Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:28x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2014
231 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7337-1 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001451700
Předmluva editorek ...9 // Souhrn ...11 // Úvod ...15 // I. RESILIENČNÍ KONCEPT V SOCIÁLNÍ PRÁCI A PRAKTICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ ...21 // Monika Punová - Resilience aneb příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem ...22 // Monika Punová - Posilování resilience v praktickém vzdělávání sociálních pracovníků ...41 // II. TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K PRAKTICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ A JEJICH VZTAH K RESILIENCI ...61 // Јitka Navrátilová - „Evidence-based practice“ (praxe založená na důkazech) jako přístup posilující kognitivní kapacity studentů ...64 // Jitka Navrátilová - Kompetenční přístupy jako nástroj rozvoje dovedností studentů..79 // Jitka Navrátilová - Reflexivní vzdělávání jako přístup posilující schopnosti studentů integrovat poznatky do praxe ...101 // III. SPECIFICKÁ TÉMATA PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 129 // Monika Punová - Rizika ve vzdělávání studentů na praxi ...130 // Anna Jílková - Role koordinátora praxí při podpoře resilience ve vzdělávání studentů ...145 // IV. APLIKACE RESILIENČNÍCH PRVKŮ VE VYBRANÝCH OBLASTECH SOCIÁLNÍ PRÁCE ...159 // Kateřina Kubalčíková - Posilování resilience sociálního pracovníka v kontextu komunitní sociální práce ...160 // Stanislava Ševčíková - Systemická sebezkušenost jako exprese respektu, krásy a užitku ...178 // Zdeňka Dohnalová - Využití prvků na silné stránky orientované sociální práce a system ického přístupu při přípravě budoucích sociálních pracovníků ...201 // Závěr ...217 // Summary ...223 // Věcný rejstřík ...225 // Jmenný rejstřík ...229
(OCoLC)910988966
cnb002695500

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC