Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
EB
Příručka
První vydání
Praha : Grada, 2012
271 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-7651-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7652-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4091-1 (brožováno)
Právo pro každého
Obsahuje bibliografii na straně 269
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplikace plynou rizika zaměstnavatele. Publikace bude respektovat strukturu rozebíraných zákonů, zaujímat k nim osvědčená a prověřená stanoviska, doporučení, vzory, praktické rozbory judikátů. Není však účelem publikace poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem.Předností publikace je maximální provázanost teoretických východisek s bohatou manažerskou a lektorskou praxí autora a zároveň se zkušenostmi uplatnění těchto jak teoretických, tak i praktických poznatků v rámci jednotlivých typů organizací a na jednotlivých stupních řízení..
001451849
1. Zákoník práce ...17 // 1.1 Úvod do problematiky ...18 // 1.2 Základní pojmy, práva a povinnosti ...20 // 1.3 Vznik pracovního poměru ...30 // 1.4 Trvání pracovního poměru ...93 // 1.5 Skončení pracovního poměru ...152 // 1.6 Doručování písemnosti ...169 // 1.7 Problémové situace ...171 // 1.8 Vnitřní závazné předpisy ...178 // 1.9 Kolektivní jednání ...183 // 1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...192 // 1.11 Vznik a řešení škod ...195 // 1.12 Informování a projednávání ...196 // 2. Antidiskriminační zákon ...201 // 2.1 Úvod do problematiky ...201 // 2.2 Základní práva a povinnosti ...« ...201 // 2.3 Diskriminace, diskriminační důvody ...202 // 2.4 Rozdílné zacházení ...204 // 2.5 Pojmy v praxi ...205 // 2.6 Rovné zacházení v sociální oblasti ...207 // 2.7 Výjimky z rovného zacházení v sociální oblasti ...208 // 2.8 Pozitivní opatření ...208 // 2.9 Ochrana před diskriminaci ...209 // 3. Zákon o zaměstnanosti // 3.1 Vymezeni pojmů ...211 // 3.2 Účastnici právních vztahů ...215 // 3.3 Princip rovného zacházení v právu na zamčstnání ...215 // 3.4 Působnost orgánů ...215 // 3.5 Právo na zaměstnání ...218 // 3.6 Agentury práce ...222 // 3.7 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ...229 // 3.8 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ...237 // 3.9 Aktivní politika zaměstnanosti ...239 // 3.10 Vy braná ustanovení k práci dětí ...246 // 3.11 Kontrolní činnost od 1.1.2012 ...248 // 4. Zákon o inspekci práce ...253 // 4.1 Působnost orgánů ...253 // 4.2 Práva a povinnosti při kontrole ...257 // 4.3 Přestupky a správní delikty, pokuty ...259 // 4.4 Působnost oblastních inspektorátů práce ...267 // Použitá literatura ...269
(OCoLC)780138896
cnb002267385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC