Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
2., doplněné a zcela přepracované vydání
Praha : Grada, 2009
240 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2299-3 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7015-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001451872
1 Hematologie úvod (Jan Novotný, Miroslav Penka) -- 1.1 Klinická hematologie -- 2 Patofyziologie hemopoézy (Jan Novotný, Ludmila Bouřková, Zbyněk Čech) -- 2.1 Základní hematologická laboratorní vyšetření -- 2.2 Principy měření hematologických analyzátorů -- 2.3 Molekulárně biologické metody v hematologii -- 2.4 Metabolismus železa -- 2.4.1 Regulace buněčné homeostázy železa -- 2.4.2 Regulace vstřebávání železa -- 2.4.3 Celotělová homeostáza železa -- 2.4.4 Poruchy metabolismu železa -- 2.4.5 Závěr -- Literatura -- 3 Přetížení organismu železem (Jan Novotný) -- 3.1 Hereditární hemochromatóza -- 3.1.1 Rozdělení hereditární hemochromatózy -- 3.1.2 Diagnóza a diferenciální diagnóza hereditární hemochromatózy -- 3.1.3 Terapie hereditární hemochromatózy -- 3.1.4 Perspektivy diagnostiky a léčby přetížení železem -- Literatura -- 4 Anemie (Alena Buliková) -- 4.1 Dělení anemií -- 4.1.1 Morfologické dělení anemií -- 4.1.2 Etiopatogenetické dělení anemií -- 4.2 Anemie z poruchy tvorby erytrocytů -- 4.2.1 Anemie z poruchy syntézy hernu -- 4.2.2 Anemie chronických onemocnění -- 4.2.3 Anemie z poruchy syntézy globinu talasemie -- 4.3 Anemie z poruchy syntézy DNA megaloblastové -- 4.3.1 Perniciózní anemie (Addisonova-Biermerova choroba) -- 4.3.2 Megaloblastové anemie z nedostatku kyseliny listové -- 4.4 Aplastické anemie -- 4.4.1 Vrozené aplastické anemie -- 4.4.2 Získané aplastické anemie -- 4.5 Dysplastické (dyserytropoetické) anemie -- 4.5.1 Kongenitální dyserytropoetické anemie -- 4.6 Anemie ze zvýšené ztráty erytrocytů -- 4.6.1 Rozpad erytrocytů -- 4.6.2 Korpuskulární hemolytické anemie -- 4.6.3 Extrakorpuskulární hemolytické anemie -- 4.7 Akutní posthemoragická anemie -- Literatura --
5 Poruchy leukocytárního systému (Miroslav Penka) -- 5.1 Kvantitativní poruchy leukocytárního systému -- 5.1.1 Změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -- 5.2 Kvalitativní poruchy leukocytárního systému -- 5.2.1 Morfologické změny leukocytů vrozené morfologické anomálie -- 5.2.2 Morfologické změny leukocytů získané morfologické anomálie -- 5.2.3 Funkční změny leukocytů -- Literatura -- 6 Poruchy krevních destiček (Miroslav Penka) -- 6.1 Poruchy primární hemostázy poruchy krevního srážení z destičkových příčin 6.1.1 Kvantitativní poruchy primární hemostázy -- 6.2 Kvalitativní poruchy primární hemostázy trombocytopatie -- 6.2.1 Vrozené trombocytopatie -- 6.2.2 Získané trombocytopatie -- 6.2.3 Substituční léčba krevními destičkami -- 6.2.4 Medikamentózní hemostyptická léčba -- 6.3 Trombofilie z trombocytárních příčin (Miloslava Matýskova, Miroslav Penka) Literatura -- 7 Patofyziologie hemostázy (Jan Novotný) -- 7.1 Enzymatické kaskády -- 7.2 Třífázový model hemostázy -- 7.3 Cévní stěna -- 7.4 Buněčné populace -- 7.5 Inhibitory koagulace -- 7.6 Patofyziologie fibrinolytického systému -- 7.7 Klinický význam poruch fibrinolýzy -- 7.8 Možnosti detekce hypofibrinolýzy -- Literatura -- 8 Vrozené krvácivé stavy (Miloslava Matýskova) -- 8.1 Hemofilie -- 8.2 Ostatní vrozené krvácivé stavy -- 8.3 Von Willebrandova choroba -- Literatura -- 9 Trombotické stavy (Miloslava Matýskova) -- 9.1 Trombofilie -- 9.1.1 Patogeneze trombofilie -- 9.1.2 Vyšetření u trombofilie -- Literatura -- 10 Trombotické mikroangiopatie (Zdeněk Kořístek) -- 10.1 Trombotická trombocytopenická purpura -- 10.2 Hemolyticko-uremický syndrom -- 10.3 Deficit faktoru H -- Literatura --
11 Získané poruchy krevního srážení (Miloslava Matýskova) -- 11.1 Nedostatek vitaminu K -- 11.2 Jaterní postižení -- 11.3 Uremie -- 11.4 Nádorová onemocnění -- 11.5 Paraproteinemie -- 11.6 Trauma -- 11.7 Sepse -- 11.8 Syndrom diseminované intravaskulární koagulace -- 11.9 Hadí jedy -- Literatura -- 12 Autoimunitní poruchy krevního srážení (Alena Buliková) -- 12.1 Autoprotilátky namířené proti jednotlivým faktorům krevního srážení -- 12.1.1 Protilátky proti prokoagulačním faktorům krevního srážení -- 12.1.2 Protilátky proti přirozeným inhibitorům krevního srážení -- 12.2 Nespecificky působící antikoagulancia -- 12.2.1 Antifosfolipidové protilátky -- 12.2.2 Ostatní nespecifická cirkulující antikoagulancia -- Literatura -- 13 Hemokoagulační laboratorní vyšetření -- (Miloslava Matýskova, Jiřina Zavřelové, Zbyněk Čech) --13.1 Koagulační testy -- 13.2 Primární hemostáza -- 13.3 Systém plazmatických koagulačních faktorů -- 13.4 Přirozené inhibitory -- 13.5 Testy fibrinolytického systému -- 13.6 Identifikace získaného inhibitoru -- 13.7 Molekulární markery -- 13.8 Diagnostika von Willebrandovy choroby -- 13.9 Diagnostika heparinem indukované trombocytopenie -- 13.10 Sledování léčby -- 13.11 Základy molekulárně biologické diagnostiky v detekci trombofilních dispozic (Zbyněk Čech) -- Literatura -- 14 Antitrombotická léčba (Miroslav Penka) -- 14.1 Antikoagulační léčba -- 14.2 Antitrombotická léčba heparinem -- 14.3 Antikoagulační léčba perorálními preparáty -- 14.4 Antiagregační léčba -- 14.5 Trombolytická léčba -- 14.6 Substituční léčba -- Literatura -- 15 Virová onemocnění (Miloslava Matýskova, Svatava Snopková) -- Literatura
(OCoLC)436261066
cnb001961865

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC