Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006
426 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-1019-1 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
800 výtisků
Pro posluchače Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
001451577
Obsah // Předmluva... 17 // A. OTORINOLARYNGOLOGICKÁ PROPEDEUTIKA Ivan Hybášek // 1. Klinická anatomie, fyziologie a patologie ucha, nosu a krku... 23 // 1.1 Poznámky z embryológie... 23 // 1.2 Nos a vedlejší dutiny nosní ... 27 // 1.2.1 Anatomie nosu a vedlejších nosních dutin ... 27 // 1.2.2 Funkce nosu a vedlejších nosních dutin ... 31 // 1.2.2.1 Imunitní soustava nosní sliznice... 31 // 1.2.2.2 Klimatizační funkce nosu... 32 // 1.2.2.3 Čichová funkce... 32 // 1.2.2.4 Reflexní činnost... 33 // 1.2.2.5 Funkce vedlejších dutin nosních ... 33 // 1.2.3 Patologie zánětů nosní sliznice... 33 // 1.3 Hltan... 34 // 1.3.1 Anatomie hltanu... 34 // 1.3.2 Funkce hltanu... 38 // Funkce lymfatického hltanového kruhu ... 38 // 1.3.3 Patologie zánětů hltanu... 39 // 1.4 Slinné žlázy... 40 // 1.4.1 Anatomie slinných žláz... 40 // 1.4.2 Funkce slinných žláz... 42 // 1.4.3 Patologie slinných žláz... 42 // 1.5 Jícen... 43 // 1.5.1 Anatomie jícnu... 43 // 1.5.2 Fyziologie polykacího aktu... 44 // 1.5.3 Patologie jícnu... 44 // 1.6 Hrtan... 45 // 1.6.1 Anatomie hrtanu... 45 // 1.6.2 Funkce hrtanu ... 49 // 3 // 1.6.3 Patologie hrtanu... 52 // 1.7 Průdušnice a průdušky ... 53 // 1.7.1 Anatomie tracheobronchiálního stromu ... 53 // 1.7.2 Funkce tracheobronchiálního stromu ... 55 // 1.7.3 Patologie tracheobronchiálního stromu... 55 // 1.8 Ucho... 55 // 1.8.1 Anatomie ucha... 55 // 1.8.1.1 Zevní ucho... 55 // 1.8.1.2 Střední ucho... 56
// 1.8.1.3 Vnitřní ucho... 59 // 1.8.2 Sluchová funkce... 62 // 1.8.3 Rovnovážná funkce... 64 // 1.8.4 Patologie sluchového ústrojí... 65 // 1.8.4.1 Patologie převodního ústrojí... 65 // 1.8.4.2 Patologie percepčního ústrojí... 66 // 1.8.5 Patologie rovnovážného ústrojí... 67 // 1.9 Zevní krk... 68 // 1.9.1 Anatomie zevního krku... 68 // 1.9.2 Fyziologie zevního krku ... 70 // 1.9.3 Patologie zevního krku ... 71 // 2. Otorinolaryngologická Symptomatologie ... // 2.1 Bolest... // 2.1.1 Bolest ucha... // 2.1.2 Bolest při nemocech nosu a vedlejších nosních dutin // 2.1.3 Bolest hltanu a jícnu ... // 2.1.4 Bolest hrtanu a průdušnice ... // 2.2 Dysestézie... // 2.3 Obrny a křeče... // 2.3.1 Neurogenní poruchy hybnosti... // 2.3.2 Myogenní a mechanické poruchy hybnosti... // 2.4 Nedoslýchavost a hluchota... // 2.5 Závrať... // 2.6 Poruchy čichu... // 2.7 Poruchy chuti... // 2.8 Poruchy zraku, okohybnosti a očnice... // 2.9 Poruchy hlasu... // 2.10 Poruchy řeči... // 2.11 Dyspnoe... // Hltanová dušnost... // 2.12 Dysfagie... // 2.13 Zvracení ... // 73 // 73 // 74 // 74 // 75 // 76 76 // 76 // 77 // 78 // 79 81 82 82 82 83 // 83 // 84 // 85 // 86 87 // 4 // 9.8.3 Chirurgie nedoslýchavosti... 344 // 9.8.3.1 Tympanoplastiky... 344 // 9.8.3.2 Chirurgie nedoslýchavosti u otosklerózy... 346 // 9.9 Rehabilitace sluchu pomocí sluchadel... 346 // Kochleární implantáty - neuroprotézy... 349 // 10. Poruchy hlasu a řeči Ivan Hybášek...
359 // 10.1 Poruchy hlasu... 359 // 10.1.1 Hlasivkové dyskineze... 359 // 10.1.2 Mutační a hormonálně podmíněné poruchy hlasu... 360 // 10.1.3 Profesionálni poruchy hlasu... 361 // 10.2 Poruchy řeči... 361 // 10.2.1 Opoždění vývoje řeči... 361 // 10.2.2 Poruchy výslovnosti... 362 // 10.2.2.1 Funkční poruchy výslovsnosti... 362 // 10.2.2.2 Organické poruchy výslovnosti... 363 // 10.2.3 Neúrodynamické poruchy řeči... 363 // 10.2.4 Akustická agnosie řeči - Afázie ... 364 // 10.2.5 Dysartrie... 364 // 11. Nemoci zevního krku Ivan Hybášek... 367 // 11.1 Lymfonodální zduření... 367 // 11.1.1 Lymphonoditis colli... 367 // 11.1.1.1 Lymphonoditis colli non specifica... 367 // 11.1.1.2 Abscessus peripharyngealis. Phlegmona colli. // Thrombophlebitis v. jugularis int. Mediastinitis... 368 // 11.1.1.3 Lymfonoditidy se změnami v krevním obraze ... 369 // Infekční mononukleóza... 369 // Infekční lymfocytóza... 369 // Toxoplasmóza... 370 // 11.1.1.4 Retikolocytámí abscedující lymfonoditidy... 370 // 11.1.1.5 Tuberkulóza krčních mízních uzlin... 370 // 11.1.1.6 Aktinomykóza... 371 // 11.1.2 Nádory mízních uzlin ... 371 // 11.1.2.1 Lymphogranuloma malignum - Morbus Hodgkin ... 371 // 11.1.2.2 Nehodgkinské lymfomy... 373 // 11.1.2.3 Metastázy do krčních uzlin ... 373 // 11.2 Mimouzlinové zduření v oblasti krku... 375 // 11.2.1 Anomalie a malformace v oblasti krku... 375 // 11.2.1.1 Laterální krční píštěle a cysty... 375
11.2.1.2 Mediální krční cysty... 376 // 11.2.1.3 Malformace krku... 377 // * // 13 // 11.2.2 Mimouzlinové a mimožlázové nádory krku... 377 // 11.3 Nemoci štítné žlázy a pnštitných tělísek... 378 // 11.3.1 Vrozené vývojové vady... 379 // 11.3.2 Nemocí štítné žlázy... 380 // 11.3.2.1 Nemoci z nedostatku jodu... 380 // 11.3.2.2 Eufunkční strumy... 380 // Karcinom štítné žlázy... 380 // 11.3.2.3 Záněty štítné žlázy... 381 // 11.3.2.4 Dysfunkce štítné žlázy... 382 // 11.3.2.5 Nodulámí a cystická struma... 383 // 11.3.3 Nemoci pnštitných tělísek... 384 // 11.3.3.1 Primární hyperparatyreóza... 381 // 11.3.3.2 Sekundární hyperparatyreóza... 385 // 11.3.3.3 Rakovina pnštitných tělísek... 385 // 11.3.3.4 Hypoparatyreóza... 385 // 11.4 Nemoci slinných žláz... 386 // 11.4.1 Záněty slinných žláz - Sialoadenitis... 386 // 11.4.1.1 Sialoadenitis acuta... 386 // Parotitis epidemica... 386 // 11.4.1.2 Sialoadenitis chronica... 387 // Parotitis chronica... 387 // Parotitis recidivans... 387 // Sialoadenitis submandibularis chronica... 387 // 11.4.2 Sialolithiasis... 388 // 11.4.3 Sialoadenózy... 388 // 11.4.4 Sjogrenův syndrom. Mikuliczova nemoc... 389 // 11.4.5 Cysta a mukokély slinných žláz ... 390 // 11.4.6 Nádory slinných žláz - Sialomy... 390 // 11.4.6.1 Benigní sialomy... 390 // 11.4.6.2 Semimaligní a maligní sialomy... 391 // 12. ORL traumatologie Ivan Hybášek... 397 // 12.1 Poranění splanchnokrania...
397 // 12.1.1 Poranění střední a horní etáže obličeje... 397 // 12.1.1.1 Poranění měkkých tkání obličeje... 398 // 12.1.1.2 Zlomeniny střední etáže obličeje - // Maxilofaciální zlomeniny... 398 // Zlomeniny nosu... 400 // Hydraulické zlomeniny očnice... 402 // Zlomeniny jařmového oblouku a zygomatikomaxilámího komplexu... 403 // 12.1.1.3 Zlomeniny horní etáže obličeje - Frontobazální zlomeniny. . . 403 // 14 // 12.1.1.4 Střelná poranění obličeje... 405 // 12.1.1.5 Cizí tělesa v dutině nosní a paranazálních dutinách . 406 // 12.2 Poranění oblasti krku... 406 // 12.2.1 Otevřená poranění měkkých tkání krku, polykacích cest a hrtanu ... 406 // 12.2.2 Uzavřená poranění polykacích cest a hrtanu... 407 // 12.2.3 Vnitřní poranění polykacích a dolních dýchacích cest... 408 // 12.2.3.1 Mechanická poranění... 408 // 12.2.3.2 Cizí tělesa v polykacích cestách... 408 // 12.2.3.3 Cizí tělesa v dolních dýchacích cestách... 410 // 12.2.3.4 Poleptání a opaření cest polykacích... 411 // 12.3 Poranění ucha ... 413 // 12.3.1 Poranění zevního ucha... 413 // 12.3.1.1 Otevřené poranění boltce... 413 // 12.3.1.2 Othematom... 414 // 12.3.1.3 Omrzliny a oznobeniny boltce... 414 // 12.3.1.4 Cizí tělesa ve zvukovodu... 416 // 12.3.2 Poranění středního ucha ... 417 // 12.3.2.1 Poranění bubínku a středního ucha tlakovým rozdílem - // Barotrauma... 417 // 12.3.2.2 Luxace sluchových kůstek... 419
12.3.3 Zlomeniny spánkové kosti... 420 // 12.3.3.1 Zlomeniny tympanické kosti... 420 // 12.3.3.2 Laterobazální zlomeniny... 420 // Příčná zlomenina... 421 // Podélná zlomenina... 421 // Šikmá zlomenina... 422 // 15 // 2.14 Patologická sekrece a salivace... 87 // 2.15 Krvácení z dýchacích a polykacích cest... 88 // 2.15.1 Epistaxis... 88 // 2.15.2 Haemoptysis... 89 // 2.15.3 Haematemesis... 89 // 2.16 Likvorea... 90 // 2.17 Somatoformní symptomy... 90 // 2.18 Eflorescence na sliznicích dutiny ústní, cest polykacích a dýchacích ... 91 // 3. Vyšetřovací metody a ošetření v ORL... 93 // 3.1 Otorinolaryngologické pracoviště... 93 // 3.2 Vyšetření dutiny ústní a ústní části hltanu... 96 // 3.2.1 Vyšetření dutiny ústní... 97 // 3.2.2 Vyšetření ústní části hltanu... 97 // 3.2.3 Vyšetření chuti... 100 // 3.2.4 Speciální vyšetření... 101 // 3.2.5 Ošetření v oblasti hltanu... 101 // 3.2.5.1 Incize peritonzilárního abscesu ... 101 // 3.2.5.2 Extrakce cizích těles z hltanové branky... 102 // 3.3 Vyšetření jícnu... 102 // 3.3.1 První pomoc při poleptání polykacích cest... 103 // 3.4 Vyšetření nosu a vedlejších nosních dutin a nosohltanu ... 104 // 3.4.1 Přední rinoskopie... 104 // 3.4.2 Zadní rinoskopie ... 105 // 3.4.3 Vyšetření čichu ... 106 // 3.4.4 Vyšetření nosní průchodnosti ... 107 // 3.4.5 Vyšetření vedlejších nosních dutin... 108 // 3.4.6 Vyšetření alergologické... 113 // 3.4.7 Ošetření
v oblasti nosu a paranazálních dutin... 114 // 3.4.7.1 Anemizace vývodů paranazálních dutin... 114 // 3.4.7.2 Punkce čelistní dutiny... 114 // 3.4.7.3 Ošetření u epistaxe... 115 // Přední nosní tamponáda... 115 // Zadní nosní tamponáda... 116 // 3.5 Vyšetření hrtanu a hrtanové části hltanu ... 117 // 3.5.1 Nepřímá laryngoskopie a hypofaryngoskopie... 117 // 3.5.2 Přímá laryngoskopie... 119 // 3.5.3 Normální nález... 120 // 3.5.4 Vyšetření hlasu...-... 120 // 3.5.5 Vyšetření řeči... 120 // 3.5.6 První pomoc u hrtanové dušnosti... 121 // 3.5.6.1 Konzervativní a kauzální léčba ... 121 // 5 // 3.5.6.2 Chirurgická léčba... 121 // Koniotomie... 121 // Tracheotomie... 123 // Intubace... 125 // 3.6 Vyšetrení tracheobronchiálního stromu... 125 // 3.7 Vyšetření sluchového ústroji... 126 // 3.7.1 Fyzikální vyšetření... 126 // Otoskopie... 127 // 3.7.2 Vyšetření sluchu... 129 // 3.7.2.1 Vyšetření pomocí řeči... 129 // 3.7.2.2 Vyšetření ladičkami... 130 // 3.7.2.3 Tónová audiometrie... 131 // 3.7.2.4 Audiometrie řeči... 132 // 3.7.2.5 Nadprahová audiometrie... 134 // 3.7.2.6 Otoakustické emise... 135 // 3.7.2.7 Objektivní audiometrie... 136 // 3.7.2.8 Tympanometrie... 137 // 3.7.2.9 Vyšetření při podezření na simulaci poruchy sluchu... 138 // 3.7.2.10 Vyšetření ušních šelestů... 138 // 3.7.2.11 Vyšetření sluchu v dětském věku... 139 // 3.7.2.12 Vyšetření centrální poruchy sluchu...
139 // 3.8 Vyšetření vestibulárního ústrojí... 140 // 3.8.1 Spontánní a provokované vestibulární jevy... 140 // 3.8.2 Experimentální vyšetření vestibulárního ústrojí... 143 // 3.8.2.1 Kalorické vyšetření... 144 // 3.8.2.2 Vyšetření rotací... 145 // 3.8.2.3 Vyšetření píštělového příznaku... 146 // 3.9 Rentgenologické vyšetření spánkové kosti... 146 // 3.10 Ošetření v oblasti ucha... 147 // 3.10.1 Ošetření a výplach zvukovodu... 147 // 3.10.2 Paracentéza bubínku... 148 // 3.10.3 Provzdušňování středního ucha ... 149 // 3.11 Vyšetření zevního krku... 150 // 3.11.1 Inspekce... 151 // 3.11.2 Palpace ... 151 // 3.11.3 Laboratorní vyšetření... 151 // 3.11.4 Vyšetření velkých slinných žláz... 152 // 3.12 Vyšetření mozkových nervů... 152 // B. SPECIÁLNÍ OTORINOLARYNGOLOGIE // 4. Nemoci nosu a vedlejších nosních dutin Jan Vokurka ... 157 // 6 // 4.1 Vývojové vady splanchnokrania... 157 // 4.1.1 Rozštěpové vady... 157 // 4.1.1.1 Rozštěpové vady nosu... 157 // 4.1.1.2 Rozštěpy rtu, čelisti a patra... 158 // 4.1.1.3 Meningoencefalokéla ... 158 // 4.1.2 Stenózy a atrézie nosní dutiny... 158 // Choanální atrézie... 159 // 4.2 Deformity nosu a nosní přepážky... 159 // 4.2.1 Deformity zevního nosu... 159 // 4.2.2 Deviatio septi nasi... 160 // Léčba deformit nosu a nosní přepážky... 161 // 4.3 Záněty zevního nosu a nosního vchodu ... 162 // 4.3.1 Eczema nasi... 162 // 4.3.2 Folliculitis
vestibuli nasi. Furunculus nasi ... 162 // 4.3.3 Erysipelas... 164 // 4.3.4 Rhinophyma... 164 // 4.4 Záněty dutiny nosní a vedlejších nosních dutin... 164 // 4.4.1 Rhinitis acuta... 165 // Rhinitis acuta catarrhalis - Common cold... 165 // 4.4.2 Rhinithis (rhinosinusitis) chronica... 168 // 4.4.2.1 Rhinitis chronica simplex... 169 // 4.4.2.2 Rhinitis (rhinosinusitis) chronica hypertrophica... 169 // 4.4.2.3 Rhinitis chronica atrophica... 170 // Rhinitis chronica atrophica sicca anterior... 171 // Rhinitis chronica atrophica crustosa. Ozaena... 171 // 4.4.2.4 Rhinitis medicamentosa... 171 // 4.4.2.5 Rhinitis gravidarum... 172 // 4.4.2.6 Rhinitis neurovascularis ... 172 // 4.4.2.7 Rhinitis allergica... 173 // Rhinitis allergica intermitens - sesonalis. Pollinosis... 174 // Rhinitis allergica persistens - perennialis... 174 // 4.4.2.8 Nealergické rýmy s eozinofilním syndromem (NARES)... 175 // 4.4.3 Záněty vedlejších nosních dutin ... 176 // 4.4.3.1 Sinusitis (rhinosinusitis) paranasalis acuta ... 176 // 4.4.3.2 Sinusitis (rhinosinusitis) paranasalis chronica... 179 // 4.4.4 Nosní polypy - Polyposis nasi... 180 // 4.4.5 Terapie chronických rinosinusitid a nosní polypózy... 181 // Funkční endonazální chirurgie... 181 // 4.5 Komplikace zánětů dutiny nosní a paranazálních dutin ... 183 // 4.5.1 Místní komplikace zánětů paranazálních dutin... 183 // 4.5.1.1 Slizniční cysty čelistní dutiny... 183 // 4.5.1.2 Mukokély paranazálních dutin... 184
// 7 // 4.5.1.3 Kostní komplikace... 185 // 4.5.1.4 Očnicové komplikace... 186 // Orbitocellulitis... 186 // Phlegmona orbitae... 187 // Retrobulbámí neuritidy... 187 // 4.5.1.5 Nitrolební komplikace... 187 // 4.5.2 Komplikace vzdálené a syndromy... 189 // 4.6 Specifické záněty v oblasti nosu ... 190 // 4.6.1 Tuberkulóza nosu... 190 // 4.6.2 Lues nosu... 190 // 4.6.3 Rinosklerom ... 190 // 4.7 Nádory a granulomy nosu a paranazálních dutin... 191 // 4.7.1 Nezhoubné nádory... 191 // 4.7.2 Zhoubné nádory... 191 // 4.7.2.1 Zhoubné nádory zevního nosu a obličeje ... 191 // 4.7.2.2 Rakovina dutiny nosní a paranazálních dutin... 192 // 4.7.3 Granulomy nosu a paranazálních dutin. Wegenerova geanulomatóza . . 199 // 5. Nemoci dutiny ústní Ivan Hybášek... 201 // 5.1 Infekční záněty... 201 // 5.1.1 Anguli oris infectiosi - Stomatitis angularis... 201 // 5.1.2 Cheilitis - Zánět rtů... 202 // 5.1.3 Gingivitis... 202 // 5.1.4 Stomatitis... 203 // Virové stomatitidy... 203 // 5.2 Aftózní neinfekční stomatitidy... 204 // 5.3 Puchýřnaté dermatózy... 205 // 5.4 Symptomatické projevy na sliznici úst a hltanu... 205 // 5.4.1 Xerostomie... 206 // 5.4.2 Glossodynie... 206 // 5.4.3 Změny barvy sliznice... 206 // 5.5 Autoimunní onemocnění... 208 // 5.6 Změny na sliznici úst a hltanu vlivem přecitlivělosti nebo přetížení... 209 // 5.7 Prekancerózy sliznice úst a hltanu... 210 // 5.8 Nádory sliznice dutiny ústni... 211 // 5.9. Poruchy senzibility
a motility jazyka ... 213 // 6. Nemoci hltanu (Ivan Hybášek)... 215 // 6.1 Hyperplázie lymfoepiteliálního hltanového kruhu... 215 // 6.2 Záněty hltanu a jeho lymfoepiteliách orgánu... 216 // 6.2.1 Akutní záněty mandlí - Angíny... 217 // 6.2.1.1 Hnisavé (samostatné) angíny... 218 // 8 // Angina catarrhalis... 218 // Angina lacunaris ... 218 // Angina follicularis... 219 // Angina pseudomembranacea... 219 // Angina ulceromembranacea... 220 // Angina retronasalis ... 220 // Angina lingualis... 221 // 6.2.1.2 Angíny symptomatické... 221 // Angina monocytotica... 221 // Angina vesiculosa. Herpangina... 222 // 6.2.1.3 Angíny druhotné ... 223 // 6.2.2 Komplikace angín... 223 // 6.2.2.1 Pseudoabscessus tonsillae... 223 // 6.2.2.2 Phlegmona et abscessus peritonsillaris... 224 // 6.2.2.3 Lymphonoditis colli abscedens... 225 // 6.2.2.4 Phlegmona baseos oris... 226 // 6.2.2.5 Phlegmona colli. Abscessus lateropharyngealis... 227 // 6.2.2.6 Abscessus retropharyngealis... 228 // 6.2.2.7 Sepsis tonsillogenes... 228 // Angina septica... 228 // Sepsis post anginam... 229 // 6.2.2.8 Febris rheumatica... 229 // 6.2.3 Vleklé záněty lymfoepiteliálního hltanového kruhu... 230 // 6.2.3.1 Vleklý zánět patrových mandlí... 230 // 6.2.3.2 Hyperkeratosis lacunaris tonsillarum... 232 // 6.2.3.3 Vegetationes adenoideae... 232 // 6.2.4 Pharyngitis acuta... 234 // 6.2.4.1 Pharyngitis acuta catarrhalis... 234 // 6.2.4.2 Pharyngitis acuta follicularis... 235 // 6.2.5 Pharyngitis
chronica... 235 // 6.2.5.1 Pharyngitis chronica hypertrophica... 235 // 6.2.5.2 Pharyngitis chronica atrophica... 236 // 6.2.6 Specifické záněty hltanu... 237 // 6.3 Nádory hltanu... 237 // 6.3.1 Benigní nádory hltanu... 237 // 6.3.1.1 Pendulující papilom hltanu... 237 // 6.3.1.2 Juvenilní angiofíbrom nosohltanu... 238 // 6.3.2 Maligní nádory hltanu... 238 // 6.3.2.1 Carcinoma oropharyngis... 238 // 6.3.2.2 Carcinoma epipharyngis ... 240 // 6.3.2.3 Carcinoma hypopharyngis... 241 // 6.3.2.4 Lymphoma pharyngis ... 241 // 9 // 6.4 Projevy AIDS v otorinolaryngologii // 241 // 7. Nemoci jícnu Ivan Hybášek... 247 // 7.1 Vývojové vady jícnu... 247 // 7.2 Záněty jícnu... 247 // 7.2.1 Oesophagitis acuta... 248 // 7.2.2 Oesophagitis chronica... 248 // 7.2.2.1 Refluxní ezofagitidy - Gastroezofageální reflux... 248 // 122.2 Kandidové ezofagitidy... 249 // 7.3 Divertikly polykacích cest... 250 // Krikofaryngeální pulsní divertikl - Zenkerův divertikl... 250 // 7.4 Jícnové varixy... 251 // 7.5 Poruchy motility jícnu... 251 // Chronické a intermitující spazmy a achalazie... 251 // 7.6 Nádory jícnu... 253 // 7.6.1 Nezhoubné nádory jícnu... 253 // 7.6.2 Rakovina jícnu... 253 // 8. Nemoci hrtanu Ivan Hybášek... 255 // 8.1 Vývojové vady hrtanu... 255 // 8.1.1 Stridor laryngis congenitus - Vrozená laryngomalacie... 255 // 8.1.2 Laryngocoele... 256 // 8.1.3 Diaphragma laryngis... 256 // 8.2 Záněty hrtanu... 257 // 8.2.1 Laryngitis catarrhalis acuta...
257 // 8.2.2 Stenozující (sufokující) laryngitidy... 258 // 8.2.2.1 Laryngitis subglottica-Pseudocroup... 259 // 8.2.2.2 Laryngitis supraglottica. Laryngitis phlegmonosa... 260 // 8.2.2.3 Oedema laryngis. Laryngitis oedematosa. Quinckeho edém ... 262 // 8.2.2.4 Laryngotracheobronchitis pseudomembranacea et crustosa ... 262 // 8.2.3 Laryngitis chronica... 263 // 8.2.3.1 Laryngitis chronica atrophica... 264 // 8.2.3.2 Laryngitis chronica hypertrophica. Hyperplasia et dysplasia // laryngis... 264 // Hyperplázie a dysplazie (prekancerózy)... 265 // 8.2.4 Specifické záněty hrtanu... 266 // 8.2.4.1 Tuberkulóza... 266 // 5.2.4.2 Sklerom... 266 // 8.2.4.3 Lues... 271 // 8.3 Nádory hrtanu ... 271 // 8.3.1 Benigní nádory hrtanu... 271 // Papilom hrtanu... 272 // 10 // 8.3.2 Rakovina hrtanu... 272 // 8.3.3 Faryngolaryngeální rakovina... 277 // 8.4 Poruchy hrtanové inervace... 278 // 8.4.1 Obmy fonačního svalstva... 278 // 8.4.2 Křeče fonačního svalstva - Dyskineze hlasivek... 280 // 8.4.3 Neuralgie a anestézie n. laryngeus superior... 282 // 8.5 Poznámky k patologii a klinice průdušnice... 282 // 9. Nemoci ušní Ivan Hybášek... 285 _ // 9.1 Vývojové vady ucha...C285 // 9.1.1 Apostasis auriculae - Otapostaxis... 285 // 9.1.2 Microtia et atresia meati acustici externi... 285 // 9.1.3 Appendices praeauriculares. Fistula auris congenita... 286 // 9.1.4 Hypoplasia labyrinthi... 286 // 9.2 Nemoci zevního ucha... 286 // 9.2.1 Cerumen obturans... 286 // 9.2.2 Pruritus
meati acustici externi... 287 // 9.2.3 Záněty kůže zevního zvukovodu a boltce...( 287 Q. // 9.2.3.1 Otitis externa circumscripta - Furunculus meati acustici // externi... 288 // 9.2.3.2 Otitis extema diffusa... 288 // Eczema meati acustici extemi... 289 // Otitis extema bacterialis... 289 // Otitis extema mycotica... 290 // Otitis externa virosa... 290 // Otitis externa haemorrhagica bullosa... 290 // Herpes zoster oticus... 290 // 9.2.3.3 Perichondritis auriculae... 291 // 9.2.3.4 Myringitis... 291 // 9.3 Záněty středního ucha... 292 // 9.3.1 Catarrhus tubae auditivae acutus... 292 // 9.3.2 Catarrhus tubotympanalis chronicus - Seromukotympanon - __ // Otitis media secretoria... 293; ) // Tuba patens - otevřená sluchová trubice... 295 // 9.3.3 Otitis media acuta... // 9.3.3.1 Otitis media acuta suppurativa kojenců a batolat ... 297 // 9.3.3.2 Otitis media acuta suppurativa ve stáří... 297 // 9.3.3.3 Otitis media haemorrhagica... 297 // 9.3.4 Otitis media acuta suppurativa recidivans... 299 // 9.3.5 Otitis media latens, acuta exacerbans... 299 . // 9.3.6 Mastoiditis...( 300) // 9.3.7 Otitis media chronica suppurativa... 302 ’ // 9.3.7.1 Otitis media chronica suppurativa mesotympanalis ... 302 // 9.3.7.2 Otitis media chronica suppurativa epitympanalis... 304 // 9.3.7.3 Otitis media chronica suppurativa mesoepitympanalis... 306 // 9.3.8 Residua post otitidem mediam... 307 // 9.3.8.1 Rezidua na bubínku... 307 // 9.3.8.2 Processus adhaesivus cavi tympani. Tympanosclerosis...
308 // 9.4 Záněty vnitřního ucha... 309 // 9.4.1 Labyrinthitis circumscripta - Fistula labyrinthi... 309 // 9.4.2 Labyrinthitis diffusa... 310 // 9.4.2.1 Labyrinthitis serosa... 311 // 9.4.2.2 Labyrinthitis purulenta... 311 // 9.5 Labyrintopatie a neuropatie n. statoacustici... 312 // 9.5.1 Presbyacusis a presbyvertigo... 312 // 9.5.2 Nedoslýchavost z hluku... 313 // 9.5.2.1 Akustické trauma... 317 // 9.5.2.2 Explozní trauma... 318 // 9.5.2.3 Nedoslýchavost z dlouhodobého přetížení hlukem... 319 // Prevence poruch sluchu z hluku... 322 // Ji.5.3 Hereditámí vady sluchu... 324 // (/T ) Otosclerosis... 326 // 9.3.4 Prenatálně a perinatálně získané poruchy sluchu ... 327 // 9.5.4.1 Prenatálně získané poruchy sluchu... 327 // 9.5.4.2 Perinatálně získané poruchy sluchu... 328 // 9.5.5 Náhlá percepční porucha sluchu a rovnováhy... 328 // Akutní závratě... 330 // Chomická závrať... 330 // 9.5.5.1 Morbus Méničri... 331 // 9.5.5.2 Infekční poruchy sluchu a rovnováhy... 333 // 9.5.5.3 Exogenně toxické poruchy sluchu a rovnováhy ... 334 // 9.5.6 Poruchy sluchu a rovnováhy z přetížení... 335 // 9.5.6.1 Poruchy sluchu a rovnováhy vlivem vibrací... 335 // 9.5.6.2 Dekompresní poranění vnitřního ucha ... 336 // 9.5.6.3 Kinetózy... 336 // 9.5.7 Autoimunní senzorineurální nedoslýchavost a závratě... 337 9 // 9.5.8 Obecná terapie náhlých poruch sluchu a rovnováhy... 337 // 9.6 Nádory ucha... 338 // 9.6.1 Benigní nádory ucha...
338 //  9.6.2 Zhoubné nádory... 339 // 9.7 Otogenní nitrolebeční komplikace... 340 // 9.8 Chirurgická léčba nemocí středního ucha a labyrintu... 342 // 9.8.1 Antromastoidektomie... 342 // 9.8.2 Attikoantrotomia. Operatio radicalis auris mediae... 343 // 12
(OCoLC)85543860
cnb001626349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC