Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014
194 stran ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7290-726-7 (brožováno)
ISBN 9788072909025 (e-kniha)
E-kniha vydána v roce 2016
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001451767
1. Východiska studie: Porozumění čtenému jako jeden z aspektů rozvíjející se gramotnosti // 1.1 Gramotnost a porozumění čtenému // 1.2 porozumění čtenému a jeho předpoklady // 1.3 Porozumění čtenému a poradenská praxe v České republice // 2. Zahraniční přístupy zkoumání čtení a porozumění čtenému // 2.1 Obecné aspekty gramotnosti // 2.2 Čteni // 2.2.1 Obecné aspekty čtení // 2.2.2 Čtení z psycholingoistického hlediska // 2.2.3 Výooj čteni a dalších gramotnostnich dovedností // 2.2.4 Čtení a jeho předpoklady // 2.3 Porozumění čtenému // 2.3.1 Obecné aspekty porozumění čtenému // 2.3.2 Vývojové aspekty porozumění čtenému // 2.3.3 Předpoklady pro porozumění čtenému - porozumění čtenému v pohledu dalších vztahů 2.3.4 Porozumění čtenému a další kognitivní a metakognitivní aspekty // 2.3.5 jazykové dovednosti a porozumění čtenému // 2.4 Motivační faktory v rozvoji čteni a porozumění čtenému // 2.5 Didaktické aspekty čtení a porozumění čtenému // 2.6 Rozvoj čtení, porozumění čtenému a vlivy rodiny // 2.7 Metodologické aspekty hodnocení čtení a porozumění čtenému // 2.8 Diagnostika v oblasti čtení, předpokladů pro čtení, porozumění čtenému // 2.9 Další dohledané zahraniční zdroje k tématu (bez anotací) // 3. Tuzemské přístupy ke sledování čtení a porozumění čtenému // 3.1 Gramotnost - vymezení, typologie aj // 3.2 Inspirace mezinárodními srovnávacími přístupy k hodnocení gramotnosti // 3.3 Obecné aspekty čtení // 3.3.1 Předpoklady pro čtení // 3.4 Porozumění čtenému a jeho předpoklady // 3.5 Didaktické aspekty čtení a porozumění čtenému // 3.5.1 Výuka čtení, metody výuky Čtení // 3.5.2 Přístupy podporující rozvoj porozumění // 3.6. Diagnostika čtení // 3.6.1 Diagnostika v oblasti předpokladů pro čtení //
3.6.2 Diagnostika gramotnostnich dovednosti // 3.6.3 Diagnostika porozumění čtenému // 3.7 Environmentální vlivy a čtení/porozumění čtenému // 3.7.1 Vlivy rodiny // 3.7.2 Vlivy školy // 3.7.3 Další vlivy prostředí // 3.8 Další dohledané zahraniční zdroje k tématu (bez anotací) // 4. Kritická analýza zdrojů, východiska pro výzkumný projekt // 4.1 Postup vyhledávání bibliografických zdrojů // 4.2 Analýza zahraničních bibliografických zdrojů // 4.2.1 Gramotnost, čteni, psycholingvistické základy čtení z pohledu zahraničních zdrojů // 4.2.2 porozumění čtenému z pohledu zahraničních zdrojů // 4.2.3 Metodologické otázky a diagnostické přístupy ke zkoumání čtení, čtenářské gramotnosti a porozuměni čtenému // 4.3 Analýza tuzemských bibliografických zdrojů // 4.3.1 Obecné aspekty gramotnosti // 4.3.2 Mezinárodni přístupy k hodnocení gramotnosti jako inspirační zdroj // 4.3.3 Didaktické aspekty a metody výuky čteni // 4.3.4 Čteni a čtenářství // 4.3.5 porozumění čtenému // 4.3.6 Předpoklady pro čteni a jejich diagnostika // 4.3.7 Diagnostika čtenářského výkonu (dekódováni i porozuměni čtenému) // 4.4 Východiska pro výzkumný projekt na základě kritické analýzy zdrojů // 5. Metodologie výzkumného projektu porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika // 5.1 Charakter výzkumné studie 143 // 5.2 Cíle projektu // 5.3 Výzkumný vzorek a etapy sbčru dat 144 // 5.3.1 Vzorek běžně se vyvíjejících děti 144 // 5.3.2 Vzorek dětí s riziky v rozvoji gramotnosti 145 // 5.4 Použité nástroje v první a druhé etapě výzkumu, metody zpracování získaných dat //
5.4.1 Využiti nástrojů běžně dostupných 146 // 5.4.2 Nově vytvořené nástroje 146 // 5.4.3 Metody zpracování dat // 6. Závěr // Souhrn // Summary // Použitá literatura // Jmenný rejstřík // Seznam obrázků a tabulek Slovníček // Přehled a charakteristiky testů diagnostické baterie pro projekt GACK
(OCoLC)904580483
cnb002660237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC