Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
385 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3271-1 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3299-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 362-383, bibliografické odkazy a rejstřík
Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující. Kniha zkoumá nejen samotnou cestu přeživších holocaust zpět, ale především mnohost a různorodost toho, jak jejich fyzický a mentální návrat ovlivnil je samotné a jejich okolí. Kam se vlastně vracejí? Kdo na ně čeká? A jak společnost jejich návrat přijímá? Čtenář záhy pozná, že autobiografické příběhy přeživších, kteří prožili rasovou perzekuci během druhé světové války v úkrytech, koncentračních a vyhlazovacích táborech, v odboji nebo pod falešnou nežidovskou identitou, dávají návratu, tedy klíčovému pojmu této knihy, jinou a v mnoha případech hořkou příchuť. Kniha za pomoci více než stovky rozhovorů v sedmnácti jazycích vykresluje poválečnou realitu plastickým způsobem. Přeživší sice okamžik osvobození sami vnímali jako „konec příběhu“ války a perzekuce, jak ale tato monografie dokládá, osvobozením jejich příběh zdaleka neskončil.Kolektivní práce pod vedením Kateřiny Králové a Hany Kubátové je unikátní publikací, která vznikla jako společné dílo s účastí mladých badatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je odrazem dlouhodobé a citlivé práce se studenty a jejím cílem je problematizovat stále poměrně opomíjenou, avšak pořád traumatizující poválečnou dobu..
Anglické resumé
001451599
Úvod 7 // Minulost jako vzpomínka a vyprávění: Archiv vizuální historie // USC Shoah Foundation v kontextu orální historie 11 // Návrat „domů"? 24 // Židé ve středovýchodní Evropě 43 // Československo 65 // Polsko 95 // Maďarsko 115 // Židé v jihovýchodní Evropě 129 // Bulharsko 147 // Rumunsko I6I // Jugoslávie 179 // Řecko 204 // Židé v Sovětském svazu 231 // Lotyšsko a Litva 244 // Estonsko 257 // Bělorusko 271 // Ukrajina 286 // Rusko 310 // Moldavsko 331 // Namísto závěru: Holocaust jako pohyblivá vzpomínka? 346 // Seznam zkratek 351 // Prameny a literatura 353 // Summary 384 // Jmenný rejstřík 386
cnb002794639

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC