Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Aktualizované 3. vydání
Kralice na Hané : Computer Media, 2010
128 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7402-056-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 128 a bibliografické odkazy
001451676
1. základní ekonomické pojmy -- 1.1 PŘEDMĚT EKONOMIE -- 1.2 ČLENĚNÍ EKONOMIE -- Makroekonomie -- Mikroekonomie -- 1.3 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY A EKONOMICKÉ SYSTÉMY -- 2. úvod do tržního hospodářství -- 2.1 POTŘEBY -- 2.2 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES -- 2.3 ZBOŽÍ A JEHO DVĚ STRÁNKY -- 2.4 PENÍZE -- Funkce peněz -- 2.5 ZÁKLADNÍ PRVKY TRŽNÍHO MECHANISMU -- 2.6 ČLENĚNÍ TRHU -- Členění trhu z územního hlediska -- Členění trhu z hlediska druhu a množství -- 3. trh výrobků a služeb -- 3.1 POPTÁVKA -- 3.2 FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA POPTÁVKU -- 3.3 PRUŽNOST POPTÁVKY -- Extrémy cenové elasticity -- 3.4 NABÍDKA -- Jiné faktory působící na nabídku -- 3.5 VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ NABÍDKY A POPTÁVKY -- 3.6 ZMĚNY TRŽNÍ ROVNOVÁHY -- 4. ostatní trhy -- 4.1 TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ -- Základní skupiny výrobních faktorů -- Trh půdy -- Trh práce -- Nezaměstnanost a úřady práce -- 4.2 FINANČNÍ TRHY -- Nabídka a poptávka na finančních trzích -- Trhy finančního kapitálu -- Dluhopisy, akcie, směnky, podílové listy, šeky -- Burza s cennými papíry -- 5. doprovodné jevy tržního mechanismu -- 5.1 NEDOKONALOSTI TRŽNÍHO MECHANISMU -- Monopol -- Metody sloužící k omezování činnosti a vlivu monopolu -- Další nedokonalosti tržního mechanismu -- 5.2 NEZAMĚSTNANOST -- Míra nezaměstnanosti, výpočet -- Typy nezaměstnanosti -- Tendence ke zvyšování nezaměstnanosti -- 5.3 INFLACE -- Index spotřebitelských
cen, výpočet -- Stupně inflace -- Dopady inflace -- 6. úloha státu v tržním hospodářství -- 6.1 STÁT NA STRANĚ NABÍDKY A POPTÁVKY -- 6.2 STÁT JAKO ČINITEL VYTVÁŘEJÍCÍ A OVLIVŇUJÍCÍ EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ -- 6.3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA VLÁDY -- 6.4 SELHÁVÁNÍ STÁTU V TRŽNÍM HOSPODÁŘSTVÍ -- 7. nástroje hospodářské politiky státu -- 7.1 MONETÁRNÍ POLITIKA STÁTU -- Přímé nástroje monetární politiky státu -- Nepřímé nástroje monetární politiky státu -- 7.2 FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU -- Příjmy státního rozpočtu -- Výdaje státního rozpočtu -- 7.3 OBCHODNÍ POLITIKA STÁTU -- Přímé nástroje obchodní politiky státu -- Neřímé nástroje obchodní politiky státu -- 7.4 DŮCHODOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU -- Přímé nástroje důchodové a sociální politiky státu -- Neřímé nástroje důchodové a sociální politiky státu -- 8. národní hospodářství -- 8.1 ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ -- 8.2 ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ DLE PRINCIPU FINANCOVÁNÍ -- Ziskový (tržní) sektor -- Neziskový (netržní) sektor -- 8.3 SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR -- 8.4 VEŘEJNÁ EKONOMIE -- 9. národohospodářské agregáty -- 9.1 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ -- Ukazatele životní úrovně -- 9.2 MĚŘENÍ TOKŮ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ -- Národní produkt a národní důchod -- Hrubý národní produkt a hrubý národní důchod -- 9.3 METODY VÝPOČTU HRUBÉHO NÁRODNÍHO PRODUKTU -- 9.4 DALŠÍ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ
UKAZATELE -- HDP (HNP) na obyvatele -- Mimoekonomické faktory -- Čistý ekonomický blahobyt -- Čistý národní produkt (čistý domácí produkt) -- Porovnání zemí dle HDP v objemovém vyjádření -- Ekonomická úroveň daného státu -- Ekonomický růst -- 10. banky a jejich úloha v národním hospodářství -- 10.1 FORMY PENĚZ -- Reálné a ideální peníze -- 10.2 VZNIK BANK -- Úvěrové peníze bankovky -- 10.3 FUNKCE KOMERČNÍCH (OBCHODNÍCH) BANK A JEJICH ZÁKLADNÍ ČINNOSTI -- 10.4 ÚVĚRY -- Krátkodobé úvěry -- Dlouhodobé financování -- 10.5 FUNKCE A POSTAVENÍ CENTRÁLNÍ BANKY -- Funkce centrální banky -- 11. cyklický vývoj tržního hospodářství -- 11.1 EKONOMICKÝ RŮST -- Tempo růstu -- Extenzivní faktory růstu -- Intenzivní faktory růstu -- 11.2 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS -- Konjunktura -- Recese (deprese) -- Krize -- Oživení (obnova) -- 11.3 PŘÍČINY CYKLICKÉHO VÝVOJE TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ -- Exogenní (vnější) faktory -- Endogenní (vnitřní) faktory -- 12. zahraniční obchod -- 12.1 ČLENĚNÍ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU -- Export, import, reexport -- 12.2 RIZIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU -- Rizika hospodářská -- Rizika dopravní -- Riziko nepřevzetí zboží -- Riziko neplacení -- Rizika politická -- Rizika přírodní a náhodná -- 12.3 EXPORTNÍ OPERACE -- Příprava exportní operace -- Uzavření a realizace kupní smlouvy -- 12.4 IMPORTNÍ OPERACE -- Importní marketing -- Nalezení obchodního partnera -- Uzavření
kupní smlouvy -- Financování dovozu -- Plnění kupní smlouvy -- Kooperace institucí zahraničního obchodu -- 12.5 CLO A CELNÍ POLITIKA -- Orgány celní kontroly celní správa -- 12.6 MEZINÁRODNÍ OBCHOD A JEHO VÝHODY -- Absolutní výhody monopol přírodních a klimatických podmínek, -- Existence komparativních výhod -- Faktory působící v mezinárodním obchodu -- Ochrana vnitřního trhu země vůči zahraniční konkurenci -- 12.7 PODNIKÁNÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
(OCoLC)746835638
cnb002129312

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC