Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015
234 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7290-862-2 (brožováno)
ISBN 9788072909056 (e-kniha)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001451800
Obsah // 1. Úvod ...9 (Anna Kuchařská) // 2. Porozumění ctenému - typický vývoj a jeho rizika. Metodologie výzkumu a zpracování dat ...13 (Hana Sotáková) // 2.1 Úvod ...13 // 2.2 Metodologie výzkumu ...13 // 2.2.1 Harmonogram výzkumu ...14 // 2.2.2 Výzkumný vzorek ...15 // 2.2.3 Metody výzkumu a jejich využití ...18 // 2.3 Zpracování a analýza dat ...22 // 2.4 Závěr ...25 // Seznam tabulek a grafů ...26 // Literatura ...26 // 3. Čtení z pohledu výukových metod: analyticko-syntetická metoda a metoda // genetická ...29 (Anna Kuchařská, Radka Wildová) // 3.1 Úvod ...29 // 3.2 Výukové metody čtení ...30 // 3.2.1 Klasifikace výukových metod ...30 // 3.2.2 Výukové metody u nás ...31 // 3.3 Záměry výzkumu v projektu GAČR Porozumění čtenému - typický vývoj // a jeho rizika a jeho metodologie ...34 // 3.3.1 Použité diagnostické nástroje pro sledování rozdílů mezi výukovými // metodami čtení ...34 // 3.3.2 Postup zpracování dat ...35 // 3.3.3 Stanovené výzkumné otázky ...36 // 3.3.4 Výzkumný vzorek ...36 // 3.4 Analýza a interpretace dat ...38 // 3.4.1 Dekódování a výukové metody čtení ...38 // 3.4.2 Porozumění čtenému a výukové metody čtení ...43 // 3.4.3 Způsob čtení ...49 // 3.5 Diskuse a závěr ...52 // Přehled tabulek a grafů ...54 // Literatura ...55 // 4. Vývojová dynamika čtení - dekódování ...57 (Klára Špačková, Anna Kuchařská, Gabriela Seidlová Málková) // 4.1 Úvod ...57 // 4.2 Kontext a cil kapitoly ...62 // 4.3 Metodologie ...62 // 4.3.1 Popis vzorku ...62 // 5 // 4.3.2 Použité metody - již existující nástroje ...63 // 4.3.3 Použité metody - nově vytvořené nástroje ...63 // 4.4 Sledování dekódování ...64 // 4.4.1 Vývojová dynamika čtení izolovaných slov ...64 // 4.4.2 Sledování čtení z hlediska dekódování v kontextuálních textech ...71 //
4.5 Srovnání a korelace testů dekódování navzájem ...76 // 4.5.1 Srovnání rychlosti čtení slov v testu izolovaných slov a v kontextu ...76 // 4.5.2 Korelace testů dekódování navzájem v TI ...77 // 4.6 Diskuse a závěr ...79 // Přehled tabulek a grafů ...81 // Literatura ...82 // 5. Porozumění čtenému - vývojová dynamika a jeho předpoklady ...85 (Anna Kuchařská, Gabriela Seidlová Málková, Klára Špačková) // 5.1 Úvod ...85 // 5.2 Metodologie ...89 // 5.2.1 Popis realizace studie a výběr vzorku ...89 // 5.2.2 Použité metody ...90 // 5.2.3 Cíle této kapitoly, stanovené otázky ve výzkumu GAČR ...94 // 5.3 Sledování porozumění čtenému ...95 // 5.3.1 Vývojová dynamika porozumění - čtení vět (Caravolas 8 Volín, 2005) ...95 // 5.3.2 Vývojová dynamika porozumění čtenému v testech se souvislými texty // a kontextuální oporou ...98 // 5.3.3 Prediktivní validita užitých testů porozumění ...113 // 5.3.4 Vztahy mezi ostatními použitými testy a testy porozumění ...114 // 5.3.5 Vztahy mezi novými testy porozumění navzájem ...118 // 5.4 Diskuse a závěr ...121 // Přehled tabulek a grafů ...123 // Literatura ...124 // 6. Porozumění čtenému a jeho prekurzory, dílčí studie ...127 (Gabriela Seidlová Málková, Anna Kuchařská) // 6.1 Teoretické zakotvení ...127 // 6.2 Otázky pro výzkum ...129 // 6.3 Metodologie dílčí studie předpokladů rozvoje porozumění čtenému ...130 // 6.3.1 Popis realizované studie ...130 // 6.3.2 Kritéria výběru participantů a popis výzkumného vzorku ...130 // 6.3.3 Popis použitých měřítek ...131 // 6.4 Analytické zpracování ...133 // 6.5 Výsledky studie ...137 // Seznam tabulek a grafů ...137 // Seznam literatury ...138 //
7. Čtení a rodičovská perspektiva ...141 (Hana Sotáková) // 7.1 Úvod ...141 // 7.2 Rodina a její vliv na rozvoj čtenářských dovedností dítěte ...142 // 7.2.1 Socioekonomický status rodiny ...142 // 7.2.2 Rodinné čtenářské prostředí ...143 // 7.2.3 Vztah dítěte ke čtení ...144 // 7.3 Metodologie a zpracování dotazníků pro rodiče ...145 // 7.3.1 Dotazník pro rodiče ...146 // 7.3.2 Výzkumný vzorek ...146 // 7.4 Analýza dat ...150 // 7.41 Aktivní čtení v rodině - praxe čtení ...150 // 7.4.2 Vzdělání rodičů a jeho vztah ke čtení ...151 // 7.4.3 Vztah dítěte ke čtení a jeho souvislost se čtenářskými výkony ...153 // 7.4.4 Čtenářské zázemí ...154 // 7.5 Diskuse ...156 // 7.6 Závěr ...157 // Seznam tabulek ...157 // Literatura ...157 // Příloha 1 - Dotazník pro rodiče ...161 // 8. Porozumění čtenému z pohledu učitele ...165 (Eva Richterová, Marie Rychlíková) // 8.1 Úvod 132 ...165 // 8.2 Faktory ovlivňující rozvoj porozumění čtenému ...166 // 8.2.1 Motivace ke čtení ...166 // 8.2.2 Kognitivní strategie podpory porozumění čtenému ...167 // 8.2.3 Další faktory podporující porozumění čtenému ...168 // 8.3 Metodologie v oblasti dotazníku pro učitele ...169 // 8.3.1 Cíl výzkumu ...169 // 8.3.2 Výzkumný vzorek ...169 // 8.3.3 Popis využitého nástroje - nestandardizovaného dotazníku pro učitele..170 // 8.4 Výsledky dotazníku pro učitele ...171 // 8.4.1 Učiteli využívané didaktické materiály a pomůcky pro rozvoj čtení // i porozumění čtenému ...172 // 8.4.2 Postoje učitelů k výuce čtení a porozumění čtenému ...174 // 8.4.3 Čtenářské strategie žáků rozvíjené a podporované učiteli ...175 // 8.4.4 Využívané strategie pro rozvoj porozumění čtenému ...176 // 8.4.5 Učiteli percipované čtenářské obtíže žáků ...177 //
8.4.6 Hodnocení porozumění čtenému prostřednictvím učitelů ...178 // 8.5 Diskuse a závěr ...179 // Seznam tabulek ...180 // Literatura ...180 // Příloha 1. Dotazník pro učitele ...183 // 9. Sebehodnocení čtení - porozumění čtenému pohledem dětského čtenáře ...187 (Pavla Presslerová) // 9.1 Úvod ...187 // 9.2 Metodologie v oblasti sebehodnocení čtení ...189 // 9.3 Výsledky a interpretace dat v oblasti sebehodnocení čtení ...191 // 9.3.1 Dotazník sebehodnocení čtení (1. a 2. ročník) ...191 // 7 // 9.3.2 Dotazník sebehodnocení čtení (3. a 4.ročník) ...197 // 9.4 Diskuze a závěr ...201 // Seznam tabulek ...204 // Literatura ...204 // Dotazník pro žáky 1. a 2. ročníků ...206 // Dotazník sebehodnocení čtení (3.-4. roč.) ...207 // 10. Závěr ...209 // Souhrn/Summary ...217 // Přehled a charakteristiky testů diagnostické baterie pro projekt GAČR, Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika, etapa T1 ...221 // Přehled a charakteristiky testů diagnostické baterie pro projekt GAČR, Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika, etapa T2 ...226 // Jmenný rejstřík ...231
(OCoLC)946295596
cnb002782081

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC