Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
První vydání
Praha : Fortuna, 2009
173 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7373-055-0 (brožováno)
Vydáno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obsahuje bibliografii na stranách 166-173
001451606
Část první: teoretická -- 1 Pojem dyslexie -- 2 Diagnostika dyslexie v terénu -- 3 Námitky proti diskrepantnímu přístupu v diagnostice dyslexie -- 4 Oční pohyby, jejich funkce a druhy , -- 4.1 Fixační oční pohyby -- 4.2 Sakády -- 4.3 Plynulé sledovací oční pohyby -- 4.4 Vestibulární a optokinetické oční pohyby -- 4.5 Vergence -- 5 Oční pohyby a čtení -- 5.1 Fixace při čtení -- 5.2 Sakády při čtení -- 5.3 Vergence při čtení -- 6 Percepční rozpětí -- 7 Parafoveální zpracování čtenářské informace -- 8 Okulomotorické modely -- 9 Individuální rozdíly v očních pohybech při čtení -- 10 Oční pohyby u dyslektiků -- 10.1 Pavlidisův výzkum -- 10.2 Reakce na Pavlidisův výzkum -- 10.2.1 Stanleyho skupina 10.2.2 Olson, Kliegl a Davidson -- 10.2.3 Brownova skupina -- 10.2.4 Blackova skupina -- 10.3. Soudobý pohled -- 10.3.1 Vergence -- 10.3.2 Sakády -- 10.3.3 Expresní sakády -- 10.3.4 Antisakády -- 10.3.5 Cerebelární hypotéza -- 10.3.6 Typologie dyslektiků dle očních pohybů -- Část druhá: empirická -- 11 Cíl výzkumu a jeho hypotéza -- 12 Vyšetření očních pohybů -- 12.1 Podstata metody -- 12.2 Základní parametry měření -- 12.3 Popis konkrétního zařízení -- 12.4 Postup při vyšetření očních pohybů --
13 Výzkumná studie I: Oční pohyby u dyslektiků -- 13.1 Východisko -- 13.2 Neverbální sekvenční úloha -- 13.3 Popis očních pohybů vyšetřených v podmínkách neverbální sekvenční úlohy -- 13.3.1 Fixace -- 13.3.2 Chaos -- 13.3.3 Hraniční pásma a přechodové fixace -- 13.3.4 Řetězení pravidelných fixací -- 13.4 Hodnocení očních pohybů a jeho parametry -- 13.4.1 Variabilita fixačních časů -- 13.4.2 Řetězení fixací -- 13.4.3 Přechodové fixace v hraničních pásmech -- 13.4.4 Všeobecná pravidla pro hodnocení očních pohybů -- 13.5 Vzorek dětí -- 13.6 Pedagogicko-psychologické proměnné -- a charakteristika dyslektické skupiny -- 13.7 Postup -- 13.8 Výsledky 1. fáze (srovnání dyslektické skupiny -- s kontrolní dle očních pohybů) -- 13.9 Výsledky 2. fáze (oční pohyby a pohlaví dyslektiků) -- 13.10 Výsledky 3. fáze (analýza dyslektické skupiny) -- 13.10.1 Analýza dyslektické skupiny dle očních pohybů -- 13.10.2 Pedagogicko-psychologický pohled na podskupiny dyslektiků -- 13.11. Diskuse -- 13.11.1 Integrační hypotéza -- 13.11.2 Integrační hypotéza, diskrepance IQ-ČQ a role očních pohybů -- 14 Dospělí dyslektici a oční pohyby -- 14.1 Úvodem -- 14.2 Vzorek -- 14.3 Cíl -- 14.4 Výsledky a diskuse -- 15 Závěrem k studii I: Oční pohyby u dyslektiků --
16 Výzkumná studie II: Oční pohyby u předškolních dětí a jejich vztah k budoucímu čtení -- 16.1 Cíl studie a její hypotéza -- 16.2 Postup a časová organizace vyšetření -- 16.3 Vzorek dětí -- 16.4 Pedagogicko-psychologická data -- 16.5 Úlohy použité při vyšetření očních pohybů -- 16.6 Cyklus očních pohybů v podmínkách neverbální sekvenční úlohy -- 16.6.1 Fixace -- 16.6.2 Sakády -- 16.7 Hodnocení a parametry očních pohybů -- v podmínkách neverbální sakadické úlohy -- 16.7.1 Parametry pro globální hodnocení očních pohybů -- 16.7.2 Parametry pro hodnocení obou polovin okulomotorického výkonu -- 16.7.3 Parametry pro hodnocení levých a pravých částí cyklů -- 16.8 Hodnocení a parametry očních pohybů v podmínkách fixační úlohy -- 16.9 Faktorová analýza -- 16.9.1 Extrahované faktory očních pohybů -- 16.9.2 Interpretace faktorů očních pohybů -- 16.10 Diskriminační analýza -- 16.10.1 Postup -- 16.10.2 Výsledek -- 16.10.3 Analýza neshod mezi čtením a očními pohyby -- 16.10.3.1 Vliv rodinného prostředí -- 16.10.3.2 Srovnání skupin dle inteligence -- 16.10.3.3 Rozdíl mezi prospěchem a intelektovým výkonem -- 16.10.3.4 Pohlaví dětí ve skupinách -- 16.10.3.5 Srovnání skupin dle čtenářského výkonu v 1. a 5. ročníku -- 16.10.3.6 Srovnání skupin dle self-konceptu -- 16.10.3.7 Rozdíl mezi verbální a neverbální částí intelektového výkonu -- 16.10.3.8 Srovnání skupin dle osobní anamnézy -- 16.10.4 Diskuse k analýze neshod mezi čtením a očními pohyby -- 17 Specializace očních pohybů -- 18 Kazuistiky -- 18.1 Kazuistika č. 1 (superiorní čtenář) -- 18.2 Kazuistika č. 2 (standardní čtenář) -- 18.3 Kazuistika č. 3 (podprůměrný čtenář) -- 18.4 Kazuistika č. 4 (zlepšující se čtenář) -- 18.5 Kazuistika č. 5 (zjevně podprůměrný čtenář s podezřením na zanedbanost) --
18.6 Kazuistika č. 6 (zjevně podprůměrný čtenář s podezřením na LMD) -- 19 Závěr k studii II: Oční pohyby u předškolních dětí
(OCoLC)455850453
cnb001970734

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC