Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání 1.
Praha : Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1980
397 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na stranách 385-387 a rejstřík
001451548
Předmluva ...11 // Úvod ...13 // A. OBECNÁ ČÁST ...15 // I. Stručná anatomická fysiologie nervového systému ...17 // Spinální mícha ...17 // Mozkový kmen ...18 // Hemisféry předního mozku ...20 // II. Funkční vývoj centrální nervové soustavy ...24 // Uzlové body ...25 // Doby hybnosti ...27 // Vývoj reflexů a jevů ...31 // III. Postup objektivního neurologického vyšetření novorozence a kojence (Doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc.) ...35 // Hlavní zásady postupu ...35 // Postup neurologického vyšetření ...36 // IV. Vývojová Symptomatologie v dětské neurologii ...59 // Hypotonický syndrom ...59 // Mozečkový syndrom ...62 // Vývoj extrapyramidové Symptomatologie v dětství ...63 // V. Inhibiční mechanismy ve vývoji ...66 // VI. Subkortikální hybná regulace ...68 // VII. Morfologie mozečku a její vývoj ...70 // VIII. Fysiologie mozečku ...73 // Systém flokulonodulámí ...75 // Systém spinokortikální ...75 // Hypotonie ...76 // Ataxie ...76 // Dysmetrie ...76 // Třes ...76 // IX. Neurologické hybné syndromy v prvním roce života (Doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc.) ...79 // Novorozenecké hybné syndromy ...79 // Kojenecké hybné syndromy ...80 // Syndromy tonusové (dystonické) ...81 // Syndromy paretické ...83 // Syndromy dyskinetické ...84 // X. Vestibulární vyšetření u dětí (Doc. MUDr. Hana Krejčová, DrSc.) ...88 // Spontánní vestibulární příznaky ...88 // Instrumentální vyšetření ...90 // 5Periferní vestibulární syndromy ...91 // Centrální vestibulární syndromy ...91 // XI. Dětská elektroencefalografie ...93 // Vývoj elektroencefalogramu ...93 // Spánek ...94 // Některé věkově determinované abnormality v EEG ...94 // EEG u záchvatových onemocnění ...97 // EEG změny u expansivních procesů ...100 // EEG u ostatních dětských nervových onemocnění ...101 //
Aktivační metody ...104 // Výklad některých termínů používaných v EEG ...105 // XII. Elektromyografie u dětí (Doc. MUDr. Miloš Lehovský, CSc.) ...107 // Technika snímání a hodnocení nativní elektromyografie ...107 // Morfologie normálního akčního potenciálu ...109 // Některé patologické tvary akčních potenciálů ...111 // Hodnocení počtu motorických jednotek ...112 // Měření rychlosti vedení motorických vláken periferního nervu ...115 // Měření rychlosti vedení sensitivních vláken (sensitivní neurogram) ...116 // Některé zvláštnosti EMG u malých dětí ...116 // XIII. Mok mozkomíšní (Prof. MUDr. František Hanzal, DrSc.) ...117 // Tlak likvoru ...117 // Laboratorní vyšetření likvoru ...118 // Elektroforesa moku ...121 // Hodnocení likvorových nálezů ...125 // XIV. Rentgenové vyšetření v dětské neurologii (Doc. MUDr. Karel Brachfeld, CSc.) ...126 // Počítačová tomografie ...126 // Nativní snímek lebky ...127 // Rentgenové vyšetření páteře ...135 // Kontrastní vyšetření v neuroradiologii ...139 // Scintigrafie ...159 // Echoencefalografie ...161 // XV. Ostatní neurologické vyšetřoл ас! metody ...163 // Elektrická dráždivost — chronaximetrie ...163 // Vyšetření křivek elektrické kožní vodivosti — dermatoforie ...164 // Histologické a histochemické vyšetření ...165 // B. SPECIÁLNÍ ČÁST ...167 // XVI. Poruchy dysjunktivní a desintegrační ...169 // Integrační mechanismy ...170 // Apallické syndromy ...170 // Chronicky probíhající vývojové desintegrace ...177 // XVII. Expansivní procesy nitrolební a nitropáteřní ...187 // Nádory ...187 // Infratentoriální nádory ...189 // Supratentoriální nádory ...192 // Cerebrokutánní hemangiomatosa ...194 // Kraniofaryngeom ...196 // Abscesy mozku ...196 // Expansivní procesy nitropáteřní ...198 //
XVIII. Úrazová onemocnění centrální nervové soustavy ...201 // Úrazy hlavy ...201 // Úrazy páteře a míchy ...203 // XIX. Subdurální hematom v dětském věku (Doc. MUDr. Karel Brachfeld, CSc.) ...205 // XX. Okruh dětské mozkové obrny ...208 // Epidemiologie DMO ...209 // Etiologie DMO ...210 // Risikové děti a chronická mozková dysfunkce // Časná diagnostika chronické mozkové dysfunce a základní Symptomatologie DMO // Spastické syndromy // Nespastické syndromy // Morfologie mozkových změn u DMO // KUnika DMO // Forma diparetická, tzv. klasická // Forma diparetická paukospastická // Forma kvadruparetická // Forma hemiparetická // Forma oboustranně hemiparetická // Forma dyskinetická // Forma hypotonická // Jiné než hybné příznaky DMO // Terapie DMO // Malá mozková postižení // Neobratné děti // Malé mozečkové postižení // Syndrom dyspraxie-dysgnosie // Neklidné děti // Děti s opožděným vývojem řeči, čtení a psaní // Vývojové anomálie centrální nervové soustavy // Anomálie střední čáry // Hypogenese a malformace mimo střední čáru // Kraniostenosy (Doc. MUDr. Jan Dittrich, GSc.) // Anatomický vývoj Ibi // Etiologie kraniostenos // Klinika kraniostenos // Pomocná vyšetření // Dynamická cefalometrie // Léčba kraniostenos // Hydrocefalus // Cévní onemocnění dětské centrální nervové soustavy // Arteriální poškození // Venosní poškození // Zánětlivá onemocnění dětské centrální nervové sosutavy // Meningitidy // Encefalitidy // Disseminované encefalitidy // Klíšťové encefalitidy // Rhombencephalitis infantilis // Některé vzácnější neurovirosy // Encefalomyelitidy a myelitidy // Polyradikuloneuritis // Terapie akutních zánětlivých afekcí nervové soustavy // Infekce způsobené anaerobionty // Subakutní encefalitidy // Subchronické encefalitidy //
Systémová nervová onemocnění // Systémová spinální onemocnění // Okruh spino-cerebello-neurálních postižení // Okruh postižení subkortikálního hybného systému // Dodatek — tuberosní sklerosa aj // Metabolická onemocnění dětské centrální nervové soustavy // Nemoci střádavé ...293 // Zaplavení organismu nevhodnými látkami // Transportní poruchy // Karence // Leukodystrofie (demyelinisující onemocnění) // Roztroušená sklerosa mozkomíšní // Difusní leukodystrofie // Roztroušené leukodystrofie // Neurologické komplikace některých dětských interních onemocnění // (Doc. MUDr. Miroslav Rössler, CSc.) // Avitaminosy // Infekční nemoci // Jaterní nemoci // Vrozené srdeční vady // Krevní choroby // Choroby ledvin // Endokrinní poruchy // Záchvatová onemocnění (Prof. MUDr. Jaromír Svatý, CSc.) // Vlastní epilepsie // Febrilní záchvaty // Afektivní záchvaty // Synkopy // Narkolepsie // Paroxysmální závrať // Vývoj epileptického syndromu v rámci zrání centrálni nervové soustavy // Vývoj primárně generalisevané epilepsie // Vývoj parciální epilepsie v dětství // Vývojová změna co do lokalisace // Morfologická vývojová změna // Poruchy preiktální a postiktální // Preiktální příznaky // Postiktální příznaky // Bolesti hlavy v dětském věku // Funkční porucha nitrolebních vasomotorů // Bolesti hlavy z organických mozkových příčin // Bolesti hlavy extrakraniálního původu // Pravá a klasická migréna // Onemocnění periferních nervů u děti (Doc. MUDr. MiloS Lehovský, CSc.) // Klinické příznaky vleklého postižení periferních nervů // Klinické příznaky náhlého postižení periferního nervu // Nervus facialis a jeho paresa // Postižení nervů horní končetiny // Postižení nervů dolní končetiny //
Choroby svalů (MUDr. Pavel Kocura) // Klasifikace svalových chorob // Svalová dystrofie // Duchennův pseudohypertrofický typ // Facioskapulohumerální typ // Pletencová forma // Distální forma svalové dystrofie // Okulámí forma // Kongenitální myopatie // Onemocnění převážně nervosvalového převodu // Myotonie // Myastenie // Periodická familiární obrna // XXXVIII. Onemocnění nosného aparátu u dětí ...375 // Obtíže s šíjní páteří ...376 // Obtíže s páteří lumbosakrální ...377 // XXXIX. Onemocnění mozkomíšních plen u dětí ...379 // XL. Dětské neurosy ...381 // Vývoj neurotických projevů v dětství ...381 // Dětská hysterie ...382 // Literatura ...385 // Rejstřík ...388
(OCoLC)14889295
cnb000406264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC