nemocné po kardiopulmonální resuscitaci 33 // 3.1 Zásady bezprostřední péče o nemocné po kardiopulmonální resuscitaci 33 - Jiří Kettner // 3.2 Principy kardiologického vyšetření po kardiopulmonální resuscitaci 39 - Kateřina Lefflerová, Josef Kautzner // 4 Akutní koronární syndromy 49 // 4.1 Definice a základní pojmy 49 - Jiří Kettner // 4.2 Anatomie cévního zásobení myokardu 51 - Jiří Kettner // 4.3 Patofyziologie akutního koronárního syndromu 54 - Jiří Kettner // 4.4 Rozdělení infarktu myokardu podle nové univerzální definice 56 - Jiří Kettner // 4.5 Infarkt myokardu s elevacemi úseků ST 62 - Jiří Kettner // 4.6 Akutní infarkt myokardu bez elevaci úseků ST // a nestabilní angina pectoris 95 - Jiří Kettner // 47 Mechanické komplikace infarktu myokardu 119 - Jiří Kettner // 4.8 Arytmie jako komplikace infarktu myokardu 126 - Dan Wichterle // 5 Akutní srdeční selhání 137 // 5.1 Akutní srdeční selhání 137 - Jan Kohoutek // 5.2 Akutně dekompenzované chronické srdeční selhání 159 - Jan Kohoutek // 5.3 Arytmie jako příčina či komplikace srdečního selhání 164 - Dan Wichterle // 6 Kardiogenní šok a diferenciální diagnostika šokových stavů 172 - Jiří Kettner // 7 Mechanické srdeční podpory - krátkodobé pro akutní použití 185 - Jiří Kettner // 8 Arytmie v akutní kardiologii 199 // 8.1 Základní mechanismy vzniku arytmií 199 - Petr Peichl, Josef Kautzner // 8.2 Brady arytmie 201 - Lukáš Krýře, Hanka Wünschová, Kamil Sedláček // 8.3 Indikace implantace kardiostimulátoru a srdeční resynchronizační terapie 209 - Renata Krausová, Kamil Sedláček //
8.4 Nejčastější problémy u pacientů s kardiostimulací 216 - Kateřina Lefflerová // 8.5 Supraventrikulární tachykardie 223 - Bashar Aldhoon // 8.6 Fibrilace síní 233 - Robert Čihák // 8.7 Komorové tachykardie 261 - Petr Peichl // 8.8 Elektrická bouře 273 - Josef Kautzner // 8.9 Indikace k implantaci implantabilního kardioverteru-defibrilátoru 282 - Markéta Segeťová // 8.10 Nejčastější problémy s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem 292 - Lukáš Krýže, Kamil Sedláček // 8.11 Antiarytmika 300 - Bashar Aldhoon // 9 Synkopa 309 - Josef Kautzner // 10 Akutní plicní embolie 318 - Adrian Reichenbach // 11 Akutní perikarditida 33? - Adrian Reichenbach // 12 Srdeční tamponáda 350 - Adrian Reichenbach // 13 Akutní myokarditida 357 - Jan Kohoutek // 14 Akutní infekční endokarditida 364 - Marian Levčík, Jiří Kettner // 15 Infekce u srdečních implantabilních přístrojů 377 - Kamil Sedláček // 16 Hypertenzní krize 384 - Martin Wiendl // 17 Akutní aortální syndromy 395 - Marian Levčík, Jiří Kettner // 18 Akutní tepenné uzávěry 409 - Karel Roztočil, Libor Janoušek // 19 Akutní kardiologie u těhotných 421 - Jan Beneš, Jiří Kettner // 20 Paliativní péče v intenzivní kardiológii 429 - Jan Kohoutek, Irena Závadová // 21 Nejčastěji používané léky v akutní kardiologii 439 - Jan Beneš, Jiří Kettner // 22 Základní výkony a postupy v akutní kardiologické péči 457 // 22.1 Elektrická kardioverze/defibrilace 457 - Lukáš Krýže, Kamil Sedláček // 22.2 Kanylace centrální žíly a měření centrálního žilního tlaku 462 - Marian Levčík // 22.3 Pravostranná srdeční katetrizace na jednotce intenzivní péče 468 - Hikmet Al-Hiti // 22.4 Dočasná kardiostimulace 474 - Hanka Wünschová // 22.5 Punicee tepny a invazivní měření krevního tlaku 478 - Marian Levčík, Jiří Kettner //
22.6 Neinvazivní plicní ventilace 481 - Adrian Reichenbach // 22.7 Umělá plicní ventilace a základní nastavení ventilátoru 485 - Adrian Reichenbach // 22.8 Funkce pleurálního výpotku 493 - Martin Wiendl // 22.9 Perikardiocentéza 497 - Petr Peichl, Josef Kautzner 22.10 Indikace hemodialýzy/CVVH/CVVHD v akutní kardiológii 500 - Jan Kohoutek // 22.11 Intraaortální balónková kontrapulzace a ECMO 505 - Jiří Kettner // 22.12 Základy echokardiografie v akutní péči 513 - Martin Kotrč // 23 Doporučené postupy se vztahem k akutní kardiologii // Souhrn 540 // Summary 541 // Seznam zkratek 543 // Rejstřík
(OCoLC)958228722
cnb002811478

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC