Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : nákladem historického klubu, 1948
253 stran ; 24 cm

objednat
3000 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy
001451760
Úvodní slovo výboru Historického klubu// Předmluva // Rozhled po filosofii českých dějin (1922, 1925, 1937) // Úvodem. Úkol a povaha moderní filosofie dějin 9 — Hlavní problémy ve výkladu dějin ěeských 10 — Několik základních postojů 13. // Palacký. Drama českých dějin v představení Palackého 15 // Germáni a Slované — moc a právo 16 — Náboženské drama české 17 — Povaha a smysl českého zápasu i dějinného vývoje 18 — Zrcadlo osobnosti a epochy 20. // Žáci a oponenti Palackého: Tomek, Kalousek, Rezek. Pouzí historikové a jejich vědecké korektury Palackého 21 — Stanoviska v náboženském vývoji a zápasu 23 — Soudy o konfliktu a pádu bělohorském 24 — Historická pojetí /odrazem lidí a doby 27. // Masaryk. Filosof reformace 29 — čím byl obrozen český národ? 29 — Vývoj a výsledek Masarykova myšlení 31 — Tvůrce dějin 33. // Pekař, čistý historik 34 — Proti Palackému 35 — O hlavních faktorech a údobích českých dějin 37 — Pekař a současnost 38. // Závěr. Problémy a úkoly, které je třeba řešiti 40 — Odkaz našich dějin 42. // Palackého odkaz potomstvu a osvobozenému národu (1926). // Vůdčí ideje historického a politického myslitele 43 — Palackého odkaz ve zkoušce dějin 48 — Postoj Palackého v zápase // kulturním a sociálním 56 — Palacký a Masaryk 60 —- Palackého slovo k národu svobodnému a vítěznému 63. // Dílo a my Sienka Arnošta Denise o dějinách českých (1929). 65—91 // I. Dito: O pokračování v díle Palackého 65 — Historik doby moderní a současné 68 — Hlavní rysy Denise ...historika 70 — Francouzský historik v našem životě a bojinárodním 72. // H. Mysienka. Poměr k nazírání českých předchůdců, zvláště / Palackého — Význam husitství 74 —
Obraz a výklad českého pádu 75 — Čeští oponenti Denisova obrazu konce samostatnosti české: Kybal — Vančura — Krofta — Pekař 81 — Problém národního obrození 86 — český politický zápas a národní osvobození 87. // Na okraj historického díla Tomkova. (Glosy jubilejní.) (1918) 92—-101 // Světla a stíny 92 — Tomek a Palacký — nižší a vyšší typ dějepisecký 93 — Nedostatky historikovy metody 94 — Starší a mladší historická generace v poměru k Tomkovi 96 — Denisovo přecenění Tomka a odmítnutí Jiráska 97 — Nečeská filosofie českých dějin 99. // O myšlenkovém vývoji a profilu Kamila Krofty. (1936) . .102—118 // Mezi Palackým a Gollovou školou 102 — Proti Masarykovi 104 — Odpůrce vědců v politice a stoupenec Kramářův 105 — Gollova škola a Masaryk ve zkoušce válečné 107 — Ve frontě osvobozenského boje 109 — Vyznavač a spolupracovník T. G. Masaryka a Ed. Beneše 111 — Kritik a oponent někdejších vůdců (Golia, Pekaře a Kramáře) 115 -—Ve stopách Palackého 118. // Česká Kalvárie (1920) ...119—123 // Památce Sedmadvaceti (1921) ...124—128 // Meditace a nářky Komenského nad národní pohromou (1918) 129—141 // Bílá hora zkouškou víry v Boha a jeho spravedlnost 131 — „Truchlivý“ ve válce třicetileté a v první válce světové 134 — „Truchlivý“ o prohře z roku 1648 139 — Doslov z jara / roku 1918 140. // Vyznání Bohuslava Balbína, jezuity a vlastence (1922) ...142—148 // Josef Pekař o Bílé hoře. In margine knihy: „Bílá hora. Její příčiny a následky“. (1921 )...149—163 // Náboženský vývoj předbělohorský v starém a novém osvětlení 149 — Bílá hora bojištěm dvou kulturních světů 152 — Mravní a politické hodnocení historikovo — České perspektivy bez Bílé hory 156 —
Bělohorské otázky národně-politické: konec samostatnosti české? — problém dynastický — prospěch Bílé hory? —Komenský-politik 158. // Svatováclavský kult a symbol (1929)...164—167 // Otázka středověku v periodisaci všeobecných dějin (1932). . 168—182 // Vznik a vývoj pojmu „středověk“ v historickém periodisování 168 — Odpůrci představy o „středověku“ a tradiění trojdílné periodisace vůbec 171 — Zachování a nové vymezení poj mu, .středověk11 v rámci staré periodisace — Základní výklad Troeltschův 173 — O počátek a konec „středověku“ 177 — „Středověk“ jako typický pojem a stupeň v historickém vývoji vůbec a jeho členění 180. // Historie v rozhlase (1937)...183—186 // Pře se „sudetoněmeckým“ historikem o české myšlení historické a politické a o jeho představitele (1937)...187—-213 // Pfitzner r. 1932 o českém a německém chápání dějin: Palacký-Masaryk-Pekař 187 — Pfitzner r. 1936 o nových cestách // ěeské vědy historické: o orientaci české práce kulturní a politické 189 — Falšování Pekařova odkazu ve službách Henleinova hnutí nazítří smrti historikovy r. 1937 193 — Pekařův postoj v otázce německé 196 — O orientaci naší politiky zahraniční 200 — Pekařův poměr k židovství 203 — Němectví obětí nebo hrobařem starého Rakouska? 205 Německá replika a česká duplika 209. // Čím nám byla historie v letech zkoušky (1945)...214—218 // Soupis prací Jaroslava Werstadia...219—249
(OCoLC)11581264
cnb000671706

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC